Prijsindicatie ISO 9001 certificering

Wat kost ISO 9001 certificering?

De kosten in tijd en geld voor invoering van ISO 9001 certificering (NEN-EN-ISO 9001:2015 norm) bedragen vanaf ongeveer € 2.100,= euro voor een eenmansbedrijf of ZZP-er, de kosten aan tijdsbesteding bedragen circa 2 dagen. 
Het te reserveren financiële budget op uw begroting voor de kosten (NEN-EN-ISO 9001:2015 norm) certificering voor een MKB organisatie van 50 man is circa € 8.000,= , zie ook onderstaande tabel.
De kosten voor de externe certificatie (norm NEN-EN-ISO 9001:2015) die u betaalt aan de certificatie instelling bedraagt vanaf € 2.000,= euro. De externe NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie in de volgende jaren, de her-certificering bedraagt ongeveer € 1.000,= euro, zie ook: kosten ISO 9001 certificatie.

De totale exacte financiële advieskosten en uitgaven voor ISO 9001 certificering bedr agen vanaf € 2.100,= euro en de te besteden tijd in uren of dagen, zijn van een aantal factoren afhankelijk. Deze factoren zijn bijvoorbeeld het aantal werknemers en de complexiteit van de processen. Wij kunnen u echter door onze uitgebreide kennis en onze in meer dan 40 jaar opgedane ervaring, zonder veel moeite snel en eenvoudig een exacte prijs geven voor uw organisatie. 
Tegenover deze uitgaven staat meestal een hogere omzet en daardoor hogere totale opbrengsten.

Prijs indicatie kosten invoering ISO 9001 certificering

Grootte van de organisatie
Invoeringskosten ISO 9001 certificering in tijd
Kosten ISO 9001 certificering in geld
ISO 9001 in €
1 - 10 fte
kosten ISO 9001 certificering in tijd:
2 à 3 dagen
financiële kosten ISO 9001 certificering:  € minimaal 2.100,= euro tot maximaal € 4.100,= euro
11 - 20 ftekosten ISO 9001 certificeringfinanciële kosten ISO 9001 certificering minimaal € 3.100,= euro tot maximaal4.000,= euro
21 - 50 fte
kosten ISO 9001 certificering in tijd:
 4 à 5 dagen
financiële kosten ISO 9001 certificering: minimaal € 4.000,= euro tot maximaal € 8.000,= euro
meer dan 50 fte
Bel of mail, we geven u graag een kostenindicatie
Bel of mail, we geven u graag een totale kostenindicatie

Alle kosten ISO 9001 certificering

De kosten en uitgaven voor de invoering van ISO 9001 certificering (volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatienorm) blijven beperkt, zie kostenplaatje hierboven. Deze beperking in kosten en uitgaven voor ISO certificering wordt gerealiseerd door onze expertise en onze uitgebreide ervaring opgedaan en doorgegeven in de meer dan 40 jaar van ons bestaan. ISOMANAGEMENT neemt dan ook de leiding, doet dit samen met u én doet dan ook het meeste werk voor u zodat deze kosten voor invoering van ISO certificering niet hoger worden dan nodig is.
Naast de advieskosten voor ISO 9001 certificering, het inhuren van een adviesbureau voor de ondersteuning bij invoering, zijn er voor de invoering meestal geen uitgaven voor extra investeringen nodig. Soms moet u nog extra kosten maken voor de ISO 9001 certificering voor het kalibreren en/of keuren van eventuele, voor een goede kwaliteit noodzakelijke, kritische meetapparatuur.

Certificatiekosten

De ISO 9001 certificeringskosten in tijd en geld waar u daarnaast in uw budget wel rekening mee moet houden zijn de bedragen aan ISO 9001 certificatiekosten voor de certificerende instelling (de kosten voor het contract met het ISO 9001 certificatie-instituut). Deze onafhankelijke onpartijdige certificatie instelling is geaccrediteerd en daarmee geautoriseerd door de raad van Accreditatie. Deze instelling voert een externe audit uit om te controleren of de organisatie in staat is aan alle eisen te voldoen. Wanneer dit onderzoek positief verloopt reikt deze instelling het ISO 9001 certificaat uit.
Voor meer informatie over de NEN-EN ISO 9001:2015 certificatie kosten zie >> kosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie.

Onderhoudskosten

De financiële kosten in euro's en de onderhoudskosten in tijd voor het ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem zijn meestal niet hoger dan de kosten en investeringen in geld en tijd die u toch al uitgeeft aan het managen van uw organisatie.
Deze investering in de kosten van ISO 9001 certificering verhoogt echter zowel de waarde van uw organisatie als de mogelijke opbrengsten.

Offerte aanvragen kosten ISO 9001 certificering invoeren

Meer informatie of een offerte voor de kosten van een snelle praktische invoering van de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering-norm in uw organisatie of een gesprek over de kosten en voordelen van een ISO certificaat kunt u eenvoudig hier aanvragen: