Kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

ISO 9001 certificering invoeren?

Kosten ISO 9001 certificaat behalen
De ISO 9001 certificering norm snel eenvoudig en praktisch invoeren in uw organisatie?
De kosten van een internationaal erkend ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat betaalbaar voor Midden en Klein Bedrijf (MKB) en voor zowel grote organisaties als ZZP-ers en free-lancers. 
 
Uw klanten vragen al langer om een ISO 9001 certificaat of uw bedrijf heeft ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem nodig voor een aanbesteding of tender? Dan wílt u wel certificeren voor de herziene, in 2015 gepubliceerde ISO 9001 standaard, maar zijn de kosten van een kwaliteitsmanagementsysteem betaalbaar voor en MKB-bedrijf en/of ZZP?
En hoe werkt ISO 9001 certificatie in de praktijk?
En... levert een NEN-EN-ISO 9001 (of ISO 14001 en/of ISO/IEC 27001 standaard) gecertificeerd managementsysteem in de praktijk ook nog wat op?

Eenvoudig en snel ISO 9001 certificering invoeren

ISO 9001 certificering is met "ISOMANAGEMENT" heel snel en eenvoudig. 
ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het implementeren in uw organisatie van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem.
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit.

Snelle betaalbare invoering ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kan met onze adviseurs in een vlot tempo ( binnen enkele dagen ) worden opgezet. Afhankelijk van de beginsituatie en uw inbreng en de input van uw medewerkers kunt u vlug daarna het ISO 9001 certificaat behalen.
Door deze snelle en korte invoeringstijd van ISO 9001 certificering blijft de betaalbaarheid van het kwaliteitsproject voor MKB én voor ZZP verzekerd.

ISO 9001:2015 certificering de 5 belangrijkste voordelen:
 1. Voordeel bij aanbestedingen en tenders
  ISO 9001:2015 certificeren geeft meer voordelen: Zowel MKB- of ZZP-organisaties als grotere ondernemingen hebben met ISO certificering het voordeel dat ze vaker mogen inschrijven bij aanbestedingen en tenders.
 2. ISO 9001:2015  zorgt voor klanttevredenheid.
  ISO 9001 certificering zorgt dat u structureel voldoet aan de vragen en wensen van de klant en andere opdrachtgevers. ISO 9001 certificering zorgt immers dat de wijze van opbouw, het gehele proces van aanvraag van uw klant tot en met de aflevering, structureel op de juiste wijze verloopt. Processen worden éénduidig ingericht en beheerst. Tevreden en loyale klanten zijn het gevolg.
 3. Kwalitatief betere producten en structuur in uw organisatie
  Met ISO 9001:2015 certificeren krijgt uw organisatie meer kwaliteit en weerbaarheid door tijdig op risico's en kansen in te spelen. ISO 9001 certificering geeft regels voor structuur voor het onderkennen van risico's en kansen voor uw onderneming als gevolg van veranderingen in de omgeving. Rekening houden met mogelijke uitkomsten daarvan zorgt voor tijdige aanpassing en s
  tructurering van strategie, beleid en bewaking van de ondernemingsdoelstellingen. 
 4. Eenvoudiger en praktischer management
  ISO 9001 certificering levert eenvoudiger, praktischer en doelgericht management: Bij het invoeren van ISO 9001 certificering zorgen we voor praktische en doelgerichte processen en procedures. Leiding geven, sturing van de organisatie en beslissingen nemen wordt dan eenvoudiger en leidt tot verbeterde en efficiënte processen en het behalen van gestelde doelen.
 5. Leveringen zonder ingangscontroles
  Als gecertificeerde leverancier mag u vaak leveren zonder ingangscontrole: Leveranties worden door uw opdrachtgever minder vaak gecontroleerd. De te leveren goederen van een gecertificeerde leverancier worden niet of slechts steekproefsgewijs door de afnemer onderworpen aan controles.
ISO 9001 certificering invoeren en voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 normeisen levert veel op en kan praktisch, betaalbaar, professioneel en zo snel als u dat wilt, in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 certificaat voor tevreden klanten en toegang tot aanbestedingen en tenders

Ons ISO 9001 invoeringsproject voor het invoeren van ISO 9001 in MKB organisaties en ZZP is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitssysteem voor u op. Uw organisatie behaalt dan binnen korte tijd het ISO 9001 certificaat. Zowel voor het MKB als voor ZZP-ers is een snelle en praktische invulling van het kwaliteitssysteem mogelijk. Gevolg: tevreden klanten en toegang tot aanbestedingen en tenders.

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte aan:

ISO 9001:2015 invoeren hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat?

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015 certificering invoeren vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem met verbetermogelijkheden specifiek voor úw organisatie. 
Wij stellen daarom dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

Zo stellen we samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse op leggen de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO 9001 vraagt ook de missie, de visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ook deze ISO 9001 eisen verzorgen we samen met u en eventueel samen met de ISO KAM of QHSE-coördinator.

De belangrijkste ISO 9001 werkzaamheden zijn:

1. Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren en beoordelen samen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem processen.

3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem documentatie. Wij stellen daarom een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op met onder andere:

 • een processchema en het toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • planning nodig m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.
4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

5. ISO 9001 acties:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.

6. Interne audit

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de certificatie-audit. Deze interne controle is een inspectie of test of u aan alle voorwaarden voor certificering voldoet

Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISOmanagementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor de ISO 9001 certificering geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het 
ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

ISO 9001 norm

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm met eisen, voorschriften en regels voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen.
Deze wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard is in 2015 herzien en gepubliceerd.
De ISO 9001:2015 eisen helpen uw organisatie uw doelstellingen te behalen, continu te verbeteren en uw klanttevredenheid te verhogen.

ISO 9001 norm internationaal erkend

De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement certificering wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) in Genève. Deze Internationale standaardisatie organisatie beheert de normontwikkeling en normontwerpen van internationale standaarden. ISO werkt op technische gebieden samen met de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie). Zie ISO/IEC 27001.

Elke norm of standaard is in het door die norm bestreken gebied of sector, een maatstaf voor vergelijking in het voldoen aan eisen, wetten en regelgeving. Deze normen zijn geen wetgeving maar kunnen door bepaalde instanties en instellingen wel voorgeschreven worden om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen. 

ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) en werkt in normtrajecten samen met nationale normalisatie organisaties zoals de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut), NBN en de DIN die elk in hun gebied deze normen publiceren.

De ISO 9001 standaard is wereldwijd erkend als managementsysteemnorm voor continue verbetering van de kwaliteit en klanttevredenheid van instellingen, organisaties, bedrijven, ZZP-ers en grote ondernemingen.
ISO 9001 geeft regels voor management ter verbetering van het niveau van de prestaties eigenschappen en capaciteiten van leidinggevenden en managers zowel in de profit als de non-profit sectoren.
ISO 9001 norm is herzein en in 2015 door de NEN gepubliceerd. De nieuwe ISO 9001:2015 standaard heeft minder strakke voorschriften en regels waardoor procedures en documenten minder belangrijk zijn geworden;
De ISO 9001 norm wordt in Nederland uitgegeven en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) in Arnhem, met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 en de kwaliteit van processen producten en diensten

De ISO 9001 standaard is bedoeld om met regelgeving en richtlijnen voor kwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming. Deze meerwaarde wordt bereikt door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw processen en daarmee kwalitatief goede producten en diensten.

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrif in de markt.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen eisen en klanten en belanghebbenden. Deze verbetering in kwaliteit zorgt voor efficientere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

Managementsystemen

Een managementsysteem is een systeem om beleid en doelstellingen vast te stellen en deze doelstellingen te halen. Het managementsystem zorgt dan voor beleid, strategie doelen en doelstellingen. Ook risico's en kansen zijn onderdeel van het managen en dus van het beheersen daarvan door het management en leidingevenden via het managementsysteem.

Er zijn normen voor managementsystemen zoals de ISO 9001 met doelstellingen op het gebied van kwaliteit van de organisatie. Andere bekende managementsystemen zijn de ISO 27001 voor integriteit van gegevens, de ISO 14001 voor milieu en de ISO 45001 voor Gezondheid en Veiligheid.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is een managementsysteem voor het sturen en beheersen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit (eigenschappen en kenmerken als bekwaamheid en betrouwbaarheid). Deze kwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van de organisatie (het behalen van de doelstellingen en loyaliteit van klanten), de processen, producten en diensten.

ISO 9001 PDCA-cirkel

Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015 heeft een ingebouwd verificatie-systeem, een PDCA-circle (Plan Do Check Act) kwaliteitsmanagementsysteem. 
De PDCA-cirkel van de ISO 9001 norm zorgt voor meer efficiency in uw onderneming en meer klanttevredenheid.
De interne en externe kwaliteitssysteem audits zijn hulpmiddelen om de check uit te voeren. Interne ( en externe) auditing van het ISO 9001 kwaliteitssysteem is bedoeld om de vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001 continue verbetering

De wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement zorgt voor continue verbetering van bedrijven (ZZP-ers, MKB ondernemingen, profit en non-profit) op het gebied van klanttevredenheid, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van producten en diensten. Het behalen van het ISO 9001 certificaat geeft aan dat uw managementsysteem voldoet aan de kenmerken en kwalificatie van de eisen in deze kwaliteitsmanagement norm en steeds op zoek is naar verbetering van de kwaliteit.

ISO 9001:2015 versie en High Level Structure (HLS)

ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 8 jaar door de ISO herzien. De laatste herziening is die van ISO 9001:2008 naar de nieuwste versie ISO 9001:2015. Deze versie heeft  als belangrijke wijziging de High Level Structure (HLS).
Met deze High Level structure versie kunnen de ISO normen voor managementsystemen eenvoudig worden geïntegreerd. 

Voordelen van ISO 9001:2015

Een aantal van de belangrijkste voordelen van de invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagement in uw organisatie zijn:

Verbetering kwaliteit van de organisatie

ISO 9001:2015 certificeren (of ISO 9001 hercertificeren) volgens de internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem standaard zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. 

Management doelstellingen en leiding geven

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen en richtlijnen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen.
ISO 9001 managementsystemen helpen de directie en managers van een gecertificeerde onderneming om die doelen te stellen, deze doelen te bewaken en te behalen. Vastgestelde doelen maken leiding geven eenvoudiger door strategische beslissingen af te wegen op basis van deze doelen. Zo wordt gericht leiding geven, continu te verbeteren en voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid een voudiger.

Risico's en kansen

ISO 9001 zorgt voor risicobeheersing: Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht. Voor elk risico en kans wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn.

Betrouwbaarheid van de organisatie en klanttevredenheid

De nieuwe versie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm is gericht op het verhogen van het vertrouwen van de klant in uw organisatie. Betrouwbaarheid van producten en diensten zijn een logisch gevolg van ISO 9001.
De betrouwbaarheid van uw producten en diensten zorgt dan ook voor tevreden en loyale klanten.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

De huidige ISO 9001:2015 kan worden samengevat in drie stappen:

ISO 9001 certificering - ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificering is het behalen van een ISO 9001 certificaat of keurmerk als schriftelijk bewijs van het naleven van de regels van de ISO 9001 norm en werken in overeenstemming met wet- en regelgeving
Wanneer de ISO-certificaat eisen in de organisatie volgens ons stappenplan zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een ISO 9001 certificeringaudit worden uitgevoerd. Deze accreditatie staat voor (inter)nationale erkenning, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de certificerende partij. 
Tijdens deze externe evaluatie door de onafhankelijke deskundige partij wordt geverifieerd en gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de ISO 9001 eisen en voldoet aan de voorwaardenvoor het behalen van het ISO 9001 certificaat.
Er wordt tijdens deze verificatie door de ISO certificatie-instelling ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Tenslotte is er tijdens de ISO 9001 certificeringaudit een evaluatie van de opvolging van en het voldoen aan de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO 9001 certificatie-regels en zorgt dat u in één keer aan de eisen voor het erkende en wereldwijd geaccepteerde SO 9001 certificaat voldoet.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Snel eenvoudig en praktisch het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering (zie >> ISO 9001 certificering) van uw organisatie of onderneming is een formeel certificeringonderzoek door een betrouwbaar extern onafhankelijke geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut. Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. De keuringen van een geaccrediteerd certificaatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Dit certificeren vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO norm eisen. U bent dan formeel "ISO-gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering invoeren

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem-certificaat is als volgt:

a. invoeren iso 9001 certificering

 • ISO 9001 certificering invoering voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificeringnorm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
 • Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

b. wachttijd ISO 9001 certificatie-audit

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden. Deze tijd is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste invenatrisatie van het management-systeem van uw onderneming.

c. Tijdsbesteding certificatie-audits

De ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instituut onder accreditatie neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen in beslag.

Wat kost ISO 9001 certificeren?

De ISO 9001 certificering en certificatie kosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001:2015 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten en certificaatkosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem en vernieuwen ISO 9001 certificaat.

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Betaalbare kosten invoering ISO 9001 certificering

De invoeringskosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn betaalbaar en een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw MKB of ZZP organisatie

De financiële invoeringskosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot
€ 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro. 

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO-certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO/IEC 27001

De kosten van ISO 14001 certificering zijn ook betaalbaar voor een normale organisatie en vergelijkbaar met ISO 9001. De invoeringskosten van ISO/IEC 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie en de kosten voor ISO-certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.

Voor een kostenberekening voor de invoeringskosten van ISO 27001 certificering is hier informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie. De kosten van ISO/IEC 27001 certificering invoeren zijn meestal hoger dan de kosten voor ISO 9001 certificering.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering investering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De ISO 9001 certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen.
Deze geaccrediteerde beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze ISO 9001 certificatie instellingen.

Tarieven en contracten met ISO certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO-certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een ISO certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met ISO certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO-certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> prijsindicatie tarieven contracten geaccrediteerde externe ISO certificering audit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Budget onderhoudskosten ISO gecertificeerd managementsysteem

Het budget voor de onderhoudskosten voor uw ISO-gecertificeerd managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van ISO certificering: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.
Meer over ISO certificatie onderhoudskosten >> Budget onderhoudskosten ISO gecertificeerde organisatie.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO-9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:

Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.