Informatie en kosten invoeren ISO 9001 certificering - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering


Hoe werkt ISO certificering?
ISO certificering met vertrouwd advies van ervaren adviseurs van ISOMANAGEMENT
ISO certificering praktisch eenvoudig en doeltreffend invoeren

ISO certificering

U heeft een ISO certificaat nodig?  

Wat moet u minimaal doen om in een keer te voldoen aan de norm eisen en te slagen voor de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem tijdens de ISO certificatie-audit? 
We geven antwoord op de vragen: hoe slaag ik voor een ISO certificaat, wat kost het me en wat levert het op? 

Hoe slaag ik voor een ISO certificering?  

Hoe haal ik dat certificaat binnen? Hoe moet ik voldoen aan de eisen die de norm stelt? We maken samen een eenvoudig plan van aanpak, waarmee alle stappen worden gezet en acties worden uitgevoerd die nodig zijn om in één keer succesvol door een auditor beoordeeld te worden en het ISO certificaat voor kwaliteitsmanagement te behalen.  

Stap 1; een telefoontje voor wanneer je niet verder wilt lezen  

Bel ons; telefoon 06-838 976 91, Annelies kan u er alles over vertellen. 
Ons contactformulier invullen kan ook, dan bellen wij u.

Stap 2; Invoeren ISO managementsysteem 

Hier leggen we samen met u de basis.
De normcommissie die de eisen voor managementsystemen opstelt (het platform voor managementsystemen dat de normtoepassing van de HS bespreekt en ervaringen uitwisselt) heeft eenzelfde structuur bedacht voor alle basis normen. Deze HLS / HS (High Level Structure/ Harmonised Structure) structuur is dus geldig voor alle ISO gecertificeerde managementsystemen.

De norm stelt een aantal eisen aan de basis van uw organisatie structuur. De belangrijkste eis is dat een ISO gecertificeerd managementsysteem beoordeeld moet worden op het gebruik van de PDCA (Plan Do Check ACT) methode.   

Welke stappen zetten we hierin met u? 

We komen bij u langs en gaan gelijk aan de slag. We kijken samen wat u al heeft en wat er nog aangevuld moet worden. Samen bedenken we ook de meest praktische invulling hiervan zodat uw organisatie snel aan alle normeisen kan gaan voldoen. Deze aanvullingen of aanpassingen werken we uit in eenvoudige acties die we soms direct kunnen uitvoeren. Daarmee leggen we het fundament voor uw managementsysteem. 

Stap 3; Invoeren overige eisen voor ISO certificering 

Het managementsysteem bestaat uit de HLS, de basis. Deze structuur is voor iedere norm voor managementsystemen hetzelfde. Daarnaast zijn er per norm verschillende eisen, voorwaarden en richtlijnen waar u aan moet voldoen om in 1 keer te slagen voor een certificatie audit.  
 
Welke stappen zetten we hierin met u? 
We leggen u uit welke specifieke eisen de ISO norm heeft waar u voor wilt certificeren. 
Vervolgens kijken we samen met u wat u hiervan al heeft, aan welke eisen u al aan voldoet en wat er nog moet gebeuren voor de certificatie van het managementsysteem. 
Dat vertalen we weer in eenvoudige acties die we, waar mogelijk, direct uitvoeren. 

Stap 4; ISO certificering; op naar het certificaat!   

We hebben nu samen stap 1, 2 en 3 op weg naar het ISO certificaat doorlopen. Alle acties zijn gecontroleerd en afgerond. Nu heeft u een managementsysteem dat voldoet aan de normeisen en u kunt met een gerust hart een afspraak maken voor de ISO certificatie audit. 

Welke stappen zetten we hierin met u? 

We vragen diverse offertes voor u op, vergelijken deze, en maken vervolgens samen een keuze voor de Certificerende Instelling die bij u past. U geeft de opdracht. 
Vervolgens komt de auditor van de CI (Certificerende Instelling) bij u langs om het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen en te bevestigen dat u aan alle eisen voor ISO certificering voldoet.
Dan draagt hij u voor aan de certificatie commissie van de certificerende instelling en hoeft u alleen maar even te wachten tot het ISO certificaat in de bus valt.  

Kosten ISO certificering 

ISO certificering vraag een investering in de volgende kosten:

 1. de kosten voor de coaching en begeleiding die u w organisatie betaalt aan het adviesbureau, dat zorgt dat u op de juiste wijze aan alle certificatie eisen voldoet;
  zie >> kosten ISO 9001 certificering adviesbureau;  
 2. tijdsinvestering: we leggen u zaken uit, maken samen documentatie en hebben informatie nodig om documentatie voor u te maken. We kunnen u een goede inschatting geven, in uren of dagen, van de tijd die u hieraan kwijt bent;
 3. u betaalt de certificerende Instelling voor de beoordeling van de conformiteit van het kwaliteitssysteem van de organisatie met de ISO normeisen en voor het leveren van het ISO certificaat, zie >> kosten certificatiebureau voor ISO 9001 certificering
Deze investeringen in uitgaven voor ISO certificering zullen de continuïteit en kwaliteit van de onderneming op langere termijn waarborgen waarbij een contract met een certificatie-instelling altijd voor drie jaar wordt afgesloten.

ISO certificering, kosten van het totale traject 

ISO certificering vraagt bepaalde uitgaven om met het managementsysteem van uw organisatie aan de eisen van de ISO norm te gaan voldoen waarbij de hoogte van die kosten afhankelijk is van:

 • de grootte en complexiteit van de organisatie waar het kwaliteitssysteem wordt ingevoerd; 
 • het aantal processen dat de organisatie nodig heeft in voorbereiding en uitvoering en het aantal staf afdelingen dat in het bedrijf aanwezig is; en
 • het aantal locaties en de verspreiding van de verschillende vestigingen waar de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden plaatsvinden. 
 • Voor het bepalen van de kosten berekent de adviesinstelling het geschatte aantal uren maal het uurtarief. 
 • De berekening van de kosten door het certificatie instituut is vastgelegd in een tabel waarin de prijs wordt bepaald door grote en complexiteit van de organisatie.

Zie voor meer informatie over de kosten van ISO 9001 certificering onze
kostenpagina >> kosten ISO 9001 certificering.

ISO certificering, wat levert het me op?  

Waar betaal je voor; wat is de meerwaarde van ISO certificering?  

ISO certificering is een bewijs in de vorm van een schriftelijke verklaring (papiertje aan de muur), afgegeven door een geautoriseerde auditor (van een geaccrediteerde instelling), die heeft vastgesteld dat de organisatie is staat is haar processen, producten en diensten continu te evalueren en optimaliseren. 
Met ISO certificering voldoet u aan de eisen kenmerken eigenschappen en kwaliteit van een internationaal erkende ISO norm. ISO certificering verbetert de transparantie en zorgt voor een solide betrouwbaarheid van uw organisatie. Met ISO certificering laat u zien dat u aan de eisen wensen en verwachtingen van klanten opdrachtgevers en leveranciers voldoet. Een ISO gecertificeerd bedrijf instelling ZZP'er of freelancer heeft met het certificaat een belangrijke kwalificatie behaald en is daarmee geschikt om mee te dingen bij aanbestedingen en tenders.

De voordelen van een ISO certificering zijn:

 • het ISO certificaat is een bekend en betrouwbaar keurmerk voor managementsystemen naar uw leveranciers, naar opdrachtgevers en naar de klanten van uw organisatie;  
 • met het ISO certificaat zijn er minder, of zelfs geen, externe audits door klanten meer nodig die willen weten of u aan bepaalde eisen voldoet;
 • je hoeft geen eindeloze lijsten meer in te vullen om aan te tonen dat je aan de managementsysteem eisen voldoet, bijvoorbeeld bij aanbestedingen; 
 • met ISO certificering gaat het management meer bewust nadenken over het verbeteren van kwaliteit, milieuprestaties, informatiebeveiliging;  
 • het verbeteren van de efficiency en besparing op kosten binnen de organisatie krijgt meer aandacht; 
 • ISO certificering leidt tot meer doelgericht management waarbij praktische doelstellingen en een eenvoudige natuurlijke strategie gewoon een vanzelfsprekend geheel worden.;  
 • de organisatie kan eenvoudiger en zonder afwijkingen voldoen aan eisen die je klant stelt, etc.

ISO certificering meer informatie?

Wilt u meer weten over ISO certificering, meer info over ISOMANAGEMENT, of weten wat de kosten zijn om met uw organisatie aan de normeisen te gaan voldoen, specifiek voor uw bedrijf? Stel dan hieronder uw vraag en u heeft binnen enkele uren ons antwoord.

Stel hier uw vragen >>