Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering - kosten / resultaten

Kosten ISO 9001 certificering
ISO 9001, de internationaal erkende kwaliteitsnorm met eisen voor ISO 9001 certificering snel en praktisch in úw organisatie invoeren?
Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de wereldwijd geaccepteerde NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering kwaliteitsnorm voor klanttevredenheid in uw bedrijf implementeren?
Een geaccrediteerd internationaal erkend ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificaat behalen en met dit ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen ook de klanttevredenheid verbeteren en meer klanten binnenhalen?

ISO 9001 certificeren en via een certificatie audit voldoen aan de eisen van de ISO 9001 certificatie norm voor klanttevredenheid kwaliteitsbeleid en managementsystemen kan praktisch, professioneel en zo snel als u dat wilt (in enkele dagen) in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001:2015 certificering invoeren MKB en ZZP zonder frustraties

Ons invoeringstraject voor ISO 9001:2015 certificering in MKB en ZZP organisaties is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem voor u op volgens de actuele NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsmanagement standaard, regels, voorschriften en richtlijnen. Zie ISO 9001:2015 MKB en ISO 9001:2015 ZZP.

Dus de ISOMANAGEMENT kwaliteitsmanagemenmt consultant verzorgt voor u de procesbeschrijvingen de procedures en het kwaliteitshandboek. Onze kwaliteitsconsultant voert ook de door de ISO 9001 gevraagde interne audit uit.

Wij doen deze praktische opbouw van uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem op basis van interviews over uw werkwijzen en processen met u en uw werknemers. We coachen u ook in het omgaan met het kwaliteitsmanagementsysteem en hoe het kwaliteitsniveau continu te verhogen.

Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke kwaliteitssysteem eisen en aan welke eisen voor documentatie en registratie uw onderneming u allemaal moet voldoen.

Het is ook logisch dat wij het voortouw nemen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, documenteren en implementeren van ISO 9001 kwaliteitssystemen in organisaties en bedrijven. Wij weten hoe je ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat (en andere keurmerken en certificaten) kunt aanvragen en we begeleiden u zo nodig bij de ISO 9001 certificatie audit.

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat is met ons certificeringsadvies snel en tegen betaalbare kosten en investeringen behaald. 

ISO 9001 certificering kosten / resultaten

De kosten om de NEN-EN ISO 9001:2015 norm-eisen in de organisatie in te voeren en het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat te behalen zijn met deze efficiënte snelle en praktische manier van invoering lager dan u had ingeschat.

De ISO 9001 certificering resultaten in management, structuur en winst zullen na ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie óók beter zijn dan u had verwacht.

ISO

ISO (International Standardization Organization)

ISO (I.S.O. ofwel International Standardization Organization) is de ISO-organisatie in Genève. De ISO is een internationale organisatie die normen vaststelt.
ISO verzorgt ook "ISOfocus", een nieuwsblad met gegevens over actuele zaken op het gebied van certificering en normen, zie >> 
ISOfocus.

ISO is afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent. ISO-normen of ISO-standaarden stellen gelijke eisen aan organisaties die een ISO certificaat willen behalen.

De ISO geeft normen uit voor producten, diensten en voor managementsystemen. De belangrijkste uitgaven van ISO zijn: 

ISO

De "ISO" (de International Standardization Organization) in Genève realiseert de ontwikkeling van normen en normontwerpen. ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org). De ISO werkt hiervoor samen in normtrajecten met nationale normalisatie organisaties zoals de NEN, NBN en de DIN.
ISO doet zelf niet aan certificatie van bedrijven. ISO certificatie van organisaties en ondernemingen wordt uitgevoerd onder accreditatie door ISO-certificatie-instellingen zoals Lloyds', Det Norske Veritas en de KIWA.

ISO en accreditatie

De ISO doet zelf ook niet aan accreditatie. De accreditatie voor ISO normen is per land bij wet geregeld. In Nederland ligt de uitvoering van accreditatie ven certificering instellingen bij de RvA (Raad van Accreditatie).

ISO 9001 accreditatie is de certificering van certificatie-instellingen door de RvA (Raad van Accreditatie) voor de norm ISO 9001. De certificatie van organisaties voor een ISO certificaat wordt uitgevoerd door ISO 9001 geaccrediteerde certificeerders.
Zie >> 
geaccrediteerde certificeerders.

ISO normen

Naast de genoemde ISO normen voert ISOMANAGEMENT op dezelfde snelle en praktische manier ook de volgende ISO normen en ISO standaards keurmerken en andere schema's in:

De ISO-13485 standaard voor managementsysteem certificering met eisen voor medische hulpmiddelen;
 • de HKZ standaard voor de Zorg zie > ISO / HKZ;
 • diverse BRL keurmerken en normeringen;
 • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zie > MVO;
 • CO2-prestatieladder, AVG GDPR,VCA* VCA** VCU checklist etc.. Zie ook > VCA.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteit en management voor uw organisatie. ISO 9001 kwaliteitsmanagement is een waarborg voor continue verbetering van kwaliteit en klanttevredenheid.
Met de Plan Do Check Act cyclus (PDCA) van ISO 9001 kwaliteitsmanagement voldoet u steeds beter aan de behoeften en verwachtingen van uw klanten. Deze Plan Do Check Act cyclus is de basis van managementsystemen. Zie >> PDCA-cyclus

De ISO 9001:2015 is de herziene, wereldwijd erkende kwaliteitsmanagement certificering standaard, met toegevoegde waarde voor klanttevredenheid en voor verbetering van de kwaliteit en efficiëncy van het management van uw organisatie. 

ISO 9001 is ook de wereldwijd erkende en geaccepteerde norm met eisen voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen van organisaties.
ISO 9001 wordt bij internationale aanbestedingen geaccepteerd als betrouwbaar bewijs van efficiëncy van de organisatie.

ISO 9001

De ISO 9001 is onderdeel van de ISO 9000 normen-serie. Naast de ISO 9001 omvat deze serie nog de ISO 9000, de NEN-EISO 9001:2015 certificatie norm, de ISO/TS 9002 kwaliteitsmanagement richtlijnen, ISO 9003 en ISO 9004. 

 • ISO 9000 geeft grondbeginselen en eisen voor kwaliteitsbeleid kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van management in organisaties;
 • ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement in organisaties;
 • ISO 9002 geeft eisen en richtlijnen voor toepassing van ISO 9001 kwaliteitsmanagement;
 • ISO 9003 is het model voor de kwaliteitsbeleid kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering bij de eindkeuring en zorg voor kwaliteit vanproducten is niet meer geldig;
 • ISO 9004 is de norm voor kwaliteit en duurzaam succes van een organisatie.
ISO 9001:2015 is de herziene versie van de ISO 9001:2008 met met eisen voor kwalitatief goede producten en diensten. Een ISO 9001:2008 certificaat is niet meer geldig.

De herziene ISO 9001:2015 norm eist (anders dan de ISO 9001:2008) ook voldoen aan wet- en regelgeving, klant-tevredenheid en kwaliteit van de organisatie. Processen en procedures moeten effectief zijn.

De ISO 9000 serie normen worden uitgegeven door de NEN. NEN. is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens de naam van het samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie)

ISO 9001:2015

ISO 9001 invoeren is voor ondernemers alleen mogelijk via de NEN-EN-ISO 9001:2015. Déze ISO 9001 versie is de enige die certificeerbaar is.

ISO 9001 Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is een hot item in de ISO 9001 kwaliteitsnorm. De ISO 9001 regels voor klanttevredenheid maken het onderscheid in de markt.  
Met ISO 9001 kunt u aantonen dat uw klanten tevreden zijn met uw producten en diensten. Tevreden klanten lopen niet weg en een klant die tevreden is zorgt ook nog voor mond tot mond reclame.

ISO 9001 High Level Structure (HLS)

De ISO 9001 High Level Stucture (HLS) maakt integratie van normen eenvoudig. Door de ISO 9001 High Level Stucture stelt het generieke gedeelte van deze norm dezelfde eisen als andere management normen. De meest bekende normen met een High Level Structure (HLS) zijn de ISO 9001 de ISO 14001, de ISO 45001 en de ISO 27001. Door de ISO 9001 High Level Structure zijn de kosten voor certificatie tegelijk met andere normen lager dan aparte certificeringstrajecten.

Certificering

ISO 9001 certificering

Certificering is het behalen van een internationaal erkend ISO certificaat of attest als bewijs voor het naleven van de certificering norm of standaard.
Certificering volgt na een audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie.

Een certificatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde externe betrouwbare partij om de onafhankelijkheid van het certificaat te bevestigen.

Wanneer de certificatie eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd, dan kan door deze onafhankelijke geaccrediteerde (gecertificeerde) certificatie-instelling (CI) een externe certificatie audit worden uitgevoerd.

Deze certificatie-audit is een onderzoek, op basis van een vastgesteld certificeringschema, of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en eisen voor het verlenen van het certificaat. Er wordt ook getoetst of de organisatie, volgens de ISO 9001 certificatie-voorwaarden, aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. Tenslotte is er tijdens de externe certificerings-audit een controle op de opvolging van de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze certificatie-regels en zorgt dat u daar in één keer aan voldoet.

Certificering in fasen

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling beoordeelt het managementsysteem van de onderneming middels een externe ISO certificatie-audit. 
Dit certificering "examen" vindt plaats in twee fasen:

Certificering fase 1

In de eerste fase van de externe ISO 9001 certificatie-audit beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie van de documentatie van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De certificering-auditor chekt verder of alle certificatie normeisen in de organisatie zijn ingevoerd.

Certificering fase 2

Tijdens de tweede fase van de externe ISO 9001 certificatie-audit beoordeelt de certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. 
De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm.

De certificering-commissie stelt vast of het certificaat op basis van deze rapportage kan worden verleend. Bij een positief certificering besluit verleent het certificatie-instituut het certificaat. Met deze schriftelijke verklaring toont de onderneming aan dat zij werkt conform de ISO-norm

Na een positief ISO 9001 certificeringsbesluit van de ISO-certificeringscommissie (of de ISO-certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie een schriftelijke verklaring of ISO-certificaat / ISO-certificaten  als bewijs van voldoen aan de ISO certificatie-norm en is dan "gecertificeerd"

Certificering invoeren tijdsbesteding

Certificering invoeren in uw organisatie kan redelijk snel. Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject van ISO 9001 certificering en ISO 9001-certificatie is als volgt: ISO 9001 certificering (invoering ISO 9001 kwaliteitssysteem) voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 3 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor een geaccrediteerd ISO-9001:2015 certificatie-onderzoek.

Certificatie tijdsbesteding

De certificatie door een certificatie instelling vindt plaats tussen de 1 en 3 maanden na opzet van het te certificeren managementsysteem. Deze wachttijd voor certificatie is afhankelijk van de uitkomst van de eerste inventarisatie van het kwaliteitsmanagement-systeem van uw onderneming.
De certificatie zelf, de certificatie-audit door een certificatie instituut, neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot 2 dagen in beslag.

ISO 9001 invoeren, hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

We stellen samen met u de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm geëiste contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. Met de contextanalyse wordt de omgeving gedefiniëerd en met de verwachtingen van de belanghebbenden de wensen en eisen van de bij het bedrijf betrokkenen (management, werknemers etc..). Op basis van de missie en visie van de organisatie, de contextanalyse en verwachtingen van de belanghebbenden definiëren we de doelstellingen van de organisatie.

Met deze door de ISO 9001 norm geëiste analyse missie en visie stellen we samen met u en eventueel de KAM / QHSE-coördinator de actielijst vast.

Wij beschrijven de processen in procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wij stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm. ISO 9001 vraagt nog meer. Ook die zaken worden door ons opgepakt.

ISO 9001 vraagt:

 • een duidelijk overzicht in het kwaliteitshandboek van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO-procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.

ISO 9001 acties uitvoeren

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering norm en gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:
context en stakeholder analyse;

 • register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt ISO 9001 invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herziene NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO-certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar >>
INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

Wat kost ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering invoeringskosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De kosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca. € 6600,- euro. 
De financiële kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, 
eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) van ca. € 1700,- tot ca. € 4100,- euro.

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte voor ISO 9001 certificering vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten van ISO certificering 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie, de kosten voor ISO certificering 14001 milieuzorg en de kosten voor ISO certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening voor deze ISO-certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde ISO-certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen. Deze beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze certificerende instellingen.

Contracten met ISO 9001 certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een een certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO 9001 certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> auditkosten voor de externe certificeringaudit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Kosten onderhoud ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van een managementsysteem: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kosten berekening invoeringskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.