Informatie en kosten invoeren ISO 9001 certificering - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering


ISOMANAGEMENT, met vertrouwd advies van ervaren adviseurs
praktisch en efficiënt ISO certificering invoeren
.

ISO certificering

ISO certificering van ervaring en expertise?

U herkent dit wel: je hebt ervaring en expertise, veel theoretische en praktische kennis opgebouwd en een goed track record, maar je mag zonder aan de normeisen te voldoen en een ISO certificaat te laten zien, niet meedoen aan een aanbesteding of inschrijven voor een opdracht of tender. Je moet eerst ISO certificering invoeren en dan met het certificaat als bewijs aantonen dat je een betrouwbare ISO gecertificeerde organisatie bent met kennis en ervaring, deskundigheid en expertise.

Veel organisaties herkennen dit en vragen zich af wat het behalen van een ISO certificaat betekent en hoeveel je moet investeren in een vertrouwd adviesbureau en een praktische efficiënte invoering van een ISO certificering.  Zij zijn op zoek naar informatie over de manier van invoeren van ISO certificering en de kosten.

Start ISO certificering

ISO certificering invoeren met ISOMANAGEMENT vraagt om te beginnen eerst een nulmeting of inspectie en een controle om te zien aan welke normeisen voorwaarden en regels uw organisatie al voldoet en inzicht te verkrijgen welke kwaliteit en eigenschappen bij de start al aantoonbaar zijn. Deze gegevens zijn nodig voor een praktische en doeltreffende invoering. Na deze start kan een planning kan worden opgezet en vastgelegd van wat er nog moet worden geregeld voor het behalen van het ISO certificaat zodat u kunt aantonen dat u gebruik maakt van een ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Invoering ISO certificering

Om een ISO certificaat te kunnen laten zien en van de voordelen van een ISO certificaat gebruik te maken moeten eerst de normeisen worden ingevoerd en de uitwerking van onderdelen en structuur getoetst in het managementsysteem van de organisatie. Gelukkig is dat vertrouwd advies van ervaren adviseurs van ISOMANAGEMENT snel, praktisch en efficiënt te realiseren.

ISO certificering invoeren vraagt het vastleggen van procedures en werkwijzen binnen de organisatie. De meeste organisaties hebben al veel ervaring, expertise en kennis opgebouwd en voldoen volgens ons onderzoek al voor 80% aan de normeisen regels en voorwaarden voor invoering en implementatie van ISO certificering zonder zich dat te realiseren.
ISO certificering praktisch invoeren betekent daarom beginnen met een efficiënt gebruik te maken van deze bestaande conformiteit zodat er geen dubbel werk hoeft te worden uitgevoerd.

ISO certificering vraagt van het management een sturing en beheer van de organisatie gericht op doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren stellen we samen met de directie het kwaliteitsbeleid op en stellen de contextanalyse en de strategie vast om de doelstellingen te bereiken.

Bij de invoering en introductie van ISO certificering behouden we alle goede werkwijzen en vinden we samen met u een praktische oplossing voor zaken die nog niet helemaal goed zijn geregeld.
Onze ISOMANAGEMENT adviseurs hebben heel veel kennis en hands on ervaring met invoering en implementatie van ISO certificering volgens veel verschillende normen en standaarden.
Onze adviseurs zijn dagelijks aan het werk met invoering van ISO certificering in telkens andere branches sectoren en disciplines en gebruiken deze kennis en ervaring om praktische oplossingen te vinden, op een bruikbare eenvoudige manier aan de normeisen voor ISO certificering te voldoen en het ISO certificaat te behalen als bewijs van betrouwbaarheid.

ISO certificatie

Een ISO certificatie is de beoordeling controle en evaluatie, door een deskundig vakbekwaam bevoegd en geautoriseerd auditor, of de organisatie voldoet aan de normeisen.
De auditor beoordeelt en controleert of de organisatie voldoet aan alle kenmerken, eigenschappen,  normeisen en voorwaarden voor ISO certificering. De auditor signaleert conformiteit met de voorwaarden en afwijkingen en stelt een schriftelijke rapportage op met zijn bevindingen. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie het ISO certificaat of keurmerk.

Het ISO certificaat is een schriftelijke verklaring en bewijs afgegeven door de auditor dat uw organisatie gebruik maakt van een betrouwbaar ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
Een ISO certificaat helpt uw prospects om een keuze te maken bij het aankopen van uw producten.

ISO certificatie wordt uitgevoerd door de auditor van een onafhankelijke onpartijdige geaccrediteerde certificatie instelling die zelf ook moet voldoen aan vastgestelde normeisen.
De overheid bevordert de betrouwbaarheid van het ISO certificaat met de instelling en wettelijke autorisatie van de RvA, de Raad voor Accreditatie.

Een, met advies van ISOMANAGEMENT gecertificeerde organisatie werkt volgens de PDCA (Plan Do Check Act) regels van de ISO norm  en voldoet op een praktische doelmatige manier aan de eisen voor continue verbetering. Verbetering omvat optimalisatie van structuren, van processen procedures en werkwijzen en zorgt voor borging van klanttevredenheid en klantloyaliteit.
Een ISO gecertificeerde organisatie kan met het ISO certificaat op een betrouwbare wijze laten zien dat zij werkt conform de voorwaarden en normeisen. 

Waarom houdt ISO certificering in?

Na het behalen van het ISO certificaat waarmee u kunt aantonen dat uw organisatie een betrouwbaar ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem hanteert zal de organisatie periodiek een aantal zaken de revue laat passeren zoals bijvoorbeeld:

 • wat zijn onze doelstellingen;
 • wat zijn de bereikte verbeteringen;
 • klopt onze strategie om nog om onze doelen te behalen;
 • moeten we andere acties nemen om risico's te verminderen of kansen te benutten?

Tijdens de ISO certificering traject zorgen we met ons advies dat u deze zaken beheerst en zelf eenvoudig kunt beantwoorden.  Met advies van ISOMANAGEMENT kunt u ook op een praktische handige manier doeltreffend van alle voordelen gebruik maken. U zult zien dat ISO certificering geen echt onbekende zaken inhoudt. De eerste keer, tijdens de invoering van ISO certificering, vullen we al deze items samen in en coachen waar nodig bij het vinden van de juiste antwoorden.

Een ISO certificaat betekent aantoonbare betrouwbaarheid van het managementsysteem:

 • betrouwbaarheid van uw organisatie uw producten, diensten;
 • betrouwbaarheid kwaliteit en deugdelijkheid van producten en diensten;
 • een betrouwbare beheersing van werkzaamheden procedures en werkprocessen ; en
 • betrouwbaarheid van de uitvoering door de competenties vakkennis en vaardigheden van uw medewerkers;

Met uw ISO certificaat toont u aan dat uw organisatie op een betrouwbare wijze:

 • laat zien dat u voldoet aan alle ISO normeisen en eisen van de klant;
 • aantoonbaar continu de kwaliteit verbetert;
 • zichtbaar efficiënt praktisch doelmatig en veilig werkt;
 • zorg draagt voor een betrouwbare duurzame uitvoering conform de eisen van de ISO norm.

Belangrijkste voordelen ISO certificering

 1. ISO certificering is een gemakkelijk en handig hulpmiddel om processen te identificeren en optimaliseren. Met dit hulpmiddel kan het management de organisatie beter sturen en eenvoudiger de bedrijfsdoelstellingen realiseren.
 2. Uw ISO certificaat is zowel binnen als buiten Nederland geaccepteerd als schriftelijk bewijs van betrouwbaarheid van de organisatie en is daarmee een paspoort voor internationaal zakendoen.
 3. Met een ISO certificaat voldoet u aan de een van de meest gestelde voorwaarden voor het meedoen bij tenders, aanbestedingen en inschrijvingen en aanbiedingen voor grotere opdrachten.

Advies ISO certificering

Ons advies en begeleiding bij de invoering van ISO certificering, door ervaren adviseurs, met veel expertise op het gebied van ISO certificering, beperkt de kosten.
Onze vakbekwame coaching voorkomt frustraties en garandeert dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de beoordeling tijdens de certificatie-audit en het certificaat van betrouwbaarheid behaalt. Dit ISO certificaat is een schriftelijk bewijs afgegeven door de auditor van een geaccrediteerde certificatie instelling dat uw bedrijf gebruik maakt van een betrouwbaar ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
De ISOMANAGEMENT adviseurs zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen. Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en die u tips kunt vragen hoe in de praktijk lastige zaken praktisch kunnen worden aangepakt.
Met behulp van dit advies kunt u op een praktische en efficiënte manier zichtbaar maken dat de organisatie voldoet aan alle eisen voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en succesvol het certificatie traject doorlopen.
ISOMANAGEMENT zorgt met concurrerende tarieven voor een snelle praktische ISO certificering.


Informatie ISO certificering

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het NEN-EN-ISO 9001:2015 (ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 14001) certificaat praktisch en efficiënt kunt invoeren of andere vragen stellen?
Wilt u informatie over de kosten in tijd en geld voor úw organisatie om te gaan voldoen aan de 
ISO 9001 certificering regels?
Vraag dan even meer informatie, een oriënterend gesprek en/of een offerte
voor ISO 9001 certificering aan: