Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering
Wat zijn de kosten en uitgaven voor invoering ISO 9001 certificering? Wat zijn de voordelen van het introduceren van een kwaliteitsmanagementsysteem in de onderneming?
En wat is het nut en het rendement en is dat de investering waard in de kosten van invoering en implementatie  van de ISO 9001:2015 normeisen en het behalen van het ISO 9001 certificaat?
De investering in de advieskosten en de kosten in tijd en inspanning voor NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering en het invoeren van de normeisen met hulp en advies van ISOMANAGEMENT zijn betaalbaar en leveren veel voordeel op voor MKB en ZZP. 
De ISO 9001 certificering invoeringskosten voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem bedragen voor een ZZP-er slechts circa € 1.800,= euro.

Invoering ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering invoeren is meer dan introduceren van normeisen in de organisatie.  Invoeren van ISO 9001 certificering betekent ook zorgen dat het kwaliteitssysteem gebruikt en toegepast gaat worden. Om de invoer als vanzelf te laten verlopen stellen wij daarom een praktisch toepasbaar kwaliteitsmanagementsysteem op dat zonder problemen wordt geïmplementeerd.

ISO 9001 certificering voor ZZP en MKB

ISO 9001 certificering is geschikt voor kleine en grote ondernemingen. Zowel ZZP’ers als kleine en grote MKB bedrijven hebben veel voordeel bij een kwaliteitsmanagementsysteem. Voor ZZP’ers, eenmanszaken en freelancers is een ISO 9001 certificering soms nodig om die ene belangrijke opdracht binnen te kunnen halen. Voor grotere organisaties is een kwaliteitsmanagementsysteem ook erg handig om de onderneming eenvoudiger te kunnen sturen naar de gewenste bedrijfsresultaten. Voor al die bedrijven zetten wij een praktisch op maat gemaakt managementsysteem op waarmee u eenvoudiger de bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen in bedrijven.
De ISO 9001 norm eist het voldoen aan kwaliteitsmanagement volgens specifieke eisen en regels. Deze norm vraagt een kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie om daarmee de kwaliteit van producten en de kwaliteit van diensten continu te verbeteren. 
Kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001 norm is een goed instrument dat gebruikt kan worden om de kwaliteit (eigenschappen specificaties) van producten en diensten steeds beter te laten voldoen aan de wensen en eisen van de klant en daarmee de klanttevredenheid te verbeteren.

Wij verzorgen in een hele korte tijd een snelle zeer praktische en bruikbare ISO 9001 invoering en een geslaagde certificatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u aan de eisen van de ISO 9001 norm en de klant kunt voldoen en verbetering van de kwaliteit kunt borgen. 

Met de norm ISO 9001 kwaliteit verbeteren en klanttevredenheid verhogen heeft belangrijke voordelen en is een nuttige investering met een hoog rendement, of u nu ZZP’er bent, een MKB bedrijf, een instelling of instituut.

Kosten ISO 9001 certificering advies en kosten ISO 9001 norm zelf invoeren

 • De invoeringskosten voor ISO certificering volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen voor een organisatie van een ZZP-er of éénmansbedrijf, bedragen slechts circa € 1.800,= euro;
 • Wij beschrijven de processen, omschrijven werkwijzen en geven zo nodig schema's weer  en leggen dit vast volgens de eisen van de ISO 9001 norm. 
 • Wij doen dit snel op de meest praktische doeltreffende manier en besparen u met een functioneel en nuttig systeem tijd en geld;
 • Wij adviseren en coachen u bij het invoeren en helpen en adviseren u bij ingebruikneming en onderhoud van dit kwaliteitsmanagementsysteem als hulpmiddel en instrument zodat er geen extra kosten ontstaan en u zoveel mogelijk profijt hebt van dit systeem;
 • De kosten voor invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 norm zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal medewerkers, afdelingen en processen binnen het bedrijf;
 • De begeleiding door onze ISO 9001 adviseurs, met veel ervaring op het gebied norminterpretatie en ISO 9001 kwaliteitssystemen invoeren, beperkt de kosten;
 • De ISO 9001 norm door ervaren adviseurs invoeren voorkomt frustraties en garandeert ook dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de ISO 9001 certificatie-audit zodat een herhalingsaudit en meerkosten worden voorkomen;
 • Onze ISO 9001 adviseurs kennen alle managementsysteem normen en zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen; en
 • Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en tips vragen hoe in de praktijk veel, soms lastige zaken, praktisch kunnen worden aangepakt.

Ter vergelijking de ISO 9001 certificering kosten bij het zelf doen

 • U kunt de ISO 9001 certificering norm ook zelf invoeren en implementeren. De kosten om een kwaliteitsmanagementsysteem correct volgens de ISO 9001 norm voor certificering zelf in te voeren en met een eigen ISO 9001 projectleider en met uw eigen medewerkers binnen de organisatie het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem zelf opzetten kost natuurlijk veel aandacht en tijd van management en personeel;
 • Daarnaast zijn er de kosten van circa € 1.500,= euro of meer voor een ISO 9001 kwaliteitssysteem-implementatietool om het systeem nog enigszins binnen bepaalde grenzen op de goede manier te kunnen implementeren;
 • Verder zijn er dan nog een aantal bijkomende kosten zoals de aanschaf van de norm van € 135,= euro bij de NEN of de NBN (de norm kost bij de NBN minder);
 • Vervolgens de kosten voor ISO 9001 norm-training om vooraf enige kennis over de norm en de interpretatie van de regels te verwerven zodat degene die deze training heeft gevolgd beter sturing kan geven aan het proces van implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Ook moet u rekening houden met de indirecte kosten in extra tijd die u besteed om alle processen die nodig zijn voor de ISO 9001 certificering te beschrijven. Deze indirecte kosten van het ISO 9001 certificering traject zijn veel groter dan wanneer wij dit voor onze rekening nemen en u mist de praktische details van de ervaren adviseurs;
 • De kosten voor ISO 9001 certificatie door het certificatie-instituut zijn bij deze optie ook nog eens afhankelijk van het feit of u in één keer slaagt voor het certificatie onderzoek door het certificatie instituut.

ISO 9001 certificering zonder gedoe en frustraties

Ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de norm is net als de certificering en het onderhoud snel, praktisch, duidelijk zonder gedoe en frustraties en tegen betaalbare kosten en beperkte tijdsbesteding voor MKB en ZZP.
ISOMANAGEMENT zet zonder drukte en ophef het gehele ISO 9001 kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op en helpt bij de implementatie en het werken conform de eisen van deze norm voor ISO 9001 certificering. 

ZZP'ers en eenmansbedrijven met 1 fte in dienst of MKB ondernemingen met 2 tot 50 werknemers zijn soms bang dat ISO 9001 certificering invoeren, het voldoen aan de normeisen, het ISO 9001 certificaat behalen en het onderhoud extra werk en daarmee "gedoe", frustraties en irritaties op zal leveren en zowel de kleinere als ook grotere bedrijven met meer personeel willen geen extra last en ongemak dat zou kunnen leiden tot meer stress in hun bedrijf.
Gelukkig levert deze snelle praktische invoering van ISO 9001 certificering en het gebruik van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor het MKB én ZZP juist een hulpmiddel om een aantal zaken eindelijk definitief helder te krijgen en daarmee de bestaande druk te verminderen.
ISOMANAGEMENT weet hoe je eenvoudig, doeltreffend en professioneel ISO 9001 certificering kunt invoeren, voldoen aan de gevraagde voorwaarden, certificeren en onderhouden tegen betaalbare kosten waarbij die frustraties juist minder voorkomen.

ISOMANAGEMENT zorgt met een praktisch advies dat uw organisatie snel voldoet aan de eisen van de norm voor ISO 9001 certificering en doet dat tegen betaalbare kosten en uitgaven. 

Eenvoudig betaalbaar en snel ISO 9001 invoeren

Het is niet moeilijk om de ISO 9001 norm eisen voor certificering van uw kwaliteitsmanagement in te voeren in uw onderneming.
Met "ISOMANAGEMENT" is het ISO 9001 invoeringstraject, het opzetten van een kwaliteitssysteem en voldoen aan de eisen van de norm betaalbaar, heel eenvoudig, praktisch, zonder tegenslagen en zonder gedoe en bovendien snel en in korte tijd geregeld. 
ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het invoeren in uw organisatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen. 
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit. Logisch ook dat het dan heel snel kan zonder omwegen direct op de goede manier en voor ú dus heel betaalbaar.

Met het ISOMANAGEMENT advies voldoet uw organisatie binnen enkele dagen aan de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm en kunt u kwaliteitsmanagement gebruiken als instrument om uw organisatie te verbeteren. 
Door deze snelle praktische invoering en korte implementatietijd van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 normeisen blijft ook de betaalbaarheid van de ISO certificering door een certificatie-instituut voor MKB én voor ZZP verzekerd.
Een ISO 9001 managementsysteem is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te kunnen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".

Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering met adviseurs van ISOMANAGEMENT levert een hoog rendement. Deze investering zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. Uw bedrijf kan eenvoudiger voldoen aan de eisen van de norm en van de klanten.
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren!

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten van ISO 9001 certificering zijn? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte voor ISO 9001 certificering aan:


ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat ?

ISO 9001 certificering invoeren

ISO 9001:2015 certificering invoeren vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie. 
Wij stellen daarom dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

Zo stellen we samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse op leggen de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO 9001 vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ook deze punten verzorgen we samen met u en eventueel samen met de ISO KAM of QHSE-coördinator.

De belangrijkste ISO 9001 werkzaamheden zijn:

1- Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard zodat u aantoonbaar, snel en op een praktische wijze kunt laten zien dat u voldoet aan de normeisen.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren en beoordelen samen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem processen.

3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie opstellen

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem documentatie. Wij stellen daarom een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op zodat u voor uzelf een eenvoudig overzicht heeft en dit kunt laten zien tijdens een certificatie. In dit praktische kwaliteitshandboek nemen wij onder andere op:

 • een processchema en het toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • planning nodig m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.


4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 acties voor certificering:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.


Interne audit uitvoeren

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de certificatie-audit. Deze interne controle is een snelle inspectie of test of u op een doeltreffende wijze aan alle voorwaarden voor certificering voldoet


Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISO managementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de kosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

>>OFFERTE INVOEREN ISO 9001 CERTIFICERING / INFORMATIEF GESPREK


ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001 is de internationale norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 is een middel om een doeltreffend praktisch en efficiënt managementsysteem op te zetten.
ISO 9001 is in 2015 herzien en op 23 september 2015 gepubliceerd. Deze nieuwe ISO 9001:2015 helpt uw organisatie uw doelstellingen te behalen, continu te verbeteren en uw klanttevredenheid te verhogen.

ISO 9001 internationaal erkend

De ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement certificering en wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) in Genève. De "ISO" beheert de normontwikkeling en normontwerpen van internationale standaarden. ISO werkt op technische gebieden samen met de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie). Zie ISO/IEC 27001.

ISO 9001 is net als andere ISO-normen en standaarden in het door die norm het bestreken gebied of sector, een maatstaf voor vergelijking in het voldoen aan eisen, wetten en regelgeving. Deze normen zijn geen wetgeving maar kunnen door bepaalde instanties en instellingen wel voorgeschreven worden om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen. 
ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) en werkt in normtrajecten samen met nationale normalisatie organisaties zoals de NEN, NBN en de DIN die elk in hun gebied deze normen publiceren.

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement en voor continue verbetering van de kwaliteit en klanttevredenheid van organisaties, bedrijven en ZZP-ers.
In Nederland wordt ISO 9001 gepubliceerd door de NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement doelstellingen

ISO 9001 heeft als doelstelling om met regelgeving en richtlijnen voor kwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw producten of diensten.

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrijf in de markt.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen eisen en verwachtingen klanten en belanghebbenden. Deze verbetering zorgt voor efficiëntere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

ISO 9001 vraagt managementsysteem voor continue verbetering

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem. De PDCA en de HLS (High Level Structure) van de ISO 9001 zorgen voor meer efficiency in uw onderneming. Interne en externe kwaliteitsmanagement-audits zijn hulpmiddelen van de ISO 9001 om vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 zorgt voor continue verbetering van processen in bedrijven, en maakt verbetering van klanttevredenheid, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van producten en diensten mogelijk. Het behalen van het ISO 9001 certificaat geeft aan dat uw managementsysteem voldoet aan de kenmerken en kwalificatie van de eisen in deze kwaliteitsmanagement norm.

ISO 9001:2008 9001:2015 versies en High Level Structure (HLS)

ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 8 jaar door de ISO herzien. De laatste herziening is die van ISO 9001:2008 naar de ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.

De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Deze ISO 9001 is in 2015 herzien De ISO 9001:2008 is dus niet meer certificeerbaar. 

De nu actuele ISO 9001:2015 bezit de High Level Stuctuur (HLS). Door de High Level Structure van ISO 9001:2015 is de integratie van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen met andere normen vereenvoudigd.

De voordelen van ISO 9001:2015:

 • De herziene ISO 9001:2015 heeft minder strakke voorschriften en regels.
 • Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;
 • Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht en voor elk risico en kans wordt gekeken of er maatregelen nodig zijn;
 • De nieuwe ISO 9001 is een kwaliteitsmanagement standaard die is gericht op vertrouwen van de klant, resultaten en doelstellingen;
 • ISO 9001 vraagt interne audits die zorgen voor verbetering;
 • De nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001 zorgt voor een managementsysteem dat de directie en managers van een gecertificeerde onderneming helpt om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

Het huidige ISO 9001 kan worden samengevat in drie stappen:

 1. kwaliteitsbeleid volgens ISO 9001 als richting voor directie, managers en leidinggevenden;
 2. kwaliteitsmanagement als continue actie voor verbetering; en
 3. kwaliteitsborging om er zorg voor te dragen dat de bereikte kwaliteitsverbetering blijvend is

ISO certificering

ISO 9001 certificering

ISO certificering laat zien dat de organisatie aantoonbaar kan voldoen aan de door de ISO norm gestelde eis om processen diensten en producten continu te verbeteren.
Wanneer de organisatie aan alle eisen voldoet kan zij certificatie aanvragen bij een certificatie instelling die beoordeelt of de organisatie kan aantonen dat zij werkt conform de voorwaarden regels en eisen van de ISO norm.
Wanneer deze certificatie instelling concludeert dat uw organisatie voldoet aan de voorwaarden zal zij aan uw organisatie het ISO certificaat uitreiken.
Deze certificatie instelling is geaccrediteerd en geautoriseerd om op een deskundige onafhankelijke en onpartijdige manier vast te stellen of uw organisatie werkt volgens de ISO normeisen.
Accreditatie is de bevestiging dat het onderzoek van een certificatie instelling voldoet aan de in een norm vastgelegde eisen
De certificatie instelling wordt dus zelf gecontroleerd of zij in de door haar uitgevoerde audits en verificaties te werk gaat volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde regels.
ISO certificering laat tijdens de beoordeling en controles zien dat uw bedrijf in staat is producten diensten en services te leveren die voldoen aan de kenmerken, eigenschappen en kwaliteit volgens de eisen en wensen van de klant.
ISO certificering is een hulpmiddel voor het management om processen te evalueren analyseren en te sturen en optimaliseren, zodat de organisatie voldoet aan de norm-eis voor continue verbetering.

ISO certificering bevordert vertrouwen

Betrouwbaarheid is voor opdrachtgevers een van de belangrijkste eisen aan (toekomstige) leveranciers. Met een ISO certificaat kunt u aantonen dat vertrouwen waard te zijn.  Een ISO certificering geeft aan dat u betrouwbaar bent op de manier zoals ISO 9001 dat vraagt: doen wat je zegt.

ISO 9001 certificering

 • Het wereldwijd erkende ISO 9001 certificaat is een bevestiging dat uw organisatie inzichtelijk kan maken te werken in overeenstemming met alle door de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm gestelde eisen voor continue verbetering en perfectionering van kwaliteitsmanagement.
 • ISO certificering betekent aantonen dat uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan deze wereldwijd erkende normeisen maar ook dat uw bedrijf werkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor producten en diensten.
 • Het ISO certificaat wordt verleend na een controle en evaluatie door een externe deskundige onpartijdige en betrouwbare certificatie instelling. . Het ISO certificaat is van grote waarde naar uw klanten prospects leveranciers en opdrachtgevers.

Accreditatie certificatie-instelling (CI)

Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. 

De keuringen van een geaccrediteerd certificatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Dit certificeren vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties vastgelegd en beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringsonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringsfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het nieuw ingevoerde en geïmplementeerde managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het ingevoerde managementsysteem met de eisen van de certificering norm en een advies het certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie. 

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO norm eisen. U bent dan formeel "ISO-gecertificeerd".


Meer info ISO 9001:2015 certificering invoeren MKB

Meer informatie ISO 9001:2015 certificering invoeren ZZP

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten en voordelen ISO 9001 certificering

Investeren in kwaliteit

De investering in de kosten voor een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem levert als rendement meer waarde op dan rente op een banktegoed of belegging in aandelen. Investeren in het behalen van het ISO 9001 certificaat en daarmee in de kwaliteit van de organisatie geeft de garantie dat uw bedrijf producten, diensten en services kan leveren, die voldoen aan de kenmerken, eigenschappen en kwaliteit volgens de eisen specificaties en wensen van de klant

Management voordeel

Een ander voordeel is dat met ISO 9001 certificering het management een belangrijk hulpmiddel in handen krijgt om de organisatie te sturen, doelen te stellen en strategie te volgen, om processen te optimaliseren. Daarmee is de organisatie in staat om te voldoen aan de norm-eis voor continue verbetering.

Investering

De kosten voor invoeren van de NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen in uw kwaliteitsmanagementsysteem zijn een financiële investering in uw bedrijf. Deze investering in de opvolging van 100% van alle standaardeisen uit de norm levert een een hoog rendement op aan kwaliteit efficiency en effectiviteit in uw onderneming.

Tevreden klanten

Naast het ISO certificaat als keurmerk en schriftelijke verklaring zijn de opbrengsten van ISO 9001 certificering vooral verhoging van klanttevredenheid en dus loyale klanten die telkens bij u terugkomen voor nieuwe opdrachten.

Betaalbaar

De kosten om te gaan voldoen aan de ISO 9001 normeisen voor kwaliteitsmanagementsystemen en het verbeteren van klanttevredenheid zijn betaalbaar binnen het budget van praktisch iedere organisatie en onderneming, ZZP'er, freelancer of MKB bedrijf.
Deze ISO 9001 certificering invoeringskosten, zijn een minder grote uitgave in tijd, moeite en geld dan u had verwacht en kunnen, zonder echt duur te zijn, veel besparingen opleveren door meer structuur en efficiency winst. 

Kosten noch moeite besparen?

De bovenstaande voordelen zijn op zich al een dwingende reden om uzelf kosten noch moeite te besparen en vol te gaan voor een ISO 9001 keurmerk of certificaat als bevestiging van uw betrouwbaarheid en deskundigheid. 


Kosten invoering in tijd en geld

De kosten om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm voor certificering in te voeren en de kosten die u moet betalen voor ISO 9001 certificatie door de certificerende instelling die het ISO certificaat verleent en onderhoud van uw gecertificeerde kwaliteitssysteem zijn te verdelen in drie posten:

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

Prijsindicatie kosten en uitgaven ISO 9001 certificering invoeren in geld
 • De uitgaven voor investering in de kosten van invoering en implementatie en opzet van het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 certificering normeisen bedragen voor een éénmansbedrijf ZZP'er, of freelancer in geld (financiële directe kosten) 
  ca. € 1700,- euro. Deze directe kosten bedragen bij een MKB bedrijf met 15 werknemers circa € 4.100,= euro.
 • De kosten die u betaalt voor de invoering van de ISO 9001 normeisen zodat u voldoet aan de eisen voorwaarden en regels van de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en certificering kunt aanvragen, in geld, de directe kosten, bedragen voor een MKB organisatie met 50 medewerkers ongeveer € 6100,- euro tot circa € 7600,- euro;
 • De kosten van onderhoud ISO 9001 certificering na de invoering en de kosten om met uw eenmansbedrijf of grotere onderneming te blijven voldoen aan de normeisen voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem bestaan uit de jaarlijkse controle en inspecties voor de handhaving van de effectiviteit van het systeem.
De ISO 9001 certificering kosten in tijdsbesteding
 • De kosten voor ISO 9001 certificering invoeren, de introductie in de organisatie, het in gebruik nemen en de implementatie van de normeisen in tijdbesteding (indirecte kosten) voor een MKB organisatie van 20 medewerkers, vergen normaal gesproken minder dan 5 dagen verspreid over twee weken.
 • De ISO 9001 certificering kosten aan tijdbesteding (indirecte kosten) om de normeisen van ISO 9001 certificering in te voeren, de introductie en ingebruikneming in een MKB organisatie van 50 werknemers brengen een tijdbesteding met zich mee vanaf enkele dagen tot circa twee weken.
 • De noodzakelijk vereiste indirecte kosten in tijd voor ISO 9001 certificering in tijd bij een onderneming met 50 tot 100 medewerkers bedraagt circa twee weken.
De bedragen van de prijsindicaties en tarieven voor invoeringskosten van alle normeisen voor ISO 9001 certificering gelden als redelijke indicaties van de werkelijk verlangde prijzen, aan de genoemde kosten in euro's en tijdsbesteding kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle prijsindicaties en tarieven voor ISO 9001 certificering zijn exclusief belasting en reiskostenvergoeding

2. Kosten ISO 9001 certificatie-audit

De kosten voor ISO 9001 certificatie betreffende de certificatie-audit, het onderzoek, beoordeling controle en evaluatie, in de vorm van een externe audit door een onpartijdige onafhankelijke en deskundige specialist, een auditor, van een certificatie-instelling. 

Deze externe controle is een verificatie of de organisatie voldoet aan de juiste eigenschappen en kenmerken en of zij de kwalificatie van ISO gecertificeerde onderneming verdient.

Kosten ISO 9001 certificering door het certificatie instituut

Voor een MKB onderneming met 10 medewerkers in één vestiging wordt door het certificatie-instituut voor de benodigde tijd voor het ISO 9001 certificering onderzoek meestal 1,5 dagen gerekend. In de daaropvolgende jaren kost de tijdsbesteding meestal één dag per jaar voor elk van de twee jaarlijkse herhalingsaudits van uw dan ISO 9001 gecertificeerd systeem. 

De kosten van ISO 9001 certificering door het certificatie-instituut die we kunnen berekenen op basis van de door hen gehanteerde tarieven bedraagt voor een bedrijf met een productie organisatie van 3 tot 30 werknemers:

 • Kosten ISO 9001 certificatie audit door de auditor van een geaccrediteerde geautoriseerde certificatie instelling bedragen bij de huidige prijzen en tarieven circa € 2.100,= euro tot ongeveer € 3.200,= euro; 
 • de jaarlijks terugkerende kosten en uitgaven waar u mee moet rekenen voor ISO 9001 certificatie en het behouden van een eenmaal behaald certificaat in de twee daarop volgende jaren zijn telkens circa € 1.200,= euro tot € 1.400,= euro per jaar. Een eenmaal behaald ISO 9001 certificaat blijft 3 jaar geldig.

3. Budget onderhoudskosten ISO 9001 certificering

Het benodigde budget waar u voor uw begroting rekening mee moet houden voor de onderhoudskosten van uw ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem is verwaarloosbaar. Het onderhoud om het systeem up tot date te houden is ingevoegd in het dagelijks gebruik.
Het onderhoud door externe partijen zoals de jaarlijkse her-certificering is beperkt wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van een praktisch ingevoerde ISO 9001 certificering: structuur en een beter functioneel raamwerk als basis voor verbeteringen, een snelle optimalisatie van de resultaten en verbetering van de efficiency van de organisatie.
Meer over ISO 9001 certificering kosten voor onderhoud >> Budget onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerde organisatie.


Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële kosten van een praktische snelle functionele en doeltreffende NEN-EN-ISO-9001 certificering voor uw organisatie vraagt u hieronder op:


Offerte advieskosten ISO-9001-certificering.


Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd inspanningen en geld voor onze snelle doeltreffende advisering om ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie of instelling? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten, of voor het inplannen van een vrijblijvend informatief gesprek, of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs of consultants die dagelijks bedrijven helpen met ISO 9001 certificering.