Kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

ISO 9001 certificering invoeren?

Kosten ISO 9001 certificaat behalen
De ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en klanttevredenheid kan snel eenvoudig en praktisch worden opgezet ingevoerd en geïmplementeerd in uw organisatie.
De kosten van invoering en implementeren van een internationaal erkend en wereldwijd geaccepteerd ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat zijn, met hulp training en coaching van adviesbureau ISOMANAGEMENT, betaalbaar voor MKB en ZZP. 

Vraagt uw klant vraagt al langer om een ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat of uw bedrijf heeft ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering nodig voor inschrijving op een aanbesteding of tender?
Dan wílt u wel weten hoe uw bedrijf of organisatie aan de ISO 9001-certificering eisen kan voldoen, of u de voorwaarden en voorschriften eenvoudig kunt invullen. U wilt ook weten of de kosten, in tijd en geld, van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem betaalbaar zijn voor uw onderneming en past binnen uw financiële budget. 
Daarom volgt hier veel informatie over invoering en implementatie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm, hoe het ISO 9001 certificaat te behalen, wat uw klanten en ander belanghebbenden er van merken én de mogelijkheid nóg meer informatie op te vragen. 

Onderwerpen start ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren:

 1. Hoe werkt ISO 9001 certificatie en certificaat verlening in de praktijk?
 2. Info ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm voor verbetering van processen efficiëncy en klanttevredenheid
 3. ISO certificering - met uw bedrijf en medewerkers het ISO 9001 certificaat behalen
 4. Wat kost ISO 9001 certificeren in tijd en geld?
  a. invoeringskosten implementatiekosten en advieskosten ISO 9001 certificering
  b. certificatie kosten ISO 9001 certificatie norm
  d. begroten budget onderhoudskosten ISO 9001 kwaliteitssysteem standaard

Voor direct meer info of een offerte over de ISO 9001 kwaliteitsnorm en invoering en implementatie de van ISO 9001 certificering standaard in uw organisatie klikt u op de blauwe knop hieronder:


Praktisch betaalbaar en snel de internationaal erkende ISO 9001 norm invoeren
Het is heel eenvoudig om de wereldwijd erkende ISO 9001 norm en haar eisen in te voeren in uw onderneming.
Met behulp van adviesbureau "ISOMANAGEMENT" zijn het ISO 9001 invoeringstraject en de implementatie van ISO 9001 in uw bedrijf in een paar stappen geregeld.
De adviseur van ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het invoeren van de Nederlandse NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen in uw organisatie.
Logisch dat wíj het meeste werk doen: wij hebben 40 jaar ervaring in advisering van verschilende normen.
ISOMANAGEMENT verzorgt het op een praktische manier bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 en andere managementsystemen zoals ISO 14001 ISO 45001 ISO/IEC 27001.
Wij verzorgen de invoering en implementatie van ISO 9001 certificering in organisaties van grote en kleine bedrijven in alle branches en op elk gebied. Ook het ISO 9001 certificaat aanvragen en het na de aanvraag begeleiden en adviseren bij het onderzoek, de ISO 9001 certificatie audit, kunnen we voor u regelen. (ISO is de International Standardization Organization (ISO), een samenwerking tussen organisaties wereldwijd zoals de NEN en NBN, zie ook: iso.org).

Met het ISOMANAGEMENT invoeringstraject kan uw bedrijf binnen enkele dagen aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 normeisen  voldoen. 
Door deze snelle en korte invoeringstijd van ISO 9001 blijft de betaalbaarheid van het kwaliteitsproject voor MKB én voor ZZP verzekerd.
Een ISO 9001 managementsysteem is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te helpen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".

Voordelen ISO 9001 certificering:

 • ISO 9001:2015 certificeren is een pluspunt voor MKB- of ZZP-organisatie of grotere ondernemingen bij het meedoen en inschrijven bij aanbestedingen en tenders;
 • Het ISO certificaat is het bewijs van aantoonbare kwaliteit en geloofwaardigheid.
  ISO certificaten leveren een betrouwbaar objectief en internationaal erkende garantie als bevestiging dat u aan alle relevante kwaliteitsnormen voldoet. 
 • ISO 9001 certicering is nuttig voor optimalisering van de kwaliteit en verbetering van uw producten en diensten door efficiëntere processen en procedures.
 • ISO 9001:2015 certificatie is van belang wanneer u structureel wilt voldoen aan de vragen eisen én verwachtingen van de klant en andere opdrachtgevers;
 • ISO 9001:2015 certificeren geeft uw organisatie meer structuur in processen wat gunstig is voor de productiviteit in het vervaardigen en ondersteunen van uw produkten en diensten;
 • ISO-certificering zorgt voor efficiënter werken en dus meer opdrachten omzet en winst voor uw bedrijf.
ISO 9001:2015 certificeren (of ISO 9001 hercertificeren) volgens de internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem standaard zorgt ook voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. U kunt eenvoudiger voldoen aan de eisen van klanten opdrachtgevers en andere belanghebbenden. 
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren en loyale klanten zijn de basis voor groei van de organisatie!

ISO 9001 certificering invoeren en voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 normeisen levert veel op en kan praktisch, betaalbaar, professioneel en zo snel als u dat wilt, in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 kwaliteitssysteem MKB organisaties en ZZP-ers zonder frustraties?

Ons ISO 9001 managementsysteem invoeringsproject voor MKB organisaties en ZZP is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem voor u op. Uw organisatie behaalt dan binnen korte tijd het ISO 9001 certificaat. Zowel voor het MKB als voor ZZP-ers is een snelle en praktische invulling van het kwaliteitssysteem mogelijk. 

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte aan:

ISO 9001 certificering invoeren hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat?

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015 certificering invoeren vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie.
Onze adviseur begeleid en helpt u niet alleen maar stelt dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem voor u op. Onze ISO 9001 adviseur werkt dit uit met behulp van interviews en het stellen van gerichte vragen aan u en uw medewerkers. Dus onze ISO 9001 certificering consultants doen het meeste werk voor u waarmee u veel kosten en tijd bespaart!

Zo stellen we ook samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse op leggen de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO 9001 vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ons ISO 9001 adviesbureau begeleidt en verzorgt samen met u ook deze punten. Eventueel kunnen we ook een ISO-, KAM- of QHSE-coördinator hierin begeleiden.

De belangrijkste ISO 9001 werkzaamheden zijn:

1- Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren, zoals gevraagd door de ISO 9001 norm, samen met u het behalen van resultaten van de gestelde doelen. Zoals de ISO 9001 norm vraagt worden beschikbare gegevens bestudeerd en onderzocht wat de oorzaken zijn van al dan niet behalen van de resultaten en de mogelijkheden om eventuele problemen op te lossen en kansen te benutten.

3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem documentatie. Onze consultant stelt daarom een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op met onder andere:
 • een processchema en het ISO 9001 toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • ISO 9001 planning vastleggen m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, klachtenprocedures, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw ISO 9001 werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.

4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 cerificering acties:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.

Interne audit

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de ISO certificatie-audit. Deze interne controle is een inspectie of test of u aan alle voorwaarden voor ISO certificering voldoet

Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISO 9001 certificering en opbouw van managementsystemen zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geschikt is voor uw onderneming en bij uw organisatie past en alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het 
ISO certificaat te behalen.

Informatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt, of voor een offerte of prijsindicatie voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en het benodigde budget voor ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm met eisen, voorschriften en regels voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. 

De ISO 9001:2015 is de wereldwijd geaccepteerde kwaliteitsmanagement norm voor kwaliteitsmanagement en op 23 september 2015 gepubliceerd als vervanger van de ISO 9001:2008 (op 8 september 2015, 2 weken eerder vond de publicatie plaats van de nieuwe ISO 14001:2015 voor milieuzorg).
De ISO 9001:2015 is in Nederland uitgegeven en gepubliceerd door de NEN onder de naam NEN-EN-ISO 9001:2015.
De in 2015 gepubliceerde versie stelt eisen die uw organisatie helpen uw strategische doelstellingen te behalen continu de efficiency van processen te verbeteren en uw bestaande klanttevredenheid te verhogen.

ISO 9001 internationale erkenning

De ISO 9001 is een norm met regels en eisen voor kwaliteitssystemen die wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) in Genève, een wereldwijd erkende standaardisatie organisatie die de normontwikkeling en normontwerpen van internationale standaarden beheert. 

De ISO 9001 is wereldwijd erkend als richtlijn voor managementsystemen voor continue verbetering van de kwaliteit van instellingen, organisaties, bedrijven, ZZP-ers en grote ondernemingen. 
ISO 9001 is internationaal geaccepteerd in iedere branche en op elk gebied voor beheersing van de kwaliteit van producten en diensten. 
Kwaliteitsmanagement is gericht op het realiseren van kwalitatief goede en betrouwbare producten en diensten. Kwaliteit managen betekent leiding geven aan verbetering van de organisatie en zorgen voor loyale en tevreden opdrachtgevers.

De ISO 9001 geeft regels voor management ter verbetering van het niveau en de prestaties eigenschappen en capaciteiten van leidinggevenden en managers zowel in de profit als de non-profit sectoren.
De ISO 9001 wordt in Nederland gepubliceerd door de NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO (International Standardization Organization)

ISO, de International Standardization Organization, ontwikkeld en publiceerd standaarden (normen) voor produkten diensten en organisaties / managementsystemen.

Een ISO norm is een set genormaliseerde uitgangspunten die dienen als referentiepunt voor het vergelijken van producten diensten of organisaties. Het normeren van die managementsysteemregels wordt uitgevoerd door commissies die zijn ingesteld door de ISO.

ISO werkt op technische gebieden samen met de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie). Zie ISO/IEC 27001. Er is ook een samenwerkingsverband van ISO en de IAF (International Accreditation Forum). Het International Accreditation Forum is de wereldwijde vereniging van conformiteitsbeoordeling door accreditatie-instellingen. Zie ook iaf.nu 

Elke ISO norm of standaard is in het door die norm bestreken gebied of sector, een maatstaf voor vergelijking in het voldoen aan eisen, wetten en regelgeving. Deze ISO-normen zijn geen wetgeving maar kunnen door bepaalde instanties en instellingen wel voorgeschreven worden om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen. 
De ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen en werkt in normtrajecten samen met nationale normalisatie organisaties zoals de NEN in Nederland, de NBN in België en de DIN in Duitsland, die elk in hun eigen gebied deze normen publiceren.

ISO voert zelf geen certificatie-audits uit, dit is de taak van geaccrediteerde certificatie-instellingen.

De meest bekende erkende en wereldwijd geaccepteerde ISO standaarden zijn:

 • ISO 9001 norm voor Kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 is de meest bekende norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen van organisatie en bedrijven.
 • ISO 14001 voor milieumanagement. De ISO 14001 is ontwikkeld voor het verbeteren en vergelijken van milieuprestaties van ondernemingen.
 • ISO/IEC 27001 informatiebeveiliging. De ISO 27001 (en ISO 27002) is een standaard voor het beveiligen van digitale informatie.


ISO 9001 kwaliteitsmanagement doelstellingen

De ISO 9001 certificering standaard heeft als doelstelling om met regelgeving voor kwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw producten of diensten. Deze verbetering zorgt voor efficientere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

Kwaliteit is het geheel aan onderscheidende goede eigenschappen kenmerken en deugdelijkheid van een organisatie of product die er voor zorgen dat klanten tevreden zijn met uw leveringen.
Kwaliteit volgens ISO 9001 is de capaciteit van de onderneming betrouwbare processen en kwalitatief goede producten te kunnen managen en continu te verbeteren.
Deze optimalisering via ISO 9001 is afhankelijk van het niveau, de talenten en de status van de medewerkers in het bedrijf. ISOMANAGEMENT geeft ook ISO 9001 training cursussen advies en coaching om dit niveau te verhogen.
Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 is de beheersing van het proces van kwaliteitsbeleid naar kwaliteitszorg en tenslotte kwaliteitsborging om het bereikte kwaliteitsniveau vast te houden.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen van klanten en belanghebbenden. 

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrif in de markt.

ISO 9001 managementsysteem voor continue verbetering

ISO 9001 management certificering geeft richting aan alle onderdelen van besturen en leiding geven: doelstellingen vaststellen, strategie bepalen, richting geven, organiseren, managen van de uitvoering, controleren, motiveren en corrigeren.
ISO certificering betekent voor u als ondernemer en voor uw onderneming een voorsprong op concurrenten en collega's.
ISO 9001:2015 certificering is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem met High Level Structure. De PDCA en de HLS (High Level Structure) van de ISO 9001 norm zorgen voor meer efficiency in uw onderneming. Interne en externe kwaliteitsmanagement-audits zijn hulpmiddelen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem om vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem, Plan Do Check Act staat voor:
Planning volgens ISO 9001: van de doelstellingen en het vaststellen van stappen om deze doelen te behalen.
Do betekent het doen van de uitvoering van het stappenplan.
Check vraagt volgens de ISO 9001 norm om controles van de resultaten en onderzoek of de uitkomsten van de check voldoen aan de geplande doelstellingen.
Act vraagt reactie op de uitkomsten van de resultaten. Actie bij niet behalen van de doelen vraagt om het aanpassen van de plannen met gewijzigde strategie, meer inspanningen of andere doelstellingen.

ISO 9001 continue verbetering

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement die zorgt voor continue verbetering van efficiëncy in bedrijven. De ISO 9001 bereikt deze vooruitgang door de gevraagde continue aandacht voor verbetering van de organisatie en constante zorg voor kwaliteit van producten en diensten. 
Deze continue verbetering zorgt voor optimale leverbetrouwbaarheid en hogere klanttevredenheid.

High Level Structure (HLS)

ISO 9001 heeft een High Level Structuur. Deze High Level Structure is een overkoepelende structuur of indeling van de ISO-managementsysteemnormen. Deze opbouw geeft aan de structuur van managementsystemen eenzelfde ordening zodat meer inzicht onstaat en verschillende systemen eenvoudiger zijn te integreren en combineren. Praktisch gezien betekent deze hoofdstructuur dat bijvoorbeeld de inhoudsopgave én een deel van de basis-eisen voor de normen ISO 9001, ISO/IEC 27001 en ISO 14001 en ISO 45001 / OHSAS 18001 gelijk of gelijkwaardig zijn.

ISO 9001:2008 9001:2015 versies 

ISO 9001 is opgesteld en wordt beheerd door de ISO (Genève). De ISO 9001 wordt eenmaal per 7 of 8 jaar herzien en de herziene uitgaven worden gepubliceerd onder het jaarnummer van de uitgave. ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 7 à 8 jaar door de ISO herzien. De laatste versie is de herziening van ISO 9001:2008 naar de versie ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.

De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en slechts ten dele aan de organisatie. De ISO 9001:2008 is in 2015 herzien De ISO 9001:2008 is dus niet meer certificeerbaar. 
De nu actuele ISO 9001:2015 bezit dus High Level Structure. Door deze High Level Structure van de ISO 9001:2015 is de integratie van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen met andere normen zoals bijvoorbeeld de ISO 14001 de ISO 27001 en de ISO 45001 sterk vereenvoudigd. Integreren van deze standaarden kost dus ook minder tijd en minder geld.

ISO 9001 herziening voordelen

ISO 9001:2015 standaard voor kwaliteitssystemen is ten opzichte van de vorige ISO 9001-norm, de 9001:2008 versie sterk veranderd en kent veel voordelen:
 • De herziene NEN-EN-ISO-9001:2015 standaard heeft minder strakke voorschriften en regels. Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;
 • ISO 9001 risicobeheersing: Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht. Voor elk risico en kans wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn.
 • De nieuwe versie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard is gericht op vertrouwen van de klant, resultaten en doelstellingen;
 • ISO 9001 audits zorgen voor nu verbetering;
 • De nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001 managementsystemen helpen nu de directie en managers van een gecertificeerde onderneming om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

De huidige ISO 9001 kan worden samengevat in drie stappen:
 1. kwaliteitsbeleid volgens ISO 9001 als richting voor directie, managers en leidinggevenden;
 2. kwaliteitsmanagement als continue actie voor verbetering van processen; en
 3. kwaliteitsborging om er zorg voor te dragen dat de bereikte kwaliteitsverbetering blijvend is.

ISO certificering - ISO certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

ISO-certificering of ISO-certificatie is het behalen van een ISO certificaat of keurmerk als bewijs van het naleven van de regels van de ISO 9001 norm en werken in overeenstemming met wet- en regelgeving. Met het ISO certificaat laat u zien waarde te hechten aan efficiënt management.
Wanneer de ISO-certificaat eisen in de organisatie volgens ons stappenplan zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO certificatie-instelling (CI) een ISO-certificeringaudit worden uitgevoerd. Deze accreditatie staat voor (inter)nationale erkenning, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de ISO-certificerende partij. 
Tijdens deze externe controle en evaluatie door de onafhankelijke deskundige partij wordt geverifieerd en gecontroleerd of het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de ISO 9001-normeisen. Tijdens deze beoordeling toont u aan, en stelt de auditor vast, dat u voldoet aan de voorwaarden van de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard voor het behalen van het ISO certificaat.
Er wordt tijdens deze verificatie door geautoriseerde auditor van de ISO-certificatie-instelling ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Tenslotte is er tijdens de ISO-certificeringaudit een evaluatie van de opvolging van en het voldoen aan de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming. De bevindingen van de audits worden vastgelegd in een formele rapportage.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO-certificatie regels en zorgt dat u in één keer aan de eisen voor het ISO certificaat voldoet.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering (zie >> ISO 9001 certificering) van uw organisatie of onderneming is een formeel certificeringonderzoek door een betrouwbaar extern onafhankelijke geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut. Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. De keuringen van een geaccrediteerd certificatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Deze certificatie-audit op voldoen aan en werken conform de ISO 9001 norm vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie

Wanneer de rapportage gecontroleerd is en een positief certificeringsbesluit is afgegeven door de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO norm eisen. U bent dan formeel "ISO-gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering invoeren

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem-certificaat is als volgt:

a. tijdsbesteding invoeren iso 9001 certificering

 • ISO 9001 certificering invoering / implementatie voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificeringnorm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
 • Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

b. wachttijd ISO 9001 certificatie-audit

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden. Deze tijd is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste invenatrisatie van het management-systeem van uw onderneming.

c. Tijdsbesteding certificatie-audits

De ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instituut onder accreditatie neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen in beslag.

Wat kost ISO 9001 certificeren?

Het totale (financiële) budget aan directe kosten waar u rekening mee moet houden voor de ISO 9001 certificering en certificatie kosten is te verdelen in drie posten:

 1. invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering. Deze kosten zijn vastgelegd in de offerte. Er zijn geen extra kosten voor meerwerk;
 2. ISO 9001 certificatiekosten en certificaatkosten, de kosten die de certificatie-instelling berekent; en
 3. onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem en vernieuwen ISO 9001 certificaat. Deze onderhoudskosten vallen weg tegen de voordelen van ISO certificering.

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De invoeringskosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren en te implementeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht en leveren ook voordelen: lager bedrijfskosten door doelmatiger processen en meerwaarde in omzet en opbrengsten door bijvoorbeeld meedoen aan aanbestedingen.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële invoeringskosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot € 4100,- euro.

De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro. 

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO-certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO/IEC 27001

De kosten van ISO 14001 certificering zijn vergelijkbaar met ISO 9001. De invoeringskosten van ISO/IEC 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie en de kosten voor ISO-certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.

Voor een kostenberekening voor de invoeringskosten van ISO 27001 certificering is hier informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie. De kosten van ISO/IEC 27001 certificering invoeren zijn meestal hoger dan de kosten voor ISO 9001 certificering.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering investering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd, de indirekte kosten, blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De ISO certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen.
Deze geaccrediteerde beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze ISO 9001 certificatie instellingen.

Tarieven en contracten met ISO certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO-certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een ISO certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met ISO certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO-certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> prijsindicatie tarieven contracten geaccrediteerde externe ISO certificering audit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten aan tijdsbesteding, de indirekte kosten, voor de ISO-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Budget onderhoudskosten ISO gecertificeerd managementsysteem

Het ISO 9001 certificaat is een kostbaar bezit. Met efficiënter werken levert besparingen op en met nieuwe opdrachten verdient de investering zichzelf terug. Het budget voor de onderhoudskosten voor uw ISO-gecertificeerd managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van ISO certificering: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.
Meer over ISO certificatie onderhoudskosten >> Budget onderhoudskosten ISO gecertificeerde organisatie.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO-9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:

Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.

P.S.

CORONA VIRUS
Ook in deze moeilijke tijden met de beperkingen door het Corona virus gaat ISO-certificering gewoon door.
ISOMANAGEMENT