Kosten invoeren ISO 9001 certificering - ISOMANAGEMENT

Wat kost invoeren van ISO 9001 certificering?

Kosten ISO 9001 certificering
Wat zijn de kosten en uitgaven om de ISO 9001 certificering van een kwaliteits-managementsysteem snel en in korte tijd, praktisch en doeltreffend, in te voeren?
Wat kost het ontwikkelen en verbeteren van kwaliteitsmanagement en het optimaliseren en perfectioneren van uw processen en maximaliseren van de efficiency van uw organisatie?
Wat zijn de voordelen en het nut van tevreden en loyale klanten en is dat de investering waard in de kosten van ISO 9001:2015 certificering en certificatie?
De kosten in tijd en aandacht voor de opzet, de invoering en de inrichting van een ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de actuele versie NEN-EN ISO 9001:2015 met High Level Structuur (HLS) en met certificering door een ISO 9001 certificatie instelling onder accreditatie zijn betaalbaar voor MKB en ZZP. 

ISO 9001 certificering invoeren en klanttevredenheid verbeteren

Snel en praktisch een ISO 9001:2015 certificering in uw bedrijf invoeren en implementeren volgens de internationaal erkende ISO 9001 certificatie standaard én met ISO 9001 certificering zonder extra uitgaven uw klanttevredenheid verbeteren zodat loyale klanten steeds weer terugkomen met opdrachten en bestellingen? ISO 9001 certificering invoeren en invulling geven aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 normeisen is met ISOMANAGEMENT in korte tijd en zonder grote inspanningen geregeld.
Met een investering in de kosten van ISO 9001 certificering invoeren kunt u de kwaliteit van uw werkwijzen producten diensten en managementsysteem optimaliseren en continu gaan verbeteren waarmee de processen efficiënter verlopen, er wordt bespaard op faalkosten en de opdrachtgevers loyaliteit verbetert, kortom een win- winsituatie met hoog rendement.

Het opzetten van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem én klanttevredenheid verbeteren kan praktisch, doeltreffend, professioneel en zo snel als u dat wilt én tegen van tevoren vastgelegde kosten uitgaven en tarieven in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 certificering voor MKB en ZZP betaalbaar en zonder gedoe en frustraties?

Ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeringsproject is duidelijk zonder gedoe en frustraties en betaalbaar voor MKB en ZZP. ISOMANAGEMENT zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op en helpt bij de implementatie van de normeisen voor de ISO 9001 certificering. 

ZZP'ers en eenmansbedrijven met 1 fte in dienst of MKB ondernemingen met 2 tot 50 werknemers zijn soms bang dat ISO 9001 certificering invoeren en het ISO certificaat behalen extra werk en daarmee "gedoe", frustraties en irritaties op zal leveren en zowel de kleinere als ook grotere bedrijven met meer personeel willen geen extra last en ongemak dat zou kunnen leiden tot meer stress in hun bedrijf.
Gelukkig levert de invoering van ISO 9001 certificering en het gebruik van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor het MKB én ZZP juist een hulpmiddel om een aantal zaken eindelijk definitief helder te krijgen en daarmee de bestaande druk te verminderen.
ISOMANAGEMENT weet hoe je eenvoudig, doeltreffend en professioneel ISO 9001 certificering kunt invoeren tegen betaalbare kosten waarbij frustraties juist minder voorkomen.

ISOMANAGEMENT zorgt voor een heldere duidelijke doeltreffende een efficiente invoering van ISO 9001 certificering waar ook uw klanten voordeel bij hebben en doet dat snel en tegen betaalbare kosten en investeringen. 

Invoeren NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

De ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeren betekent een organisatorische structuur implementeren voor het bereiken van de kwaliteit kenmerken en eigenschappen van uw organisatie en producten en diensten waarmee u de status en het imago verhoogt en uzelf kwalificeert voor aanbestedingen. Circa 80 % van de onderdelen van deze structuur voor een ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem zijn in iedere organisatie al aanwezig en goed op orde, de overige 20% die nodig is voor certificering is redelijk snel en praktisch in te vullen.
De overal en door iedereen erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem-norm eenvoudig in korte tijd praktisch doeltreffend, snel én tegen beperkte kosten en uitgaven invoeren zonder irritaties en frustraties komt neer op een analyse van de bestaande organisatorische onderdelen en een aantal aanpassingen en toevoegingen binnen de bestaande structuur van nog ontbrekende onderdelen.
Een belangrijk onderdeel daarbij is de voor een ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem gevraagde periodiek 
terugkerende systematische directie-beoordeling of management review van de efficiency van de organisatie, het bereiken van de doelstellingen door de onderneming en het optimaliseren van de klanttevredenheid.

ISOMANAGEMENT doet het werk voor u bij het invoeren van de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen in uw organisatie.
De ISO 9001 kwaliteitsconsultant zorgt voor het beschrijven en documenteren van de organisatie in procedures en het opzetten van het kwaliteitshandboek volgens de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm.
Logisch dat wij dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het invoeren en documenteren op een praktische vlotte wijze van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen in organisaties en bedrijven implementeren, ISO 9001 certificering invoeren, het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificatie audit.

Dus voor u geen gedoe bij de invoering van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering norm en niet uitvinden aan welke NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen uw management en uw onderneming allemaal moet voldoen. Vraag hieronder de kosten op voor een praktische effectieve en snelle invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.


ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 kwaliteitssysteem

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm met eisen voor invoering van kwaliteitsmanagementsystemen die steeds opnieuw continue verbetering van de kwaliteit van uw producten, diensten én van uw organisatie opleveren. 
Een snelle betaalbare en vooral praktische invoering van de normeisen voor certificering van deze de internationaal geaccepteerde ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen door ervaren adviseurs levert trouwe en tevreden klanten. 

De inspanning en kosten in geld en tijd voor de ingebruikname van dit kwaliteitsmanagementsysteem volgens de vastgestelde voorwaarden en het bezit van het ISO 9001 certificaat zijn zeer beperkt vergeleken met de opbrengsten zoals bijvoorbeeld goede referenties van bestaande opdrachtgevers en spontane mond-tot-mond reclame die nieuwe klanten opleveren.

ISO 9001 hulpmiddel voor management

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is een norm met als hulpmiddel een aantal eisen regels en voorschriften voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat de directie helpt bij het strategisch en structureel leiding geven aan de onderneming en de dagelijkse aansturing van de organisatie en dat met behulp van een dit kwaliteitssysteem zorgt voor een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie.

NEN-EN ISO 9001:2015 actuele uitgave

De nieuwste versie van de ISO 9001 is de herziene en verbeterde uitgave: NEN-EN-ISO 9001:2015.
De oudere versie van de ISO 9001 norm, de nu niet meer geldige ISO 9001:2008 is vervangen door een geoptimaliseerde editie. De verouderde uitgave wordt sinds november 2015 niet meer gebruikt. 
De 
ISO 9001:2015 norm is onderdeel van de ISO 9000 serie normen waarvan een aantal normen op dit moment niet meer actueel zijn en niet meer kunnen worden gebruikt voor certificering.
De ISO 9000 geeft definities, de ISO/TS 9002 richtlijnen voor toepassing van de ISO 9001, de ISO 9002 en de ISO 9003 zijn niet meer geldig en de ISO 9004 geeft extra regels voor duurzaam succes door verbetering van de klanttevredenheid. 

ISO 9001 met High Level Structure (HLS)

ISO 9001 bevat de High Level Structure, dat is een systematisch systeem met als structuur een aantal grondregels voor managementsysteemnormen. Deze HLS opzet betekent dat normen zoals de ISO 9001, de ISO 27001, de ISO 14001 en de ISO 45001 dezelfde inrichting bezitten met een raamwerk van onderling overeenkomstige elementen. Er is ook een samenhangend verband tussen de verschillende onderdelen waardoor ook dezelfde opbouw en inhoudsindeling in hoofdstukken en paragrafen is ontstaan.
ISO 9001 certificering kan door deze HLS structuur eenvoudiger, tegen lagere kosten en met minder moeite worden geïntegreerd en samengevoegd met andere ISO managementsystemen.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt voor het leveren van goede en betrouwbare producten en diensten aan uw klanten met een constante kwaliteit. ISO 9001 kwaliteitsmanagement voorkomt fouten in de productie en defecte producten of onvolkomenheden in geleverde diensten bij de opdrachtgever.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement is een hulpmiddel en een investering tegen lage kosten om de kwaliteit systematisch en continu te verbeteren en zorgt daarmee voor een beter imago en hogere klanttevredenheid. Een investering in de uitgaven voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement zal deze kwaliteit van uw organisatie en van de producten en diensten steeds verder optimaliseren.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement begint met strategisch mangement en kwaliteitsbeleid (hoe wil ik mijn doelen bereiken) via kwaliteitsverbetering tot en met kwaliteitsborging (hoe houd ik die bereikte doelen en verbeteringen vast)

Waarom ISO 9001?

 • De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement is ontstaan uit de behoefte aan betrouwbaarheid en zekerheid in de nationale en wereldwijde handel en in het leveren en ontvangen van de juiste en kwalitatief goede materialen bij zowel grote en kleine bedrijven als bij consumenten.
 • De ISO 9001 eisen en regels voor kwaliteitsmanagement zijn nationaal, internationaal en in elke branche erkend en geaccepteerd als “Best Practices” en worden door de meeste internationale ondernemingen gezien als de beste en meest effectieve methode of manier om zoveel mogelijk te bereiken met zo min mogelijk middelen of management inspanningen. 
 • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement-norm verbetert zowel de eigenschappen en kenmerken als de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw organisatie en van uw producten en dienstverlening.

De voordelen van een ISO 9001 gecertificeerde organisatie

 • Klanten die tevreden zijn met uw leveringen en daardoor steeds opnieuw uw producten bestellen
 • Loyale klanten die door effecten van ISO 9001 uw organisatie trouw blijven resulteren in lagere verkoopkosten omdat het winnen van nieuwe klanten veel beslag legt op uw verkoopcapaciteit en bestaande opdrachtgevers die nieuwe orders plaatsen veel minder tijd vragen van uw verkoopafdeling.
 • Steeds terugkerende verstoringen in het voortbrengingsproces worden met ISO 9001 gesignaleerd en trends in afwijkingen worden herkend
 • Processen procedures en werkwijzen in de uitvoering worden continu verbeterd en geoptimaliseerd
 • De doeltreffendheid en efficiency van de organisatie en het managen van het bedrijf wordt eenvoudiger door een structuur waar beleid doelstellingen, strategie om die doelen te bereiken en het bijhouden of meten van de bereikte resultaten een samenhangend geheel vormen

De voorwaarden voor een goed ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

 • Het ISO 9001 certificering mag geen apart managementsysteem opleveren naast de werkelijkheid van het aansturen van de organisatie, het kwaliteitsmanagementsysteem moet volgens de ISO 9001 norm onderdeel zijn van deze aansturing.
 • De invoering van de ISO 9001 certificering en kwaliteitsmanagement moet vanaf de start plaatsvinden in nauw overleg en in samenwerking met de afdelingschefs en medewerkers en zelfs met ingehuurd personeel om zo iedereen te betrekken bij de vormgeving en optimalisatie van processen en werkwijzen.

ISO 9001 met ISOMANAGEMENT overal toepasbaar

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is geschikt voor elke organisatie, dit geldt voor ZZP’ers, kleine bedrijven of MKB als ook voor grotere ondernemingen en zowel voor profit als non profit instellingen. 
ISO 9001 staat voor kwaliteitsmanagement en de eisen van ISO 9001 omvatten alle processen in de organisatie in alle afdelingen zoals inkoop verkoop werkvoorbereiding en productie en/of dienstverlening.

ISOMANAGEMENT heeft meer dan 40 jaar ervaring en expertise in de invoering op elk gebied en in elke branche van praktische doeltreffende kwaliteitssystemen volgens vele certificatienormen. 

ISO 9001 norm voor certificering

ISO 9001 is de bekendste norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen en wordt vaak gecombineerd en geïntegreerd met managementsystemen als: ISO 14001, het managementsysteem voor milieu, ISO 27001, managementsysteem voor informatieveiligheid, ISO 45001 managementsysteem voor werk en gezondheid.

De ISO 9001 is een certificering-norm voor kwaliteitsmanagement en is één van de documenten van de ISO 9000-"familie" van ISO (International Standardization Organization) die, indien vakkundig en zakelijk ingevoerd,  zorgt voor meer kwaliteit, efficiency en winstgevendheid van uw organisatie 

ISO 9001 certificering invoeren en het certificaat behalen is een goed hulpmiddel om processen te stroomlijnen en een betrouwbaar instrument om uw organisatie efficiënter te maken. Een invoering van ISO 9001 certificering door ISOMANAGEMENT is snel doeltreffend en de kosten en uitgaven zijn voor iedere onderneming betaalbaar. 

Tijdens de invoering van de ISO 9001 certificatie-norm wordt het proces, de volgorde van bewerkingen en de benodigde middelen en output, zo geanalyseerd dat structureren voor verbeterde effectiviteit mogelijk is en kans op het optreden van fouten en incidenten en verstoringen in het proces vermindert.
De kosten van een doelmatige en praktische invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering in de organisatie zijn zeer beperkt vergeleken bij deze verbeteringen van uw organisatie.
De invoering van de ISO 9001 norm is een praktische hulpmiddel voor de organisatie om processen te verbeteren én te borgen zodat de bereikte verbetering ook behouden blijft en vraagt maatregelen om terugkeer naar de oude situatie tegen te gaan en de gewonnen effectiviteit vast te houden.

Een snelle praktische en betaalbare invoering van de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitsmanagementsystemen in de organisatie geeft uniforme regels wat de kosten voor bedrijven vermindert en geeft standaard regels hoe de onderneming moet voldoen aan de wensen en eisen van klanten, aan wet- en regelgeving voor producten en aan voorschriften van de organisatie zelf.

ISO 9001 certificering

Tot de kosten en uitgaven voor de invoering van de normeisen voor kwaliteitsmanagement en het behalen van het ISO certificering, behoren ook de kosten in tijd, geld en energie voor de ISO 9001 certificatie door een geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling

Wanneer de ISO 9001 normeisen voor kwaliteitsmanagement door ISOMANAGEMENT praktisch en effectief zijn ingevoerd, dan is het tijd om te investeren in de kosten voor certificering door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI).
De kosten die worden berekend voor de externe ISO certificering audit, het onderzoek of uw organisatie aan alle door de ISO 9001 norm gestelde eisen voor kwaliteitsmanagement voldoet en of deze regels op een praktische manier in gebruik zijn genomen, zijn afhankelijk van een aantal factoren. Meer informatie over de hoogte van deze kosten voor ISO 9001 certificering van uw kwaliteitssysteem kunt u hier vinden: >> ISO 9001 certificatiekosten.

Tijdens deze externe evaluatie wordt gecontroleerd of uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificering eisen en er wordt ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. Tenslotte tijdens deze ISO 9001 certificering audit is er vervolgens een evaluatie van de opvolging van de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO 9001 certificatie-regels en zorgt dat u daar in één keer aan voldoet zodat de kosten voor de invoering van ISO 9001 certificatie ook beperkt blijven.

De ISO 9001 certificatie

ISO certificering volgens de ISO norm 9001:2015 of een ISO hercertificering (zie >> ISO certificering) van uw organisatie of onderneming is een formele controle door een externe onafhankelijke geautoriseerde ISO certificering- of ISO certificatie-instelling. Autorisatie of accreditatie van de ISO 9001 certificering instelling vindt plaats door de Raad voor Accreditatie (RvA).
Dit ISO 9001 certificatie-instituut beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde bedrijfskwaliteitssysteem voldoet aan de keuring eisen van de ISO certificering norm en of uw kwaliteitsmanagementsysteem in staat zal zijn om continu de kwaliteit van uw processen uw organisatie en van uw producten en/of diensten te verbeteren

ISO 9001 certificatie in fasen

De kosten voor ISO 9001 certificering in uw organisatie door de certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling worden berekent voor een beoordeling van uw kwaliteitssysteem in twee fasen:

-   ISO 9001 certificering fase 1

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De certificering-auditor checkt verder of alle ISO 9001 certificatienorm eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

-   ISO 9001 certificering fase 2

Tijdens de tweede certificatiefase van de ISO 9001 certificeringaudit beoordeelt de certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het ISO 9001 certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen. 

Na een positief certificeringsbesluit van de ISO 9001 certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie een schriftelijke verklaring of certificaat / certificaten  als bewijs van voldoen aan de ISO certificatie-norm en is dan "gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering - certificatie invoeren

Een indicatie voor de kosten aan tijdbesteding van het ISO-traject van ISO 9001 certificering invoering en implementatie en van ISO 9001 certificatie is als volgt:
ISO 9001 certificering (invoering ISO 9001 kwaliteitssysteem) voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 managementsysteem en de ISO 9001 certificatie loopt van 0 tot 3 maanden, afhankelijk van de uitkomst van de eerste inventarisatie van het managementsysteem van uw onderneming.

De tijdsbesteding voor de certificatie-audit van een nieuw ingevoerd NEN-EN-ISO 9001:2015 managementsysteem door een certificatie instituut bedraagt voor MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen. 

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u, snel praktisch en effectief!

We stellen samen met u de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm geëiste contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. De door de ISO 9001 norm geëiste analyse, missie en visie en de doelstellingen van de organisatie stellen we samen op met u en eventueel de KAM / QHSE-coördinator.

Wij beschrijven de processen procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.
We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren. 
Met al deze acties werken we toe naar een praktisch en doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit van zowel uw organisatie als producten en diensten verbeteren.

Wij stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie norm met daarin onder andere:

 • een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.

Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificering

Om de kwaliteit van uw organisatie en van uw producten en/of diensten te kunnen verbeteren voeren we samen een aantal acties met u uit die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering en die gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:

 • context en stakeholder analyse op basis van bekende belanghebbenden;
 • register van risico's en kansen en welek maatregelen om de kansen te benutten en risico's te verminderen;
 • missie strategie beleid en doelstellingen opstellen;
 • directiebeoordeling / management reviewinterne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Kost dat veel tijd?

Welnee dat kost maar een beperkte hoeveelheid tijd.  Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten in tijd en geld) voor, dat alle door de herziene NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.

Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem in staat is tot verhoging van de kwaliteit van uw producten en van uw organisatie én dat het kwaliteitssysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen. Met deze snelle praktische invoering van een kwaliteitssysteem en de ISO 9001 certificering in uw organisatie blijven ook de kosten beheersbaar. 


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar:


>> INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.


Wat kost ISO 9001 certificering?

Betaalbaar budget ISO 9001 certificering

De ISO 9001 certificering regels en voorschriften kwaliteitsmanagement in uw organisatie invoeren kan snel doeltreffend praktisch én met een betaalbaar budget.

Het op te stellen budget in kosten aan tijd en geld voor de invoering ontwikkeling verbeteren en implementatie van een goed werkend ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en de formele ISO 9001 certificering en certificatie is betaalbaar voor zowel MKB bedrijven als voor eenmanszaken of ZZP'ers.

Het budget voor de kosten en uitgaven voor ISO 9001 certificering is goed besteed, zeker wanneer dit voor uw acquisitie, het verwerven van nieuwe opdrachten en verhogen van de omzet commercieel belangrijk is en deze uitgaven voor ISO 9001 certificering staan niet in verhouding tot andere inspanningen en investeringen die u besteedt aan het verkrijgen van nieuwe klanten.

Ook het optimaliseren en perfectioneren van uw processen en maximaliseren van de efficiency van uw organisatie is een belangrijke overweging om het budget hiervoor vrij te maken.


De ISO 9001 certificering invoeringskosten en uitgaven zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten implementatie (uitgaven aan advieskosten voor consultant) ISO 9001 certificering;
 2. Indirecte invoeringskosten zoals de uitgaven aan benodigde tijd voor planning en de tijd in arbeid en energie van betrokkenen;
 3. ISO 9001 certificatiekosten, de uitgaven voor het contract met de certificatie-instelling; en
 4. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem zodat het certificaat behouden blijft gedurende de gewenste looptijd.
Hieronder meer over deze kosten voor de invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.

1. De invoeringskosten in geld voor ISO 9001 certificering MKB of ZZP

De kosten voor de ISO 9001 certificering invoering en implementatie zijn de advieskosten en de tijd die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren en te voldoen aan alle voorwaarden voor certificering. Deze ISO-9001 certificering advieskosten, zowel in tijd als in geld, zijn een minder grote uitgave dan u had verwacht. 

ONZE garantie: al onze klanten zijn in één keer geslaagd voor het ISO 9001 certificaat
en dat doen we al meer dan 40 jaar!

De financiële kosten voor ISO 9001 certificering in geld ( euro's exclusief BTW ) bedragen voor een handelsorganisatie van 1 fte (ZZP, eenmanszaak, freelancer) tot 15 fte / fulltime werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot € 4100,- euro. De kosten indicatie in tijdsbesteding voor ISO 9001 certificering bedraagt voor u enkele dagen verspreid over één of twee weken.
Een indicatie voor de kosten en investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een MKB-organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro en de tijdsbesteding voor u circa 14 dagen. 
Deze financiële investering in de invoering van een goed praktisch en doeltreffend ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is meestal een lage prijs die u moet opbrengen voor het verbeteren van de kwaliteit en prestaties van uw organisatie en verhogen van omzet en winst door efficiënter en kostenbewust werken in de uitvoering of productie.
Iedere organisatie kan zich deze uitgaven permitteren als het gaat om verbetering van efficiency en doelmatigheid.

Meer bedragen of het totale benodigde budget in kosten, in tijdsbesteding en geld, en prijsindicaties voor invoeringskosten van ISO 9001 certificering of een vrijblijvende offerte vraagt u hieronder op:

 >> kosten ISO 9001 certificering invoeren


-   invoeringskosten ISO 9001 certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten in euro's voor de ISO 9001 certificering zijn snel te berekenen, de kosten voor invoering van de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging, de kosten voor ISO certificering 14001 milieuzorg en de kosten voor ISO norm 45001 voor Arbo management zijn minder makkelijk in te schatten. Wel is ook voor deze normen een doeltreffende en snelle implementatie mogelijk. Een invoering met ISOMANAGEMENT als adviseur is ook voor kleinere organisaties op te brengen.
Voor een kostenberekening voor deze ISO certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

2. kosten invoeren ISO 9001 certificering in tijd

De totale indirecte ISO-9001-certificering kosten voor invoering in tijd blijven voor u altijd beperkt. De opbouw van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem neemt vanaf de startdatum slechts enkele dagen verspreid over één of twee weken in beslag. 
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem normaal gesproken in circa 3 dagen verspreid over enkele weken gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificering circa 5 dagen verspreid over twee tot drie weken.

-   wat kost ISO 9001 certificering in tijd en mentale energie?

ISO 9001 certificering invoeren is, wanneer u dit niet gewend bent, een bezigheid die veel energie concentratie en mentaal inspannende arbeid kost.
Deze indirecte kosten in tijd energie en inspanning om de voorwaarden voor ISO 9001 certificering te interpreteren en om te ontdekken wat exact wordt bedoeld zijn hoger dan aanvankelijk wordt ingeschat. Het kost nog meer werk en moeite om deze kosten voor het behalen van het ISO 9001 certificaat om te zetten naar een praktische uitwerking van de normeisen op zo'n manier dat u daar in de praktijk ook nog voordeel van heeft. Vooral dit laatste is een belangrijk extra punt om te overwegen deze invoering door onze ervaren ISO 9001 certificering adviseurs te laten uitvoeren en op die manier de kosten te beperken.

3. Kosten geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de ISO 9001 certificatie, de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instelling.

-   dagtarieven
De tarieven van ISO 9001 certificerende instanties zijn gebaseerd op het aantal te besteden dagen en variëren slechts weinig. Naast de dagtarieven worden kosten voor levering van het  ISO 9001 certificaat en administratiekosten in rekening gebracht. 

-   aantal te besteden dagen

Het aantal te besteden dagen en dus de kosten voor de ISO 9001 certificatie, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificering-instelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren zoals complexiteit en aantal processen binnen de organisatie. 

-   accreditatiekosten ISO 9001 certificeringsinstellingen

De ISO 9001 certificering-instellingen moeten gekwalificeerd (geaccrediteerd en geautoriseerd) zijn voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificering-instellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificering-instellingen. Deze beoordeling van ISO 9001 certificeringsinstellingen is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze instellingen. De kosten voor accreditatie van deze ISO 9001 certificeringsinstellingen hebben natuurlijk wel invloed op de door hen berekende tarieven en totaalprijzen.

-   kosten en contracten met ISO 9001 certificatie instellingen

Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificering instellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een certificering instelling berekent. Overeenkomsten voor ISO 9001 certificatie die u sluit met certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.
De kosten van ISO 9001 certificatie zijn vooral afhankelijk van het aantal fte's (het aantal fulltime werknemers) van de organisatie. De kosten voor ISO 9001 certificatie van de organisatie worden mede bepaald door de complexiteit en het aantal processen dat moet worden beoordeeld. Deze ISO 9001 certificatiekosten zijn het eerste jaar hoger dan de volgende jaren doordat de eerste certificatie audit meer tijd vergt dan de controles die in de volgende jaren zullen worden uitgevoerd. 

-   uw tijdsbesteding ISO 9001 certificatie audit

De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificering audit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen. Deze tijd wordt gebruikt voor de beoordeling van de organisatie en wordt besteed aan een audit die wordt verdeeld in twee fasen met een tijdsverschil van één of meer weken. Wij kunnen voor u ook offertes voor de kosten van ISO 9001 certificatie opvragen bij de bekende certificatie-instellingen waarmee u zeker van bent van scherpe aanbiedingen.

Voor meer info over de ISO 9001 certificering audit-kosten, gaat u naar: >> auditkosten voor de externe certificering audit voor de ISO 9001 norm. 

3. Kosten en opbrengsten en meerwaarde ISO 9001 gecertificeerd systeem

De kosten voor onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem zijn verwaarloosbaar en brengen extra opbrengsten met zich mee. Deze opbrengsten bestaan uit de meerwaarde van een managementsysteem: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten in efficiency en winst.

Tabel indicatie kosten ISO 9001 certificering

Een tabel met aanwijzingen voor de kosten van ISO certificering en voorbeeld indicaties voor het opstellen van het totale kostenplaatje voor ISO certificering en certificatie zijn te vinden op:

 >> indicatie kosten ISO 9001 certificering voorbeelden


Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op. Deze offerte is een aanbieding voor de invoeringskosten waarbij wij het managementsysteem voor u opstellen. Al onze aanbiedingen zijn exclusief BTW.
De kosten en tarieven in onze offertes voor invoering van de ISO 9001 certificering eisen zijn vast en houden rekening met meer- en minder werk zodat alle uitgaven voor het opvolgen van de eisen voor ISO-9001 certificering van tevoren bekend zijn.


 >> offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.


Directe inschatting totale kostenplaatje

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het totale kostenplaatje zowel in tijd als in geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.