Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering
Wat zijn de kosten en uitgaven voor ISO 9001 certificering? Wat zijn de voordelen, wat is het nut en het rendement en is dat de investering waard in de kosten van ISO 9001:2015 certificering en het behalen van het ISO 9001 certificaat?
De investering in de advieskosten en de kosten in tijd en inspanning voor NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering zijn betaalbaar en leveren veel voordeel op voor MKB en ZZP. De ISO 9001 certificering invoeringskosten bedragen voor een ZZP-er slechts circa € 1.800,= euro. De investering in uitgaven en kosten voor ISO 9001 certificatie bedraagt voor een ZZP'er ongeveer € 1.400,= euro per jaar. 

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen in bedrijven.
ISO 9001 vraagt kwaliteitsmanagement wat betekent kwaliteit van managen van de organisatie waarmee de kwaliteit van producten en de kwaliteit van diensten verbeterd worden. 
Kwaliteit volgens ISO 9001 betekent ook dat de eigenschappen specificaties en kenmerken van producten en diensten tenminste voldoen aan de wensen verwachtingen en eisen van de klant.

Wij verzorgen in een hele korte tijd een snelle zeer praktische en functionele ISO 9001 invoering en een geslaagde certificatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u verbetering van de kwaliteit kunt borgen. 
Kwaliteit verbeteren en daarmee klanttevredenheid verhogen werkt, of u nu ZZP’er bent, een MKB bedrijf, een instelling of instituut.

Kosten ISO 9001 certificering advies en zelf doen

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor een ZZP-er, bedragen slechts circa € 1.800,= euro, waarbij wij de processen beschrijven en het hele systeem snel op de meest praktische manier voor u invoeren en opzetten en u bijstaan en adviseren bij ingebruikneming. De kosten voor een MKB organisatie met meer medewerkers en vaak meerdere afdelingen en ook voor grotere ondernemingen of instellingen zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal processen binnen het bedrijf.
Ons advies en begeleiding door ervaren adviseurs, met veel ervaring op het gebied van ISO 9001 certificering invoeren, beperkt de kosten voorkomt frustraties en garandeert ook dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de certificatie-audit.
Ons adviseurs zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen. Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en tips vragen hoe in de praktijk veel soms lastige zaken praktisch kunnen worden aangepakt.

Ter vergelijking: U kunt ISO 9001 certificering ook zelf invoeren en implementeren. De kosten van ISO 9001 certificering zelf, met een eigen projectleider en met uw eigen medewerkers het kwaliteitsmanagementsysteem opzetten kost natuurlijk veel aandacht en tijd van management en personeel.
Daarnaast zijn er de kosten van circa € 1.500,= euro of meer voor een implementatietool om het systeem nog enigszins binnen bepaalde grenzen op de goede manier te kunnen implementeren.
Verder zijn er dan nog een aantal bijkomende kosten zoals de aanschaf van de norm van € 135,= euro bij de NEN of de NBN.
Vervolgens de kosten voor training om vooraf enige kennis te verwerven zodat degene die deze training heeft gevolgd sturing kan geven aan het proces.
Ook moet u rekening houden met de indirecte kosten in extra tijd die u besteed om alle processen die nodig zijn voor de ISO 9001 certificering te beschrijven. Deze indirecte kosten van het ISO 9001 certificering traject zijn veel groter en u mist de praktische details van de ervaren adviseurs.
De kosten voor ISO 9001 certificatie door het certificatie-instituut zijn bij deze optie ook nog eens afhankelijk van het feit of u in één keer slaagt voor het certificatie onderzoek door het certificatie instituut.

Voordelen en nadelen ISO 9001 certificering

De voordelen en nadelen van ISO 9001 certificering worden sterk beïnvloed door het gebruik van het kwaliteitssysteem door het management. De betekenis bruikbaarheid en toepasbaarheid van het kwaliteitssysteem en de voordelen en het rendement dat her systeem oplevert zijn afhankelijk van het gewicht dat hieraan wordt toegekend door het management van de onderneming.
Wanneer het management het ISO gecertificeerde kwaliteitssysteem gebruikt als nuttig instrument zijn de voordelen vooral te vinden in minder faalkosten, een efficiëntere organisatie en het sneller bereiken van eventuele doelstellingen voor groei. Bij gebruik van het ISO certificaat als een mooi document aan de muur en statussymbool levert dit alleen maar nadelen op.

ISO 9001 certificering zonder gedoe en frustraties

Ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de norm is net als de certificering en het onderhoud snel, praktisch, duidelijk zonder gedoe en frustraties en tegen betaalbare kosten en beperkte tijdsbesteding voor MKB en ZZP.
ISOMANAGEMENT zet zonder drukte en ophef het gehele ISO 9001 kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op en helpt bij de implementatie en het werken conform de eisen van deze norm voor ISO 9001 certificering. 

ZZP'ers en eenmansbedrijven met 1 fte in dienst of MKB ondernemingen met 2 tot 50 werknemers zijn soms bang dat ISO 9001 certificering invoeren, het voldoen aan de normeisen, het ISO 9001 certificaat behalen en het onderhoud extra werk en daarmee "gedoe", frustraties en irritaties op zal leveren en zowel de kleinere als ook grotere bedrijven met meer personeel willen geen extra last en ongemak dat zou kunnen leiden tot meer stress in hun bedrijf.
Gelukkig levert deze snelle praktische invoering van ISO 9001 certificering en het gebruik van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor het MKB én ZZP juist een hulpmiddel om een aantal zaken eindelijk definitief helder te krijgen en daarmee de bestaande druk te verminderen.
ISOMANAGEMENT weet hoe je eenvoudig, doeltreffend en professioneel ISO 9001 certificering kunt invoeren, voldoen aan de gevraagde voorwaarden, certificeren en onderhouden tegen betaalbare kosten waarbij die frustraties juist minder voorkomen.

ISOMANAGEMENT zorgt met een praktisch advies dat uw organisatie snel voldoet aan de eisen van de norm voor ISO 9001 certificering en doet dat tegen betaalbare kosten en uitgaven. 

Eenvoudig betaalbaar en snel ISO 9001 invoeren

Het is niet moeilijk om de ISO 9001 norm eisen voor certificering van uw kwaliteitsmanagement in te voeren in uw onderneming.
Met "ISOMANAGEMENT" is het ISO 9001 invoeringstraject, het opzetten van een kwaliteitssysteem en voldoen aan de eisen van de norm betaalbaar, heel eenvoudig, praktisch, zonder tegenslagen en zonder gedoe en bovendien snel en in korte tijdgeregeld. 
ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het invoeren in uw organisatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen. 
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit. Logisch ook dat het dan heel snel kan zonder omwegen direct op de goede manier en voor ú dus heel betaalbaar.

Met het ISOMANAGEMENT advies voldoet uw organisatie binnen enkele dagen aan de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm en kunt u kwaliteitsmanagement gebruiken als instrument om uw organisatie te verbeteren. 
Door deze snelle praktische invoering en korte implementatietijd van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 normeisen blijft ook de betaalbaarheid van de ISO certificering door een certificatie-instituut voor MKB én voor ZZP verzekerd.
Een ISO 9001 managementsysteem is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te kunnen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".

Investeren in ISO 9001:2015 certificering voordelen:

 • Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering geeft voordelen aan voor MKB- of ZZP-organisatie of grotere ondernemingen bij meedoen met aanbestedingen en tenders;
 • ISO 9001:2015 certificatie zorgt dat u structureel voldoet aan de vragen en wensen van de klant en andere opdrachtgevers;
 • met de investering in een snelle en vooral praktische ISO 9001:2015 certificering krijgt uw organisatie meer structuur in processen;
 • een ander voordeel van ISO 9001 certificering is een eenvoudiger en praktischer doelgericht management en sturing van de organisatie, verbeterde processen en procedures;
 • een praktische doeltreffende ISO 9001 certificering zorgt voor sneller en efficiënter werken in de onderneming.
Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering met adviseurs van ISOMANAGEMENT levert een hoog rendement. Deze investering zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. Uw bedrijf kan eenvoudiger voldoen aan de eisen van de norm en van de klanten.
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren!

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten van ISO 9001 certificering zijn? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte voor ISO 9001 certificering aan:


ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat >>

ISO 9001 certificering invoeren

ISO 9001:2015 certificering invoeren vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie. 
Wij stellen daarom dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

Zo stellen we samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse op leggen de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO 9001 vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ook deze punten verzorgen we samen met u en eventueel samen met de ISO KAM of QHSE-coördinator.

De belangrijkste ISO 9001 werkzaamheden zijn:

1- Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard zodat u aantoonbaar, snel en op een praktische wijze kunt laten zien dat u voldoet aan de normeisen.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren en beoordelen samen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem processen.

3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie opstellen

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem documentatie. Wij stellen daarom een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op zodat u voor uzelf een eenvoudig overzicht heeft en dit kunt laten zien tijdens een certificatie. In dit praktische kwaliteitshandboek nemen wij onder andere op:

 • een processchema en het toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • planning nodig m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.


4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 acties voor certificering:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.


Interne audit uitvoeren

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de certificatie-audit. Deze interne controle is een snelle inspectie of test of u op een doeltreffende wijze aan alle voorwaarden voor certificering voldoet


Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISO managementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de kosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

>>OFFERTE INVOEREN ISO 9001 CERTIFICERING / INFORMATIEF GESPREK


ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm >>

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001 is de internationale norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 is een middel om een doeltreffend praktisch en efficiënt managementsysteem op te zetten.
ISO 9001 is in 2015 herzien en op 23 september 2015 gepubliceerd. Deze nieuwe ISO 9001:2015 helpt uw organisatie uw doelstellingen te behalen, continu te verbeteren en uw klanttevredenheid te verhogen.

ISO 9001 internationaal erkend

De ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement certificering en wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) in Genève. De "ISO" beheert de normontwikkeling en normontwerpen van internationale standaarden. ISO werkt op technische gebieden samen met de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie). Zie ISO/IEC 27001.

ISO 9001 is net als andere ISO-normen en standaarden in het door die norm het bestreken gebied of sector, een maatstaf voor vergelijking in het voldoen aan eisen, wetten en regelgeving. Deze normen zijn geen wetgeving maar kunnen door bepaalde instanties en instellingen wel voorgeschreven worden om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen. 
ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) en werkt in normtrajecten samen met nationale normalisatie organisaties zoals de NEN, NBN en de DIN die elk in hun gebied deze normen publiceren.

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement en voor continue verbetering van de kwaliteit en klanttevredenheid van organisaties, bedrijven en ZZP-ers.
In Nederland wordt ISO 9001 gepubliceerd door de NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement doelstellingen

ISO 9001 heeft als doelstelling om met regelgeving en richtlijnen voor kwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw producten of diensten.

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrijf in de markt.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen eisen en verwachtingen klanten en belanghebbenden. Deze verbetering zorgt voor efficiëntere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

ISO 9001 vraagt managementsysteem voor continue verbetering

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem. De PDCA en de HLS (High Level Structure) van de ISO 9001 zorgen voor meer efficiency in uw onderneming. Interne en externe kwaliteitsmanagement-audits zijn hulpmiddelen van de ISO 9001 om vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 zorgt voor continue verbetering van processen in bedrijven, en maakt verbetering van klanttevredenheid, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van producten en diensten mogelijk. Het behalen van het ISO 9001 certificaat geeft aan dat uw managementsysteem voldoet aan de kenmerken en kwalificatie van de eisen in deze kwaliteitsmanagement norm.

ISO 9001:2008 9001:2015 versies en High Level Structure (HLS)

ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 8 jaar door de ISO herzien. De laatste herziening is die van ISO 9001:2008 naar de ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.

De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Deze ISO 9001 is in 2015 herzien De ISO 9001:2008 is dus niet meer certificeerbaar. 

De nu actuele ISO 9001:2015 bezit de High Level Stuctuur (HLS). Door de High Level Structure van ISO 9001:2015 is de integratie van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen met andere normen vereenvoudigd.

De voordelen van ISO 9001:2015:

 • De herziene ISO 9001:2015 heeft minder strakke voorschriften en regels.
 • Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;
 • Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht en voor elk risico en kans wordt gekeken of er maatregelen nodig zijn;
 • De nieuwe ISO 9001 is een kwaliteitsmanagement standaard die is gericht op vertrouwen van de klant, resultaten en doelstellingen;
 • ISO 9001 vraagt interne audits die zorgen voor verbetering;
 • De nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001 zorgt voor een managementsysteem dat de directie en managers van een gecertificeerde onderneming helpt om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

Het huidige ISO 9001 kan worden samengevat in drie stappen:

 1. kwaliteitsbeleid volgens ISO 9001 als richting voor directie, managers en leidinggevenden;
 2. kwaliteitsmanagement als continue actie voor verbetering; en
 3. kwaliteitsborging om er zorg voor te dragen dat de bereikte kwaliteitsverbetering blijvend is

ISO certificering - verbeteren kwaliteit >>

ISO 9001 certificering

ISO certificering is een instrument dat gebruikt wordt om uw organisatie in staat te stellen de kwaliteit van processen, producten en diensten continu te meten controleren evalueren en werkwijzen en processen te optimaliseren en te verbeteren zodat de kwaliteit, status, eigenschappen en kenmerken van producten en diensten volledig voldoen aan alle eisen en wensen van klanten opdrachtgevers en prospects.
Na het invoeren van ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat kan uw organisatie laten zien dat er aan alle eisen van de Internationale norm voor kwaliteitsmanagement wordt voldaan en dat er continue kwaliteitsverbetering wordt bereikt.
ISO certificering voor een internationale ISO norm zorgt voor transparantie betrouwbaarheid van processen en vertrouwen van de klant in de organisatie en optimalisatie van kwaliteit.

ISO certificering neemt een korte tijd in beslag en wanneer de ISO certificering eisen in de organisatie volgens onze planning stap voor stap zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een ISO 9001 certificeringsaudit worden uitgevoerd. Deze ISO 9001 certificatie accreditatie staat voor nationale en internationale erkenning, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de ISO certificerende partij.

Tijdens deze externe evaluatie door de onafhankelijke deskundige partij wordt geverifieerd en gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de eisen voor ISO 9001 certificering en of continue kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering van uw organisatie of onderneming is een formeel certificering onderzoek of audit door een betrouwbaar extern onafhankelijke geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut. 

Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. 

De keuringen van een geaccrediteerd certificatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Dit certificeren vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie. 

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO norm eisen. U bent dan formeel "ISO-gecertificeerd".


Meer info ISO 9001:2015 certificering invoeren MKB

Meer informatie ISO 9001:2015 certificering invoeren ZZP

Wat kost ISO 9001 certificeren?

De ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie kosten zijn te verdelen in drie posten:

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De kosten voor ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering zijn een financiële investering in uw bedrijf. Deze investering geeft een hoog rendement aan efficiency en effectiviteit in uw onderneming. De opbrengsten zijn verhoging van klanttevredenheid en dus loyale klanten die telkens bij u terugkomen voor nieuwe opdrachten.

De kosten voor een ISO 9001 certificering zijn betaalbaar voor praktisch iedere organisatie en onderneming ZZP'er of MKB bedrijf.

Wanneer u investeert in deze kosten en wij uw ISO 9001 opzetten worden daarbij uw management en de medewerkers op alle afdelingen en vestigingen betrokken.
De tijd en aandacht die u investeert in het advies en de opzet van de NEN-EN ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement en in de kosten voor de certificering door een certificatie-instelling waar u het certificaat behaalt, verdient u ruimschoots terug. 
Deze ISO 9001 certificering kosten, om in korte tijd te gaan voldoen aan de normeisen, wet- en regelgeving, wensen en verwachtingen van de klant zijn door onze snelle doeltreffende invoering een minder grote uitgave in tijd, moeite en geld dan u had verwacht. 

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering invoeren uw bedrijf

De kosten en investeringen van ISO 9001 certificering invoeren in geld:

 • De investering in de kosten ISO 9001 certificering voor ZZP'er in geld (directe kosten) bedragen ca. € 1700,- euro tot circa € 4100,- euro bij 15 werknemers.
 • De investering in kosten van ISO 9001 certificering in geld (directe kosten) bij 50 medewerkers bedraagt ongeveer € 6100,- euro tot circa € 7600,- euro.
Er zijn meestal naast de invoeringskosten van ISO 9001 certificering en de kosten voor ISO 9001 certificatie, geen extra kosten nodig om het ISO 9001 certificaat te kunnen behalen.

De ISO 9001 certificering kosten in tijd:

 • De kosten voor ISO 9001 certificering invoeren en implementatie in tijdbesteding (indirecte kosten) voor een MKB organisatie van 20 medewerkers bedragen normaal gesproken minder dan 5 dagen verspreid over twee weken.
 • De ISO 9001 certificering kosten aan tijdbesteding (indirecte kosten) om ISO 9001 certificering in te voeren, introductie en in gebruik neming in een MKB organisatie van 50 fte bedragen vanaf enkele dagen tot circa twee weken.
 • De kosten voor ISO 9001 certificering in tijd bij 50 tot 100 medewerkers bedragen circa twee weken.

2. Kosten ISO 9001 certificatie-audit

Naast de investering in de advies- en invoeringskosten voor ISO 9001 certificering die u maakt voor het invoeren van de ISO 9001 normeisen zijn er de kosten voor de externe ISO 9001 certificatie-audit. De certificatie-audit is het onderzoek en de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.

Kosten ISO 9001 certificering door het certificatie instituut

Voor een MKB onderneming met 10 fte in één vestiging wordt door het certificatie-instituut voor de benodigde tijd voor het ISO 9001 certificering onderzoek meestal 1,5 dagen gerekend. In de daaropvolgende jaren wordt meestal één dag per jaar gerekend voor de twee herhalingsaudits van uw dan ISO 9001 gecertificeerd systeem. 
De kosten van ISO 9001 certificering door het certificatie-instituut die we kunnen berekenen op basis van de door hen gehanteerde tarieven en tijdsbesteding bedraagt dan voor een bedrijf met een productie organisatie van 3 tot 30 werknemers:

 • Kosten ISO 9001 certificering voor de ISO 9001 certificatie audit door een certificatie instelling bedragen bij de huidige tarieven voor dit onderzoek circa € 2.100,= euro tot ongeveer € 3.200,= euro
 • de kosten en uitgaven waar u mee moet rekenen voor ISO 9001 certificatie en het behouden van het certificaat in de twee daarop volgende jaren zijn telkens circa € 1.200,= euro tot € 1.400,= euro per jaar.

Een prijsindicatie voor de ISO 9001 certificering kosten voor de certificatie audit van uw bedrijf, het onderzoek en controle of u voldoet aan de ISO 9001 certificatie norm, bedraagt voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers:

 • Kosten ISO 9001 certificering vanaf ca. € 2.000,= euro tot € 2.400 euro voor de initiële audit.
 • De ISO 9001 her-certificeringkosten bedragen circa € 1.000,= euro tot € 1.300,= tot euro in de opvolgende jaren.

De kosten die een ISO 9001 certificatie instelling berekent voor de ISO 9001 certificering kunnen enigszins variëren. Wij kunnen een scherpe prijs voor u bedingen voor kosten die een ISO 9001 certificering instelling berekent waarbij u er rekening mee moet houden dat contracten voor ISO 9001 certificering met ISO 9001 certificering instellingen altijd overeenkomsten en contracten voor 3 jaar zijn.

3. Budget onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Het budget  voor ISO 9001 certificering op uw begroting voor de onderhoudskosten van uw ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van een praktisch ingevoerde ISO 9001 certificering: meer structuur en een beter functioneel raamwerk als basis voor verbeteringen en een snelle optimalisatie van de resultaten van de organisatie.
Meer over ISO 9001 certificering kosten voor onderhoud >> Budget onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerde organisatie.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële kosten van een praktische snelle functionele en doeltreffende NEN-EN-ISO-9001 certificering voor uw organisatie vraagt u hieronder op:


Offerte advieskosten ISO-9001-certificering.


Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd inspanningen en geld voor onze snelle doeltreffende advisering om ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie of instelling? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten, of voor het inplannen van een vrijblijvend informatief gesprek, of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs of consultants die dagelijks bedrijven helpen met ISO 9001 certificering.