Kosten ISO 9001 certificering - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering
De kosten om ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering en certificatie in te voeren en de uitgaven voor advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de norm zijn met ISOMANAGEMENT betaalbaar voor elke onderneming, ZZP’er MKB bedrijf, instelling of instituut.
ISO 9001 certificering en een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem leveren de organisatie van uw bedrijf een verbetering van processen op en verhoging van de klanttevredenheid.
ISO 9001 certificering met ISOMANAGEMENT advies en coaching geeft uw bedrijf tegen lage kosten ook een boost op het gebied van sturing door het management van de efficiency van de organisatie.

ISO 9001 certificering zorgt voor loyale klanten

De kosten van een snelle praktische ISO 9001 certificering en certificatie zijn niet alleen betaalbaar maar met ISO 9001 certificering kunt u zonder extra uitgaven of moeite en inspanning uw klanttevredenheid verbeteren zodat loyale klanten steeds weer terugkomen met opdrachten en bestellingen en u uw prospects steeds betere referenties kunt aanbieden. 

ISO 9001:2015 certificering met actuele HLS normversie

De NEN-EN ISO 9001:2015 met High Level Structuur (HLS) is de nieuwste uitgave van de ISO 9001 norm voor de invoering van ISO 9001 certificering. 
De kosten en uitgaven van ISO 9001:2015 certificering en ISO 9001:2015 certificatie en zijn lager en vragen minder tijd dan de 'oude" norm en leveren meer op.
Met een investering in de kosten en uitgaven en advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de HLS norm-versie van ISO 9001 certificering in te voeren en te voldoen aan de norm kunt u de kwaliteit van uw werkwijzen producten diensten en managementsysteem optimaliseren en continu gaan verbeteren waarmee de processen efficiënter verlopen, er wordt bespaard op faalkosten en de opdrachtgevers loyaliteit verbetert. Kortom investeren in de advieskosten voor ISO 9001:2015 certificering met HLS en voldoen aan de ISO 9001:2015 standaard levert een win- winsituatie met hoog rendement.

Het invoeren certificeren en het onderhoud van een HLS ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, het advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de norm én klanttevredenheid verbeteren kan praktisch, doeltreffend, professioneel en zo snel als u dat wilt én tegen van tevoren vastgelegde betaalbare kosten en uitgaven in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 certificering voor MKB en ZZP zonder gedoe en frustraties

Ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de norm is net als de certificering en het onderhoud snel, praktisch, duidelijk zonder gedoe en frustraties en tegen betaalbare kosten voor MKB en ZZP.
ISOMANAGEMENT zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op en helpt bij de implementatie en het werken conform de eisen van de norm voor ISO 9001 certificering. 

ZZP'ers en eenmansbedrijven met 1 fte in dienst of MKB ondernemingen met 2 tot 50 werknemers zijn soms bang dat ISO 9001 certificering invoeren, het voldoen aan de normeisen, het ISO 9001 certificaat behalen en het onderhoud extra werk en daarmee "gedoe", frustraties en irritaties op zal leveren en zowel de kleinere als ook grotere bedrijven met meer personeel willen geen extra last en ongemak dat zou kunnen leiden tot meer stress in hun bedrijf.
Gelukkig levert deze snelle praktische invoering van ISO 9001 certificering en het gebruik van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor het MKB én ZZP juist een hulpmiddel om een aantal zaken eindelijk definitief helder te krijgen en daarmee de bestaande druk te verminderen.
ISOMANAGEMENT weet hoe je eenvoudig, doeltreffend en professioneel ISO 9001 certificering kunt invoeren, voldoen aan de gevraagde voorwaarden, certificeren en onderhouden tegen betaalbare kosten waarbij die frustraties juist minder voorkomen.

ISOMANAGEMENT zorgt met een praktisch advies dat uw organisatie snel voldoet aan de eisen van de norm voor ISO 9001 certificering en doet dat tegen betaalbare kosten en uitgaven. 

Eenvoudig betaalbaar en snel ISO 9001 invoeren

Het is niet moeilijk om de ISO 9001 eisen in te voeren in uw onderneming.
Met "ISOMANAGEMENT" is het ISO 9001 invoeringstraject heel eenvoudig praktisch en snel geregeld. ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het invoeren in uw organisatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen.
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit.

Met het ISOMANAGEMENT advies voldoet uw organisatie binnen enkele dagen aan de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm. 
Door deze snelle praktische invoering en korte implementatietijd blijft de betaalbaarheid van ISO 9001 certificering voor MKB én voor ZZP verzekerd.
Een ISO 9001 managementsysteem is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te kunnen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".
ISO 9001 certicering zorgt voor de optimalisering van de kwaliteit van de producten en diensten van uw onderneming.

ISO 9001:2015 certificering levert de organisatie ook wat op:

 • ISO 9001:2015 snel en praktisch certificeren geeft meer mogelijkheden voor MKB- of ZZP-organisatie of grotere ondernemingen bij meedoen met aanbestedingen en tenders;
 • ISO 9001:2015 certificatie zorgt dat u structureel voldoet aan de vragen en wensen van de klant en andere opdrachtgevers;
 • met een snelle en vooral praktische ISO 9001:2015 certificering krijgt uw organisatie meer structuur in processen;
 • met ISO 9001 certificering eenvoudiger en praktischer doelgericht kwaliteitsmanagement, verbeterde processen en procedures;
 • een praktische doeltreffende ISO 9001 certificering zorgt voor sneller en efficiënter werken.
ISO 9001:2015 certificering snel en praktisch invoeren met adviseurs van ISOMANAGEMENT zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. Uw bedrijf kan eenvoudiger voldoen aan de eisen van de norm en van de klanten.
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren!

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten van ISO 9001 certificering zijn? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte voor ISO 9001 certificering aan:


ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat?

ISO 9001 certificering invoeren

ISO 9001:2015 certificering invoeren vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie. 
Wij stellen daarom dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

Zo stellen we samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse op leggen de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO 9001 vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ook deze punten verzorgen we samen met u en eventueel samen met de ISO KAM of QHSE-coördinator.

De belangrijkste ISO 9001 werkzaamheden zijn:

1- Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren en beoordelen samen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem processen.

3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie opstellen

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem documentatie. Wij stellen daarom een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op met onder andere:

 • een processchema en het toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • planning nodig m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.


4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 acties voor certificering:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.


Interne audit uitvoeren

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de certificatie-audit. Deze interne controle is een inspectie of test of u aan alle voorwaarden voor certificering voldoet


Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISOmanagementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de kosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

>>OFFERTE INVOEREN ISO 9001 CERTIFICERING / INFORMATIEF GESPREK


ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001 is de internationale norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 is een middel om een doeltreffend praktisch en efficiënt managementsysteem op te zetten.
ISO 9001 is in 2015 herzien en op 23 september 2015 gepubliceerd. Deze nieuwe ISO 9001:2015 helpt uw organisatie uw doelstellingen te behalen, continu te verbeteren en uw klanttevredenheid te verhogen.

ISO 9001 internationaal erkend

De ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement certificering en wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) in Genève. De "ISO" beheert de normontwikkeling en normontwerpen van internationale standaarden. ISO werkt op technische gebieden samen met de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie). Zie ISO/IEC 27001.

ISO 9001 is net als andere ISO-normen en standaarden in het door die norm het bestreken gebied of sector, een maatstaf voor vergelijking in het voldoen aan eisen, wetten en regelgeving. Deze normen zijn geen wetgeving maar kunnen door bepaalde instanties en instellingen wel voorgeschreven worden om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen. 
ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) en werkt in normtrajecten samen met nationale normalisatie organisaties zoals de NEN, NBN en de DIN die elk in hun gebied deze normen publiceren.

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement en voor continue verbetering van de kwaliteit en klanttevredenheid van organisaties, bedrijven en ZZP-ers.
In Nederland wordt ISO 9001 gepubliceerd door de NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement doelstellingen

ISO 9001 heeft als doelstelling om met regelgeving en richtlijnen voor kwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw producten of diensten.

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrijf in de markt.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen eisen en verwachtingen klanten en belanghebbenden. Deze verbetering zorgt voor efficiëntere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

ISO 9001 vraagt managementsysteem voor continue verbetering

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem. De PDCA en de HLS (High Level Structure) van de ISO 9001 zorgen voor meer efficiency in uw onderneming. Interne en externe kwaliteitsmanagement-audits zijn hulpmiddelen van de ISO 9001 om vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 zorgt voor continue verbetering van processen in bedrijven, en maakt verbetering van klanttevredenheid, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van producten en diensten mogelijk. Het behalen van het ISO 9001 certificaat geeft aan dat uw managementsysteem voldoet aan de kenmerken en kwalificatie van de eisen in deze kwaliteitsmanagement norm.

ISO 9001:2008 9001:2015 versies en High Level Structure (HLS)

ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 8 jaar door de ISO herzien. De laatste herziening is die van ISO 9001:2008 naar de ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.

De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Deze ISO 9001 is in 2015 herzien De ISO 9001:2008 is dus niet meer certificeerbaar. 

De nu actuele ISO 9001:2015 bezit de High Level Stuctuur (HLS). Door de High Level Structure van ISO 9001:2015 is de integratie van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen met andere normen vereenvoudigd.

De voordelen van ISO 9001:2015:

 • De herziene ISO 9001:2015 heeft minder strakke voorschriften en regels.
 • Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;
 • Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht en voor elk risico en kans wordt gekeken of er maatregelen nodig zijn;
 • De nieuwe ISO 9001 is een kwaliteitsmanagement standaard die is gericht op vertrouwen van de klant, resultaten en doelstellingen;
 • ISO 9001 vraagt interne audits die zorgen voor verbetering;
 • De nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001 zorgt voor een managementsysteem dat de directie en managers van een gecertificeerde onderneming helpt om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

Het huidige ISO 9001 kan worden samengevat in drie stappen:

 1. kwaliteitsbeleid volgens ISO 9001 als richting voor directie, managers en leidinggevenden;
 2. kwaliteitsmanagement als continue actie voor verbetering; en
 3. kwaliteitsborging om er zorg voor te dragen dat de bereikte kwaliteitsverbetering blijvend is

ISO certificering - verbeteren kwaliteit

ISO 9001 certificering

ISO certificering is een instrument dat gebruikt wordt om uw organisatie in staat te stellen de kwaliteit van processen, producten en diensten continu te meten controleren evalueren en werkwijzen en processen te optimaliseren en te verbeteren zodat de kwaliteit, status, eigenschappen en kenmerken van producten en diensten volledig voldoen aan alle eisen en wensen van klanten opdrachtgevers en prospects.
Na het invoeren van ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat kan uw organisatie laten zien dat er aan alle eisen van de Internationale norm voor kwaliteitsmanagement wordt voldaan en dat er continue kwaliteitsverbetering wordt bereikt.
ISO certificering voor een internationale ISO norm zorgt voor transparantie betrouwbaarheid van processen en vertrouwen van de klant in de organisatie en optimalisatie van kwaliteit.

ISO certificering neemt een korte tijd in beslag en wanneer de ISO certificering eisen in de organisatie volgens onze planning stap voor stap zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een ISO 9001 certificeringsaudit worden uitgevoerd. Deze ISO 9001 certificatie accreditatie staat voor nationale en internationale erkenning, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de ISO certificerende partij.

Tijdens deze externe evaluatie door de onafhankelijke deskundige partij wordt geverifieerd en gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de eisen voor ISO 9001 certificering en of continue kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering van uw organisatie of onderneming is een formeel certificering onderzoek of audit door een betrouwbaar extern onafhankelijke geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut. 

Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. 

De keuringen van een geaccrediteerd certificatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Dit certificeren vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie. 

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO norm eisen. U bent dan formeel "ISO-gecertificeerd".


Meer info ISO 9001:2015 certificering invoeren MKB

Meer informatie ISO 9001:2015 certificering invoeren ZZP

Wat kost ISO 9001 certificeren?

De ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie kosten zijn te verdelen in drie posten:

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De financiële investering in kosten voor de ISO 9001 certificering in uw bedrijf waarbij uw management en de medewerkers op alle afdelingen en vestigingen bij de ISO 9001 certificeirng betrokken zijn en de tijd en aandacht die u investeert voor de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering zijn betaalbaar voor praktisch iedere organisatie en onderneming.
Deze ISO 9001 certificering kosten, om te gaan voldoen aan de normeisen, wet- en regelgeving, wensen en verwachtingen van de klant zijn een minder grote investering in tijd moeite en geld dan u had verwacht. 

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering invoeren uw bedrijf


Een indicatie voor de directe (financiële) kosten en investeringen van ISO 9001 certificering zijn:

 • Kosten ISO 9001 certificering voor een organisatie van 1 fte (ZZP, eenmanszaak, freelancer) tot 15 werknemers (MKB) bedragen ca. € 1700,- euro tot circa € 4100,- euro.
 • Een indicatie voor de directe (financiële) kosten / investeringen van ISO 9001 certificering voor een organisatie van 50 fte bedraagt hier vanaf ongeveer € 6100,- euro tot € 7600,- euro.
Een voorbeeld voor de kosten in tijd voor ISO 9001 certificering:

 • De kosten voor ISO 9001 certificering in tijd voor een organisatie van 20 medewerkers bedragen normaal gesproken in 5 dagen
 • De ISO 9001 certificering kosten in tijd (indirecte kosten) om ISO 9001 certificering in te voeren in een organisatie van 50 fte bedragen vanaf enkele dagen tot circa twee weken.
 • De kosten voor ISO 9001 certificering in tijd bij 50 tot 100 medewerkers bedragen circa twee weken.

2. Kosten ISO 9001 certificatie-audit

Naast de kosten voor ISO 9001 certificering die u maakt voor het invoeren van de ISO 9001 normeisen zijn er de kosten voor de externe ISO 9001 certificatie-audit, het onderzoek en de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering door het certificatie instituut

Voor een MKB onderneming met 10 fte in één vestiging wordt de benodigde tijd voor de ISO 9001 certificatie meestal 1,5 dagen gerekend. In de daaropvolgende jaren wordt meestal één dag per jaar gerekend voor de twee herhalingsaudits van uw dan ISO 9001 gecertificeerd systeem.
Een prijsindicatie die we kunnen berekenen op basis van de tarieven en tijdsbesteding bedraagt dan voor een bedrijf met een productie organisatie van 3 tot 30 werknemers:

 • de investering in kosten en uitgaven voor de ISO 9001 certificatie audit, de controle en beoordeling of het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van de actuele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm door de certificering instelling, bedraagt bij de huidige tarieven circa € 2.100,= euro tot ongeveer € 3.200,= euro
 • de kosten en uitgaven waar u mee moet rekenen voor ISO 9001 certificering in de twee daarop volgende jaren zijn telkens circa € 1.200,= euro tot € 1.400,= euro

Een prijsindicatie voor de ISO 9001 certificatie kosten voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers bedraagt:

 • Kosten ISO 9001 certificering vanaf ca. € 2.000,= euro tot € 2.400 euro voor de initiële audit.
 • De kosten voor de ISO 9001 her-certificering in de daaropvolgende jaren bedragen hier circa € 1.000,= euro tot € 1.300,= tot euro voor herhalingsaudits in de opvolgende jaren.

De kosten die een certificatie instelling berekent voor de ISO 9001 certificatie kunnen enigszins variëren. Wij kunnen een scherpe prijs voor u bedingen voor kosten die een ISO 9001 certificering instelling berekent waarbij u er rekening mee moet houden dat contracten voor ISO 9001 certificering met ISO 9001 certificering instellingen altijd overeenkomsten en contracten voor 3 jaar zijn.

3. Budget onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Het budget  voor ISO 9001 certificering op uw begroting voor de onderhoudskosten van uw ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van ISO 9001 certificering: meer structuur en een beter raamwerk als basis voor verbeteringen en optimalisatie van de resultaten van de organisatie.
Meer over ISO 9001 certificering kosten voor onderhoud >> Budget onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerde organisatie.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële kosten van NEN-EN-ISO-9001 certificering voor uw organisatie vraagt u hieronder op:


Offerte advieskosten ISO-9001-certificering.


Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd inspanningen en geld, om ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie of instelling? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten, of voor het inplannen van een vrijblijvend informatief gesprek, of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs of consultants die dagelijks bedrijven helpen met ISO 9001 certificering.


Offertes ISO 9001 certificering invoeren:

 • De offertes voor de financiële invoeringskosten (advieskosten) om te gaan voldoen aan de eisen voor ISO 9001 certificering worden berekend in € (euro), onze aanbiedingen zijn exclusief BTW en kilometerkosten.
 • De kosten en tarieven in onze offertes voor invoering van ISO 9001 certificering zijn vast en houden rekening met meer- en minder werk zodat alle uitgaven voor het opvolgen van de eisen voor ISO 9001 certificering van tevoren bekend zijn.
 • Onze aanbiedingen voor ISO 9001 certificering zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten / kilometerkosten.
 • De als voorbeeld genoemde prijzen voor ISO 9001 certificering zijn een vrijblijvende indicatie, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.