ISO certificering - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering


Hoe werkt ISO certificering?
ISO certificering met vertrouwd advies van ervaren adviseurs van ISOMANAGEMENT
ISO certificering praktisch eenvoudig en doeltreffend invoeren.

ISO certificering

U heeft een ISO certificaat nodig?  

Wat moet u minimaal doen om in een keer te voldoen aan de norm eisen en te slagen voor de beoordeling tijdens de ISO certificatie-audit? 
We geven antwoord op de vragen: hoe slaag ik voor een ISO certificaat, wat kost het me en wat levert het op?  

Hoe slaag ik voor een ISO certificering?  

Hoe haal ik dat certificaat binnen? Wat moet ik doen? We maken een eenvoudig plan van aanpak, waarmee alle stappen worden gezet en acties worden uitgevoerd die nodig zijn om in één keer succesvol door een auditor beoordeeld te worden en het ISO certificaat voor kwaliteitsmanagement te behalen.  

Stap 1; een telefoontje voor wanneer je niet verder wilt lezen  

Bel ons; telefoon 06-838 976 91, Annelies kan u er alles over vertellen. 
Ons contactformulier invullen kan ook, dan bellen wij u.

Stap 2; Invoeren ISO managementsysteem 

Hier leggen we samen met u de basis.
De normcommissie (het platform voor managementsystemen dat de normtoepassing van de HS bespreekt en ervaringen uitwisselt) heeft eenzelfde structuur bedacht voor alle basis normen. Deze HLS / HS (High Level Structure/ Harmonised Structure) structuur is dus geldig voor alle ISO gecertificeerde managementsystemen.

De norm stelt een aantal eisen aan de basis van uw organisatie structuur. De belangrijkste eis is dat een ISO gecertificeerd managementsysteem beoordeeld moet worden op het gebruik van de PDCA (Plan Do Check ACT) methode.   
 
Welke stappen zetten we hierin met u? 
We komen bij u langs en gaan gelijk aan de slag. We kijken samen wat u al heeft en wat er nog aangevuld moet worden. Samen bedenken we ook de meest praktische invulling hiervan. Deze aanvullingen of aanpassingen werken we uit in eenvoudige acties die we soms direct kunnen uitvoeren. Daarmee leggen we het fundament voor uw managementsysteem. 

Stap 3; Invoeren overige eisen voor ISO certificering 

Het managementsysteem bestaat uit de HLS, de basis. Deze structuur is voor iedere norm hetzelfde. Daarnaast zijn er per norm verschillende eisen, voorwaarden en richtlijnen waar u aan moet voldoen om in 1 keer te slagen voor een certificatie audit.  
 
Welke stappen zetten we hierin met u? 
We leggen u uit welke specifieke eisen de ISO norm heeft waar u voor wilt certificeren. 
Vervolgens kijken we samen met u wat u hiervan al heeft, aan welke eisen u al aan voldoet en wat er nog moet gebeuren. 
Dat vertalen we weer in eenvoudige acties die we, waar mogelijk, direct uitvoeren. 

Stap 4; ISO certificering; op naar het certificaat!   

We hebben nu samen stap 1, 2 en 3 op weg naar het ISO certificaat doorlopen. Alle acties zijn gecontroleerd en afgerond. Nu heeft u een managementsysteem dat voldoet aan de normeisen en u kunt met een gerust hart een afspraak maken voor de ISO certificatie audit. 
 
Welke stappen zetten we hierin met u? 
We vragen diverse offertes voor u op, vergelijken deze, en maken vervolgens samen een keuze voor de Certificerende Instelling die bij u past. U geeft de opdracht. 
Vervolgens komt de auditor van de CI (Certificerende Instelling) bij u langs om het kwaliteitssysteem te beoordelen en te bevestigen dat u aan alle eisen voor ISO certificering voldoet.
Dan draagt hij u voor aan de certificatie commissie van de certificerende instelling en hoeft u alleen maar even te wachten tot het ISO certificaat in de bus valt.  

Kosten ISO certificering 

 De kosten voor ISO certificering zijn te verdelen in: 
 • advieskosten: de kosten voor de coaching en begeleiding (die betaalt u aan ons),  
 • tijdsinvestering: we leggen u zaken uit, maken samen documentatie en hebben informatie nodig om documentatie voor u te maken. We kunnen u een goede inschatting geven van de tijd die u hieraan kwijt bent. 
 • kosten voor certificering:  u betaalt de certificerende Instelling voor de beoordeling van de conformiteit van het kwaliteitssysteem van de organisatie met de ISO norm en het leveren van het ISO certificaat. 
De kosten voor het totale ISO certificering traject zijn afhankelijk van: 
 • de grootte en complexiteit van de organisatie; 
 • het aantal processen in voorbereiding en uitvoering en het aantal staf afdelingen; en
 • het aantal locaties en de verspreiding van de verschillende vestigingen. 

Zie voor meer informatie over onze kosten, met een indicatie van bedragen, onze pagina >> kosten ISO 9001 certificering.

Wat levert het me op?  

Waar betaal je voor; wat is de meerwaarde van ISO certificering?  

ISO certificering is een bewijs in de vorm van een schriftelijke verklaring (papiertje aan de muur), afgegeven door een geautoriseerde auditor (van een geaccrediteerde instelling) dat de organisatie is staat is haar processen, producten en diensten continu te evalueren en optimaliseren. Met ISO certificering voldoet u aan de eisen van een internationaal erkende ISO norm. ISO certificering verbetert de betrouwbaarheid van uw organisatie.

De voordelen van een ISO certificering zijn:

 • betrouwbaar keurmerk naar leverancier en klanten,  
 • geen of minder audits van klanten,
 • geen eindeloze lijsten invullen om aan te tonen dat je voldoet, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, 
 • bewust nadenken over verbeteren van kwaliteit, milieuprestaties, informatiebeveiliging,  
 • verbeteren efficiency van de organisatie, 
 • beter meer doelgericht management, 
 • voldoen aan eisen die je klant stelt, etc.
ISO certificering meer informatie?

Wilt u meer weten over ISO certificering, meer info over ISOMANAGEMENT, of weten wat de kosten zijn om aan de normeisen te gaan voldoen, specifiek voor uw bedrijf? Stel dan hieronder uw vraag en u heeft binnen enkele uren ons antwoord.

Stel hier uw vragen >>