Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering
Wat zijn de kosten en uitgaven voor ISO 9001 certificering?
Wat zijn de voordelen, wat is het nut en het rendement en is dat de investering waard in de kosten van ISO 9001:2015 certificering en de moeite voor het behalen van het ISO 9001 certificaat?

Kosten ISO 9001 certificering

De investering in de invoeringskosten voor NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering zijn betaalbaar en leveren veel voordeel op voor MKB en ZZP. 
De ISO 9001 certificering invoeringskosten bedragen voor een eenmansbedrijf, freelancer of ZZP-er slechts circa € 1.800,= tot € 2.100,= euro.
De investering in uitgaven en kosten voor ISO 9001 certificatie, de kosten voor het behalen van het ISO 9001 certificaat bij een certificatie-instelling bedraagt voor een ZZP'er gemiddeld ongeveer € 1.400,= euro per jaar. 
De kosten en uitgaven voor ISO 9001 certificering levert meer efficiëntie op, continue verbetering en optimalisatie van processen en minder verstoring van de processen doordat u voldoet aan de eisen instructies en regels die de norm stelt en daarmee efficienter kunt werken. Daarnaast helpt investeren in ISO 9001 certificering bij het voldoen aan overeengekomen afspraken wensen eisen en specificaties van de klant.
De kosten in tijd voor ISO 9001 certificering invoeren bedragen van enkele dagen voor een ZZP'er of freelancer tot een of twee weken voor een MKB bedrijf met 50 werknemers waarbij de tijdsbesteding voor de directie in totaal enkele uren bedraagt en voor leidinggevenden en werknemers kost dit één tot twee uur per proces.
De ISO 9001 certificering advieskosten voor een MKB organisatie met meer medewerkers voor grotere ondernemingen of instellingen zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal werknemers, afdelingen, processen en werkwijzen binnen het bedrijf.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen in bedrijven.
ISO 9001 vraagt kwaliteitsmanagement van een organisatie wat betekent een zodanige kwaliteit van managen van de organisatie dat daarmee de kwaliteit van producten en de kwaliteit van diensten verbeterd worden. 
Kwaliteit volgens ISO 9001 betekent ook dat de eigenschappen specificaties en kenmerken van producten en diensten tenminste voldoen aan de wensen verwachtingen en eisen van de klant.
Wij verzorgen in een hele korte tijd een snelle zeer praktische en functionele ISO 9001 invoering en een geslaagde certificatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u de verbetering van de kwaliteit kunt borgen. 
Kwaliteit verbeteren en daarmee klanttevredenheid verhogen werkt, of u nu ZZP’er bent, een MKB bedrijf, een instelling of instituut.

Advies

Ons advies en begeleiding door ervaren adviseurs, met veel ervaring op het gebied van ISO 9001 certificering invoeren, beperkt de kosten voorkomt frustraties en garandeert ook dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de certificatie-audit.
De advieskosten voor ISO 9001 certificering opzet en invoering voor bijvoorbeeld een ZZP-er, bedragen slechts circa € 1.800,= euro waarbij wij de processen beschrijven en het hele systeem snel op de meest praktische manier voor u invoeren en opzetten en u helpen, coachen, bijstaan en adviseren, bij invoering implementatie en ingebruikneming.

Ons ISO 9001 certificering adviseurs zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen. Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en tips vragen hoe in de praktijk veel soms lastige zaken praktisch kunnen worden aangepakt.


ISO 9001 certificering zonder gedoe en frustraties

Ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering advies om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de norm is, net als de certificering en het onderhoud, snel praktisch duidelijk zonder gedoe en frustraties. ISO 9001 certificering met ISOMANAGEMENT kunt u realiseren tegen betaalbare kosten en met een beperkte tijdsbesteding voor zowel MKB als ZZP bedrijven.
ISOMANAGEMENT zet zonder drukte en ophef het gehele ISO 9001 kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op en helpt bij de implementatie en het werken conform de eisen van deze norm voor ISO 9001 certificering. 

ZZP'ers en eenmansbedrijven met 1 fte in dienst of MKB ondernemingen met 2 tot 50 werknemers zijn soms bang dat ISO 9001 certificering invoeren, het voldoen aan de normeisen, het ISO 9001 certificaat behalen en het onderhoud extra werk en daarmee "gedoe", frustraties en irritaties op zal leveren en zowel de kleinere als ook grotere bedrijven met meer personeel willen geen extra last en ongemak dat zou kunnen leiden tot meer stress in hun bedrijf.
Gelukkig levert deze snelle praktische invoering van ISO 9001 certificering en het gebruik van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor het MKB én ZZP juist een hulpmiddel om een aantal zaken eindelijk definitief helder te krijgen en daarmee de bestaande druk te verminderen.
ISOMANAGEMENT weet hoe je eenvoudig, doeltreffend en professioneel ISO 9001 certificering kunt invoeren, voldoen aan de gevraagde voorwaarden, certificeren en onderhouden tegen betaalbare kosten, waarbij die frustraties juist minder voorkomen.

ISOMANAGEMENT zorgt met een praktisch advies dat uw organisatie snel voldoet aan de eisen van de norm voor ISO 9001 certificering en doet dat tegen betaalbare kosten en uitgaven. 

Eenvoudig betaalbaar en snel ISO 9001 invoeren

Het is niet moeilijk om de ISO 9001 norm eisen voor certificering van uw kwaliteitsmanagement in te voeren in uw onderneming.
Met "ISOMANAGEMENT" is het ISO 9001 invoeringstraject, het opzetten van een kwaliteitssysteem en voldoen aan de eisen van de norm betaalbaar, heel eenvoudig, praktisch, zonder tegenslagen en zonder gedoe en bovendien snel en in korte tijd geregeld. 
ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het invoeren in uw organisatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen. 
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit. Logisch ook dat het dan heel snel kan zonder omwegen direct op de goede manier en voor ú dus heel betaalbaar.

Met het ISOMANAGEMENT advies voldoet uw organisatie binnen enkele dagen aan de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm en kunt u kwaliteitsmanagement gebruiken als instrument om uw organisatie te verbeteren. 
Door deze snelle praktische invoering en korte implementatietijd van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 normeisen blijft ook de betaalbaarheid van de ISO certificering door een certificatie-instituut voor MKB én voor ZZP verzekerd.
Een ISO 9001 managementsysteem is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te kunnen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".

Investeren in ISO 9001:2015 certificering voordelen:

 • Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering geeft voordelen aan voor MKB- of ZZP-organisatie of grotere ondernemingen bij meedoen met aanbestedingen en tenders;
 • ISO 9001:2015 certificatie zorgt dat u structureel voldoet aan de vragen en wensen van de klant en andere opdrachtgevers;
 • met de investering in een snelle en vooral praktische ISO 9001:2015 certificering krijgt uw organisatie meer structuur in processen;
 • een ander voordeel van ISO 9001 certificering is een eenvoudiger en praktischer doelgericht management en sturing van de organisatie, verbeterde processen en procedures;
 • een praktische doeltreffende ISO 9001 certificering zorgt voor sneller en efficiënter werken in de onderneming.
Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering met adviseurs van ISOMANAGEMENT levert een hoog rendement. Deze investering zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. Uw bedrijf kan eenvoudiger voldoen aan de eisen van de norm en van de klanten.
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren!

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten van ISO 9001 certificering zijn? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte voor ISO 9001 certificering aan:


Wat kost ISO 9001 certificeren?

Kosten vergelijking ISO 9001 certificering

Wat kost meer, zelf ISO 9001 certificering invoeren of een specialist inhuren? Als u een keuze wilt maken is het vergelijken van de onderlinge verschillen in kosten belangrijk om de juiste beslissing te kunnen nemen. Bij deze onderlinge vergelijking een aantal aandachtspunten bij de kosten voor ISO 9001 certificering bij het zelf invoeren die het maken van de keuze kunnen vereenvoudigen:

ISO 9001 certificering met uw eigen organisatie, met een eigen projectleider en met uw eigen medewerkers op zetten kost veel aandacht en tijd van management en personeel verspreid over een flink aantal maanden. Deze indirecte kosten zijn vaak de belangrijkste weegfactor in het vergelijken en de juiste keuze maken. Daarnaast zijn er de kosten van circa € 1.500,= euro of meer voor een implementatietool om het systeem nog enigszins binnen bepaalde grenzen op de goede manier te kunnen implementeren.
Vervolgens de kosten voor training om vooraf enige kennis te verwerven via cursussen kwaliteitsmanagement. Deze kosten bedragen circa € 500,= euro per deelnemer.
De kosten voor ISO 9001 certificatie door het certificatie-instituut zijn bij deze optie ook nog eens afhankelijk van het feit of u in één keer slaagt voor het certificatie onderzoek door het certificatie instituut.

Kosten invoering ISO 9001 certificering met  ISOMANAGEMENT

De kosten voor een snelle praktische ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering zijn een financiële investering in uw bedrijf. Deze investering geeft een hoog rendement aan efficiency en effectiviteit in uw onderneming. De opbrengsten van deze invoering zijn daarnaast verhoging van klanttevredenheid en dus loyale klanten die telkens bij u terugkomen voor nieuwe opdrachten.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering invoeren in geld

 • De financiële kosten waar u mee moet rekenen om de ISO 9001 certificering normeisen in te voeren bedragen voor een ZZP'er, freelancer of eenmansbedrijf geld ongeveer € 1700,- euro.
  De tijdsbesteding (indirecte kosten) om NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering te implementeren bedragen voor een ZZP'er slechts 1 tot 2 dagen.

 • De financiële kosten voor een MKB organisatie met 15 werknemers en één vestiging bedragen circa € 4100,- euro. De kosten aan tijdsbesteding (indirecte kosten) om NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering in te voeren bedragen minder dan 5 dagen verspreid over twee weken

 • De investering in kosten van invoering van de NEN-EN- ISO 9001:2015 normeisen in geld bij een organisatie met circa 50 medewerkers en één vestiging bedraagt ongeveer € 6100,- euro tot circa € 7600,- euro.

Kosten ISO 9001 certificering door het certificatie instituut

Een prijsindicatie voor de ISO 9001 certificering kosten voor de certificatie audit van uw bedrijf, het onderzoek en controle of u voldoet aan de ISO 9001 norm, bedraagt voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers:

 • Kosten ISO 9001 certificering vanaf ca. € 2.000,= euro tot € 2.400 euro voor de initiële audit.

 • De kosten voor de ISO 9001 her-certificering in de daaropvolgende jaren bedragen hier circa € 1.000,= euro tot € 1.300,= tot euro voor herhalingsaudits in de opvolgende jaren.

De kosten die een ISO 9001 certificatie instelling berekent voor de ISO 9001 certificering kunnen enigszins variëren. Wij kunnen een scherpe prijs voor u bedingen voor kosten die een ISO 9001 certificering instelling berekent waarbij u er rekening mee moet houden dat contracten voor ISO 9001 certificering met ISO 9001 certificering instellingen altijd overeenkomsten en contracten voor 3 jaar zijn.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële kosten van een praktische snelle functionele en doeltreffende NEN-EN-ISO-9001 certificering voor uw organisatie vraagt u hieronder op:


Offerte advieskosten ISO-9001-certificering.


Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is voor onze snelle doeltreffende advisering om ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie of instelling? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen, of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs of consultants die dagelijks bedrijven helpen met ISO 9001 certificering.