Kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

ISO 9001 certificering invoeren?

Kosten ISO 9001 certificering
U wilt de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm snel eenvoudig en praktisch in úw organisatie invoeren. De klant vraagt al langer om het ISO 9001 certificaat of u heeft het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificaat nodig voor een aanbesteding? Dan wilt u wel certificeren, maar hoe werkt certificering en hoeveel tijd kost u dat? En levert NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie in de praktijk ook nog wat op?

Met ISOMANAGEMENT voldoet u binnen enkele dagen aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitssysteem standaard normeisen. U gaat met ISO de kwaliteit van uw producten, diensten en organisatie nog verder optimaliseren en tegelijk het internationaal erkende ISO 9001-certificaat behalen! EN....

....het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem levert ook wat op:

 • ISO 9001:2015 certificeren geeft meer mogelijkheden voor uw MKB of ZZP organisatie of onderneming bij meedoen met aanbestedingen;
 • het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt dat u structureel voldoet aan eisen van de klant;
 • met het ISO 9001:2015 certificaat krijgt uw organisatie meer structuur in processen;
 • met ISO 9001 certificeren eenvoudiger en doelgericht management; en
 • de ISO 9001 certificatie norm zorgt voor efficiënter werken.
Met ISO 9001:2015 certificeren (of hercertificeren) volgens de internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem standaard zult u ook uw klanttevredenheid verbeteren!

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem invoeren, ISO 9001 certificeren en voldoen aan de ISO9001:2015 normeisen kan praktisch, professioneel en zo snel als u dat wilt, in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 kwaliteitssysteem MKB organisaties en ZZP zonder frustraties?

Ons ISO 9001 kwaliteitssysteem invoeringsproject voor MKB organisaties en ZZP is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitssysteem voor u op. Uw organisatie behaalt dan binnen korte tijd het ISO 9001 certificaat. Zowel voor MKB al voor ZZP organisaties is een snelle en praktische invulling van de ISO-norm mogelijk.

ISO 9001 en andere managementsystemen

Naast de ISO 9001 norm voor kwaliteits-managementsystemen realiseren wij op dezelfde praktische manier ook de managementsysteem norm ISO 14001 voor milieumanagement, de ISO 27001 managementsysteem norm voor informatieveiligheid en de ISO 45001 managementsysteem norm voor ARBO en veiligheid.
Zie voor deze normen voor managementsystemen >>  ISO 14001 certificeringISO 27001 certificeringISO 45001 certificering.

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 certificaat kunt behalen? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte aan:

ISO 9001 certificering - kosten / resultaten

ISO 9001:2015 certificering invoeren

ISO 9001 managementsysteem certificering invoeren en het ISO-certificaat behalen kan praktisch, eenvoudig én snel!!
ISOMANAGEMENT doet het werk voor u bij het invoeren in uw organisatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen.
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit.

Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke ISO 9001 certificering-eisen uw onderneming allemaal moet voldoen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ISO ISO 14001 milieu managementsystemen, ISO 27001 informatieveiligheid managementsystemen en ISO 45001 ARBO en veiligheid managementsystemen.

ISO 9001 certificering kosten / resultaten met ISOMANAGEMENT

De kosten om de NEN-EN ISO 9001 kwaliteitsnorm in de organisatie in te voeren en het ISO 9001 certificaat te behalen zijn op deze efficiënte snelle en praktische manier van invoering lager dan u had ingeschat.

De resultaten in management en de resultaten in structuur en winst zullen na ISO 9001 certificatie óók beter zijn dan u had verwacht.

ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe werkt dat?

ISO 9001 certificering

ISO 9001:2015 certificering vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie. 
Wij stellen daarom dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

We stellen samen met u de door ISO gevraagde contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO Vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ook deze punten verzorgen we samen met u en eventueel samen met de ISO KAM of QHSE-coördinator.

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wat vraagt ISO 9001 certificering en wat regelen wij dus - onder andere - voor u?

 • een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem;
 • ISO 9001 certificering vraagt een processchema en het toepassingsgebied;
 • ISO 9001 betekent dat u een kwaliteitsbeleid definieert m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • Voor ISO 9001 certificering heeft u een planning nodig m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem-norm en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.
Wij stellen daarnaast het ISO 9001 kwaliteitshandboek op met de voor het ISO 9001 certificaat gevraagde onderwerpen zodat ook dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm. 

Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie-norm. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 acties:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISO managementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herziene NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar >>

INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsysteem certificatie van uw bedrijf of organisatie.

Actuele ISO 9001

De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Deze ISO 9001 is in 2015 vervallen. De ISO 9001:2015 bezit nu de High Level Stuctuur (HLS). Door deze HLS is integratie van ISO 9001 met andere normen vereenvoudigd.

ISO

ISO is de afkorting voor I.S.O. de International Standardization Organization. ISO stelt normen op en beheert deze. De ISO zorgt ook voor herziening van normen wanneer dat nodig is. 

De 9001 normen bestaan uit een serie van bij elkaar horende normen. ISO heeft de eerste 9001 norm uitgegeven in 1987. Deze serie certificeerbare normen bestond uit de 9001, 9002 en de 9003. Later zijn deze normen samengevoegd in de nu bekende 9001:2015.

De 9001:2015 standaard is ten opzichte van de vorige ISO-norm, de 9001:2008 versie sterk veranderd. De NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen.
ISO-certificering helpt nu een gecertificeerde onderneming om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe ISO-versie, de ISO 9001:2022. In deze nieuwe ISO-standaardzal alleen de HLS structuur van de norm worden verduidelijkt. Er zijn in deze toekomstige ISO geen echte wijzigingen te verwachten.

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is voor ondernemers de enige die van belang is. Deze ISO 9001 is de enige norm waarvoor u het ISO certificaat kunt behalen. De ISO 9001:2008 en de ISO 9001:2000 zijn vervallen. Van de NEN-ISO 9001:2022 is nog geen concept voorzien.

Andere ISO-normen

Naast de ISO norm voor kwaliteitssystemen, de NEN-EN ISO 9001:2015, implementeert ISOMANAGEMENT op dezelfde snelle en praktische manier volgens een eigen stappenplan ook de volgende ISO-normen, -standaards, -keurmerken en andere schema's in:

 • ISO/IEC-27001 standaard voor informatieveiligheid en gegevens beveiliging;
 • ISO-14001 norm voor milieuzorg en duurzaamheid certificatie;
 • ISO-45001 certificering-standaard voarbomanagement;
 • ISO-13485 norm voor medische hulpmiddelen, 
 • verder HKZ voor de Zorg, diverse BRL keurmerk en normeringen, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), CO2-prestatieladder, AVG GDPR,VCA* VCA** VCU checklist etc..

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificering is het behalen van een ISO 9001 certificaat of attest als bewijs van het naleven van de regels van de ISO 9001 norm.
Wanneer de ISO 9001 certificaat-eisen in de organisatie volgens ons stappenplan zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een ISO 9001 certificatie-audit worden uitgevoerd. Tijdens deze externe evaluatie wordt gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 eisen voor het behalen van het ISO 9001 certificaat.
Er wordt door de ISO 9001 certificatie-instelling ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Tenslotte is er tijdens de ISO 9001 certificering-audit een evaluatie van de opvolging van de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO 9001 certificatie-regels en zorgt dat u in één keer aan de eisen voor het ISO 9001 certificaat voldoet.

ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering (zie >> ISO 9001 certificering) van uw organisatie of onderneming is een formele controle door een externe onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001-certificatie-instelling.
Deze geaccrediteerde ISO 9001 Certificatie Instelling onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde bedrijfskwaliteitssysteem voldoet aan de keuring eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit

De ISO 9001 certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de onderneming. Deze audit vindt plaats in twee fasen:

- ISO 9001 certificeren fase 1

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

- ISO 9001 certificeren fase 2

Tijdens de tweede fase van het certificeren beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat  als bewijs van voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm en is dan "ISO-gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering - certificatie invoeren

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject voor het behalen van het ISO 9001 certificaat is als volgt:
ISO 9001 certificering (invoering ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem) voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden, afhankelijk van de uitkomst van de eerste invenatrisatie van het management-systeem van uw onderneming.

De ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instituut onder accreditatie neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen in beslag.

Wat kost ISO 9001 certificeren?

De ISO 9001:2015 certificering en certificatie kosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001:2015 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten en certificaatkosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem en vernieuwen ISO 9001 certificaat.

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De kosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële kosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot
€ 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro. 

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO-certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten van ISO-certificering ISO/IEC 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie, de kosten voor ISO certificering 14001 milieuzorg en de kosten voor ISO-certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening voor deze ISO-certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen. Deze beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze instellingen.

Contracten met ISO 9001 certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een een certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO-certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> auditkosten voor de externe certificeringaudit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Kosten onderhoud ISO-gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor onderhoud van uw ISO-gecertificeerde managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van een managementsysteem: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO-9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:

Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.