Kosten en uitgaven ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

Kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering?

Kosten ISO 9001 certificaat behalen
De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering richtlijnen en eisen snel en praktisch invoeren en implementeren in uw organisatie is een beslissing van het management.
De investering in kosten en uitgaven voor een snelle praktische invoering van de internationaal erkende ISO 9001 certificering zijn betaalbaar voor kleine en grote bedrijven.
Redenen voor invoering van ISO 9001 certificering zijn vaak de klant die hierom vraagt of dat het management wat meer structuur en optimalisatie van de organisatie wenst. 
Met het ISOMANAGEMENT invoeringstraject kan uw bedrijf binnen enkele dagen aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 - de laatste herziene versie van de ISO 9001 - normeisen  voldoen. Ook door deze snelle invoeringstijd met minimale tijdsbesteding voor u, blijven de kosten in tijd en geld betaalbaar voor MKB én voor ZZP.
Ons organisatieadviesbureau is ook specialist in andere normen zoals de ISO 14001 de ISO 27001 en de ISO 45001 BRL's en nog veel meer. Vraag gerust om meer informatie..

Praktisch en snel tegen lage kosten ISO 9001 certificering invoeren


Met behulp van adviesbureau "ISOMANAGEMENT" zijn het ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeringstraject voor certificering en de implementatie van de ISO 9001 certificatie-regels in uw bedrijf praktisch, snel en professioneel in slechts een paar stappen en acceptabele betaalbare kosten geregeld.
Praktisch en doeltreffend invoeren, omdat we door kennis van zaken en uit ervaring weten wat de ondernemer wel en niet nodig heeft en in een vlot tempo zonder lange tussenpozen om een goed overzicht te kunnen bewaren.
In slechts enkele dagen omdat iedere organisatie of instelling al voor een groot deel aan de eisen en voorschriften voor ISO 9001 certificering en certificatie voldoet.
De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering invoeren wordt eenvoudig en de kosten blijven laag omdat de adviseur van ISOMANAGEMENT het meeste werk voor u doet bij het invoeren van de norm in uw organisatie.
Logisch dat onze consultant het meeste werk doet: wij hebben 40 jaar ervaring in advisering bij het effectief, bruikbaar doeltreffend invoeren en implementeren van de ISO 9001 certificering standaard en van vele andere verschillende normen. De kosten van ISO 9001 certificering blijven door deze effectieve en praktische invoering voor uw organisatie ook betaalbaar.

Snel voldoen aan de eisen voor certificatie

Wij verzorgen een snelle zakelijke invoering en implementatie van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering in organisaties van grote en kleine bedrijven, bij profit en non-profit instellingen, in alle branches en op elk gebied. 
Ook het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat aanvragen bij certificatie Instellingen (CI's) en het na de certificatie-aanvraag begeleiden en adviseren bij het onderzoek door de geaccrediteerde Certificatie-Instelling (CI), kunnen we voor u regelen. 
Met het ISOMANAGEMENT invoeringstraject van de ISO 9001 regels eisen en voorschriften voor de kwaliteitsmanagement certificering norm kan uw bedrijf snel en pragmatisch en gericht, binnen enkele dagen, al dan niet verspreid over een wat langere periode van enkele weken, aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 normeisen voor certificering voldoen. 
Door deze snelle en korte invoeringstijd en de praktische aanpak van ISO 9001 certificering blijven lage betaalbare kosten in tijd en geld voor MKB én voor ZZP verzekerd.


ISO 9001 certificering

Voordelen ISO 9001 certificering:
 • ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeren is een pluspunt voor MKB- of ZZP-organisatie of grotere ondernemingen bij het meedoen aan, en inschrijven bij, aanbestedingen en tenders;
 • Het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat doeltreffend invoeren levert direct een managementsysteem als hulpmiddel voor managers en leidinggevenden om de doelstellingen en resultaten van het managen sneller vast te stellen, te optimaliseren en te controleren en analyseren;
 • De introductie bij management en werknemers van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering is in theorie lastig maar in de praktijk kan dit op een snelle manier worden gerealiseerd;
 • Het ISO 9001 certificaat is een belangrijk bewijs van aantoonbare kwaliteit en in de praktijk betekent dit geloofwaardigheid en vertrouwen voor uw klanten en prospects. Het in gebruik nemen van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering levert het management een belangrijk hulpmiddel tegen betaalbare acceptabele kosten;
 • ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering is nuttig voor het leiding geven aan de optimalisering van de kenmerken en eigenschappen (kwaliteit) van uw producten en diensten door efficiëntere processen en procedures;
 • Het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat behalen en werken conform de ISO 9001 norm is van belang wanneer u structureel wilt voldoen aan de vragen eisen én verwachtingen van de klant en andere opdrachtgevers;
 • Een goed en praktisch ingevoerd en geïmplementeerd ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geeft uw organisatie meer structuur in processen, een doelmatige verbetering van de kwaliteit.
 • ISO 9001 certificeren levert met een praktische aanpak levert een kwaliteitsmanagementsysteem zonder overbodige franje;
 • ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering zorgt voor efficiënter werken, met minder kosten produceren en dus meer opdrachtgevers. Meer opdrachten leveren meer omzet en winst voor uw bedrijf;
 • De kosten en uitgaven voor een snelle professionele en pragmatische ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering aanpak van dit traject met een korte doorlooptijd zijn met ISOMANAGEMENT betaalbaar voor MKB en ZZP.

ISO 9001 certificering voor kwaliteit van het bedrijf

ISO 9001:2015 certificeren (of ISO 9001 her-certificeren) volgens de internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem standaard zorgt ook voor verbetering van de kwaliteit, de status, het niveau en de volwassenheidskenmerken van management en bedrijf. Met een praktisch ingevoerd kwaliteitssysteem kunt u eenvoudiger voldoen aan de kwaliteitseisen van klanten opdrachtgevers en andere belanghebbenden. 
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren en loyale klanten door kwaliteit van product en dienst zijn de basis voor groei van de organisatie!

ISO 9001 certificering invoeren en voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 normeisen levert veel op en kan praktisch, tegen betaalbare kosten en uitgaven, professioneel en zo snel als u dat wilt, in uw onderneming worden gerealiseerd!


ISO 9001 certificering invoeren hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat?

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering opstarten en op een praktische wijze invoeren vraagt om een aanpak specifiek voor úw organisatie daarom begeleid en helpt onze adviseur u niet alleen maar stelt hij of zij dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem voor u op.

ISO 9001 certificering wordt gestart door onze adviseur met behulp van interviews en het stellen van zakelijke gerichte vragen aan u en uw medewerkers Na deze start wekt de consultant dit verder uit in beschreven procedures en processen.  
Dus onze ISO 9001 certificering consultants doen van het begin tot het einde van de invoering het meeste werk voor u waarmee u veel kosten en tijd bespaart!

ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering vraagt om de context van de organisatie. Deze context bestaat in ISO 9001:2015 uit de volgende onderdelen: De eisen, wensen en behoeften van zowel interne als externe belanghebbenden en een analyse van risico's en kansen.
Onze ervaren adviseurs stellen samen met u deze contextanalyse op en leggen in deze context de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast, de gevolgen voor de doelstellingen van de organisatie en de risico's en kansen voor de organisatie in deze context.

ISO 9001 certificering vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ons ISO 9001 adviesbureau begeleidt en verzorgt samen met u ook het opstellen van de missie visie en doelstellingen op basis van de contextanalyse. 


De belangrijkste ISO 9001 acties zijn:

Stap 1- Beschrijven processen en procedures volgens ISO 9001

Wij beschrijven de processen en procedures zakelijk en in een vlot tempo volgens de ISO 9001 standaard-eisen en voorschriften.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. Kwaliteitszorg betekent continue verbetering van de kwaliteit en kwaliteitsborging is nodig om het hogere kwaliteitsniveau vast te houden.

Stap 2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren, zoals gevraagd door de ISO 9001, samen met u het behalen van resultaten van de gestelde doelen. Zoals de ISO 9001 norm vraagt worden beschikbare gegevens bestudeerd, geanalyseerd en onderzocht wat de oorzaken zijn van al dan niet behalen van de resultaten en de mogelijkheden om eventuele problemen op te lossen, risico's te verminderen en kansen te benutten.

Stap 3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie
ISO 9001 certificering vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem documentatie. Onze professionele consultant stelt daarom tijdens de invoering van het kwaliteitsmanagement systeem een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op met onder andere:
 • een processchema en het ISO 9001 toepassingsgebied van de ISO 9001 met procedures documentatie en registraties;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. omgaan met kwaliteit door de leidinggevenden en de te volgen beleidsregels door het management bij afwijkingen;
 • ISO 9001 planning vastleggen m.b.t. beheersing en gebruikmaking van kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, klachtenprocedures, kwaliteitsregistraties, analyse en directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw ISO 9001 werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem en van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde systeem informatie.

Stap 4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

We voeren samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zijn een gezamenlijke inspanning en handelen over specifieke zaken. De uitvoering van deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de fase 1 en fase 2 van de ISO certificatie audits worden gecheckt.
Deze ISO 9001 acties zijn:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en loyaliteit opdrachtgevers;
 • kansen voor organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.


De Interne audit voor ISO 9001

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem, het raamwerk van regels zoals de ISO norm vraagt, een interne ISO 9001 audit uit zodat u, na dit onderzoek, zeker weet dat u moeiteloos zult slagen met een gesmeerd lopende ISO certificatie-audit. Deze interne controle is een inspectie of test of u aan alle voorwaarden voor ISO 9001 certificering voldoet. Voor deze interne audit voorafgaande aan het ISO 9001 certificering onderzoek door een certificatie-instelling berekenen wij geen kosten.

Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISO 9001 certificering en opbouw van managementsystemen zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geschikt is voor uw onderneming en bij uw organisatie past en alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het 
ISO certificaat te behalen.

Informatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt, of voor een offerte of prijsindicatie voor de investeringskosten in ISO 9001-certificering en het benodigde budget voor ISO 9001-certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

informatie en/of offerte kosten ISO 9001 certificering


ISO-certificering - ISO-certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

ISO-certificering of ISO-certificatie is het behalen van een ISO-certificaat of keurmerk als bewijs van het naleven van de regels van de ISO 9001 certificering norm en werken in overeenstemming met wet- en regelgeving. 

Met een goed ingevoerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering gaat u aantonen dat u aan alle eisen van de ISO norm voldoet.
Met het ISO certificaat laat u ook zien waarde te hechten aan efficiënt management.
Wanneer de ISO certificaat-eisen in de organisatie volgens ons stappenplan zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO certificatie-instelling (CI) een ISO certificering-audit worden uitgevoerd.
Deze accreditatie staat voor internationale erkenning, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de ISO certificerende partij. 
Tijdens deze externe ISO certificering controle en evaluatie door de onafhankelijke deskundige partij wordt geverifieerd en gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de ISO 9001 normeisen. Tijdens deze beoordeling toont u aan, en stelt de auditor vast, dat u voldoet aan de voorwaarden van de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement standaard en werkt in overeenstemming met de regels voor het behalen van een ISO 9001 certificering.
Er wordt tijdens deze verificatie door geautoriseerde auditor van de ISO 9001 certificering instelling ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Tenslotte is er tijdens de ISO 9001 certificeringaudit een evaluatie van de opvolging van en het voldoen aan de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming. De bevindingen van de audits worden vastgelegd in een formele rapportage.
Het ISO certificaat geeft vertrouwen aan nieuwe prospects en klanten. ISO certificering wordt door sommige opdrachtgevers zelfs verplicht gesteld.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO-certificering regels en zorgt dat u in één keer aan de eisen voor het ISO certificaat voldoet.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem-certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 her-certificering (zie >> ISO 9001 certificering) van uw organisatie of onderneming is een formeel certificeringonderzoek door een betrouwbaar extern onafhankelijk en geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut.
Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie.
Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. De keuringen van een geaccrediteerd certificatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de organisatie geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat.

ISO 9001 externe certificering audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificering auditor of het ISO certificering-team van een extern geaccrediteerde ISO certificering instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Deze ISO certificatie audit is een controle en evaluatie op het voldoen aan en werken conform de ISO 9001 norm.
ISO certificering vindt plaats in twee fasen:

a. ISO certificering fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO certificering-auditor checkt verder of alle door de ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO certificering fase 2 - onderzoek implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie

Wanneer de rapportage gecontroleerd is en een positief certificeringsbesluit is afgegeven door de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO-norm eisen. U bent dan formeel ISO-gecertificeerd.

Kosten tijdsbesteding ISO 9001 certificering invoeren

Een indicatie voor investering in de tijdbesteding van het ISO-traject voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem-certificaat is als volgt:

a. kosten in tijd voor invoeren ISO 9001 certificering

 • ISO 9001 certificering invoeren kost voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificeringnorm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) ca. 5 dagen en is dan gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit;
 • Bij 50 tot 100 medewerkers kost het gereed maken voor ISO-9001 certificering ca. drie weken voordat deze klaar is voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek;
 • De kosten voor ISO certificering zijn in beperkte mate afhankelijk van de samenstelling en complexiteit van het totale aantal  van de processen en werkwijzen in uw organisatie.

b. de kosten van de wachttijd ISO 9001 certificatie-audit

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 systeem en de certificering loopt van 0 tot 3 maanden. Deze tijd kan u een opdracht kosten wanneer de klant het ISO 9001 certificaat wil zien voor opdrachtverlening. De balans tussen uw kosten en wat ISO certificering oplevert, de kosten / baten analyse kan dan worden verstoord. Deze wachttijd is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste inventarisatie van het managementsysteem van uw onderneming. We kunnen hier soms wel een oplossing voor vinden zodat uw kosten en resultaten weer een positief verschil laten zien.


c. kosten tijdsbesteding ISO 9001 certificering audits

De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie audit door een certificatie-instituut onder accreditatie kost voor MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen..


Informatie en/of offerte kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering


Wat is ISO 9001?

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm

ISO

ISO is de Internationale Standaardisatie Organisatie in Genève, Zwitserland. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van internationaal georiënteerde organisaties zoals de NEN in Nederland en de NBN in België en de DIN in Duitsland. ISO ontwikkelt en publiceert internationaal erkende en geaccepteerde normen met richtlijnen en voorwaarden voor producten en managementsystemen. ISO komt van het Griekse isos dat gelijkwaardig of uniform betekent. Het behalen van ISO 9001 is afhankelijk van een beoordeling volgens voor alle bedrijven gelijke spelregels.
ISO 9001 betekent transparantie en betrouwbaarheid van de organisatie en geeft prospects vertrouwen in de degelijkheid en geloofwaardigheid van uw organisatie. 
De drie belangrijkste normen van ISO voor managementsystemen zijn:

 1. De ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement:
  De ISO 9001 is de meest bekende en erkende kwaliteitsnorm voor bedrijven instellingen ZZP-ers en freelancers. De invoering en implementatie van de regels en eisen in uw organisatie van de laatst herziene versie, de NEN-EN-ISO 9001:2015, kan snel worden gerealiseerd.
 2. De ISO 14001 norm voor milieu-management:
  Met de ISO 14001 kunt u de milieuprestaties van uw onderneming en de duurzaamheid van uw producten verbeteren. Het in invoeren van de eisen en voorwaarden van een milieumanagementsysteem kan het beste samen met ISO 9001 worden gecombineerd. 
 3. ISO/IEC 27001 voor informatie veiligheid:
  ISO/IEC 27001 is de norm met richtlijnen en regels in uw bedrijf voor verhoging van de veiligheid van uw digitale gegevens en betrouwbaarheid en integriteit van uw digitale gegevenssystemen. De invoering en implementatie van ISO 27001 wordt ook vaak gecombineerd met ISO 9001.

ISO is geen certificatie-instelling. ISO verleent geen certificaten voor het voldoen aan normen. Wanneer u ISO gecertificeerd wilt worden moet u op zoek naar geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen zoals Lloyd's, DNV of KIWA. Zij kunnen de certificering verzorgen voor díe normen waarvoor zij geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA).
Voor meer informatie over ISO zie ISO.org

ISO 9001

De NEN-EN-ISO ISO 9001:2015 is onderdeel van de reeks 9000 normen voor kwaliteitssystemen waartoe ook de de nummers 9002 9003 en 9004 behoorden.
ISO-9002 en ISO-9003 zijn in 2000 in de 9001:2000 versie opgenomen en de 9004 is geen certificeerbare norm. Een beperkt aantal van de nummers van de door ISO uitgegeven nummers, naast de voor kwaliteit van management uitgegeven getallen, vindt u op Wikipedia. 

De invoering van de ISO 9001 stelt eisen aan kwaliteitsmanagement en geeft voorschriften en regels die dwingend worden voorgeschreven en geldig zijn in ieder bedrijf of instelling in elke branche en segment van profit en non-profit bedrijfsleven.
Kwaliteitsmanagement volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en de daarin opgenomen regels zijn voorwaarden voor certificering en certificatie van organisaties.  
Invoering en implementatie van het managementsysteem in de organisatie volgens deze regelgeving zorgt voor verbetering van kwaliteit van producten diensten processen en procedures. Kwaliteit dus van beleid en besturing van de organisatie.

De ISO 9001:2015 is de wereldwijd geaccepteerde norm voor vergelijking van de kwaliteit van ISO gecertificeerde organisaties.

ISO 9001:2008 9001:2015 versies 

De internationale ISO 9001 regelgeving voor kwaliteitsmanagement in organisaties is opgesteld en wordt beheerd door de ISO (Genève). De ISO 9001 wordt eenmaal per 7 of 8 jaar herzien en de herziene uitgaven worden gepubliceerd onder het jaarnummer van de uitgave. ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 7 à 8 jaar door de ISO herzien. De laatste versie van deze standaard is de herziening van ISO 9001:2008 naar de versie ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.

ISO 9001 norm herziening voordelen

ISO 9001:2015 standaard voor kwaliteitssystemen is ten opzichte van de vorige ISO 9001-norm, de 9001:2008 versie sterk veranderd en kent veel voordelen:
 • De herziene wereldwijd erkende NEN-EN-ISO-9001:2015 standaard heeft minder strakke voorschriften en regels voor bedrijven. Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;
 • ISO 9001 zorgt voor risicobeheersing: Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht. Voor elk risico en kans wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn.
 • De nieuwe versie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard is gericht op vertrouwen van de klant, resultaten en doelstellingen;
 • ISO 9001 vraagt uitvoering van interne en externe audits als basis voor verbetering;
 • De nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 norm is nu een echt internationaal  erkende managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001  is een hulpmiddel voor de directie en managers van een gecertificeerde onderneming om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 kwaliteitsmanagement doelstellingen

ISO 9001 heeft als doelstelling om met regelgeving voor kwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw producten of diensten. ISO 9001 levert op die manier efficiëntere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

ISO 9001 vergroot de mogelijkheden van de onderneming betrouwbare processen en kwalitatief goede producten te kunnen managen en continu te verbeteren.
Deze optimalisering via ISO 9001 is afhankelijk van het niveau, de talenten en de status van de medewerkers in het bedrijf. ISOMANAGEMENT geeft ook ISO 9001 training cursussen advies en coaching om dit niveau te verhogen.
Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 is de beheersing van het proces van kwaliteitsbeleid naar kwaliteitszorg en tenslotte kwaliteitsborging om het bereikte kwaliteitsniveau vast te houden.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen van klanten en belanghebbenden. 

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrijf in de markt.

ISO 9001 managementsysteem voor continue verbetering

ISO 9001 management certificering geeft richting aan alle onderdelen van besturen en leiding geven: doelstellingen vaststellen, strategie bepalen, richting geven, organiseren, managen van de uitvoering, controleren, motiveren en corrigeren.
ISO certificering betekent voor u als ondernemer en voor uw onderneming een voorsprong op concurrenten en collega's.
ISO 9001:2015 certificering is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem met High Level Structure. De PDCA en de HLS (High Level Structure) van de ISO 9001 norm zorgen voor meer efficiency in uw onderneming. Interne en externe kwaliteitsmanagement-audits zijn hulpmiddelen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem om vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem

ISO 9001:2015 werkt met een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem, Plan Do Check Act staat voor:
Planning volgens ISO 9001: van de doelstellingen en het vaststellen van stappen om deze doelen te behalen.
Do betekent het doen van de uitvoering van het stappenplan.
Check vraagt volgens de ISO 9001 norm om controles van de resultaten en onderzoek of de uitkomsten van de check voldoen aan de geplande doelstellingen.
Act vraagt reactie op de uitkomsten van de resultaten. Actie bij niet behalen van de doelen vraagt om het aanpassen van de plannen met gewijzigde strategie, meer inspanningen of andere doelstellingen.

ISO 9001 continue verbetering

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement die zorgt voor continue verbetering van efficiency in bedrijven. De ISO 9001 bereikt deze vooruitgang door de gevraagde continue aandacht voor verbetering van de organisatie en constante zorg voor kwaliteit van producten en diensten. 
Deze continue verbetering zorgt voor optimale leverbetrouwbaarheid en hogere klanttevredenheid.

ISO 9001 High Level Structure (HLS)

ISO 9001 heeft een High Level Structure. Deze High Level Structure is een overkoepelende structuur of indeling van de ISO-managementsysteemnormen. Deze opbouw geeft aan de structuur van de verschillende managementsystemen eenzelfde ordening zodat meer inzicht ontstaat en de verschillende systemen eenvoudiger zijn te integreren en combineren. Praktisch gezien betekent deze hoofdstructuur dat bijvoorbeeld de inhoudsopgave én een deel van de basiseisen voor de normen ISO 9001, ISO/IEC 27001 en ISO 14001 en ISO 45001 / OHSAS 18001 gelijk of gelijkwaardig zijn.

informatie en/of offerte kosten ISO 9001 certificering


Wat kost ISO 9001 certificering?

ISO 9001 certificering invoeren en gebruiken kost u weinig moeite en inspanning. Uw inspanningen en de moeite die u moet doen kost niet meer dan het nadenken over uw bedrijf uw doelstellingen en de richting die u op wilt gaan met uw organisatie. 

De kosten voor invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificereing in tijd blijven beperkt tot enkele uren en soms (bij grotere bedrijven) tot enkele dagen in de 2 of 3 weken dat we het managementsysteem opzetten.

Het totale (financiële) budget aan directe kosten waar u rekening mee moet houden voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering en de ISO 9001 certificatie-kosten is te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering. Deze betaalbare kosten en uitgaven voor invoering van ISO 9001 certificering zijn vastgelegd in de offerte. Er zijn naast de in de offerte genoemde kosten voor advisering bij invoering geen extra kosten voor meerwerk;
 2. ISO 9001 certificering audit-kosten en ISO 9001-certificaatkosten, de kosten die de ISO-certificatie instelling berekent. Deze ISO 9001 certificering audit-kosten en ISO 9001 certificaatkosten worden vastgelegd in de offerte van de certificatie-instelling; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem en vernieuwen ISO 9001 certificaat. Deze onderhoudskosten vallen weg tegen de voordelen van ISO 9001 certificering. De kosten in tijd voor onderhoud zijn te verwaarlozen.

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

Wat kost het om ISO 9001 certificering, de internationaal erkende kwaliteitsmanagement norm, snel en praktisch in te voeren in uw bedrijf?

De invoeringskosten voor de ISO 9001 norm voor certificering van uw organisatie bestaan uit twee delen:

 1. invoeringskosten voor ISO 9001 certificering. Dit zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 kwaliteitssysteem normeisen in te voeren en te implementeren
 2. de certificatiekosten voor de certificatie van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem door een certificatie-instituut

De ISO-9001 certificering invoeringskosten en advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht en leveren ook voordelen: lagere uitgaven aan bedrijfskosten door doelmatiger processen en meerwaarde in omzet en opbrengsten door bijvoorbeeld meedoen aan aanbestedingen. Een budget opstellen en investeren voor deze kosten levert een positief resultaat op.

1. Uitgaven invoeringskosten voor ISO 9001 certificering

 • De financiële invoeringskosten voor de invoering en het implementeren van een kwaliteitsmanagement-systeem voor certificering volgens de ISO 9001:2015 norm bedragen voor een handelsorganisatie van een ZZP ca. €1700,=.
 • De financiële invoeringskosten voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering bij 15 werknemers (MKB) bedragen ca. € 4100,- euro. 
 • De advieskosten / investeringen voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering bij 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro.

Meer financiële kosten, bedragen in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten van NEN-EN-ISO ISO 9001:2015 certificering, het totale kostenplaatje of een offerte vraagt u hieronder op.

2. Budget kosten ISO 9001 certificaat behalen

Het budget voor de kosten om het managementsysteem certificaat te behalen op basis van de ISO 9001:2015 standaard, de certificatie-audits (de certificatiekosten, de kosten voor ISO 9001 hercertificatie en de ISO 9001 certificaatkosten) bedragen circa € 1.400,00 euro per jaar. 
De offerte voor de certificatiekosten van een certificatie-instelling houdt altijd een contract in voor 3 jaar, na deze periode behaalt uw organisatie weer een nieuw certificaat.
(Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten)Kosten ISO 9001 managementsysteem certificeringen geïntegreerd met ISO 14001, ISO 45001 of ISO/IEC 27001

De financiële kosten van ISO 14001 certificering zijn vergelijkbaar met ISO 9001. De financiële kosten voor ISO 14001 certificering zullen bij intergratie in een bestaand of nieuw op te zetten NEN-EN-ISO ISO 9001:2015 managementsysteem beduidend lager zijn.

De invoeringskosten van ISO/IEC 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie en de kosten voor ISO-certificering norm ISO 45001 voor Arbo-management  zijn minder makkelijk in te schatten.
Ook deze kosten zijn bij samenvoeging en integratie met een ISO 9001 gecertificeerd systeem veel lager.

Voor een kostenberekening voor de invoeringskosten van ISO 27001 certificering is extra informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.
De kosten van ISO/IEC 27001 certificering invoeren zijn meestal hoger dan de kosten voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering.

Kosten investering ISO 9001 certificering in tijd

De totale NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering kosten voor uw organisatie in tijd, voor invoeren van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement normeisen, de indirecte kosten, blijven altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 certificering geaccrediteerde certificatie audit

Naast de ISO 9001 certificering invoeringskosten van zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 certificering eisen voldoet.
De investering in kosten voor deze beoordeling, de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie certificeringsinstellingen en kosten

De ISO 9001 certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen.
Deze geaccrediteerde beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze ISO 9001 certificatie instellingen.
De kosten voor accreditatie van ISO 9001 certificering worden natuurlijk doorberekend in de prijzen en tarieven van deze instellingen.

Kosten aan tarieven en contracten met ISO 9001 certificatie instellingen

Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs tegen redelijke tarieven voor u kunnen bedingen.
Deze kosten en tarieven van contracten die een ISO 9001 certificeringinstelling berekent voor de controle van uw kwaliteitsmanagementsysteem zijn ook afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Kosten en contracten en prijzen voor ISO 9001 certificering met ISO certificerings-instellingen zijn altijd vastgelegd in 3-jarige contracten.

Voor meer info over de kosten van de ISO 9001 certificering-audit, gaat u naar >> kosten en prijsindicatie ISO 9001 certificering audit.

Kosten tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit

De indirecte kosten aan tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificering audit van het kwaliteitsmanagementsysteem door het ISO certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.

3. Budget onderhoudskosten ISO 9001 certificering

Zowel de kosten als de voordelen van ISO 9001 certificering maken het ISO 9001 certificaat tot een kostbaar bezit.
Lagere bedrijfskosten door efficiënter werken met een ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem certificaat levert besparingen op en met nieuwe opdrachten verdienen de kosten van de investering in ISO 9001 certificering zichzelf terug. 
Het budget voor de onderhoudskosten voor uw ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem is verwaarloosbaar wanneer u deze kosten vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van ISO 9001 certificering: meer structuur in de werkwijze van de organisatie en verbeteringen van de resultaten en opbrengsten.
Wat kost de ISO 9001 certificering aan onderhoudskosten >> Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerde organisatie.
De investeringen in kosten en uitgaven voor een snel praktisch ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering traject met een korte doorlooptijd zijn met ISOMANAGEMENT betaalbaar voor MKB en ZZP

Informatie en/of offerte invoeren ISO 9001 certificering

 Meer informatie of een vrijblijvende offerte voor de financiële invoeringskosten van ISO certificering vraagt u hier op:

Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.


Voor de kosten en uitgaven van andere certificeringen naast de ISO 9001 zoals de VCA en diverse BRL's en andere schema's kunnen wij ook de kostenopgaven voor de te verwachten investeringen doen.

Wilt u direct antwoord op uw vragen? Bel dan even voor antwoorden of het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.


P.S.

CORONA VIRUS
Ook in deze moeilijke tijden met de beperkingen door het Corona virus gaat ISO-certificering gewoon door.
ISOMANAGEMENT