Informatie en kosten invoeren ISO 9001 certificering - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering


Wat is ISO certificering en wat betekent het voor u?

ISO certificering

Herken je dit?

Je hebt ervaring en expertise, veel kennis opgebouwd en een goed track record, maar je mag zonder aan de normeisen te voldoen en een ISO certificaat te laten zien, niet meedoen aan een aanbesteding of inschrijven voor een opdracht of tender Je moet eerst aantonen dat je ISO gecertificeerd bent. En nu?

Wat is ISO certificering?

ISO certificering vraagt invoering en implementatie en werken conform in de ISO norm vastgestelde eisen. ISO certificering houdt een formele audit in door een onafhankelijke onpartijdige en geaccrediteerde organisatie. Een ISO certificaat wordt uitgegeven als bevestiging dat uw organisatie voldoet aan de gestelde normeisen.
ISO certificering wordt gebruikt voor het certificeren van een organisatie op conformiteit met een bepaald kennis of uitvoeringsniveau of het behalen van een bepaalde kwalificatie op het gebied van kwaliteit gezondheid milieu of data integriteit.
ISO certificering volgens de wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm is een hulpmiddel om de processen en structuur van de organisatie te verbeteren. Met ISO certificering gaat uw organisatie voldoen aan de internationaal en op elk gebied en in elke branche erkende normeisen voor kwaliteitsmanagement.  Met een ISO certificaat kunt u ook vaker meedoen en inschrijven voor aanbestedingen voor een opdrachten of tenders 

Wat houdt ISO certificering in?

ISO certificering invoeren vraagt eerst een nulmeting of inspectie en controle om te zien aan welke normeisen voorwaarden en regels uw organisatie al voldoet en welke kwaliteit en eigenschappen aantoonbaar zijn. We kijken naar de ervaring en expertise, welke kennis is opgebouwd en welke positieve en negatieve referenties uit het verleden van belang zijn. De normeisen voor ISO certificering zijn integrale regels en voorwaarden waaraan de meeste organisaties al voor 80% voldoen zonder zich dat te realiseren. ISO certificering houdt in dat alle goede werkwijzen worden behouden en dat  we een praktische oplossing vinden voor zaken die nog niet helemaal goed zijn geregeld. ISO certificering praktisch invoeren betekent gebruik maken van deze bestaande conformiteit zodat er geen dubbel werk hoeft te worden uitgevoerd.

Invoering en controle ISO certificering

Na de invoering van de overige certificering eisen volgt de beoordeling en controle door een NEN-EN-ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificerende instelling op het voldoen aan alle normeisen.  Wanneer de organisatie werkt conform de normeisen regels en voorwaarden en dit kan laten zien en  aantonen levert de certificatie instelling een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat op als schriftelijke verklaring en bewijs dat uw organisatie gebruik maakt van een betrouwbaar NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. 

Kwaliteitsbeleid contextanalyse

Kwaliteitsmanagement en het invullen van de voorwaarden voor ISO certificering vraagt om het vaststellen van het kwaliteitsbeleid, het opstellen van een contextanalyse, bepalen van risico’s, kansen en bedrijfsdoelstellingen en tenslotte het opstellen van een plan, om deze doelstellingen te behalen en de resultaten te verifiëren.  ISOMANAGEMENT zorgt samen met u voor een goed invulling van deze vragen.

Processen en procedures vastleggen

Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem vraagt om een identificatie van processen van de organisatie en een stap voor stap beschrijving van de activiteiten in de vorm van schriftelijk vastgelegde werkwijzen protocollen en procedures zodat optimalisatie mogelijk wordt en de organisatie zich kan houden aan de regels voor continue verbetering.

Verbetering

ISO certificering is bedrijfsmanagement conform de internationaal vastgestelde normeisen en laat zien tijdens de directiebeoordeling of management review, dat u de efficiency, effectiviteit en doelmatigheid van uw organisatie met een kwaliteitsmanagementsysteem continu verbetert en de klanttevredenheid en klantloyaliteit verhoogt. Die verbetering wordt vaak aangestuurd door positieve en negatieve referenties en prestaties uit het verleden zoals klachten positieve meldingen van klanten en interne afwijkingen en prestaties.
Een volgens een ISO norm gecertificeerd bedrijfsmanagementsysteem is aantoonbaar in overeenstemming met internationaal erkende eisen, wordt in de praktijk gebruikt voor ISO 9001 certificatie en bestaat uit "Best Practices for Management". 

ISO certrificatie

Een door ISOMANAGEMENT opgezet kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm wordt in één keer gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie instelling. Al onze klanten tot nu toe, dus 40 jaar lang, zijn in één keer gecertificeerd. Een betere garantie op slagen voor de certificatie kan niemand u geven.

Advies ISO certificering

Ons advies en begeleiding, door ervaren adviseurs, met veel expertise op het gebied van ISO certificering, beperkt de kosten, onze coaching voorkomt frustraties en garandeert ook dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de beoordeling tijdens de certificatie-audit.
De ISOMANAGEMENT ISO 9001 certificering adviseurs zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen. Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en die u tips kunt vragen, hoe in de praktijk veel, soms lastige zaken, praktisch kunnen worden aangepakt. Op deze manier kunt u op een praktische en efficiënte manier zichtbaar maken dat de organisatie voldoet aan alle eisen voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en succesvol het certificatie traject doorlopen.
ISOMANAGEMENT zorgt met concurrerende tarieven voor een snelle praktische ISO certificering.


Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, ISO 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten zijn om te gaan voldoen aan de 
ISO 9001 certificering regels? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte
voor ISO 9001 certificering aan: