Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering snel en praktisch invoeren

ISO certificering
NEN-EN-ISO-9001 certificering en de ISO 9001 certificatie volgens de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement eisen kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk heel professioneel, worden ingevoerd.
"ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem volgens de NEN-EN-ISO 9001 standaard voor u op. 
Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, ISO 9001 managementsysteem certificaat aanvragen en laten certificeren van deze ISO 9001:2015 managementsystemen voor kwaliteitszorg, ISO 27001 informatieveiligheid, ISO 14001 milieuzorg, en ISO 45001 arbomanagement.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke eisen u allemaal moet voldoen voor deze isomanagementsysteem normen. Ook de kosten van (NEN-EN-ISO 9001) kwaliteitsmanagement in de organisatie invoeren zijn op deze manier lager dan u verwacht.

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001 kwaliteitssysteem volgens de actuele ISO 9001-certificatie-norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) in 5 dagen gereed.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO 9001-kwaliteitsmanagement systeem in ca. twee weken gereed voor het ISO9001 certificeringonderzoek. Ook de ISO 14001:2015 certificatie norm voor milieuzorg, de ISO 27001 certificatie norm voor informatieveiligheid en VCA kunnen we voor u implementeren.


Hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u ! 

Procesbeschrijvingen voor ISO 9001 certificering

Wij beschrijven de processen in procedures en stellen het ISO 9001 kwaliteitshandboek op volgens de normeisen met daarin onder andere:

 • Een duidelijk overzicht van de opbouw van uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem;
 • het NEN-EN ISO 9001: 2015 kwaliteitsbeleid en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 managementbeleid m.b.t. kwaliteit betrouwbaarheid en de manier van leiding geven;
 • de planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organsatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.


Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificering

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering en gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:

 • context en stakeholder analyse;
 • risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie verbetering; en 
 • andere acties die we tegenkomen.

 
Dat is veel. Duurt dat lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herzien
NEN EN ISO 9001:2015 norm geëiste certificeringsvoorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
 
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001 kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke norm-eisen u allemaal moet voldoen voor de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering norm.

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten gaat u naar >>  INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 INVOERINGSKOSTEN.


Wat kost NEN ISO 9001:2015 certificering?

De ISO 9001-kwaliteitssysteem opbouw en certificering kosten zijn te verdelen in:

 • invoeringskosten (advieskosten);
 • certificatiekosten; en
 • onderhoudskosten

Voor de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

Kosten ISO 9001 certificering invoering; dat valt mee!

De kosten voor de ISO certificering van de 9001 zijn de advieskosten die u investeert om de ISO certificatie eisen in te voeren. Deze ISO certificering 9001 advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001-certificering voor uw organisatie

De financiële kosten bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1.700,- tot 4.100,- euro.
De kosten / investeringen voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca. € 6.600,- euro. 
Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten of een offerte vraagt u hier op >> 
Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO 14001, ISO 45001 of ISO 27001 certificering

De invoeringskosten van ISO 27001 certificering, de kosten voor ISO 14001 certificering en de kosten voor ISO 45001 certificering zijn minder makkelijk in te schatten. Voor een kostenberekening voor het ISO 14001 milieuzorg certificering, ISO 45001 arbomanagement certificering of ISO 27001 informatiebeveiliging certificering advies is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten ISO 9001 certificering in tijd

De totale kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van het management systeem ca. twee weken.

Kosten ISO 9001 certificering / certificatie

Naast de kosten voor de invoering van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm zijn er de kosten voor de beoordeling of u aan de normeisen voldoet. Deze controle ofwel de ISO 9001 certificatie-audit en ISO 9001 hercertificatie-audit wordt uitgevoerd door een ISO 9001 certificatie-instelling. De kosten voor de ISO 9001 certificeringsaudit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeerder of het ISO 9001 certificatie-instituut berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. Ook de certificaatkosten na de externe audit zijn bij de gekwalificeerde "ISO 9001 certification-agencies" nogal verschillend. De certificerende instellingen moeten wel gekwalificeerd zijn voor de ISO 9001 managementsysteem certificatie norm, ofwel: voldoen aan de eisen voor ISO 9001 accreditatie, opgesteld door de RvA (Raad van Accreditatie).

Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van de ISO 9001 certificatie audits van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kosten van het ISO 9001 certificaat.
Voor meer info over de ISO 9001 certificatie audit kosten, gaat u naar >> 
kosten voor de externe certificatie audit voor de ISO 9001-norm

De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificatie-audit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificeringstraject

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringtraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kostenberekening ISO-9001-kwaliteitsmanagement certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem (of een andere ISO-norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr 06 150 057 41