Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

De invoeringskosten voor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001 certificering normen zijn:
a. kosten voor advies;
b. kosten voor de certificatie-instelling; en
c. kosten voor onderhoud van het gecertificeerd managementssysteem.
De NEN-EN ISO 9001 certificering norm (of ISO 9001 standaard) voor kwaliteitsmanagement (met de ISO 9001 normeisen eisen voor organisaties, processen en procedures) kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk professioneel, worden ingevoerd.

De ISO 9001:2015 certificering standaard zorgt bij iedere organisatie, indien professioneel ingevoerd en goed gebruikt, voor hogere klanttevredenheid, vermindering van kosten en meer bedrijfsefficiency.
De invoeringskosten van de ISO 9001 norm en van ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitszorg wegen niet op tegen de structurele voordelen.

ISO 9001 kwaliteitshandboek processen en procedures

ISOMANAGEMENT zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 certificering normeisen voor u op.  
We doen dit op basis van interviews met u en uw medewerkers. 
Dus wij doen het werk voor u.
Wij beschrijven de processen in procedures en stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op met het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en het overzicht van het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem.
Wij zorgen dat alle door de ISO 9001:2015 norm geëiste certificeringsvoorwaarden worden ingevuld EN .....
..wij zorgen er voor dat dit managementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Wij kunnen MKB-ers ook helpen deze investering vele malen terug te verdienen door coaching van de directie. De meeste ondernemers zijn te veel bezig met het werken ‘IN’ hun bedrijf waardoor ze geen tijd hebben om ‘AAN’ hun bedrijf te werken en echt geld te verdienen.
Logisch dat wij ons ook hiermee bezig houden, wij hebben 40 jaar ervaring in het luisteren naar de wensen van onze klanten en die wensen vertalen in het bouwen, ISO 9001 certificaat aanvragen en het laten werken van ISO 9001 managementsystemen voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid.


Dus: voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificeringnorm en steun om uw bedrijf ook werkelijk een boost te geven.

Voor meer informatie over deze manier van invoering vraagt u een gratis en vrijblijvend een orienterend gesprek of een offerte aan >> OFFERTE KOSTEN EN/OF INFORMATIEF GESPREK


ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering invoeren

ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem

De norm ISO 9001:2008 is het oude ISO 9001 kwaliteitskeurmerk. Deze ISO 9001:2008 norm voor kwaliteitssysteemcertificering was gericht op productkwaliteit.
De ISO 9001:2015 is de nieuwste norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze nieuwe ISO 9001-versie richt zich primair zich op organisatiekwaliteit.

ISO 9001:2015 eisen certificatienorm

Het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem stelt dus eisen aan uw organisatie. Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem norm vraagt voor de certificatie een organisatie strategie, doelgerichte sturing van de organisatie en verbetering van de processen. Met certificering via deze norm volgt productkwaliteit en dienstenkwaliteit uit de kwaliteit van de organisatie.

ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

De ISO 9001:2015 is nu de enige certificeerbare ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm.
De ISO 9001:2008 eisen omzetten naar de ISO 9001:2015 normeisen is met onze ISO 9001 certificering adviseur heel eenvoudig en praktisch.
De ISO 9002 en ISO 9003 normen voor kwaliteitsborging van producten en diensten zijn al eerder vervallen. De ISO 9004 standaard wordt niet gecertificeerd.

ISO 9001 standaard en VCA integratie kosten en voordelen

Naast de ISO 9001 standaard behoren ook de ISO14001 standaard, de ISO 45001, ISO 27001 norm en VCA tot onze specialisatie. 

De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, en de ISO 27001 certificaten kunnen eenvoudig worden geintegreerd. De kosten voor de invoering en de kosten voor de praktische uitwerking worden hiermee verminderd en ook de tijd besteding voor elk van de certificaten is bij integratie beperkt. Op de certificatiekosten en onderhoudskosten heeft de intergratie van normen hetzelfde effect en resultaat.

ISO 9001 certificatie-eisen implementeren

Wat betekenen de ISO 9001 certificering normeisen en een implementatie van die NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem eisen voor uw organisatie? 
Organisaties kunnen deze ISO 9001 certificering eisen voor kwaliteitsbeleid op hun eigen manier implementeren (invullen). Wij doen dit voor u op een praktische creatieve wijze waarbij u zelden de door u gewenste werkwijze hoeft aan te passen.

ISO 9001 certificering: klanttevredenheid en verbetering

De waarde van deze ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk en van de eisen en richtlijnen zijn duidelijk: de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitsmanagementsystemen zorgt voor meer structuur, meer klanttevredenheid en voor continue verbetering in de vorm van meer efficiency en minder fouten. 
De kosten van ISO 9001 certificering eisen invoeren, ISO 9001 certificatie en ISO 9001 hercertificering van uw zijn dan ook laag vergeleken met de voordelen die een hogere klanttevredenheid en organisatie verbetering oplevert.

Certificatie ISO 9001

Certificering audits ISO 9001

De interne certificering audit, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificeringsnorm, is de basis voor verbetering van de organisatie. Wij voeren deze interne audit voor u uit na de opzet van het kwaliteitssysteem en voor de externe certificatie. Wij voeren deze interne audit uit zoals dat door de ISO 9001 certificering norm is voorgeschreven en .....

Geaccrediteerde ISO certificatie-instelling en audit fase 1 en 2

.. . vervolgens ondersteunen we u ook nog bij de externe ISO-certificeringsaudit (het examen) door de ISO certificatie-auditor van een onafhankelijk geaccrediteerd ISO certificatie-instituut tijdens de fase 1 en fase 2 van het ISO certificatieonderzoek. 

ISO Certificeringstraject kwaliteitscertificaat

Verdere uitleg over ISO 9001 certificering, geldigheid certificaat, ISO 9001 certificatie, accreditatie en de ISO 9001 certificering norm eisen invoeren in uw organisatie krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.  

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject.
U weet daarna alles over ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde certificerende instellingen, ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren, de te verwachten certificatiekosten, het certificatieonderzoek in fase 1 en fase 2 door een CI (certificatie-instituut) en het ISO 9001 kwaliteit certificaat.
Wij adviseren u ook bij de keuze van uw certificatie-instituut. 

(Na de ISO 9001 certificering kunnen wij u ook helpen de NEN-EN ISO 9001 kwaliteitsborgingsnorm implementatie en de certificatie kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie.)

ISO 9001 Certificering en certificatie compleet

Het ISO 9001 certificering proces (invoeren van de ISO 9001 certificering of herziening van ISO 9001:2008 certificering naar ISO 9001:2015 certificering) omvat bij ons de complete opzet van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificering normeisen én het uitwerken van de ISO 9001 certificering processen en procedures voor uw organisatie én de interne ISO 9001 audit én de analyse van het ISO 9001 te certificeren kwaliteitssysteem én de voor ISO 9001 certificatie verplichte directiebeoordeling. Het bijwonen van de certificatie-audit door een geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling helpt u om in één keer te slagen voor het certificaat.
Wij geven onze klant daarna ook nog - indien gewenst - kwaliteitssupport bij het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem. We zorgen dan samen voor een kwaliteitsverbetering van uw organisatie en kwaliteitsborging in de bedrijfsprocessen. De certificering verloopt dan steeds eenvoudiger.
Ook de kosten voor kwaliteitscontrole en de faalkosten kunnen we aanpakken.

Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificering, specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten of een informatief gesprek kunt u HIER opvragen.

Wat kost NEN-EN-ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering kosten zijn te verdelen in 1) kosten invoering en 2) kosten ISO 9001 certificatie:

1) Kosten ISO 9001 certificering invoering

Kosten ISO 9001 certificering
a. Invoeringskosten in geld

De advieskosten om de ISO 9001 certificering-eisen in te voeren zijn een minder grote financiële aanslag zijn op uw budget dan u had verwacht. De kosten van ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 tot 15 werknemers ca. 2100,- tot   4100,- euro . De kosten / investering voor ISO 9001 certificering voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca.  6600,- euro. Meer bedragen, prijsindicaties en invoeringskosten vindt u hier >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.
De invoeringskosten van ISO 27001 certificering, de kosten voor ISO 14001 en de kosten voor ISO 45001 certificering zijn vergelijkbaar maar voor een kostenberekening hiervan is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie.

b. De tijdbesteding kosten ISO 9001 certificering

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het management systeem in ca. twee weken gereed

2) Kosten ISO 9001 certificering-instituut

a. Kosten ISO 9001 certificering-instituut in geld

Naast de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering zijn er de kosten voor de externe ISO 9001 certificering-audit voor een certificering-instituut.
Deze ISO 9001 certificering kosten die de certificeerder of certificatie-instituut berekent voor de ISO 9001 certificering-audit en de ISO 9001 certificaatkosten zijn afhankelijk van veel factoren.
Voor meer info over deze kosten gaat u naar >> kosten voor de externe ISO 9001 certificering audit.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001certificerings-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor het ISO 9001 certificeringsonderzoek.

b. Certificatiekosten ISO 9001 certificeringsaudit in tijd

De kosten in tijd voor de ISO 9001 certificatieaudit bedragen circa 2 a 3 dagen.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificeringstraject

Een offerte voor de invoeringskosten van het NEN-ENISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> Offerte en kostenberekening ISO-9001-certificering.

Kosten investeringen ISO 9001 certificering

Wilt u direct weten wat de invoeringskosten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsstandaard voor uw organisatie bedragen in tijd en geld? Wilt u informatie over de ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-norm, de ISO 14001, ISO 45001 of de ISO/IEC 27001 processen, procedures, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO certificatie?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr 06 15005741.