ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten en voordelen

ISO 9001 certificering snel praktisch professioneel

NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering implementeren volgens de ISO 9001 certificering norm-eisen. ISO 9001:2015 certificering snel praktisch en professioneel invoeren? Kwaliteitsborging klanttevredenheid en organisatieverbetering invoeren in uw organisatie en met deze investering extra winst maken?

ISO 9001 adviesbureau ISOMANAGEMENT is een familiebedrijf met bijna 40 jaar ervaring op het gebied van snel en praktisch ISO 9001 certificering invoeren. Ons ISO-advies omvat naast ISO 9001:2015 en upgrading van ISO9001:2008 ook ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 en ISO 27002:2013.

ISO 9001:2015 certificering voordelen: organisatiekwaliteit

Onze imiddels 40 jarige ervaring -een wikipedia voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO normen- staat tot uw dienst en garandeert voor u ervaren en betrokken ISO-management adviseurs en een pragmatisch en snel ISO 9001 invoeringstraject voor het ISO 9001 certificaat en dus meer organisatiekwaliteit, meer klanttevredenheid en minder kosten

ISO 9001 kwaliteitsadvies

ISO 9001 kwaliteitsadvies

Onze ISO 9001 adviseurs en consultants verzorgen voor u het opzetten en beschrijven van het gehele ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem, uw  ISO 9001 kwaliteitshandboek en de ISO 9001 processen, procedures en documenten voor de ISO 9001 kwaliteitsnorm. De interne audit van het kwaliteitssysteem wordt ook door ons uitgevoerd. Een offerte voor de advieskosten omvat al deze zaken.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 kwaliteitsmanagement op deze manier professioneel invoeren levert u een zeer praktisch ISO 9001 kwaliteitsborging systeem, lage kosten en flexibele procedures.
Als organisatie-adviseurs kunnen wij ook adviseren over eventuele aanpassingen om de normeisen praktisch in te vullen. ISOmanagement zorgt, samen met u, ook voor de in het certificeringstraject verplichte management review of directiebeoordeling. Daarmee kunt u verbeteringen en kosten besparingen analyseren.

ISO 9001 certificatie

ISO 9001 norm certificatieinstelling

Certificatie of ISO 9001 certificering door een certificatieinstelling houdt in dat de certificatieauditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling via een certificatieonderzoek in 2 fasen nagaat of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO certificeringseisen voldoet. 

ISO 9001 certificatie

Wij kennen alle betrouwbare ISO 9001 certificatie-instellingen en kunnen u adviseren welke het best bij uw organisatie past.
Tijdens de ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instelling kunnen wij aanwezig om eventuele lastige vragen over normen en normeisen van de ISO certificeerder te beantwoorden zodat het ISO certificeringstraject snel, tegen lage kosten en zonder complicaties verloopt.

ISO 9001 certificering norm implementeren

"ISO" is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opstelling van ISO normen of ISO-Standards. Deze ISO normen stellen certificeringeisen waaraan uw organisatie moet voldoen. Het hoofddoel van ISO implementatie is kwaliteitskosten verminderen en continuïteit van uw organisatie verzekeren.

ISO 9001 certificering kosten en voordelen MKB  ZZP

Kosten en voordelen ISO 9001 certificering ?

Wat kost ISO 9001 invoeren en wat kost ISO 9001 certificatie?
De advieskosten van de ISO 9001 certificering voor MKB en ZZP zijn afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie. 
De voordelen van ISO 9001 certificering zijn een betere structuur en meer grip op uw organisatie, lagere onverwachte uitgaven/kosten en hogere resultaten.

ISO 9001 certificering kosten prijsindicaties

Wij zetten een compleet ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem voor een ZZP-er op, inclusief procedures en kwaliteitshandboek, voor EUR 1900,- tot EUR 2400,- exclusief BTW en reiskosten. Zie ook: kosten ISO 9001 invoeren.

De kosten om een ISO 9001 certificering op te zetten voor een MKB bedrijf van 20 man bedragen ca. EUR 2900 tot EUR 3700 euro en voor 100 man is ca EUR 8000,- tot EUR 12000,-  een goede prijsindicatie (exclusief BTW en exclusief reiskosten).

Meer info over ISO 9001 certificeringkosten voor MKB-organisaties en ZZP-ers vindt u hier >> invoeringskosten iso-advies voor MKB en ZZP.
De certificatiekosten voor een certificatie-instelling bedragen vanaf EUR 1200,-.per jaar

Kosten ISO 9001:2015 certificering invoeren

ISOMANAGEMENT informeert u graag over de inhoud en kosten van ISO 9001 certificering, ISO 9001 certificatie, waarde van het certificaat, NEN EN/ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen, ISO-9001 audits, kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, accreditatie, ISO 9001 certificatie, normen, normalisatie instituten en nog veel meer.
Informatie en een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001 certificering  invoeren vraagt u hier aan >>offerte kosten ISO9001 certificering
Neem voor meer info of een prijsindicatie voor de kosten van ISO 9001, ISO 14001 of ISO 27001 contact op met een van onze adviseurs:


♦ Annelies de Jong, 06 838 976 91
♦ Kees Kraaijeveld, 06 304 392 37.