ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 snel praktisch professioneel

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering implementeren volgens de ISO 9001 normeisen snel praktisch en professioneel invoeren voor een ISO 9001 certificatie audit? Kwaliteisborging invoeren in uw organisatie en extra winst maken?

ISO 9001 adviesbureau ISOMANAGEMENT is een familiebedrijf met bijna 40 jaar ervaring op het gebied van snel en praktisch ISO 9001 certificering invoeren. Ons ISO-advies omvat naast ISO 9001:2015 ook ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 en ISO 27002:2013.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ervaring

Onze imiddels 40 jarige ervaring -een wikipedia voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO normen- staat tot uw dienst en garandeert voor u ervaren en betrokken ISO-management adviseurs en een pragmatisch en snel ISO 9001 invoeringstraject voor het ISO 9001 certificaat en meer organisatiekwaliteit.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 is een kwaliteitsmanagement-systeem certificering norm op basis van Best Practices. ISOmanagement voert voor u snel de ISO 9001 kwaliteitsnorm in, versie ISO 9001:2015. Kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, risicomanagement en klanttevredenheid zijn de belangrijkste ISO 9001 eisen aan de organisatie.

ISO 9001 certificering advies en audit

Onze ISO 9001 adviseurs verzorgen voor u het opzetten en beschrijven van het gehele ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem, uw  ISO 9001 kwaliteitshandboek en de ISO 9001 processen, procedures en documenten voor de ISO 9001 kwaliteitsnorm. De interne audit van het kwaliteitssysteem wordt ook door ons uitgevoerd. Een offerte voor de advieskosten omvat al deze zaken.

ISO 9001 professioneel en praktisch

ISO 9001 kwaliteitsmanagement op deze manier professioneel invoeren levert u een zeer praktisch ISO 9001 kwaliteitsborging systeem, lage kosten en flexibele procedures.
Als organisatie-adviseurs hebben wij ook inzicht in meerdere manieren om het eventuele aanpassingen voor de normeisen praktisch in te vullen. ISOmanagement zorgt, samen met u, ook voor de in het certificeringstraject verplichte management review of directiebeoordeling. Daarmee kunt u verbeteringen en kosten besparingen analyseren.

Certificering

ISO 9001 norm certificatie

Certificatie of ISO 9001 certificering door een certificatieinstelling houdt in dat de auditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling via een certificatieonderzoek nagaat of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO certificerings-eisen voldoet. 

ISO certificatie-instelling keuze

Wij kennen alle betrouwbare ISO certificatie-instituten en kunnen u adviseren welke het best bij uw organisatie past.
Tijdens de ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instelling kunnen wij aanwezig om eventuele lastige vragen over normen en normeisen van de ISO certificeerder te beantwoorden zodat het ISO certificeringstraject snel, tegen lage kosten en zonder complicaties verloopt.

ISO

"ISO" is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opstelling van ISO normen of ISO-Standards. Deze ISO normen stellen certificeringeisen waaraan uw organisatie moet voldoen. Het hoofddoel van ISO kwaliteitsmanagement is kwaliteitskosten verminderen en continuïteit van uw organisatie.

ISO info:

ISO 9001 certificering kosten MKB  ZZP

Wat kost ISO 9001 certificering ?

Wat kost ISO 9001 invoeren en wat kost ISO 9001 certificatie?
De advieskosten van de ISO 9001 certificering voor MKB en ZZP zijn afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie. 

ISO 9001 certificering prijsindicaties voor de invoeringskosten zijn als volgt:

Wij zetten een compleet ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem voor een ZZP-er op, inclusief procedures en kwaliteitshandboek, voor EUR 1900,- tot EUR 2400,- exclusief BTW en reiskosten. Zie ook: kosten ISO 9001 invoeren.

De kosten om een ISO 9001 certificering op te zetten voor een MKB bedrijf van 20 man bedragen ca. EUR 2900 tot EUR 3700 euro en voor 100 man is ca EUR 8000,- tot EUR 12000,-  een goede prijsindicatie (exclusief BTW en exclusief reiskosten).

Meer info over ISO 9001 certificeringkosten voor MKB-organisaties en ZZP-ers vindt u hier >> invoeringskosten iso-advies voor MKB en ZZP.
De certificatiekosten voor de ISO-9001-certificeringsinstelling bedragen vanaf EUR 900,-.

Kosten ISO 9001 certificering

ISOMANAGEMENT informeert u graag over de inhoud en kosten van ISO 9001 certificering, ISO 9001 certificatie, waarde van het certificaat, NEN EN/ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen, ISO-9001 audits, kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, accreditatie, ISO 9001 certificatie, normen, normalisatie instituten en nog veel meer.
Informatie en een offerte met prijsopgave  voor de kosten van ISO 9001 kwaliteitssysteem invoeren vraagt u hier aan >>offerte kosten ISO9001 certificering
Neem voor meer info of een prijsindicatie voor de kosten van ISO 9001, ISO 14001 of ISO 27001 contact op met een van onze adviseurs:


♦ Annelies de Jong, 06 838 976 91
♦ Kees Kraaijeveld, 06 304 392 37.