ISO 9001 certificering kosten en voordelen

ISO 9001 certificering kosten en voordelen

ISO 9001 certificatie norm snel praktisch professioneel

NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering en de norm eisen voor de organisatie implementeren? ISO 9001:2015 certificering snel praktisch en professioneel invoeren? Kwaliteitsborging klanttevredenheid en organisatieverbetering invoeren in uw organisatie en met deze investering extra winst maken?

ISO 9001 adviesbureau ISOMANAGEMENT is een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van snel, praktisch en professioneel ISO 9001 certificering invoeren. Ons ISO-advies omvat naast ISO 9001:2015 en upgrading van ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem ook ISO 14001:2015, ISOIEC 27001:2013 en ISO 27002:2013.

ISO 9001 kwaliteitssysteem

Onze imiddels 40 jarige ervaring -een wikipedia voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO normen- staat tot uw dienst en garandeert voor u ervaren en betrokken ISO-management adviseurs en een pragmatisch en snel ISO 9001 norm invoeringstraject voor het ISO 9001:2015 certificaat en dus meer organisatiekwaliteit, meer klanttevredenheid en minder kosten

ISO 9001 implementatie

ISO 9001 implementatie advies

Onze ISOmanagement ISO 9001 adviseurs en consultants verzorgen voor u het opzetten en beschrijven en implementeren van het gehele ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem, uw  ISO 9001 kwaliteitshandboek en de ISO 9001 processen, procedures en documenten voor de ISO 9001 kwaliteitsnorm. De interne audit na de implementatie van het kwaliteitssysteem wordt ook door ons uitgevoerd. Onze offerte voor de advieskosten omvat al deze zaken.

Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 kwaliteitsmanagement op deze manier professioneel invoeren levert u een zeer praktisch ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, lage kosten en flexibele procedures.
Als organisatie-adviseurs kunnen wij ook adviseren over eventuele aanpassingen om de normeisen praktisch in te vullen. ISOmanagement zorgt, samen met u, ook voor de in het certificeringstraject verplichte management review of directiebeoordeling. Daarmee kunt u verbeteringen en kosten besparingen analyseren.

Accreditatie

ISO 9001 certificering wordt uitgevoerd door een ISO 9001 geaccrediteerde instelling. Die accreditatie verzekert u van een onafhankelijke beoordeling.


Certificering

Certificering

ISO certificatie of ISO 9001 certificering door een ISO certificering-instelling houdt in dat de certificatieauditor van een geaccrediteerde certificering-instelling via een certificatieonderzoek of certificatie-audit in 2 fasen nagaat of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO certificeringseisen van de ISO 9001 norm voldoet. 

Certificatie-instelling

Certificatie-instellingen zoeken? Wij kennen alle betrouwbare certificatie-instellingen en kunnen u adviseren welke het best bij uw organisatie past.
Tijdens de ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instelling kunnen wij aanwezig om eventuele lastige vragen over normen en normeisen van de ISO certificeerder te beantwoorden zodat het ISO certificeringstraject snel, tegen lage kosten en zonder complicaties verloopt.

ISO normen

"ISO" (International Standardization Organization in Geneve) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opstelling van ISO normen of ISO-Standards. Deze ISO normen stellen certificeringeisen waaraan uw organisatie moet voldoen. Het hoofddoel van ISO implementatie is kwaliteitskosten verminderen en continuïteit van uw organisatie verzekeren.
Zie > ISO normen

ISO 9001 certificering kosten MKB  ZZP

Kosten en voordelen ISO 9001 certificering

Wat kost ISO 9001 invoeren en wat kost ISO 9001 certificatie?
De advieskosten voor de ISO 9001 certificering voor MKB en ZZP zijn afhankelijk van het aantal werknemers en de complexiteit van de organisatie. 
De voordelen van ISO 9001 certificering zijn een betere structuur en meer grip op uw organisatie, lagere onverwachte uitgaven/kosten en hogere financiële
resultaten.

Kosten ISO 9001 certificering prijsindicaties

De kosten voor ISO 9001 certificering eisen invoeren zijn voor een ZZP "organisatie", inclusief procedures en kwaliteitshandboek circa EUR 1900,- tot EUR 2400,- exclusief BTW en reiskosten. 
De kosten ISO 9001 certificering op zetten voor een MKB bedrijf van 20 man bedragen ca. EUR 2900,- tot EUR 3700,- euro.
De kosten voor een organisatie van 100 man zijn ca EUR 8000,- tot EUR 12000,- . Deze financiële kostenindicaties zijn ervaringscijfers (exclusief BTW en exclusief reiskosten).

Meer info over ISO 9001 certificeringkosten voor MKB-organisaties en ZZP-ers vindt u hier >> invoeringskosten iso-advies voor MKB en ZZP.

De financiële certificatiekosten die de certificatie-instelling berekent voor ZZP en MKB bedragen vanaf EUR 1400,- per jaar. De kosten in tijd zijn ca. 2 mandagen per jaar.

Kosten ISO 9001:2015 certificering invoeren

ISOMANAGEMENT informeert u graag over de inhoud en advieskosten van ISO 9001 certificering, ISO 9001 certificatie, waarde van het certificaat, NEN EN/ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagement systemen, ISO-9001 audits, kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, accreditatie, ISO 9001 certificatie, normen, normalisatie instituten en nog veel meer.
Informatie en een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001 certificering  invoeren vraagt u hier aan >> offerte kosten ISO9001 certificering
Neem voor meer info of een prijsindicatie voor het totale kostenplaatje van ISO 9001, ISO 14001 of ISO 27001 contact op met een van onze adviseurs:


♦ Kees Kraaijeveld jr: 06 1500 5741
♦ Kees Kraaijeveld sr: 06 3043 9237