Wat is ISO 9001?

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is de internationale erkende norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in organisaties en bedrijven.

ISO 9001 is onderdeel van de ISO 9000 kwaliteitssysteem standaarden. De ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm is opvolger van de Allied Quality Assurance Publications (AQAP). Deze managementsysteem norm voor kwaliteit van producten was verplicht voor toeleveranciers van defensie materieel.

De NEN-EN ISO 9001:2015 norm is de internationaal meest gebruikte en wereldwijd geaccepteerde norm voor ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen met als prioriteit de kwaliteit van het managementsysteem van de organisatie.

De huidge ISO 9001 gaat verder dan levering van kwalitatief hoogwaardige goederen. ISO 9001 kwaliteitsmanagement vereist beheerste processen en werkwijzen als basis om daarmee producten en diensten volgens de wensen, eisen en verwachtingen van de klant te kunnen leveren.

ISO 9001: 2008 en ISO 9001:2015  norm versie

ISO 9001:2008 is in september 2015 vervangen door de nu actuele versie NEN-EN-ISO 9001:2015.
De ISO 9001:2015 is daarmee de nieuwste versie van managementsysteem normen voor certificering van kwaliteitssystemen.
Deze ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement eist continue verbetering van processen en klanttevredenheid.
Deze ISO 9001 versie vraagt ook kwaliteit en efficiëncy van het management en de organisatie van bedrijven.
De ISO 9001 certificatienormen worden uitgegeven door de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en de NBN (het Belgisch Bureau voor Normalisatie).

De nieuwste ISO 9001 is de NEN-EN-ISO-9001:2015.

Wat is een ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem?

ISO 90012015
De ISO 9001 norm is de basis voor een kwaliteitssysteem. Een ISO 9001 kwaliteitssysteem of kwaliteitsmanagementsysteem is een aantal regels, voorschriften of werkwijzen die aangeven hoe er in de organisatie wordt gewerkt. 
Een ISO 9001 kwaliteitssysteem laat zien hoe de organisatie in elkaar grijpt en wie waarvoor verantwoordelijk is. ISO 9001 kwaliteitssystemen worden opgezet om de organisatie te structureren en continu te verbeteren.
Met behulp van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem beheerst u processen en levert u kwaliteitsproducten en kwalitatief goede diensten. 

ISOMANAGEMENT helpt u in de hoedanigheid van kwaliteits- en organisatie-adviseur om een ISO 9001 kwaliteitssysteem met deze eigenschappen en kwaliteiten in uw organisatie te realiseren. Wij geven ook cursussen ISO 9001 kwaliteitsmanagement.

Wat is ISO 9001 certificering?

Wat houdt ISO 9001 certificering in? ISO 9001 certificering is de beoordeling van het ISO 9001 kwaliteiteitssysteem door een onafhankelijke, voor ISO 9001 certificering geaccrediteerde, certificering-instelling.
Deze beoordeling (ISO 9001 certificering-audit) van de ISO 9001 implementatie van normeisen vindt plaats in 2 fasen. 

De eerste fase van de beoordeling controleert of de documentatie toereikend is om de implementatie van de ISO 9001 norm in de organisatie vast te kunnen stellen.

De tweede fase van deze certificering is de controle of de implementatie van de ISO 9001 eisen in de organisatie aantoonbaar is.

De ISO 9001 auditor van een certificeringsinstituut onderzoekt in deze twee fasen of het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en de uitvoering van dit beleid in overeenstemming is met de eisen van de ISO 9001 norm. Wanneer een organisatie hieraan voldoet kan zij het ISO 9001 certificaat behalen.

ISO 9001 certificaat wordt verleend wanneer de uitvoering van het kwaliteitsbeleid - en bewijs van inmplementatie van de ISO 9001 norm-eisen - zichtbaar zijn in de (kwaliteits-)doelstellingen en behaalde resultaten.

ISO 9001 certificaat voordelen

De waarde van een ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk voor uw organisatie en het belang van deze ISO 9001 certificering eisen voorschriften en richtlijnen zijn duidelijk:

 • Het voldoen aan het ISO 9001 certificaat geeft vertrouwen en zekerheid aan afnemers;
 • ISO 9001 kwaliteitssystemen verhogen het niveau en capaciteiten van de organisatie;
 • de ISO 9001 norm zorgt voor meer structuur;
 • het gecertificeerd ISO 9001 managementsysteem leidt tot meer klanttevredenheid;
 • ISO 9001 zorgt voor continue kwaliteitsverbetering in de hoedanigheid van meer efficiency en minder fouten; en
 • ISO 9001 laat zien dat uw organisatie efficiënt is en het ISO 9001 certificaat is een verzekering en dat u uw processen beheerst;
 • Het ISO 9001 certificaat geeft toegang tot aanbestedingen.
De ISO 9001 meerwaarde bestaat uit: structurering, efficiëcy van de organisatie, hogere klanttevredenheid, continue verbetering en het bezit van het ISO 9001 certificaat voor opdrachtgevers.

ISO 9001 kosten en informatie

De ISO 9001 certificering kosten zijn relatief laag. Deze ISO 9001 kosten zijn zeker laag vergeleken met de financiële voordelen die het invoeren van de ISO 9001 norm-eisen oplevert: een verbetering van processen, organisatie en klanttevredenheid.

In een vrijblijvend gesprek over ISO 9001 kunnen we u - onder - meer vertellen:

 • Alles over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject;
 • van de offerte tot en met de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsnorm certificatie;
 • ISO-certificatie-audits in fasen en welk ISO certificatie onderzoek in welke fase wordt uitgevoerd;
 • informatie over de verschillende manieren van ISO certificeren; ISO 9001 certificeerders, door de RvA (Raad van Accreitatie) geaccrediteerde ISO certificerende instellingen, kosten, tarieven en contracten met geaccrediteerde en niet geaccrediteerde ISO-9001 certificerende instellingen;
 • het voldoen aan de eisen van de ISO certificatie normen, welke certificatie-eisen zijn dat;
 • ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren; wat kunt u verwachten, welke eisen worden beoordeeld, wat zijn de te verwachten uitgaven voor ISO certificatiekosten;
 • de gemiddelde kosten van het ISO 9001 certificatie onderzoek uitgevoerd in fase 1 en fase 2 door een CI (ISO certificatie-instituut) en de kosten en de waarde van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat; en
 • welk ISO 9001 certificeringsbureau voor kwaliteitssystemen u moet kiezen:
 • wij adviseren u ook bij de keuze van uw ISO 9001 certificatie-instituut want
 • ISO 9001 certificatie-instellingen zoals DNV, Bureau Veritas, Lloyd's, Dekra en KIWA hebben elk hun sterke en zwakke punten.

ISO 9001 offerte invoeringskosten of vrijblijvend gesprek

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om de ISO 9001 in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.