VCA VCU Veiligheids Checklist Aannemers

Wat is VCA certificering?

Veel opdrachtgevers stellen het VCA*, VCA** of VCA-petrochemie certificaat als voorwaarde voor het uitbesteden van werk aan een aannemer. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?
VCA certificaat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) 
Het VCA certificaat is bedoeld om uw organisatie veiliger te laten werken en het aantal incidenten of ongelukken te verminderen.
Met de VCA checklist is een programma ontstaan waarmee aannemers worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 
VCA is geen ISO-norm maar een lokale veiligheidschecklist die naast de ISO 9001 veel gebruikt wordt in Nederland.

VCA diploma's

Voor de werknemer zijn er verschillende VCA diploma's:
Basisveiligheid VCA (B-VCA) 
Alle operationele werknemers moeten beschikken over B-VCA. 
De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) 
Alle operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA. 
De VOL-VCA bestaat uit de basiskennis aangevuld met zaken als Europese richtlijnen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen. 

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) 
Alle intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven moeten beschikken over VIL-VCU.