Waarom ISO certificering?

De implementatie van ISO certificering kan efficiënt, betrouwbaar en betaalbaar worden uitgevoerd. ISO certificering levert een ISO certificaat op waarmee u extern uw klanten aantoont aan de ISO-norm te voldoen en intern uw managementsysteem verbeterd.

ISO-certificering betekent meer controle en beheersing van uw organisatie. ISO certificering geeft vertrouwen aan klanten en laat zien dat u een betrouwbare partner bent en kan een belangrijk verschil maken wanneer u wordt vergeleken met de concurrenten in de markt.

ISO gecertificeerde bedrijven hebben zowel bij vaste klanten als nieuwe opdrachtgevers een voorkeur bij inschrijving op aanbestedingen en tenders. Het ISO certificaat wordt door sommige klanten zelfs verplicht gesteld.

ISO certificering - ISO certificatie

ISO certificering omvat drie stappen.

  1. ISO-certificering invoeren betekent dat de ISO-certificering adviseur u door het hele adviesproces begeleid en het voortouw neemt. De ISO certificering eisen zijn dan na enkele dagen ingevoerd, de optimalisatie van processen en procedures in gang gezet, en uw organisatie voldoet aan de eisen van de ISO certificeringsnorm.
    Indien gewenst vragen wij daarna voor u de ISO certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO certificaat.
  2. Het ISO certificatieproces is het onderzoek door een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling of uw organisatie voldoet aan alle eisen die zijn gesteld door de ISO norm. U ontvangt het ISO certificaat als bewijs voor betrouwbaarheid en het voldoen aan internationaal erkende normen.
  3. ISO gecertificeerd zijn betekent tevreden klanten en continue verbetering van de interne organisatie.
ISOMANAGEMENT kan, na dit ISO certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

ISO certificeren kosten

Het ISO certificeringstraject voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm begint met een kostenindicatie voor de ISO certificering implementatie: een budget voor ISO certificering invoering en ISO certificatie-instelling, een offerte voor de kosten van ISOI certificering invoeren en keuze van uw ISO certificering adviseur.
Vervolgens wordt samen de ISO certificering adviseur de planning opgesteld.

ISO certificatie processen en efficiency

Met het ISO certificaat toont u aan dat uw managementsysteem werkt in overeenstemming met de ISO-norm. ISO certificatie heeft interne en externe audits al middel om haarscherp bij te sturen.

Het ISO certificaat vraagt het opvolgen van de eisen en richtlijnen voor klanttevredenheid en zijn een investering gericht op loyaliteit van klanten, extra winst en zekerheid.
Met ISO certificering en het werken in overeenstemming met de norm, kan de efficiency en effectiviteit van processen en procedures worden geoptimaliseerd.

Met een juist gebruik van ISO kunnen de risico's op afwijkingen en faalkosten kunnen omlaag gebracht. Daarmee wordt met ISO het bedrijfsresultaat verbeterd en de bedrijfscontinuïteit verzekerd.

Prijsindicatie kosten ISO certificering ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001..

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.
Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. Kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's.. kunt u hier ook opvragen.


Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO 9001 certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering?
Of wilt u een prijsindicatie van de kosten voor het invoeren van ISO 9001 certificering?
Wij werken met vaste prijzen voor ISO 9001 certificering dus geen meer en minder werk. 

Ga voor een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten naar de blauwe knop hieronder:

Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten, financiële consequenties of het gehele kostenplaatje voor ISO 9001 certificering, of voor het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 83897691 of met Kees Kraaijeveld: 06 15005741.