Stappenplan praktische implementatie ISO 9001

ISO 9001 invoering - voordelen en stappenplan

De ISO 9001:2015 is de internationale kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm zorgt voor extra kansen voor uw bedrijf. Uw organisatie ISO 9001 gecertificeerd volgens deze kwaliteitsmanagement standaard geeft efficiëncyvoordelen: ISO 9001 verbetert uw organisatie en vermindert afwijkingen in processen, producten en diensten.
Een praktisch stappenplan voor de invoering omvat de planning en opstellen van contextanalyse, doelstellingen. Het uitwerken van de normeisen en procedures en processen in uw organisatie is de volgende stap. Vervolgens zorgen we voor het kwaliteitshandboek en voeren de interne audit uit

ISO 9001 verbetering organisatie met PDCA (Plan Do Check Act)

De nieuwe ISO 9001 certificering norm versterkt de zekerheid van de efficiency, kosten-effectiviteit en continuïteit van uw organisatie voor u en voor uw klant. Tijdens de implementatie worden nu, nog meer dan vroeger, bestaande risico’s herkend en waar nodig een strategie ontwikkeld en acties gepland op basis van het PDCA-systeem. 

ISO 9001 implementeren stappenplan

ISO 9001 implementatie stappenplan

 • Samen met u stellen we na de eerste kennismaking met uw bedrijf  de planning voor het ISO 9001 kwaliteitssystem certificeringstraject op: wat doen we wanneer, wat zijn de kosten, hoeveel tijd is er nodig;
 • Contextanalyse en risico-inventarisatie:
  Vervolgens kijken we samen met u naar de voor de ISO 9001 kwaliteitssysteem standaard verplichte contextanalyse, registraties en risico inventarisatie en zorgen dat we deze vastleggen en zo nodig corrigerende acties nemen;
 • ISO 9001 doelstellingen: We stellen het kwaliteitsbeleid vast volgens de ISO 9001-norm en op basis van uw doelstellingen;
 • ISO 9001 vraagt beheersing van processen: We starten daarom het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringstraject met een inventarisatie van de processen, procedures en regels binnen uw organisatie;
 • Opstellen ISO 9001 procedures regels en processen:
  We bespreken in interviews met u en/of uw medewerkers welke werkzaamheden u dagelijks uitvoert;
 • Vaststellen door de ISO 9001 norm gevraagde eisen en doelstellingen:
  We stellen de door de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm gevraagde verbetermogelijkheden vast en benoemen kwaliteitsdoelstellingen;
 • Opstellen kwaliteitshandboek ISO 9001 en procedures en controle in de praktijk:
  Daarna stellen wij dan de benodigde ISO 9001 proces procedures en het kwaliteitshandboek voor uw organisatie zo op, dat ze voldoen aan de ISO 9001 certificering kwaliteitsnorm en controleren deze nog eens met u in de praktijk. Daarmee zijn uw procedures gereed.
 • ISO 9001 interne audit:
  We voeren voor u de voor het kwaliteitszorgsysteem verplichte interne ISO 9001 audit uit. De rapportage van deze interne audit geeft de verbetermogelijkheden aan;
 • Normeisen als klanttevredenheid in de praktijk:
  We leggen uit hoe u aan de ISO 9001 klanttevredenheid normeisen praktisch kunt voldoen en hoe u de tevredenheid van de klant kunt meten. Tevreden en loyale klanten zijn de basis voor continuïteit van de onderneming;
 • Training ISO 9001 onderhoud gecertificeerd systeem:
  Wanneer u dat wenst kunnen we na de ISO 9001 certificatie ook een praktijktraining geven in het onderhoud van een ISO 9001 gecertificeerd systeem en training van de medewerkers en/of het management in het gebruik van de ISO 9001-normen.

ISO certificering certificatie


ISO certificering certificatie

Na de invoering van de ISO certificeringsnorm volgens bovenstaand ISO certificeringstappenplan bent u gereed voor de ISO certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificeringsinstelling
Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. Indien gewenst vragen wij voor u de ISO certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO certificaat.

Tenslotte kunnen we, na dit ISO certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

ISO certificeren kosten

Het ISO certificeringstraject voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm begint met een kostenindicatie voor de ISO certificering implementatie: een budget voor ISO certificering invoering en ISO certificatie-instelling, een offerte voor de kosten van ISOI certificering invoeren en keuze van uw ISO certificering adviseur.
Vervolgens wordt samen de ISO certificering adviseur de planning opgesteld.

ISO certificatie processen en efficiency

De ISO ISO certificering implementatie en ISO certificatie , de audits, de kwaliteitsregistraties en richtlijnen voor klanttevredenheid zijn, nu nog meer dan voorheen, een investering gericht op winst en zekerheid.
De efficiency van processen kan verbeterd door financiële en productiviteit-doelstellingen en de faalkosten kunnen omlaag gebracht.
Daarmee wordt de het bedrijfsresultaat verbeterd en de bedrijfscontinuïteit verzekerd.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.
Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. Kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's.. kunt u hier ook opvragen.

Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO 9001 certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering?
Of wilt u een prijsindicatie van de kosten voor het invoeren van ISO 9001 certificering?
Wij werken met vaste prijzen voor ISO 9001 certificering dus geen meer en minder werk. 

Ga voor een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten naar >>Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.
Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten, financiële consequenties of het gehele kostenplaatje voor ISO 9001 certificering, of voor het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 83897691 of met Kees Kraaijeveld: 06 30439237.