ISO 9001 processen procesbeheersing

Wat is een ISO 9001 proces?

Processen procesbeheersing
Wat is een proces?
Een proces is een opvolging van handelingen in de organisatie die meestal een vaste volgorde plaatsvinden.
Zie ook: bedrijfsprocessen. Een proces heeft een vooraf bepaalde input en output. Procesbeheersing wil zeggen dat wanneer de input voldoet aan de eisen de output van het proces ook voldoet aan de eisen.
ISO 9001 stelt voorwaarden aan de wijze van procesbeheersing en procesverbetering. ISO 9001 geeft regels waarbij procesverbetering op een eenvoudige manier kan worden bereikt door het volgen van een aantal vaste stappen of “Best Practices”.

ISO 9001 procesbeschrijving

Een procesbeschrijving is voor “ISO” niet verplicht maar geeft wel houvast wanneer een procesaanpassing nodig is voor optimalisatie.
Een juiste procesbeschrijving baseert zich op de uitvoerder van het proces en de wijze waarop deze de het proces uitvoert. Niet iedere werknemer zal op exact dezelfde wijze dezelkfde stappen uitvoeren om tot een optimaal procesresultaat te komen. Deze vrijheid zal dus in de procesomschrijving moeten worden ingebouwd. 
Een procesbeschrijving of werkinstructie is ook geen vastlegging van het proces maar juist een manier om verandering eenvoudiger mogelijk te maken en zelfs te initiëren.