Kosten ISO 9001 certificering

Kosten van ISO 9001 certificering

Accreditatie ISO 9001 certificatie instellingen

Wanneer u ISO 9001 certificering wilt behalen wordt uw organisatie tegen van tevoren afgesproken kosten gecertificeerd door een erkende geaccrediteerde en geautoriseerde certificerende instantie. Wanneer u voldoet aan de normeisen en in de praktijk werkt conform de certificatievoorwaarden ontvangt u het ISO 9001 certificaat.
Niet alle geaccrediteerde certificeringsinstanties mogen certificeringsaudits uitvoeren voor elke norm. Welke accreditaties geldig zijn voor welke ISO 9001 certificering-instellingen (en welke certificatie-instellingen door de Raad van Accreditatie zijn geschorst voor welke ISO-certificering normen) vindt u op de volgende site >>  Alle geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instellingen.
De accreditatie werkt prijsverhogend maar het maakt een ISO 9001 certificaat meer waard door de extra betrouwbaarheid.

Tarieven ISO 9001 certificatie instellingen

De dagtarieven van ISO 9001 certificerende instellingen variëren van circa €  900,= euro tot € 1.200,= euro exclusief BTW en exclusief de vergoeding voor reiskosten. Deze tarieven voor ISO 9001 certificering worden gebruikt bij de berekening van de offerteprijs en aangevuld met de tarieven voor certificaatkosten en administratiekosten. De tarieven zijn ook afhankelijk van vraag en aanbod op deze markt en dus berekenen de goede certificatie instellingen een  (beperkt) hoger tarief dan de voordeligere en minder gevraagde ISO 9001 certificatie instellingen.

Kosten ISO 9001 certificering in tijd

De kosten die ISO 9001 certificatie instellingen berekenen voor de certificering van uw organisatie zijn afhankelijk van de tijd die door de auditor aan deze certificering audit besteed gaat worden. Deze tijd is vastgelegd door de Raad voor Accreditatie, die toezicht houdt op de certificerende instanties, in normtijden en afhankelijk van het aantal vestigingen medewerkers en de complexiteit (het aantal processen) in het bedrijf.
Voor een MKB bedrijf van circa 10 medewerkers en één vestiging wordt met een tijdbesteding gerekend van 1,5 dag in het eerste jaar en 1 dag in de opvolgende jaren.

Voorbeeld kosten ISO 9001 certificering

Hieronder enkele indicaties voor de kosten van ISO 9001 certificering van uw onderneming door een certificatie instelling:

De kosten van ISO 9001 certificering die we kunnen berekenen op basis van de tarieven en tijdsbesteding bedraagt dan voor een bedrijf met een productie organisatie van 3 tot 30 werknemers als voorbeeld:

  • kosten ISO 9001 certificering in het eerste jaar circa € 2.100 euro tot € 3.200,= euro; en
  • in de twee daarop volgende jaren zijn deze ISO 9001 certificeringskosten telkens circa € 1.200,= euro

De kosten voor ISO 9001 certificering voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers als voorbeeld:

  • Voor de kosten voor ISO 9001 certificering in het eerste jaar moet u rekening houden met bedragen vanaf circa  € 2.000,= euro tot € 2.400 euro.
  • De kosten voor de ISO 9001 her-certificering in de daaropvolgende jaren bedragen hier circa € 1.000,= euro tot € 1.300,=  euro voor de opvolgende jaren.

Offerte

Een definitieve aanbieding of offerte voor de kosten voor de ISO 9001 certificering door een certificatie instellingen kunnen wij voor u opvragen bij een geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling. U ontvangt dan een vrijblijvende aanbieding met een geldigheid van enkele maanden voor de kosten van de ISO 9001 certificering audit. In deze aanbieding zijn de voorwaarden opgenomen en het aantal te besteden dagen en uren op basis van de vastgestelde normtijden en tarieven voor ISO 9001 certificatie. Deze ISO 9001 certificering aanbiedingen worden bij alle certificering instellingen berekend en gespecificeerd voor een contract voor 3 jaar.

Alle hier vermelde prijzen voor offertes en aanbiedingen voor ISO 9001 certificering zijn richtprijzen en deze bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten.

Vrijblijvend informatie of offerte aanvragen

Wij vragen graag vrijblijvend meerdere offertes voor u op bij certificerende instellingen en besparen daarmee voor u, op de aan u berekende tarieven, doordat wij bij bijna alle verschillende certificatie instellingen gunstige tarieven voor deze aanbiedingen kunnen bedingen. 

Wilt u zonder verplichtingen meer weten over de kosten van ISO 9001 certificering, een offerte aanvraag indienen voor de invoering van ISO 9001 certificering in uw bedrijf, of een vrijblijvend gesprek over wat ISOMANAGEMENT voor u kan betekenen?
Voor meer en specifiekere informatie nemen wij graag kennis van uw gegevens en over welk onderwerp u meer informatie wilt ontvangen.
U kunt dan via onderstaande link meer gegevens of een offerte opvragen voor ISO 9001 certificering.


>> VRAAG HIER EEN GRATIS  GESPREK AAN OVER INVOERING EN KOSTEN / OFFERTE VAN ISO 9001  CERTIFICERING