Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering onderhoud

De kosten voor het onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem (ISO 9001) zijn sterk afhankelijk van hoeveel uw organisatie zelf kan of wil doen.

De onderhoudskosten van ISO 9001 certificering worden door ons, wanneer u daarvoor kiest, jaarlijks met u afgesproken. U kunt hier zelf uw keuzes maken. 

De duur van een contract en de kostprijs wordt berekend exclusief BTW en kilometerkosten. De prijzen en tarieven in onze offertes zijn vast en houden rekening met meer en minderwerk. Dus geen onverwachte extra kosten.
Voordeel van investeren in het onderhoud door ISOMANAGEMENT is dat uw kosten vastliggen en dat u de mogelijkheden van uw ISO 9001 kwaliteitssysteem optimaal benut.

Voor een MKB organisatie tot ca. 50 werknemers kost ISO 9001 certificering onderhoud circa twee dagen per jaar en wordt uitgevoerd tegen dagtarieven.

In die twee dagen voeren we dan de interne ISO 9001 audit uit en samen met u verzorgen we de risico analyse en het opzetten van een strategisch plan via de management review.

Informatie ISO 9001 certificering en kosten

Kosten ISO 9001 certificering invoeren algemeen >> kosten ISO certificering
Kosten certificatie-audit en verlenen van het ISO 9001 certificaat: >>ISO certificatiekosten.

Voor een offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering klikt u hier
>>  kosten ISO certificering invoeren.