ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 norm is de internationale kwaliteitsmanagement norm van de ISO (International Organization of Standardization in Genève) met eisen de organisatie. Het certificaat van deze ISO 9001 norm garandeert dat de organisatie de processen en procedures continue verbetert en dat de klant goede producten en diensten kan verwachten.

ISO 9001:2008 norm gecertificeerd?

Wat zijn de verschillen tussen de ISO 9001:2008 en de ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem normen en hoe kunt u snel en zonder gedoe overstappen naar de nieuwe ISO 9001 norm?
De ISO 9000 normen-serie is voortduren in beweging. De ISO 9001:2008 certificering norm richtte zich voornamelijk op product kwaliteit en het voorkomen van eerder gemaakte fouten in de organisatie. De nieuwe ISO 9001:2015 certificering-norm stelt, dat u vooraf de risico’s moet bepalen en maatregelen nemen, dus vóórdat u fouten maakt.

Certificatie

Certificatie door een certificatie instelling (CI) houdt in dat een externe, geaccrediteerde onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan de normeisen voldoet. De certificatie instelling  stelt de conformiteit vast via een externe audit in twee fasen.
Deze eerste  externe certificatie-audit bestaat uit twee fasen.
De eerste fase van de certificatie-audit verifieert de conformiteit van de documentatie van het te certificeren systeem met de normeisen. De tweede fase van het certificatie onderzoek controleert de conformiteit van de normeisen met de uitvoering in de praktijk van processen en procedures.

Certificaten van voor ISO 9001:2015

De ISO (International Organization for Standardization) en IAF (International Accreditation Forum) hebben beslist: 
Een jaar na publicatie van ISO 9001:2015 moeten alle nieuwe CERTIFICaten worden afgegeven tegen ISO 9001:2015. Oude certificaten en hercertificaten tegen ISO 9001:2008 blijven geldig tot september 2018.

Van de gecertificeerde organisaties waar wij de overstap hebben uitgevoerd van ISO 9001:2008 of 14001:2004 certificatie norm (beiden geldig tot 2018) naar de ISO 9001:2015 en/of 14001:2015 certificatie norm, geeft 95% aan dat ze de nieuwe eisen in de ISO normen ervaren als zeer nuttig en dat het systeem eenvoudiger te begrijpen is dan de 2004 en 2008 versies van deze normen.

Overstap naar nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015

Wilt u overstappen van de oude ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie norm naar de nieuwste High Level Structure (HLS) versie? Is u ook verteld dat de overstap lastig is?  Laat u niet gek maken.
ISOMANAGEMENT verzorgt de overstap naar de nieuwe certificatie normen ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 in slechts enkele dagen.

ISO certificaat 9001:2000

De ISO 9001:2000 is niet meer certificeerbaar.

Kosten overstap ISO 9001 certificaat naar nieuwste versie

Wilt u een inschatting van de uitgaven voor de overstap naar de nieuwe ISO 9001:2015 certificatie norm? Ga dan naar >> aanvraag offerte kosten ISO 9001:2015 norm. U krijgt binnen enkele uren onze reactie.