Interne en externe audits SO 9001

Interne en externe audits binnen uw organisatie

De ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering en certificatie van uw organisatie door een geaccrediteerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificeringsinstituut hebben als basis de interne en externe audit.
De externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige en geautoriseerde betrouwbare auditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling.
De interne auditor wordt vaak aangewezen uit de groep van werknemers binnen de eigen organisatie.

Interne audit ISO 9001 kwaliteitssysteem

Een interne ISO 9001 kwaliteitssysteem audit door een auditor van binnen of buiten de onderneming kijkt naar mogelijke verbeteringen in het functioneren van de eigen onderneming. Auditors zijn vaak gespecialiseerde auditoren met specifieke opleiding en/of ervaring.
Betrouwbare interne auditing binnen het eigen bedrijf vraagt onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid van de auditoren. Vooraf opgestelde vragenlijsten of checklijsten voor interviews tijdens interne audits zijn onvoldoende waarborg voor onafhankelijkheid en deskundigheid. Kennis van managementsystemen, goed luisteren, toehoren en doorvragen, evenals het kunnen analyseren van kansen op verbetering, zijn de belangrijkste eigenschappen voor het vinden van risico’s en problemen die afwijkingen of incidenten kunnen veroorzaken.
 Een goede auditor zorgt dat zijn auditresultaten, samen met een aantal andere zaken, de best mogelijke bron vormen voor verbetering en kosten vermindering. De ISO 9001 certificering krijgt alleen een positief certificatiebesluit als dit goed is geregeld. 

ISO 9001 audit verplichting - auditoren

De Interne audit is via de ISO 9001 certificering norm verplicht gesteld. Helaas worden de Interne audits vaak uitgevoerd door auditoren die onvoldoende zijn ingewijd in de  ISO 9001:2015 norm en in de organisatie (on-)mogelijkheden. Op deze manier blijft de auditverplichting en het auditrapport een periodieke noodzaak die naast te hoge kosten door de daaraan bestede tijd, ook nog eens alleen maar frustraties oplevert.

Interne ISO 9001 Audit uitbesteden?

De Interne Audits voor ISO 9001 worden door ISOMANAGEMENT ingezet als basis voor een vereenvoudigingsproces van uw ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem en als bron voor verbetering mogelijkheden.
Met een dergelijk ISO 9001 auditproces voldoet u aan de verplichting van de ISO 9001 certificering en hercertificering, bespaart u kosten en tijd en heeft u meteen verbeterpunten waarmee uw organisatie soepeler verloopt en klanten tevredener zijn.
Meer informatie over Interne Audits uitbesteden en kosten ISO 9001 certificering invoering ? Ga naar >> interne certificeringaudits.