Interne en externe audits SO 9001

ISO 9001 interne en externe audits

De ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering en certificatie van uw organisatie door een geaccrediteerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificeringsinstituut hebben als basis de interne en externe audit. 

Interne auditor ISO 9001

De Interne Audit als onderdeel van het ISO 9001 managementsysteem heeft als doel het vinden van verbetermogelijkheden in de processen van het kwaliteitssysteem. Een goede auditor zorgt dat zijn auditresultaten, samen met een aantal andere zaken, de best mogelijke bron vormen voor verbetering en kosten vermindering. De ISO 9001 certificering krijgt alleen een positief certificatiebesluit als dit goed is geregeld. 

ISO 9001 audit verplichting

De Interne audit is via de ISO 9001 certificering norm verplicht gesteld. Helaas worden de Interne Audits vaak uitgevoerd door auditoren die onvoldoende zijn ingewijd in de  ISO 9001:2015 norm en de organisatie(on-)mogelijkheden. Op deze manier blijft de auditverplichting en het auditrapport een periodieke noodzaak die naast te hoge kosten door de daaraan bestede tijd, ook nog eens alleen frustraties oplevert. De interne audit is in beginsel een krachtig hulpmiddel dat de kern vormt van de PDCA-cirkel. Investeren in het hart van dit managementsysteem is belangrijk genoeg om dit nú echt te introduceren in uw organisatie, niet als een must, maar als hoofdzaak omdat u uw doelen wilt behalen.

Interne ISO 9001 Audit uitbesteden

Dit intern onderzoek kan ook door een exteren auditor van buiten de organisatie worden uitgevoerd. ISOMANAGEMENT voert deze toetsingen al uit voor vele grote en kleine organisaties.
De Interne Audits voor ISO 9001 worden door ISOMANAGEMENT ingezet als basis voor een vereenvoudigingsproces van uw kwaliteitssysteem. Een interne audit is de spil voor kansen tot verbetering, het realiseren van uw doelen en voor het behalen ISO 9001 certificering en hercertificering.
Met een dergelijk ISO 9001 auditproces voldoet u aan de verplichting van de ISO 9001 audit, bespaart u kosten en tijd en heeft u meteen verbeterpunten waarmee uw organisatie soepeler verloopt en klanten tevredener zijn.
Meer informatie over Interne Audits uitbesteden en kosten ISO 9001 certificering invoering ? Ga naar >> interne certificeringaudits.