Wat is de meerwaarde van ISO certificering?

Het bezit van een ISO certificaat is aantoonbaar een efficiënt hulpmiddel voor gebruik binnen en buiten de organisatie. De internationale erkenning zorgt extern voor meerwaarde door onderscheid in betrouwbaarheid en toename in opdrachten, intern gebruik geeft optimalisering van efficiency van processen. 
ISO certificering invoeren met ISOMANAGEMENT is eenvoudig praktisch en kan binnen enkele dagen gereed zijn. De ISOMANAGEMENT adviseur zorgt voor de planning, stelt de procedures voor u op en helpt u met het identiferen en uitvoeren van de acties.

 vraag hier meer info of een offerte


Voordelen ISO certificering

Het bezit van een ISO certificaat levert veel voordelen op:

  • Opdrachtgevers geven er steeds meer de voorkeur aan om samen te werken met een betrouwbaar ISO gecertificeerd bedrijf;
  • Een ISO certificaat kan verplicht worden gesteld bij aanbestedingen en tenders. Soms levert een ISO certificaat ook extra punten bij de beoordeling van een inschrijving op een aanbesteding of er komen lastige vragen te vervallen voor ISO gecertificeerde organisaties
  • Het bezit van een internationaal erkend ISO certificaat geeft aan dat u werkt in overeenstemming met de eisen van de ISO-norm;
  • ISO gecertificeerd zijn betekent dat verbetering van klanttevredenheid een belangrijke doelstelling is binnen uw onderneming.
  • ISO certificering geeft vertrouwen aan nieuwe klanten en opdrachtgevers.
  • Het ISO certificaat onderscheidt u van anderen doordat een erkende instelling met een certificaat erkent dat u uitmuntende prestaties levert;
  • Met een ISO certificaat kunt u aantonen dat u aan alle eisen van de ISO norm voldoet.

ISO-certificering betekent meer controle en beheersing van uw organisatie. ISO certificering geeft vertrouwen aan klanten en laat zien dat u een betrouwbare partner bent en het ISO certificaat kan een belangrijk positief verschil maken wanneer u wordt vergeleken met de concurrenten in de markt.


ISO certificering - ISO certificatie

ISO certificering is een controle op het voldoen aan voorschriften van de ISO norm en een beoordeling op het werken in overeenstemming met de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard. 

Met interne audits onderzoekt u of verbetering in processen en werkwijzen mogelijk is. Met de externe ISO certificatie-audit verifieert een geautoriseerd auditor van een geaccrediteerde certificatie Instelling (CI) of uw producten, diensten en services voldoen aan en overeenkomen met de wensen, specificaties en verwachtingen van de klant.

Wanneer u voor deze test slaagt en uw bedrijf tijdens deze inspectie aantoont dat uw managementsysteem aan deze ISO-certificering voorwaarden voldoet, ontvangt uw organisatie een schriftelijk bewijs in de vorm van een ISO certificaat.  

Dit ISO certificaat is een bewijs van uw kwalificatie en verwijst naar het werken conform internationaal erkende regels en voorwaarden en naar de kwaliteit, kenmerken en eigenschappen van uw management, medewerkers, producten en diensten en naar de capaciteit van uw bedrijf tot continue verbetering.

ISOMANAGEMENT kan, na dit ISO certificeringstraject en het behalen van het ISO-certificaat ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren. Daarmee verlagen we de kosten voor het onderhoud door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.


ISO certificering kosten

Het ISO certificeringstraject voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm begint met een kostenindicatie voor de kosten en de te besteden tijd van de ISO certificering implementatie. We geven een inschatting voor het budget voor ISO-certificering invoering van de ISO certificatie-instelling en een offerte voor de kosten van ISO certificering invoeren.
Vervolgens wordt samen de ISO-certificering adviseur de planning opgesteld voor de invoering en implementatie van ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat.

ISO certificatie processen en efficiency

Met het ISO-certificaat toont u aan dat uw managementsysteem werkt in overeenstemming met de ISO-norm. ISO certificatie heeft interne en externe audits als middel om haarscherp bij te sturen.

Het ISO certificaat vraagt het opvolgen van de eisen en richtlijnen voor klanttevredenheid en zijn een investering gericht op loyaliteit van klanten, extra winst en zekerheid.
Met ISO certificering en het werken in overeenstemming met de norm, kan de efficiency en effectiviteit van processen en procedures worden geoptimaliseerd.

Met een juist gebruik van ISO certificering regels kunnen de risico's op afwijkingen en faalkosten omlaag worden gebracht. Daarmee wordt met ISO certificering het bedrijfsresultaat verbeterd en de bedrijfscontinuïteit verzekerd.


ISO certificering normen

De belangrijkste ISO certificeringen die worden gevraagd zijn:

Er zijn nog veel andere ISO certificering normen waarin wij ons hebben gespecialiseerd. Vraag ons gerust om meer informatie.


ISO shops voor aanschaf certificering normen

De ISO levert zelf geen normen. U kunt de normen voor ISO certificering in Nederland aanschaffen bij de webshop van de NEN en in België bij de NBN.


Prijsindicatie kosten ISO certificering ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001..

ISO certificatie is een controle op het voldoen aan voorschriften van de ISO norm en een beoordeling op het werken conform de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard. 

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.

Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. U kunt hier ook de kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's en andsere ISO-normen en NEN-normen opvragen.Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering?
Of wilt u een prijsindicatie van de kosten voor het invoeren van ISO certificering?
Wij werken met vaste prijzen voor ISO certificering dus geen meer en minder werk. 


Ga voor meer info of een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten
naar de blauwe knop hieronder:

Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.


Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten, financiële consequenties of het gehele kostenplaatje voor ISO 9001 certificering, of voor het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 83897691   of  Kees Kraaijeveld: 06 15005741.