Kwaliteitsbegrippen

KAM / QHSE

KAM is de afkorting voor Kwaliteit Arbo en Milieu. De ISO normen die hiermee samenhangen zijn:

  • ISO 9001 Kwaliteit
  • ISO 45001 Arbo, veilig en gezond werken
  • ISO 14001 Milieuzorg
De KAM-coördinator is in een aantal bedrijven actief als coördinator voor deze managementrsysteem normen.
QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment, oftewel: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.