Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering - kosten ISO 9001 certificatie

De kosten van ISO 9001 certificering voor uw organisatie bestaan uit het adviestraject, de certificatie, interne audit en het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Advieskosten

Door onze uitgebreide kennis en ervaring blijven zowel de advieskosten van ISO 9001 certificering als de certificatie- en onderhoudskosten van het kwaliteitsmanagementsysteem beperkt.

Certificering onder accreditatie

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat behalen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling kost uw organisatie geld maar levert vaak positieve aandachtspunten op zodat ook de interne audit en het onderhoud steeds eenvoudiger wordt.

Kosten en voordelen

Na de investering in het adviestraject en de ISO 9001 certificatie levert het ISO 9001 certificaat bij een goed gebruik en onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem geld op voor de organisatie. Een juist uitgevoerde interne audit is in dit onderhoud erg belangrijk.
De kosten voor invoeringsadvies en de ISO 9001 certificatie van de nieuwste versie van ISO 9001, de NEN-EN-ISO 9001:2015 zijn lager en de opbrengsten voor uw organisatie in efficiency verbetering door het kwaliteitsmanagementsysteem zijn hoger.

Vaste prijzen en betrouwbare prijsindicaties

ISOMANAGEMENT geeft u een aanbieding met een vaste prijs voor het totale invoering- en adviestraject van ISO 9001 certificering zodat onverwachte optionele kosten niet voorkomen, ook voor de ISO 9001 certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem krijgt u van de certificerende instelling een vaste prijs.
Wij kunnen u direct een betrouwbare indicatie geven van de advieskosten voor invoering van ISO 9001 certificering en een goede prijsindicatie van de certificatie voor een doeltreffend en bruikbaar kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

De advieskosten certificatiekosten en het onderhoud voor een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie bestaan in het eerste jaar uit:

 • aanschaf van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm bij de NEN kost € 139,- euro;
 • advieskosten voor de invoering vanaf  € 2.100,- euro voor ZZP'er of eenmansbedrijf;
 • tijdsbesteding tijdens invoering vanaf 1 dag voor ZZP tot een week bij 50 fte;
 • kosten uitvoering interne audit: gratis na de invoering van ISO 9001;
 • certificatiekosten externe audit vanaf € 2.000,- euro in eerste jaar;
 • her-certificering vanaf € 1.200,- per opvolgende jaren;
 • eventuele extra kosten voor kalibratie van meetapparatuur zijn bij meeste MKB bedrijven € 0,- ;
 • onderhoudskosten na het eerste jaar zoals uitvoeren van interne audits zijn afhankelijk van uw organisatie. U kunt dit ook zelf doen.
De vermelde prijzen voor de uitgaven van ISO 9001 certificering zijn richtbedragen en exclusief BTW (er kunnen geen rechten aan worden ontleend).


Zie voor meer informatie ook: 
Opmerkingen:

De kosten voor de eerste interne audit, als start voor ISO 9001 certificering, direct na de opzet van het kwaliteitssysteem zijn bij ISOMANAGEMENT €  0,= euro.
De kosten voor periodiek onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd systeem vallen weg tegen de voordelen zoals bijvoorbeeld meer opdrachten binnen kunnen halen door het bezit van het ISO certificaat.
Onze prijsindicaties zijn vrij nauwkeurig door onze ervaring en expertise met veel verschillende bedrijven en instellingen. De kosten in het eerste jaar zijn hoger doordat in het eerste jaar het systeem moet worden opgezet. In de jaren daarna zullen de kosten veel lager uitvallen.

Kosten ISO 9001 certificering

De financiële kosten en uitgaven voor invoeringsadvies en certificatie van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering zijn een goede investering met een hoog rendement voor uw organisatie. 

De kosten en uitgaven voor ISO certificering van ZZP, MKB, grote bedrijven en ondernemingen leveren verbetering op van klanttevredenheid en klant loyaliteit. 

De investering in de kosten voor advies en coaching voor het ISO 9001 certificering traject in uw organisatie zijn afhankelijk van:

 • het aantal werknemers in fte in de organisatie;
 • de complexiteit van de processen, procedures en werkwijzen;
 • het aantal nationale vestigingen van het bedrijf
 • het aantal en soort afdelingen binnen de organisatie zoals ontwerp, inkoop, werkvoorbereiding...

Kosten offerte ISO 9001 certificering

Voor een offerte voor de kosten voor invoering van de ISO 9001 certificering gaat u naar:

 kosten ISO 9001 certificering.