Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering - kosten ISO 9001 certificatie

Kosten en voordelen ISO 9001 certificering ZZP en MKB

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering zijn een goede investering voor de ZZP-er, de kleine ondernemer en MKB organisaties die verder willen. De voordelen van een snelle praktische ISO certificering door ISOMANAGEMENT zijn:

  • De kwaliteitseisen die de ISO 9001:2015 certificering standaard stelt aan ZZP-bedrijf en MKB-organisatie vormen een goede basis voor continuïteit en winstgevendheid en verbetering van de financiële resultaten van de organisatie.
  • De kosten uitgaven en investeringen voor de invoering van ISO 9001 certificering in tijd en geld, de kosten voor ISO 9001 certificatie en de kosten voor onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem vergen slechts een beperkt financieel budget.
  • De NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatienorm voor klanttevredenheid en soms ook de ISO 14001:2015 en / of ISO 27001 certificatie-normen, worden steeds vaker een verplichting vanuit klanten of aanbestedingen door de overheid. De kosten voor ISO certificering zijn hier geen issue omdat de voordelen van het verkrijgen van deze en toekomstige opdrachten veel groter zijn. 

Deze kosten en voordelen van ISO 9001 certificering invoeren door ISOMANAGEMENT gelden voor zowel ZZP-ers, zelfstandig ondernemers of freelancers, MKB organisaties als grote bedrijven en multinationals. 

Kosten indicatie ISO 9001 certificering

De kosten voor een ZZP-bedrijf en kleine MKB-organisaties bedragen vanaf € 1.700,- euro tot € 3.200,= euro voor de complete opzet van het systeem.
Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsvoering van de ZZP-er of MKB organisatie.
Een gratis inventarisatie voor ISO 9001 certificering en de kostenopgave of offerte voorafgaande aan het invoeren van de ISO 9001:2015 certificering norm is bij ons standaard voor zowel MKB als ZZP-er.
U weet dan ook meteen met welke uitgaven aan advieskosten, certificatiekosten en onderhoudskosten in tijd en geld en met welke eventuele investeringskosten u in uw begroting voor ISO 9001 certificering rekening moet houden.
We inventariseren welke door de ISO 9001 certificatie normeisen gevraagde onderdelen u die al hebt ingevuld. Uit deze inventarisatie voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem blijkt dan ook of, en wat, u eventueel nog extra zou moeten investeren in tijd en geld om het ISO 9001 certificaat te verkrijgen.

Kosten ISO 9001 certificering beperken

De ISO certificering invoeringskosten (advieskosten) en de kosten voor de ISO 9001 certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling zijn door onze praktische invulling beperkt.
Zo zorgen we samen met u voor de verplichte contextanalyse uit de HLS versie van ISO 9001:2015. Verder beschrijven wij de procedures en processen, wij voeren de interne audit uit en we doen samen met u de directiebeoordeling. Wij verzorgen ook het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.
Extra kosten of investeringen zijn dan meestal niet nodig.
Wij hebben verder goede contacten met ISO certificeerders en kunnen een reële prijs voor de ISO certificatie audits bedingen. Wij adviseren een certificatieonderzoek door een onafhankelijke geaccrediteerde CI (certificatie-instelling). De stichting Raad van Accreditatie controleert deze ISO certificatie-instituten. Dit is een waarborg voor de onafhankelijkheid van deze certificeerders/

De kosten voor de ISO 9001 certificatie blijven ook beperkt door onze samenwerking met ISO 9001 certificatie-bureau's. Wanneer onze adviseur aanwezig is bij de ISO 9001 certificatieaudit kunnen wij alle lastige vragen meteen beantwoorden.

Naast deze lage kosten levert het ISO 9001 certificaat en de ISO 9001 klanttevredenheid die voor de norm de leidraad is, u meer voordelen dan u had verwacht. Deze voordelen komen tot uiting in het beheersen en verbeteren van uw organisatie en in het verbeteren van uw resultaten.

Kosten indicaties

Hieronder kunt u meer te weten komen over de advieskosten voor een snelle praktische invoering van ISO 9001 certificering door ISOMANAGEMENT, de tarieven voor certificatiedoor een certificerende instelling en de kosten in tijd en geld voor het onderhoud.

Kosten offerte ISO 9001 certificering

Voor een offerte voor de kosten voor invoering van de ISO 9001 certificering gaat u naar:

 kosten ISO 9001 certificering.

Naast een aanbieding voor de kosten voor een praktische vlotte ISO 9001 certificering door ISOMANAGEMENT kunt u hier ook meer informatie opvragen. U ontvangt binnen enkele uren onze offerte of meer informatie.