Kosten en voordelen ISO 9001 certificering

Een kostenindicatie, resultaten en voordelen van het invoeren van  een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en ISO certificering voor ZZP en MKB bedrijven.

Het budget voor de investering in geld én in tijd voor het voldoen aan de eisen van de norm en van uw klanten en opdrachtgevers kan beperkt blijven, vraag even een offerte.

De belangrijkste voordelen van ISO 9001 certificering en de kosten zijn:

1. Kosten rendement ISO 9001 certificering

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering zijn een goede investering met hoog rendement als voordeel voor de ZZP'er en kleine en grote MKB ondernemer die verder wil. ISOMANAGEMENT doet dit samen met U en zorgt dat uw organisatie voldoet aan de norm.

2. Beperkt budget voor investering in tijd en geld

De kosten uitgaven en investeringen voor de invoering van ISO 9001 certificering in tijd en geld, de kosten voor ISO 9001 certificatie en de kosten voor onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem vergen slechts een beperkt financieel budget en een beperkt tijdsbesteding. De voordelen bestaan uit meer efficiency en lagere faalkosten.

3. Betere bedrijfsresultaten met ISO 9001 certificaat

De kwaliteitseisen, die de ISO 9001:2015 certificering standaard stelt aan ZZP-bedrijf en MKB-organisatie, vormen een goede basis voor continuïteit, winstgevendheid en verbetering van de financiële resultaten van de organisatie.

4. Eisen aan MKB en ZZP van klant en overheid

De NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatienorm voor klanttevredenheid en soms ook de ISO 14001:2015 en / of ISO 27001 certificatie-normen, worden steeds vaker een verplichting voor ZZP'er en MKB bedrijven vanuit klanten of bij tenders en aanbestedingen door de overheid.
De kosten voor ISO certificering zijn hier geen issue omdat voor deze opdrachten de eis van  ISO 9001 certificering of een ISO certificaat van andere normen zoals ISO 14001 of ISO 27001 opdrachten kan opleveren. Daarmee zijn de voordelen voor het bedrijf een extra aansporing om het ISO certificaat te behalen.

5. Kosten resultaten en voordelen gelden voor elk bedrijf

Deze ISO 9001 certificering kosten en financiële voordelen en resultaten gelden voor zowel ZZP-ers, eemans-bedrijven, zelfstandig ondernemers of freelancers, MKB organisaties alsook voor grote bedrijven en multinationals. Deze resultaten bestaan uit rendement op uw investering in ISO 9001 certificering door de effecten van betere structuur van processen en organisatie en betere uitslagen van aanbestedingen en opbrengsten uit extra behaalde opdrachten waar een ISO certificaat wordt vereist.

6. Succesvol behalen bedrijfsdoelstellingen

De doelstellingen in het bedrijf worden met ISO 9001 certificering duidelijker voor management en medewerkers. De structuur van een kwaliteitsmanagementsysteem geeft dan ook het voordeel dat het behalen van deze doelstellingen efficienter verloopt, beter bijgestuurd kan worden en daardoor minder kosten met zich meebrengt. 

Kosten invoering ISO 9001 in uw bedrijf

De invoeringskosten van ISO 9001 certificering voor een ZZP-bedrijf en kleine MKB-organisaties bedragen vanaf € 1.750,- euro tot € 3.500,= euro voor de complete opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Deze ISO 9001 certificering invoeringskosten van kwaliteitsmanagement zijn onder andere afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsvoering van de ZZP-er of MKB organisatie.
Een gratis inventarisatie voorafgaande aan ISO 9001 certificering en de kostenopgave of offerte voor de invoeringskosten voorafgaande aan het invoeren van de ISO 9001:2015 certificering norm is bij ons standaard voor zowel MKB als ZZP-er.
U weet dan ook meteen met welke uitgaven aan advieskosten, certificatiekosten en onderhoudskosten in tijd en geld en met welke eventuele investeringskosten u in uw begroting voor ISO 9001 certificering rekening moet houden.

Offerte aan vraag ISO 9001 certificering

Wilt u weten wat een kwaliteitsmanagementsysteem invoeren kost, specifiek voor uw onderneming, om daarmee de voordelen van ISO 9001 certificering in uw organisatie te verkrijgen? Vraag dan hieronder informatie of een offerte aan voor de kosten van ISO 9001 certificering invoeren.


info en/of kosten ISO 9001 vertificering