Kosten ISO 9001 certificering

Kosten en resultaten ISO 9001 certificering

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Een investering in de kosten van ISO 9001 certificering levert veel voordeel:

  • een hogere omzet door een succesvolle invoering van kwaliteitsmanagementsysteem;
  • efficiënter werken met minder fouten levert tevreden klanten;
  • meer omzet en bedrijfsresultaat met minder middelen.

Kosten en resultaten invoering met adviesbureau

De resultaten van invoering van een kwaliteitsmanagement-systeem lopen nogal uiteen. Voor een succesvolle invoering is de expertise van een ervaren adviseur of consultant bij een betrouwbaar adviesbureau een vereiste. Op die manier voorkomt u fouten en risico's en is de invloed op de efficiency positief. Elke andere wijze van invoering levert de mogelijkheid dat u niet in één keer slaagt, een kwaliteitsmanagementsysteem dat veel extra werk oplevert en dus frustraties in het gebruik. Een hogere omzet bereiken met tevreden klanten is dan twijfelachtig.

Kosten onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem

Het onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem vraagt na een succesvolle invoering periodiek aandacht van het management. Het systeem is een manier om gedisciplineerd te werken aan verbetering van efficiency en doelmatigheid. Dit werken aan verbetering kost tijd en aandacht maar die vertaalt zich bij een juist gebruik van het managementsysteem in meer omzet en winst. Eigenlijk is onderhoud dus gewoon werken volgens de regels.

Kosten Interne audit

De interne audit is een periodiek intern onderzoek binnen de organisatie dat na de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem, en vervolgens minimaal éénmaal per jaar wordt uitgevoerd door een eigen auditor. Deze auditor onderzoekt en controleert of processen en werkwijzen verlopen volgens de procedure en of verbetering van de efficiency mogelijk is. Dit onderzoek verifieert ook of de organisatie werkt aan analyse van fouten en corrigeren van de foutoorzaken. Een ander belangrijk thema is of de organisatie bekend is met het niveau van klanttevredenheid en hoe welke klant denkt over het prestatieniveau van de organisatie.
Een interne audit kan ook worden uitbesteed aan ISOMANAGEMENT. Voordeel van investeren in het onderhoud door ISOMANAGEMENT is dat uw kosten vastliggen en dat u de mogelijkheden van uw ISO 9001 kwaliteitssysteem optimaal benut.

Informatie ISO 9001 certificering en offerte

Voor een offerte voor succesvolle invoering van uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en efficiënter werken klikt u hier: 

kosten ISO certificering invoeren

De prijsopgaven in onze aanbiedingen en offertes worden berekend exclusief BTW en kilometerkosten. De prijzen en tarieven in onze offertes zijn vast en houden rekening met meer en minderwerk. Dus geen onverwachte extra kosten.