ISO 9001 certificeringinstellingen accreditatie

Accreditatie ISO certificatie-instellingen

De accreditatie van certificatie-instellingen betekent dat deze certificeringsinstellingen worden beoordeeld op de uitvoering van de certificeringen.
Accrediteren betekent letterlijk: geloofwaardig erkennen. Accrediteren is een externe beoordeling van de te accrediteren instantie door de RvA (raad van Accreditatie).
Accreditatie wordt verleend na een onderzoek dat periodiek wordt herhaald. Bij geaccrediteerde instellingen in Nederland blijkt dat accreditering geen garantie biedt voor het goed functioneren van het personeel van deze instellingen. De terugkoppeling van klanten, zoals dat voor het ISO 9001 certificaat verplicht is, ontbreekt. Een goede beoordeling van auditoren van geaccrediteerde instellingen kan daardoor niet gerealiseerd worden. In de praktijk is de competentie van dit personeel dan ook wisselend.