ISO 45001 Arbomanagement

ISO 45001 Arbomanagement

De ISO 45001 norm voor Arbomanagement is nog in ontwikkeling. Deze norm gaat eisen stellen voor certificering van een Arbo managementsysteem voor veiligheid en gezondheid dat is gericht op arbeidsgerelateerde omstandigheden.
Zodra deze Arbomanagement norm gereed is zullen wij u hierover verder informeren.