ISO 26000 MVO

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De ISO 26000 voor Maatschappelijk verantwoord Ondernemen is een richtlijn waarmee u uw eigen MVO beleid kunt inrichten. De ISO 26000 norm is niet geschikt voor certificatie omdat dit keurmerk geen eisen kent waaraan MOET worden voldaan.
Wilt u toch met deze richtlijnen aan de gang omdat het milieu voor u en uw organisatie belangrijk zijn? Dan is de zelfverklaring het aangewezen middel.

Zelfverklaring ISO 26000 MVO

De NEN heeft een regelhulp opgesteld in de vorm van een handleiding voor implementatie van ISO 26000. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het MVO gedachtengoed implementeren in uw organisatie en de zelfverklaring MVO opstellen. Met deze verklaring geeft u aan hoe u MVO in uw bedrijf hebt vorm gegeven.

Certificering MVO

Natuurlijk zijn er partijen op de markt die u een verificatie-verklaring willen afgeven op uw MVO-verklaring. De waarde daarvan is echter nihil. Omdat er geen basis is in de vorm van eisen kan er aan een verklaring van derden geen meerwaarde worden toegekend.