ISO 14001 certificering milieuzorg

ISO 14001 Milieuzorg

ISO 14001 certificering milieumanagement

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. 
Deze norm voor milieumanagementsystemen stelt de volgende eisen:

  • vaststellen van het beleid gericht op beschermen van het milieu
  • continue verbetering van milieuprestaties
  • voldoen aan wettelijke milieu gerelateerde eisen die van toepassing zijn op de werkzaamheden binnen de organisatie
  • gebruik van risicomanagement en beheersmaatregelen voor mogelijke milieu-incidenten.

Wat is een milieumanagementsysteem?

Volgens Wikipedia kunnen "met behulp van een ISO milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-norm de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden..". Deze wiki omschrijving van ISO 14001 certificering is duidelijk en veelzeggend. Een organisatie moet voor het behalen van een ISO 14001 certificaat kunnen aantonen dat het aan deze omschrijving voldoet.

Een milieumanagementsysteem biedt goede mogelijkheden om uw inzicht in wet- en regelgeving en de relatie met de overheid te verbeteren.

De kosten van een milieumanagementsysteem zullen u meevallen, zeker in combinatie met een kwaliteitsmanagement- of arbomanagementsysteem. Vraag eens de kosten op om een milieumanagementsysteem te combineren met andere managementsystemen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 45001 (ARBO). 

Normen ISO 14000 serie

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie. De andere normen uit de ISO 14000-serie (ISO 14010, 14011, 14012) zijn aanvullingen op de ISO 14001 certificering-norm (zoals milieu-audits) of behandelen bepaalde milieuonderwerpen (zoals LCA). 
De ISO norm NEN-14004:2015 geeft een toelichting op de NEN-ISO 14001. ISO 14001 checklist en kosten

Kosten ISO 14001 certificering invoeren

De ISO 14001 checklist voor milieuzorg is een van onze tools voor het snel invoeren van ISO 14001. Het ontzorgen van de klant (Ú dus) heeft voor ons bij alle managementsystemen prioriteit. De ISO 14001 checklist is dan ook gericht op onze werkzaamheden waarbij wij de meest efficiente volgorde vastleggen om U zo veel mogelijk tijd en kosten te besparen. 
De kosten voor het invoeren van ISO 14001  certificering volgens de  actuele ISO 14001:2015 en de invulling van de eisen van ISO 14001 certificering zijn afhankelijk van eventueel al bestaande managementsystemen.
Prijsindicatie: Het opzetten van een ISO-14001 systeem naast een bestaand ISO-9001 kwaliteitssysteem kost voor een organisatie van 10 tot 20 werknemers ca. 2.500,= euro.

Invoeringskosten en offerte

De ISO 14001 checklist voor milieuzorg is een van onze tools voor het snel invoeren van ISO 14001. Het ontzorgen van de klant (Ú dus) heeft voor ons bij alle managementsystemen prioriteit. De ISO 14001 checklist is dan ook gericht op onze werkzaamheden waarbij wij de meest efficiente volgorde vastleggen om U zo veel mogelijk tijd en kosten te besparen. 
De kosten voor het invoeren van ISO 14001  certificering volgens de  actuele ISO 14001:2015 en de invulling van de eisen van ISO 14001 certificering zijn afhankelijk van eventueel al bestaande managementsystemen.
Prijsindicatie: Het opzetten van een ISO-14001 systeem naast een bestaand ISO-9001 kwaliteitssysteem kost voor een organisatie van 10 tot 20 werknemers ca. 2.500,= euro.

U kunt hier snel een offerte opvragen:

 aanvraag offerte en informatie.