ISO

Wat betekent ISO?

Wat is de ISO organisatie? ISO normen informatie, laatste update kopen en certificatie informatie.

ISO

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen ontwikkelt en uitgeeft. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.

Wat betekent ISO?

ISO of I.S.O. is de afkorting voor International Standardization Organization. Het woord iso, dat ook vaak wordt gebruikt als voorvoegsel zoals bijvoorbeeld in isobaren en isofocus, is afgeleid van het woord isos uit de Griekse taal. Isos vertaald in het Nederlands betekent gelijk, gelijkwaardig of hetzelfde.

ISO normen revisies

ISO normen worden periodiek herzien en gepubliceerd. De laatste update voor de ISO 9001 is de ISO 9001:2015 die uitgegeven is per 1 oktober 2015. De tot op dat moment behaalde certificaten norm blijven gedurende de drie jaar looptijd van het certificaat gewoon nog geldig. Hercertificeringen moeten meestal één jaar na de uitgifte van de nieuwe versie verplicht plaatsvinden tegen de nieuwe versie van de ISO-norm

ISO normen kopen?

Wanneer u ISO normen wilt aanschaffen kunt u in de webshop van de NEN de producten en prijzen zien. U koopt de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm bij de webwinkel van de NEN  in Nederland of de NBN in België. Let bij aankoop van de norm op de juiste versie.

ISO certificatie aanvragen?

ISO verzorgt zelf geen certificatie of beoordeling van uw organisatie op het voldoen aan de eisen van de door haar samenwerkende organisaties ontwikkelde en uitgegeven normen. Deze controles en verificaties moeten worden uitgevoerd door voor een specifieke ISO norm geaccrediteerde en geautoriseerde certificatie instellingen.

ISO informatie

Wilt u meer weten over ISO en wat ISO voor u betekent? Wij informeren u graag via onze ervaren adviseurs met kennis over vele ISO-normen. U kunt hieronder extra informatie aanvragen of een gesprek met één van onze experts: