ISO certificeringtraject

ISO certificering

Uw organisatie ISO 9001 certificeren?
De ISO 9001:2015 is de internationale kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm met extra kansen voor uw bedrijf. De kosten voor uw organisatie voor de ISO certificering en certificatie volgens deze kwaliteitsmanagement standaard geeft voordelen, verbetert uw organisatie en vermindert afwijkingen in processen, producten en diensten.

ISO 9001 strategische voordelen

De nieuwe ISO 9001 certificering norm versterkt de zekerheid van de efficiency, kosten-effectiviteit en continuïteit van uw organisatie voor u en voor uw klant. Nog meer dan vroeger, worden nu bestaande risico’s herkend en waar nodig een strategie ontwikkeld en acties gepland.

ISO 9001 certificeringstraject

ISO 9001 implementatie stappenplan

  • Samen met u stellen we na de eerste kennismaking met uw organisatie de planning voor het ISO 9001 kwaliteitssystem certificeringstraject op: wat doen we wanneer, wat zijn de kosten voor certificering en certificatie en hoeveel tijd is er nodig;
  • We stellen het kwaliteitsbeleid vast volgens de ISO 9001-norm en op basis van uw doelstellingen;
  • Vervolgens starten we het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringstraject met een inventarisatie van de processen, procedures en regels binnen uw organisatie;
  • We bespreken met u en/of uw medewerkers welke werkzaamheden u dagelijks uitvoert;
  • We stellen de door de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm gevraagde verbetermogelijkheden vast, het systeem voor vaststellen van kansen en risico's en het benoemen kwaliteitsdoelstellingen;
  • Daarna stellen wij dan de benodigde ISO 9001 proces procedures en het kwaliteitshandboek voor uw organisatie zo op, dat ze voldoen aan de ISO 9001 certificering kwaliteitsnorm en controleren deze nog eens met u in de praktijk;
  • Daarmee zijn uw procedures gereed en voeren we voor u de voor het kwaliteitszorgsysteem verplichte interne ISO 9001 audit uit;
  • Wanneer u dat wenst kunnen we u ook een praktijktraining geven in het onderhoud van een gecertificeerd systeem en de ISO 9001-normen.
  • Ook leggen we uit hoe u aan de ISO 9001 klanttevredenheid normeisen praktisch kunt voldoen en hoe u de tevredenheid van de klant kunt meten;
  • Vervolgens kijken we samen met u naar de voor de ISO 9001 kwaliteitssysteem standaard verplichte contextanalyse, registraties en risico inventarisatie en zorgen dat we deze vastleggen en zo nodig corrigerende acties nemen.

ISO certificering certificatie

Na de invoering van de ISO certificeringsnorm volgens bovenstaand ISO certificeringstappenplan bent u gereed voor de ISO certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificeringsinstelling
Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. Indien gewenst vragen wij voor u de ISO certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO certificaat.

Tenslotte kunnen we, na dit ISO certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarbij we samen de kansen en risico's doornemen en de interne audit uitvoeren om op die manier de kosten voor het onderhoud voor u te verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

ISO certificeren kosten

Het ISO certificeringstraject voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem met extra kansen voor uw onderneming begint met een kostenindicatie voor de ISO certificering implementatie: een budget voor ISO certificering invoering en ISO certificatie-instelling, een offerte voor de kosten van ISO certificering invoeren en keuze van uw ISO certificering adviseur.
Vervolgens wordt samen de ISO certificering adviseur de planning opgesteld.

ISO certificatie processen en efficiency

De ISO ISO certificering implementatie en ISO certificatie , de audits, de kwaliteitsregistraties en richtlijnen voor klanttevredenheid zijn, nu nog meer dan voorheen, een investering gericht op winst en zekerheid.
De efficiency van processen kan met dit kwaliteitsmanagementsysteem verbeterd door financiële en productiviteit-doelstellingen met daardoor betere mogelijkheden voor uw organisatie en het gevaar van incidenten en faalkosten kan worden geminimaliseerd.

De kansen en risico's beter ingeschat waardoor de continuïteit en de winstgevendheid verbeteren.
Daarmee wordt de het bedrijfsresultaat verbeterd en de bedrijfscontinuïteit verzekerd.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.
Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. Kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's.. kunt u hier ook opvragen.

Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO 9001 certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering?
Of wilt u een prijsindicatie van de kosten voor het invoeren van ISO 9001 certificering?
Wij werken met vaste prijzen voor ISO 9001 certificering dus geen meer en minder werk. 

Ga voor een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten naar >>Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.
Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten, financiële consequenties of het gehele kostenplaatje voor ISO 9001 certificering, of voor mogelijkheden van het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 83897691 of met Kees Kraaijeveld: 06 30439237.