ISO certificering - normen integratie

ISO certificering standaarden integratie

ISO certificering normen - integratie

Naast een snelle en praktische invoering van de ISO 9001 certificering standaard doen we nog meer. Veel ander ISO normen en richtlijnen behoren tot ons vakgebied. Door de HLS structuur in de actuele ISO normen en door onze kennis en ervaring met deze normen en richtlijnen, kunnen we deze ISO normen snel en praktisch voor u integreren in een overzichtelijk en praktisch systeem.

ISO certificering normen expertise

Tot onze expertise behoren ook de:
- de ISO14001 norm,
- de ISO 45001 norm,
- de ISO 27001 norm,  
- het VCA keurmerk.
Ook diverse aanverwante normen, zoals de KPMB, de norm voor arbo certificering en beoordelingsrichtlijnen zoals de BRL's,  behoren tot onze competentie. Vraag ernaar, wanneer we er bekend mee zijn kan het leiden tot uw voordeel (en zo niet, zijn we hier ook eerlijk in).

De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 en de ISO 27001 normeisen en certificaten kunnen eenvoudig worden geïntegreerd.

Voordeel integratie ISO certificering normen

Besparing van de kosten voor de begeleiding bij ISO certificering
De kosten voor de invoering en de kosten voor de praktische uitwerking worden hiermee verminderd en ook de tijdbesteding voor elk van de certificaten is bij integratie beperkt.
Op de certificatiekosten en onderhoudskosten heeft de integratie van normen hetzelfde effect en resultaat.

Besparing van de praktische inspanningen voor ISO certificering
Doe geen dingen dubbel! Door ISO systemen op een goede manier te integreren voorkom je dat je dingen 2 keer doet. Een risico analyse voor de 45001 en een risico analyse voor de 9001 bijvoorbeeld. Of meerdere keren een directie beoordeling uitvoeren. Dat kan efficiënter wanneer je de normen en richtlijnen op een goede manier integreert.


Besparing van de kosten voor ISO certificering
Door de certificering gecombineerd te laten uitvoeren ontvang je vaak een korting. De korting wordt gegeven omdat je meerdere opdrachten geeft, maar ook omdat dit voor de certificeringsbureaus een tijdsbesparing oplevert, zeker sinds de invoering van de HLS structuur.