ISO certificering

ISO certificering organisatie

De ISO certificering normeisen implementeren en voldoen aan de regelgeving?
Een ISO certificaat behalen dient als schriftelijk bewijs van betrouwbaarheid voor klanten en prospects en is een hulpmiddel om consistent uw organisatie of bedrijf én de processen en producten mee te verbeteren. De kosten en uitgaven voor ISO certificering invoeren kost met onze kennis ervaring en advies minder moeite of inspanning dan u zou verwachten. Vraag hieronder meer info op een vrijblijvende aanbieding.

ISO certificering

Certificering verwijst naar de bevestiging met een certificaat diploma of andere schriftelijke verklaring als uitkomst van de beoordeling, evaluatie en goedkeuring door een certificerende instantie van de kwaliteit, eigenschappen en kenmerken van een organisatie, persoon, proces of product. Een ISO certificaat is een formele garantie door een onafhankelijke deskundige geaccrediteerde certificatie-instelling dat uw bedrijf of onderneming voldoet aan de eisen verplichtingen en voorwaarden van de ISO norm en werkt conform de daarin genoemde regels en criteria zoals het voldoen aan wet- en regelgeving voor bepaalde producten services of diensten.

Betrouwbaarheid ISO certificatie-instelling

Een ISO certificaat is een belangrijke tool voor uw bedrijf om de processen in de organisatie stelselmatig te optimaliseren en uw betrouwbaarheid als toeleverancier aan te tonen aan toekomstige opdrachtgevers.
Dat de onafhankelijkheid, integriteit en objectiviteit van de uitvoerenden van deze toetsing vast moet staan mag duidelijk zijn. De beslissing van de externe auditor wordt daarom geëvalueerd door een certificatiecommissie binnen het certificatiebureau en de Raad voor Accreditatie ziet toe op de externe en interne werkwijze van de certificering-instellingen zodat betrouwbaarheid van de toetsing van uw organisatie is gewaarborgd.

Voordelen ISO certificering

Deze verzekering via een ISO certificaat dat wordt uitgereikt door een geaccrediteerd bureau en een geautoriseerde auditor geeft vertrouwen aan klanten dat u werkt in overeenstemming met de geldende regelgeving en overtuigt belanghebbenden van uw betrouwbaarheid.
Soms is een bedrijfscertificering nodig om als leverancier aan een grote klant te kunnen leveren zonder dat ieder product moet worden gecontroleerd bij de ingangscontrole, in veel gevallen volgt dan alleen nog een steekproefcontrole bij de leverancier of de afnemer.
In andere gevallen is een ISO certificaat nodig om mee te kunnen doen bij aanbestedingen. De aanbestedingswet staat toe dat een aanbestedende dienst bij de gunningscriteria verwijst naar specifieke normen, beoordelingen, milieukenmerken, certificaten en keurmerken. 

Informatie ISO certificering invoeren

Meer informatie over invoering van ISO certificering en het behalen van een ISO certificaat als bewijs van uw betrouwbaarheid en continue verbetering vraagt u hieronder aan. ISO certificering invoeren zorgt voor het aantoonbaar zijn van uw betrouwbaarheid naar opdrachtgevers en is een hulpmiddel om consistent uw organisatie of bedrijf én de processen en producten mee te verbeteren. Vraag hieronder meer informatie een vrijblijvend overleg of een gratis vrijblijvende offerte