ISO certificering organisatie snel en zonder moeite

ISO certificering

ISO certificering zonder moeite met ISOMANAGEMENT

ISOMANAGEMENT zorgt voor de probleemloze invoering van ISO certificering in uw organisatie.
ISO certificering met de internationaal erkende ISO 9001 norm kan met ISOMANAGEMENT op een eenvoudige praktische en snelle manier moeiteloos invoeren implementeren en gebruiken in uw organisatie. Met ISOMANAGEMENT kunt u in een vlot tempo eenvoudig de ISO certificatie doorlopen en tijdens de certificatie-audit even moeiteloos laten zien dat uw organisatie en medewerkers met hun werkwijzen en processen voldoen aan de eisen en het ISO certificaat behalen.

Voordelen van ISO certificering invoeren met ISOMANAGEMENT

  • Eenvoudig praktisch en snel ISO certificering invoeren en certificaat behalen met ISOMANAGEMENT.
  • Met een erkend kwaliteitsmanagementsysteem meer structuur in de organisatie.
  • Met een beperkte investering meer efficiënte procedures
  • Meer structuur in de organisatie, tevreden klanten en, indien gewenst, groei van de organisatie.

ISO certificering

Met ISO normen worden eisen gesteld waaraan organisaties moeten voldoen om een ISO certificaat te behalen.
Een ISO certificaat is geen garantie op succes van bedrijven. ISO gecertificeerde bedrijven hebben meer kans hebben op welslagen in de markt maar die zekerheid van welslagen is ook afhankelijk van het goede gebruik door het management van ISO certificering als hulpmiddel voor het besturen van de organisatie.
Dit hulpmiddel omvat een aantal tools die door het management gebruikt kunnen worden zoals: het beheersen en voorkomen van problemen risico’s en incidenten en, nog belangrijker, het in een vroeg stadium kansen leren herkennen, gebruik maken van nieuwe mogelijkheden.

Kwaliteit

ISO certificering voor kwaliteitsmanagement zorgt voor een positief onderscheid met andere organisaties, het ISO certificaat is een waardevol kenmerk en laat klanten zien dat uw ISO gecertificeerde organisatie in staat is om bekwaam en betrouwbaar, hoogwaardige duurzame goederen en diensten te leveren. ISO certificering vraagt kwaliteitsbeleid waarin het managen van kwaliteit, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van de bereikte verbetering centraal staan

Groei van de organisatie?

Groei van de organisatie is geen ISO eis. U kunt al dan niet, volgens eigen keuze, streven naar ontwikkeling, groei van het bedrijf, groei in winst, omzet of personeel, en/of bijvoorbeeld naar gelijkblijvende grootte, naar continuïteit en optimalisatie door continue verbetering van de bestaande organisatie.

Erkenning ISO normen

ISO normen worden internationaal erkend en in vooral in grotere bedrijven op hoge waarde geschat. Deze erkenning en waardering van ISO normen zorgen voor een positieve behandeling van gecertificeerde leveranciers door grotere bedrijven en door de overheid waarbij deze leveranciers in een inkoopproces sneller en met minder vragen worden goedgekeurd.

Certificering 

Een certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe organisatie, de Certificatie Instelling (CI). de auditor van de certificerende organisatie onderzoekt controleert evalueert of de organisatie in staat is te voldoen aan alle in de norm gestelde eisen regels en voorwaarden.
De auditor van deze certificatie-instelling concludeert uit zijn onderzoek van de organisatie (een certificatie-audit) dat uw organisatie voldoet aan de door de ISO norm gestelde eisen waarna de CI u een officieel ISO certificaat toekent. Met dit ISO certificaat toont u aan klanten dat uw organisatie voor 100% voldoet aan alle eisen van de ISO norm.
 
De volgende ISO certificering begrippen zijn belangrijk voor het behalen van echte continue verbetering van de resultaten van de organisatie:

1. Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op de juiste wijze van besturen van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteund de bedrijfsleiding om leiding te geven en de organisatie op een beheerste wijze aan te sturen zodat de producten goederen en diensten in één keer goed,deugdelijk en volgens klantenspecificaties worden geproduceerd en geleverd. Een goed praktisch en juist gebruik van het management systeem wordt door ons uitgebreid onder de aandacht gebracht van het management en de leidinggevenden bij onze opdrachtgevers.

2. Klanttevredenheid 

Klanttevredenheid wordt bereikt zodra een klant tevredengesteld is, dat wil zeggen dat aan alle wensen behoeften verwachtingen en eisen van de klant is voldaan. Zorg dus dat uw zeker weet hoe tevreden uw klant is of hoe u dat nog moet verbeteren.

3. Goede procedures

Een procedure is een manier om schriftelijk vast te leggen welke handelingen na elkaar worden uitgevoerd om een bepaald bewezen en goed resultaat te bereiken. In een goede procedure of vastgelegde werkwijze wordt een volgorde van stappen omschreven die in een proces genomen moeten worden, samen met eventuele instructies hoe die stappen moet worden uitgevoerd. Deze procedure is het uitgangspunt bij verbetering van werkwijzen in het bedrijf.

4. Structuur van de organisatie

De structuur van de organisatie moet voor een goede werking van een kwaliteitsmanagementsysteem duidelijk zijn. De samenwerking van de afdelingen op elk niveau en de communicatiestructuur van hoog naar laag evenals de structuur van verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan aan de basis van goede verhoudingen en een goede werksfeer binnen het bedrijf.

Kosten invoeren ISO certificering

Voor meer info over kosten en uitgaven voor invoering en certificatie van ISO certificering, wat u betaalt aan advieskosten en wat voor tarieven certificatie-instellingen voor het ISO certificaat berekenen gaat u naar:

  >> Informatie en kosten of offerte aanvraag ISO 9001 certificering invoeren