ISO 9001 certificeringnorm ZZP-ers

ISO certificering ZZP-freelancer

De ISO 9001 is een internationale norm met eisen voor certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf of organisatie. De actuele versie van de ISO 9001 is de NEN-EN-ISO 9001:2015 die sinds november 2015 de NEN-EN-ISO 9001:2015 vervangt.
Een ISO norm is een maatstaf voor vergelijking en vaststelling van de eigenschappen kenmerken kwalificatie of kennis niveau van iets of iemand, een object een persoon een organisatie of een techniek. 
De ISO in Zürich is de internationale organisatie voor standaardisatie die de ISO 9001 norm heeft ontwikkeld en gepubliceerd met de voorwaarden voor certificatie. De ISO certificatie is een controle of de organisatie voldoet aan de eisen van de klant, de eisen en specificatie voor de producten en diensten en aan de wet- en regelgeving.
ISO certificering is een hulpmiddel voor een gecertificeerde organisatie om het bedrijf te sturen en zo doeltreffend en efficiënt te managen dat met gebruik van zo weinig mogelijk middelen de doelstellingen van het bedrijf worden gehaald.
ISO certificering en certificatie vragen het vastleggen van procedures processen en werkwijzen in een kwaliteitsmanagementsysteem. Een organisatie kan het ISO certificaat behalen wanneer zij tijdens een beoordeling kan aantonen in staat te zijn te voldoen aan eisen van klanten en aan wet- en regelgeving.

De ZZP-er  (free-lancer / eenmansbedrijf) organisaties zijn niet altijd blij met een verplichte invoering van een ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. De ZZP’er (eenmansbedrijf of free-lancer) werkt voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Om zeker te stellen dat zo'n Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) ook kwaliteit levert vragen grote opdrachtgevers vaak voor het aangaan van een contract om een NEN-ISO 9001:2015 certificaat. Ook kleinere MKB bedrijven worden met deze vraag geconfronteerd.

MKB en ZZP en free-lancer ISO certificering invoeren

Gelukkig zijn bij kleine MKB bedrijven, ZZP-ers en free-lancers de communicatielijnen heel kort. Hierdoor kunnen bij deze zelfstandige ondernemers de implementatie en certificatie volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem eisen tegen lage kosten en toch snel, professioneel en met financiële voordelen worden opgezet en ingevoerd.
Bij ZZP en kleine MKB organisaties is voor de implementatie van de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering norm wel creativiteit en pragmatisch denken nodig om te komen tot oplossingen die het invoeren van de ISO 9001 normeisen eenvoudiger maken.
Door onze ervaring op dit gebied bouwen wij snel, praktisch en professioneel uw kwaliteitssysteem op.
Door deze ervaring krijgt u ook een systeem dat heel veel minder tijd gaat kosten dan een systeem dat u zelf bouwt of een standaard systeem waar u samen met anderen dezelfde regels moet volgen.
Door onze ervaring met ZZP-ers en eenmansbedrijven kunnen we ISO 9001 norm-eisen voor kwaliteitssystemen op deze manier ook snel (slechts enkele dagen) en kosten effectief invoeren. Het certificeringsonderzoek door een onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instelling is dan ook kinderspel.

ISO 9001 certificatienorm MKB ZZP

Ook voor eenmansbedrijven is de ISO 9001 certificering normversie gewijzigd van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015.
Met deze NEN-EN ISO 9001:2015 certificeringsnorm voor kwaliteitsmanagement-systemen moeten ook de MKB-organisatie en de ZZP-er of freelancer voldoen aan kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen, contextanalyse, strategie- en risicomanagement, eisen die de grotere bedrijven en organisaties heel gewoon vinden.
De ISO 9001:2015 certificeringsnorm is daarmee ook het middel om in MKB en Zelfstandig ondernemer een organisatie van hoge kwaliteit te realiseren en de levensvatbaarheid van de organisatie te verbeteren.