ISO 9001

De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de voorwaarden van de norm, aan de wensen en eisen van de klant en aan algemene en productspecifieke wet- en regelgeving. 
ISO 9001 certificatie invoeren tegen vaste kosten en tarieven zorgt voor loyale klanten en groei van de organisatie. ISO 9001: coaching advies, certificering en certificaatbehalen, klanttevredenheid en kosten en opbrengsten.

ISO 9001

ISO 9001 certificering

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie is een beoordeling of de organisatie is staat is te voldoen aan de eisen van de kwaliteitsnorm.
Het opzetten en invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 (Nederlandse uitgave van de norm door de NEN), de opvolger van de ISO 9001:2008, maakt certificering van het bedrijf mogelijk door een onafhankelijke, voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement geaccrediteerde, certificeringsinstelling.
De ISO 9001 auditor van een certificeringsinstituut onderzoekt controleert en beoordeelt tijdens de audit of het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en de uitvoering van dit beleid door het management en leidinggevenden in overeenstemming is met de eisen van de ISO 9001 norm. Wanneer een organisatie hieraan voldoet kan zij het ISO 9001 certificaat behalen als schriftelijk bewijs van het voldoen aan de normeisen en werken in overeenstemming met wet- en regelgeving.
Uitvoering van het door de directie vastgestelde kwaliteitsbeleid en strategie is zichtbaar in de (kwaliteits-) doelstellingen en behaalde resultaten.
De ISO 9001 certificering van het managementsysteem garandeert continue verbetering van processen, werkwijzen en procedures en verzekert u van tevreden loyale klanten en opdrachtgevers. ISOMANAGEMENT voert kwaliteitsmanagementsystemen in tegen vaste kosten en tarieven. U weet dus altijd waar u aan toe bent en komt met de invoering van ISO 9001:2015 certificering niet voor onverwachte uitgaven te staan.

ISO 9001 coaching advies en begeleiding

Wij willen MKB-ers graag coachen adviseren en begeleiden om de investering in ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering vele malen terug te verdienen, dat doen we door begeleiding, kennis overdragen en training van zowel ondernemers als leidinggevenden. 
De meeste ondernemers zijn nog te veel bezig met het werken ‘IN’ hun bedrijf waardoor ze geen tijd hebben om ‘AAN’ hun bedrijf te werken en echt geld te verdienen. Een investering in de kosten van ISO 9001 certificering is dan een goede hulp op weg naar verandering en het behalen van uw doelstellingen. Ons advies en coaching bij de invoering van ISO 9001 certificering zijn er dan ook op gericht om te zorgen voor strategisch management zodat u uitkomt waar u wilt,
Logisch dat wij onze coaching ons richten op juist deze zaken, wij hebben 40 jaar ervaring in het luisteren naar wat de klant wil en die wensen vertalen in het bouwen en invoeren van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.
Wij verzorgen de invoering en het ISO 9001 certificaat aanvragen en, in samenwerking met u en uw werknemers en management, voor een goede werking en prestatie van het ISO 9001 managementsysteem zodat uw organisatie in korte tijd voldoet aan de voorwaarden van de norm aan de wensen van de klant en aan wet- en regelgeving

ISO 9001 normeisen

ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de verwachtingen en eisen van de klanten en aan wettelijke eisen voor het product of dienst en aan algemene wet- en regelgeving.
De eisen van de klant waaraan u moet voldoen omvatten volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagement-norm de beschreven specificaties maar ook niet vastgelegde wensen en verwachtingen van uw opdrachtgevers.
Wanneer u bijvoorbeeld online via een webshop producten of diensten levert die overeenkomen met de wensen en verwachtingen van de klant én zijn gebaseerd op de specificaties zoals die in de webwinkel zijn gepubliceerd, is de kans op loyale tevreden klanten en opdrachtgevers veel groter dan wanneer deze koper zijn aannames met betrekking tot het product niet terugvindt, daardoor de toegezonden producten terug moet sturen en andere producten of diensten gaat aanvragen.

De klant verwacht natuurlijk ook dat uw producten voldoen aan de wettelijke eisen en verwacht ook dat het geleverde product is voorzien van duidelijke informatie die aangeeft hoe en op welke manier welke voorschriften u moet opvolgen voor veilig gebruik van het product en een beschrijving van de werking en bediening van het product.

De voorschriften van ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement worden gebruikt om uw organisatie zo in te richten en te implementeren dat u aan al deze regels gevolg geeft. Vervolgens worden deze eisen van ISO 9001 als leidraad gebruikt bij de controle of u inderdaad voldoet aan de eisen van de norm en dus aan de verwachtingen van de klant

ISO 9001 klanttevredenheid

Het opvolgen van de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en voldoen aan de wensen en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers is van positieve invloed op de prestaties van uw onderneming.
Een organisatie moet bekend zijn met de perceptie van de klant met betrekking tot de kwaliteit van door haar aan die opdrachtgever geleverde producten en/of diensten.
Die tevredenheid van de klant is een basisvoorwaarde voor het succes en de continuiteit van een organisatie.
Loyale klanten en opdrachtgevers die bij u terugkomen voor herhaalde opdrachten zonder dat u veel verkoopinspanningen hoeft te verrichten zijn daarop natuurlijk van grote invloed want een nieuwe klant werven is veel lastiger en arbeidsintensiever dan bestaande klanten tevreden te houden.

ISO 9001 prijsindicatie kosten invoering

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat in tijd geld en inspanning gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering (in enkele dagen soms verspreid over enkele weken gereed en voor prijzen in geld vanaf € 1.700,= euro ex btw voor ZZP'er en éénmanszaken)
De invoeringskoste zijn altijd vast volgens de offerte zonder meer- of minder werk.
Voor een tarieven indicatie die wordt berekend voor de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. Kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's.. kunt u hier ook opvragen.

High Level Structure

Het combineren en een samenhangend geheel maken van onderdelen van ISO 9001 met verschillende andersoortige managementsysteem met andere normen met telkens andere structuren was met de ISO 9001:2008 versie een lastige opgave. Ook de beoordeling of de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem gecombineerd met bijvoorbeeld ISO 14001 voldeed aan de eisen en voorschriften was erg moeilijk en tijdrovend.
De nieuwe versie van de ISO 9001, de ISO 9001:2015, heeft de High Level Structure waarmee het raamwerk van de managementsysteem normen een eenduidige basisstructuur hebben gekregen. Deze kernstructuur van de ISO 9001 op het hoogste niveau van de inhoud en verschillende onderwerpen, vergemakkelijkt de integratie en combinatie van allerlei managementsysteem normen waardoor samenvoegen en ordenen van eisen en voorschriften volgens een vast patroon sterk is vereenvoudigd.
De wijze waarop de High Level Structuur is opgebouwd maakt deze constructie ook in de praktijk geschikt voor gebruik bij een eenvoudige logische en praktische ordening van alle norm elementen en dus met de invoering én met de beoordeling of het managementsysteem voldoet aan alle eisen.
Inmiddels hebben na een recente update ook de nieuwste uitgaven van de ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 deze HLS ordening.

ISO 9001 offerte
Voor het opvragen van informatie of een offerte klikt u op onderstaande knop, u ontvangt binnen enkele uren onze reactie met gegevens of onze aanbieding.