ISO 9001 standaard

ISO 9001 kwaliteitsmanagement  vraagt van de organisatie tevreden klanten.
Nummer 9001:2015 is de actuele herziene standaard met HLS structuur.
Vraag ISOMANAGEMENT om ISO 9001 informatie en kosten.

ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

De herziene en in 2015 gepubliceerde kwaliteitsmanagement norm ISO 9001:2015 vraagt niet alleen het voldoen aan specificaties van de opdrachtgever maar eist ook het voldoen aan niet vastgelegde eisen wensen en verwachtingen van de klant.
ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement vraagt besturing van de organisatie volgens de "normale" kwaliteitsmanagementprincipes: Vooruitzien, doelen stellen, strategie bepalen en tenslotte evalueren. 
ISO 9001 in de praktijk gebruiken moet even wennen. Ja, je moet er even gewend aan raken en ISO 9001 leren gebruiken en blijven gebruiken. Maar ISO 9001, ingevoerd door ISOMANAGEMENT, is zo logisch en praktisch dat je er zonder aanpassingen gewoon snel vertrouwd mee raakt.

ISOMANAGEMENT zet het ISO 9001 managementsysteem voor u op en zorgt dat u er vertrouwd mee raakt.

ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 is een wereldwijd bekende norm voor kwaliteitsmanagement certificering in iedere sector en branche, nationaal en internationaal.
De internationale erkenning acceptatie en bekendheid van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementstandaard voor kwaliteit komt voort uit het feit dat veel landen via een nationale normalisatie-organisatie medewerking verlenen aan, en lid zijn van de ISO. De I.S.O., de International Standardization Organization, in Genève is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties.
Voor Nederland is dat de NEN (het Nederlands Normalisatie Instituut) en voor Duitsland de DIN (Deutsches Institut für Normung)

ISO 9001 nummering

(ISO) 9001 is het nummer van de ISO norm voor kwaliteit. Niet alle nummers van de ISO 9000 serie zijn kwaliteitsnormen. De volgende ISO 9000 nummering telt mee voor kwaliteitsnormering: 
9000 : Grondbeginselen en definities kwaliteitssystemen
9001 : Kwaliteit: Eisen aan kwaliteitsmanagement
9004 : Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
Zie: ISO 9000 - ISO 9999

Herziening en publicatie

In 2015 zijn de ISO 9001 en ISO 14001 standaarden herzien en gepubliceerd. De herziening en publicatie van de ISO 27001 norm vond plaats in 2017. Deze normen kregen allemaal dezelfde High Level Structure (HLS).
Het voordeel van deze High Level Structuur is dat de basiseisen en indeling van de normen nu gelijk is waardoor integratie van deze managementsystemen eenvoudiger is geworden
Door deze managementsystemen te integreren verloopt ook de certificatie efficiënter en kost minder tijd.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement die opvolging eist van genormaliseerde procedures en invulling vraagt van generieke voorschriften. ISO 9001 geeft geen dwingende bepalingen hoe u deze regels en eisen moet opvolgen of implementeren in uw managementsysteem voor kwaliteit. Alle vastgelegde voorwaarden zijn generiek en bieden ruimte voor interpretatie.
ISO 9001 is zo een set regels of "Best Practices" voor beheersing en verbetering van, en voor leiding geven aan, een MKB bedrijf of grotere onderneming; ISO 9001 is een praktijkoefening in strategisch management.
Overigens is ISO 9001 kwaliteitsmanagement ook heel erg nuttig voor ZZP-ers en free-lancers. Immers het besturen van een kleine en een grote organisatie berusten op dezelfde managementprincipes: Vooruitzien, doelen stellen, strategie bepalen en tenslotte evalueren.

ISO 9001 en eisen van tevreden klanten

ISO 9001 vraagt niet alleen voldoen aan specificaties van de opdrachtgever maar ook aan niet vastgelegde eisen wensen en verwachtingen van de klant. Uw klanten verwachten dat het product of de dienst die u aanbiedt ook voldoet aan niet vastgelegde normale eigenschappen. Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld het voldoen aan wet- en regelgeving en het produceren conform bestaande standaarden.
Loyale en tevreden klanten blijven alleen trouwe en tevreden opdrachtgevers wanneer u aan deze voorwaarden voldoet.
Iedere afwijking daarvan ziet uw klant als kwaliteitsafwijking en levert het risico dat deze klant op zoek gaat naar producten en diensten bij uw concurrent in de markt.
ISO 9001 vraagt dan van uw organisatie dat u als leverancier weet welke kwaliteitseisen de klant stelt en verwacht. ISO 9001 verlangt ook dat u weet hoe de klant denkt over de kwaliteit van uw geleverde producten en diensten.

ISO 9001 invoeren moeilijk?

ISO 9001 praktisch invoeren, implementatie van procesdenken en beginnen met ISO 9001 kwaliteitsmanagement is eenvoudig. In de praktijk inventariseren we aan het begin van elk implementatieproject de processen en procedures in de organisatie. Bij die start van de invoering van ISO 9001 blijkt dat in de meeste bedrijven 80% van de regels van de ISO 9001 norm al is ingevuld !! 
Een inplementatieproces van de ISO 9001 normeisen wordt dan het toevoegen wat nog ontbreekt en soms en beetje aanpassen wat al bestaat.

Meer informatie en/of kostenopgave invoeren ISO 9001?

Meer informatie over ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..
invoering en kosten kunt u hieronder aanvragen: