ISO 9001 norm

ISO 9001 norm

De ISO 9001 is een internationale norm of standaard  met een HLS structuur die eisen stelt waaraan een organisatie moet voldoen als die het ISO 9001 certificaat wil behalen.
De regels en voorwaarden van de ISO 9001 kwaliteitsnorm invoeren en implementeren in de organisatie en laten beoordelen door een extern certificeringsbureau kan het ISO 9001:2015 certificaat opleveren.

Norm

De ISO 9001 norm is een internationaal erkende en wereldwijd geaccepteerde norm
De norm is vastgelegd in een document dat wordt gepubliceerd en uitgegeven door nationale normalisatie instellingen zoals de NEN in Nederland, de NBN in België (in het Nederlands en Frans) en de DIN in Duitsland (in de Duitse vertaling).
De nieuwste uitgave, de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), een eenduidige basis structuur die als raamwerk dient voor de indeling van alle managementsystem normen. Deze norm bevat regels waar de ondernemer in een bedrijf zich aan moet houden en eisen die hij moet opvolgen om het certificaat te kunnen behalen.
De ISO 9001 norm wordt periodiek herzien waarbij de nieuwste versies direct gebruikt kunnen worden en de oudere uitgaven meestal een jaar geldig blijven zodat eerder gecertificeerde organisaties de tijd krijgen om de aanpassingen in hun managementsystemen door te voeren.
De ISO 9001 norm is een maatstaf en een vastgelegde waarde waarmee de status en kenmerken van organisaties, profit en non-profit instituten, MKB bedrijven en ZZP’ers op elk gebied en in elke sector of branche, betrouwbaar en transparant gemeten en vergeleken kunnen worden met concurrenten en collega’s.

ISO 9001 certificatie

De ISO 9001:2008 legde bij de certificeringsaudit van de organisatie de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de ISO 9001:2015 certificeringsnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor kwaliteit van de organisatie en regels voor risicomanagement. 
De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 norm vraagt een kwaliteitssysteem met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van producten, diensten, klanttevredenheid en van de organisatie.

ISO 9001 kwaliteitsnorm

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is klanttevredenheid en daarmee continuïteit van de organisatie. De in de kwaliteitsnorm vastgelegde tools en eisen om deze doelstelling (en het certificaat) te behalen zijn:
  • vaststellen van het kwaliteitsbeleid, contextanalyse, processen en procedures;
  • voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
  • meten, analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering;
  • beoordelen van leveranciers;
  • klanttevredenheid meten;
  • uitvoeren interne audits;
  • directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Een ISO 9001 certificaat wordt behaald wanneer de organisatie de normeisen heeft geimplementeerd. De controle op de inplementatie van de normeisen wordt uitgevoerd door een voor de ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde certificatie-instelling.