ISO 9001 kwaliteitssysteem

ISO 9001 kwaliteitssysteem

De ISO 9001 is een internationale kwaliteitssysteem norm of standaard die eisen stelt aan een organisatie die het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat wil behalen. De ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm eist van de organisatie een managementsysteem dat haar risico’s, kansen en resultaten analyseert en beoordeelt. De ISO 9001 implementeren in de organisatie en laten beoordelen door een extern certificeringsbureau kan het ISO 9001 certificaat opleveren.
De ISO 9001 normeisen resulteren in verbeteringen in de processen en procedures van de organisatie. De ISO 9001 norm eist ook klanttevredenheid en analyse van de perceptie van de klant over de kwaliteit van de organisatie. Het ISO 9001 certificaat levert mogelijk nieuwe klanten op.

ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie

De ISO 9001:2008 legde bij de certificeringsaudit van de organisatie de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificeringnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor kwaliteit van de organisatie en de regels voor risicomanagement. 
De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm vraagt een kwaliteitsmanagementsysteem voor klanttevredenheid en met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van producten, diensten en organisatie.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is klanttevredenheid en daarmee continuïteit van de organisatie. De in de kwaliteitsmanagement norm vastgelegde tools en eisen om deze kwaliteitsmanagement doelstelling (en het certificaat) te behalen zijn:
  • vaststellen van het kwaliteitsmanagement beleid, de contextanalyse, processen en procedures;
  • voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
  • meten, analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering;
  • beoordelen van leveranciers;
  • klanttevredenheid meten;
  • uitvoeren interne audits;
  • directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Een ISO 9001 certificaat wordt behaald wanneer de organisatie de kwaliteitsmanagement normeisen heeft geimplementeerd.
De controle op de inplementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de normeisen wordt uitgevoerd door een voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm geaccrediteerde certificatie-instelling.