ISO 9001 kwaliteitssysteem MKB snel praktisch betaalbaar

ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsysteem

De ISO 9001 norm is ontwikkeld en gepubliceerd door de ISO, de International Standardization Organization in Zurich, Zwitserland.

Het creëren van een nieuw ontwerp voor een kwaliteitsnorm is gestart in 1969 als vervanging van de AQAP, de internationale militaire versie van de kwaliteitsnorm. In latere jaren is er een trend in het verloop van aanpassingen en vernieuwing van de norm. De lange termijnbeweging  is een verbetering en uitbreiding voor bedrijven en houdt een ontplooing in van controle op producten naar een algemeen bruikbaar huplmiddel bij het vormgeven aan de organisatie van het management van verbetering en efficiëncy.

De ISO 9001 is onderdeel van de 9000-serie normen en wordt periodiek opnieuw bewerkt waarbij nieuwe inzichten worden gepresenteerd. Na verschillende bewerkingsrondes en documenteren van documenteren en redigeren van wijzigingen wordt het als een boekwerk(je) gepubliceerd. Het wordt uitgegeven door, onder andere, de NEN in Nederland, de NBN in Belgie en de DIN in Duitsland. 
De actuele ISO 9001 is nu de ISO 9000:2015. De ISO 9001:2008 is vervangen door de NEN-EN-ISO 9001:2015. De inhoud van de geprinte versie, voorzover die voor certificatie van belang is, beslaat de pagina's 13 tot en met 33.

De ISO/TS-9002:2016 is de norm met richtlijnen voor de toepassing van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm.

De ISO 9003 is ingetrokken.

De NEN-EN-ISO 9004:2018 voor kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie geeft richtlijnen om duurzaam succes te behalen.

De norm waarvoor u nu het kwaliteitssysteem certificaat kunt behalen is de NEN-EN-ISO-9001:2015.

ISO 9001 - Snelle praktische invoering ISO 9001 MKB

ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem invoeren werkt als volgt:

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.
We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wij stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm met daarin onder andere:

 • een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.


We voeren samen met u een aantal acties uit:

We voeren samen en aantal acties uit waarin wij het voortouw nemen zoals:

 • context en stakeholder analyse;
 • register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt ISO 9001 invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie: professioneel, praktisch en betaalbaar.
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 kwaliteitscertificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit praktisch moet uitwerken om de ISO 9001 certificering succesvol te maken. Door deze professionele aanpak wordt de invoering van uw kwaliteitssysteem praktisch en betaalbaar.

Meer info of een offerte?

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar:

>> INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR
DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.


ISO 9001 managementsystemen grotere MKB bedrijven

De ISO 9001 normeisen zijn bij grotere MKB bedrijven vaak al voor een groot gedeelte ingevuld. Bij grotere bedrijven voeren we dan ook eerst en inventarisatie uit van ontbrekende onderdelen en specifieke wensen van de toekomstige opdrachtgever. Pas daarna brengen we een offerte uit. 

Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze adviseurs voor een afspraak:

  Telefoon adviseurs ISO certificering

Annelies de Jong: 06 8389 7691
Kees Kraaijeveld: 06 1500 5741