ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren, hoe werkt dat?

ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren hoe doe je dat?

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering opstarten en de norm-eisen op een praktische wijze invoeren vraagt om een werkwijze en aanpak, specifiek gericht op úw organisatie. Daarom begeleid en helpt onze adviseur u niet alleen maar stelt hij of zij voor een groot deel dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem voor u op. Dit omvat acties als het opstellen van de contextanalyse directiebeoordeling, beschrijven van processen en procedures en het kwaliteitshandboek. Alle acties voor een succesvolle ISO 9001 certificatie inclusief de eerste interne audit worden op de juiste wijze uitgevoerd. Tenslotte kunnen wij indien gewenst ook aanwezig zijn bij de certificatie-audit.

Werkwijze praktische invoering

De invoering van de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering standaard vraagt – onder andere - om kennis van de context van de organisatie. Deze context bestaat volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 uit de volgende onderdelen: de eisen, wensen en behoeften van zowel interne als externe belanghebbenden en een analyse van risico's en kansen.
Onze ervaren adviseurs volgen een praktische manier van invoeren en starten daarom samen met u het opstellen van deze contextanalyse en leggen in deze context de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast, de gevolgen voor de doelstellingen van de organisatie en de risico's en kansen voor de organisatie in deze context.

De ISO 9001 certificatie norm voor kwaliteitsmanagement vraagt ook om het vaststellen van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie. De werkwijze van ons ISO 9001 adviesbureau omvat ook het begeleiden en verzorgen in samenwerking met uw management van een praktische missie, visie en doelstellingen op basis van de contextanalyse. 

Dus onze ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering consultants doen van het begin tot het einde van de invoering het meeste werk voor u waarmee u veel kosten en tijd bespaart!
 
De acties specifiek gericht op uw organisatie zijn:

Stap 1- Beschrijven processen en procedures volgens ISO 9001

Onze adviseurs beschrijven de processen en procedures binnen uw onderneming zakelijk en snel volgens de ISO 9001 standaard-eisen en voorschriften.
We stellen samen met u het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op specifiek gericht op uw organisatie en beschrijven de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. Kwaliteitszorg betekent continue verbetering van de kwaliteit en er is een doeltreffende wijze van kwaliteitsborging nodig om het hogere kwaliteitsniveau vast te houden en het ISO certificaat te behalen.

Stap 2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 kwaliteitsnorm

We analyseren, zoals gevraagd door de ISO 9001, samen met u het behalen van resultaten van de gestelde doelen. Zoals de ISO 9001 norm vraagt worden beschikbare gegevens bestudeerd, geanalyseerd en de consultant helpt helpen en coacht u bij het onderzoek naar de oorzaken van het al dan niet behalen van de resultaten en naar de mogelijkheden om eventuele problemen op te lossen, risico's te verminderen en kansen op een effectieve manier te benutten.

Stap 3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie

De ISO 9001 certificering norm vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem documentatie en registraties. Onze professionele consultant stelt daarom tijdens de invoering van het kwaliteitsmanagement systeem een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor uw organisatie op met onder andere:

 • een processchema van uw organisatie en het ISO 9001 toepassingsgebied van de ISO 9001 met procedures documentatie en registraties;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. omgaan met kwaliteit door de leidinggevenden en de te volgen beleidsregels door het management bij afwijkingen;
 • ISO 9001 planning vastleggen m.b.t. beheersing en gebruikmaking van kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, klachtenprocedures, kwaliteitsregistraties, analyse en directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw ISO 9001 werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem en van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde systeem informatie.

Stap 4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Onze adviseur voert samen met u een aantal acties uit, die door de norm van uw organisatie gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zijn een gezamenlijke inspanning en handelen over specifieke zaken. De uitvoering van deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de fase 1 en fase 2 van de ISO certificatie audits worden gecheckt.

Deze ISO 9001 acties zijn:
 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • periodieke klanttevredenheidsanalyse invoeren en loyaliteit opdrachtgevers;
 • kansen voor kwaliteitsverbetering van organisatie, diensten en producten; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van het ISO 9001 kwaliteitssysteem tegenkomen.

De Interne audit voor ISO 9001

Als laatste stap in het proces voeren we ter controle op het kwaliteitsmanagementsysteem, het raamwerk van regels zoals de ISO norm vraagt, een interne ISO 9001 audit uit. 
Na dit onderzoek, weet u dan zeker dat u moeiteloos zult slagen met voor de ISO 9001 certificatie-audit. 
Deze interne controle is een inspectie en test of uw organisatie aan alle voorwaarden voor ISO 9001 certificering voldoet.
Voor deze interne audit voorafgaande aan het ISO 9001 certificatie onderzoek door een certificatie-instelling berekenen wij geen kosten.
 
Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISO 9001 certificering en opbouw van kwaliteitsmanagementsystemen zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden op de juiste manier worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geschikt is voor uw onderneming en bij uw organisatie past en alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen uw organisatie voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen.

Informatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt over onze werkwijze, of voor een offerte of prijsindicatie voor de investeringskosten in ISO 9001 kwaliteitsmanagement en het benodigde budget voor ISO 9001-certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder: