ISO 9001

De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsysteem geeft blijvende verbetering van uw organisatie. Wanneer ISO 9001 verplicht wordt door uw opdrachtgever zorgt ISOMANAGEMENT voor een snelle praktische invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Vraag informatie of een offerte!

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement geeft richtlijnen voor alle afdelingen en processen in uw organisatie zoals beleid strategie ontwikkeling productie en dienstverlening.
Kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001 norm resulteert in een organisatie die producten levert die voldoen aan de behoeften, eisen, wensen, verwachtingen van klanten en opdrachtgevers én aan de eisen van wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de geleverde producten en diensten.

ISO 9001 blijvende verbetering

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement
De ISO 9001 norm is een standaard voor kwaliteitsmanagement met richtlijnen voor een betrouwbare en transparantie vergelijking van organisaties in elke branche, in elke sector en op elk gebied.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement is gericht op verbetering van alle activiteiten in de organisatie en minder afwijkingen en fouten die problemen met de klant kunnen opleveren. Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt daarmee voor verbetering van de kwaliteit eigenschappen en deugdelijkheid van de door u geleverde goederen en services.
Met een goed ingevoerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem gaat u echter nog verder en borgt u tegelijk ook verbeteringen van efficiency en kwaliteit zodat die verbeteringen behouden blijven en u continu en steeds beter aan die behoeften van uw klanten kunt voldoen.
Het ISO 9001 certificaat zorgt er voor dat u aan uw opdrachtgevers uw betrouwbaarheid als leverancier kunt aantonen.

ISO 9001 verplicht?

Veel (grote) bedrijven eisen van hun toeleveranciers het bezit van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en stellen het ISO 9001 certificaat als voorwaarde voor een eerste levering of voor verdere samenwerking waardoor certificering voor deze leveranciers een verplichting wordt.
De overheid eist van inschrijvers bij aanbestedingen en tenders een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de actuele ISO 9001:2015 certificatie norm en sluit bedrijven die hier niet aan voldoen uit van inschrijving en prijsopgave of van gunning van de opdracht.

ISO 9001 invoeren met ISOMANAGEMENT

ISOMANAGEMENT kan u voor de start van de invoering van ISO 9001 of welke andere norm ook alles vertellen wat er te weten valt over de betekenis van kwaliteitsmanagementsystemen voor uw organisatie.
De invoering van de ISO 9001 eisen in uw organisatie kost voor u weinig tijd en de kosten zijn relatief laag doordat onze specialisten het meeste werk voor u uitvoeren. Onze adviseurs zijn ervaren in het opzetten van managementsystemen voor ISO 9001 en vele andere normen in vrijwel iedere branche en sector en voor kleine en grote bedrijven en ZZP’ers.
Wanneer u dit wenst kunt u ter voorbereiding eerst een cursus ISO 9001 volgen waarbij u leert van onze ervaren consultants leert hoe de ISO 9001 norm in elkaar steekt en u doet kennis op over de wijze waarop u in uw organisatie invulling kunt geven aan de richtlijnen van deze kwaliteitsmanagement norm. Deze cursus is evenwel geen noodzaak want onze adviseurs vertellen tijdens de invoering van ISO 9001 wat er van u wordt verwacht.

ISO 9001 certificering

Wanneer uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet kunt u dit met succes laten beoordelen door een onafhankelijke certificatie-instelling. Al onze klanten zijn in één keer geslaagd voor het ISO 9001 certificaat.

ISO 9001 offerte

Voor het opvragen van informatie of een offerte voor de invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagement klikt u op onderstaande knop, u ontvangt binnen enkele uren onze reactie met gegevens of onze aanbieding.