Wat zijn de ISO 9001 normeisen?

ISO 9001 normeisen


ISOMANAGEMENT helpt uw organisatie om op een snelle professionele
en vooral praktische manier alle NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement eisen
in uw organisatie in te voeren. 

ISO 9001 kwaliteitsmanagement principes

De negen basis principes van de eisen, die de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm stelt aan kwaliteitsmanagementsystemen in organisaties, zijn:

1. Klantgerichtheid;
2. leiderschap;
3. betrokkenheid van mensen in de organisatie;
4. systeemaanpak;
5. procesbenadering;
6. continue verbetering;
7. borging van kwaliteit;
8. management op basis van feiten;
9. relatiemanagement.

Of anders gezegd: Het management stelt klanttevredenheid voorop en toont leiderschap door werknemers systematisch te betrekken bij de inrichting en verbetering van organisatie. Het management zorgt voor borging van de kwaliteit van geoptimaliseerde uitvoeringsprocessen, volgens de richtlijnen van de ISO 9001 norm, zodat kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant.

ISO 9001

ISO 9001 is de international erkende norm met eisen voor verbetering van de efficiency van kwaliteitsmanagementsystemen en wordt gebruikt in alle branches, sectoren en in veel landen en talen. Deze norm is een standaard waarbij in een document internationaal erkende eisen en afspraken zijn vastgelegd die worden gebruikt om eigenschappen van een kwaliteitsmanagementsysteem vast te stellen.
Certificering volgens ISO 9001 en het behalen van het ISO certificaat vraagt voldoen aan alle normeisen. Een geaccrediteerde certificatie instelling controleert deze voorwaarden en reikt na een positieve beoordeling het certificaat uit. 
ISO 9001 invoeren is niet gratis maar deze investering is zeker niet duur. De uitgaven blijven zijn zeker beperkt ten opzichte van het rendement. Dit rendement bestaat uit meer kans op opdrachten van grotere bedrijven en dus een hoger omzet en meer winst.
De ISO 9001 normeisen kunt u gebruiken om de kwaliteit en doeltreffendheid van organisatieprocessen te verbeteren de efficiency te verhogen en die verbeteringen te borgen. 
De ISO 9001 norm vraagt verbetering van klanttevredenheid. Klanttevredenheid is de mate waarin klanten de dienstverlening of het product van jouw bedrijf of organisatie positief beoordelen en de mate van de loyaliteit bij die klanten en opdrachtgevers.
ISO 9001 is zeer geschikt als hulpmiddel voor het management in de besturing van de organisatie en leiding geven aan het traject voor bereiken van de door de directie gestelde doelen.
De NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteemnorm heeft een HLS (High Level Structure) structuur die integratie met en samenwerking tussen andere managementsystemen vereenvoudigt.

Wat houdt ISO 9001 in de praktijk in?


Wat houdt ISO 9001 in en wat zijn de belangrijkste te nemen acties?

  • Maken van een stappenplan voor de opzet invoering en implementatie van de normeisen voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie;
  • start van invoering van de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem eisen met het opstellen van een contextanalyse als eerste van de normeisen;
  • vaststellen en beschrijven van het door de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm geëiste kwaliteitsbeleid;
  • het beschrijven van processen en procedures voor het kwaliteitsmanagemensysteem;
  • het opstellen en invoeren volgens de richtlijnen en voorschriften van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem;
  • management review en directiebeoordeling uitvoeren, beoordelen van het stappenplan op geschikte uitvoering;
  • controle op het voldoen aan klantspecificaties, normeisen en wet- en regelgeving;
  • interne audit uitvoeren en rapportage volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 bepalingen, condities en verplichtingen;
  • opvolging van de door de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem standaard dwingend voorgeschreven maatregelen om verbetering van organisatieprocedures te bereiken.

Wij doen bij al deze activiteiten het meeste werk voor u !

ISO 9001 normeisen op de juiste wijze invoeren?

ISOMANAGEMENT helpt u om op een professionele en praktische wijze alle NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement normeisen in uw organisatie in te voeren.
Het interpreteren van de ISO 9001 normeisen en praktisch zonder extra administratie invoeren vraagt kennis van de norm en ervaring in interpretatie en uitleg van de voorschriften voor kwaliteitsmanagement.
ISOMANAGEMENT heeft deskundige ervaren ISO 9001 kwaliteitsmanagement adviseurs en consultants die kunnen bouwen op de opgedane en telkens weer gedeelde ervaringen in de 40 jaar van ons bestaan. Daarmee zijn wij de professionals op het gebied van het praktisch snel én concurrerend ISO 9001 normeisen in uw organisatie invoeren.

De praktische professionele invoering van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement normeisen met behulp van ISOMANAGEMENT resulteren in continue verbeteringen van processen, procedures en werkwijzen binnen de organisatie. Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem verbetert ook klanttevredenheid en verhoogt de klantloyaliteit.
De richtlijnen voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen zijn een praktisch en doeltreffend hulpmiddel voor het management. Het management kan hiermee op een functionele manier de organisatie besturen, verbeteren en leiden in het onderzoeken en realiseren van vastgestelde organisatie doelstellingen.

Het voldoen aan de internationaal erkende normeisen, het onderzoek naar verbetering en het behalen van het ISO 9001-certificaat gaat met
ISOMANAGEMENT heel praktisch, eenvoudig en snel.


>> meer informatie praktische snelle invoering

Meer informatie

Wilt u beslist diréct meer weten over ISO 9001 certificering, over de normeisen, procedures en voorschriften of over richtlijnen en advies voor kwaliteitsmanagement ? 
Bel dan even één van de ISOMANAGEMENT adviseurs en stel uw vragen of stuur onderstaand formulier in.