ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard norm eisen

ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard norm eisen

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm invoeren?

ISOMANAGEMENT helpt u om op een snelle professionele en vooral praktische manier alle ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard norm en eisen in te voeren en te implementeren zoals: 

 • het vaststellen en beschrijven van het kwaliteitsbeleid;
 • opstellen van een contextanalyse;
 • het beschrijven van processen en procedures;
 • het opstellen en invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • controle op het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij doen hierbij het meeste werk voor u !

Wat is ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen voor het ontwikkelen en invoeren van een doeltreffend ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel waardoor de processen en producten in uw organisatie voldoen aan de klanteisen.

De ISO 9001 norm is feitelijk gewoon een standaard set regels die door succesvolle bedrijven gebruikt worden als hulpmiddel. Het gebruik van dit instrument zorgt voor het verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitssysteem.
Het gebruik van deze internationaal erkende norm biedt de organisatie positieve resultaten en een kwaliteitsmanagementsysteem dat haar risico’s, kansen en resultaten analyseert en beoordeelt. 

Het invoeren en implementeren van de normeisen voor een transparant kwaliteitsmanagementsysteem leidt tot het beoordelen door een extern certificeringsbureau. Een positieve beoordeling levert dan het ISO 9001 certificaat op. Het internationaal erkende ISO 9001 certificaat is een schriftelijke bevestiging en verzekert uw opdrachtgevers dat uw product of dienst op een betrouwbare wijze voldoet aan de wensen en verwachtingen van de klant.

De invoering van ISO 9001 normeisen resulteren in ontwikkeling en continue verbeteringen van de processen, procedures en werkwijzen van de organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem verbetert ook klanttevredenheid en klantloyaliteit.

De normen van ISO kwaliteitssysteem hebben een vaste HLS structuur (High Level Structure). Het gebruik van deze standaard structuur vereenvoudigd integratie van meerdere verschillende managementsystemen.

De richtlijnen voor kwaliteitsmanagementsystemen zijn een praktisch en doeltreffend hulpmiddel voor het management. Het management kan hiermee op een functionele manier de organisatie besturen, verbeteren en leiden naar het bereiken van vastgestelde organisatie doelstellingen.

Het voldoen aan de normeisen en het behalen van de ISO 9001-certificaat gaat 
met ISOMANAGEMENT heel praktisch, eenvoudig en snel. 


Meer info praktische snelle invoering ISO 9001


ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 regels en procedures

De ISO 9001:2008 normeisen legden bij de certificeringsaudit van organisaties de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de ISO 9001:2015 certificeringsnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor organisatiekwaliteit en regels en voorschriften voor risicomanagement. 

De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 norm vraagt een kwaliteitssysteem met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van producten, diensten, klanttevredenheid en van de organisatie. ISO 9001:2008 certificaten zijn niet meer geldig.

ISO 9001 kwaliteitsnorm eisen

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsnorm voor kwaliteitsmanagementsystemen is klanttevredenheid en daarmee continuïteit van het bedrijf. De in de kwaliteitsnorm vastgelegde tools en vragen, richtlijnen en eisen om deze doelstelling (en het certificaat) te behalen zijn:

 • vaststellen van het kwaliteitsbeleid, contextanalyse, processen en procedures;
 • voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
 • meten, analyseren en verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering;
 • beoordelen van leveranciers waar u onderdelen inkoopt;
 • klanttevredenheid en klantloyaliteit meten;
 • uitvoeren interne audits als onderzoek binnen de organisatie naar de goede werking van het eigen systeem en naar verbetering;
 • directiebeoordeling en management review van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Controle op voldoen aan de eisen 

De ISO 9001 is een internationaal erkende norm of standaard die eisen stelt aan een organisatie die het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat wil behalen. Een ISO 9001 certificaat wordt behaald wanneer de organisatie deze normeisen heeft geïmplementeerd en aan alle regels procedures en eisen voldoet. De controle op de implementatie van de normeisen wordt uitgevoerd door een voor de ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde certificatie-instelling.

ISOMANAGEMENT kan al deze voorwaarden op een snelle praktische manier invullen.

ISO 9001 invoeren en implementeren 

ISO 9001 invoeren en implementeren kan heel efficiënt en in korte tijd door ISOMANAGEMENT worden gerealiseerd. De ISO 9001 normeisen invoeren en een kwaliteitssysteem implementeren in de organisatie en het voldoen aan de eisen laten beoordelen door een extern certificeringsbureau kan het ISO 9001 certificaat opleveren. Meer weten over ISO 9001:2015 invoeren?

Internationaal zakendoen?

De ISO 9001 is opgesteld door de ISO de International Organization for Standardization, een in Zwitserland, Zurich, gevestigde normalisatie organisatie. Deze organisatie is een internationaal samenwerkingsverband van vele nationale normalisatie organisaties. ISO 9001 is dan ook een internationaal erkende norm waardoor bij het werken conform de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem normeisen naast nationaal, ook het wereldwijd zakendoen wordt vereenvoudigd. 

Klik  HIER voor vragen aan ISOMANAGEMENT, een offerte of gewoon
 meer info over een praktische snelle invoering


Wilt u diréct meer weten over ISO 9001, over de normeisen, procedures of kwaliteitsmanagement ? Bel dan even één van de ISOMANAGEMENT adviseurs en stel uw vragen. U krijgt dan meteen de juiste antwoorden.