ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard norm eisen

ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard normeisen

ISO 9001 standaard norm eisen
De ISO 9001 is een internationale kwaliteitsmanagement norm met genormaliseerde (gestandaardiseerde) regels voorschriften en procedures die eisen stellen aan een organisatie die het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat wil behalen. De ISO 9001 norm eist van de organisatie een managementsysteem dat haar risico’s, kansen en resultaten analyseert en beoordeelt. De ISO 9001 kwaliteitssysteem eisen implementeren in de organisatie en laten beoordelen door een extern certificeringsbureau kan het ISO 9001 certificaat opleveren.
De ISO 9001 normeisen resulteren in verbeteringen in de processen en procedures van de organisatie. De ISO 9001 standaard eist ook klanttevredenheid en analyse van de perceptie van de klant over de kwaliteit van de organisatie. Het ISO 9001 certificaat levert mogelijk nieuwe klanten op.
Het behalen van de ISO 9001-certificaat is met ISOMANAGEMENT heel praktisch, eenvoudig en snel. 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 regels en procedures

De ISO 9001:2008 legde bij de certificeringsaudit van organisaties de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de ISO 9001:2015 certificeringsnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor organisatiekwaliteit en regels en voorschriften voor risicomanagement. 
De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 norm vraagt een kwaliteitssysteem met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van producten, diensten, klanttevredenheid en van de organisatie. ISO 9001:2008 certificaten zijn niet meer geldig.

ISO 9001 kwaliteitsnorm

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsnorm voor kwaliteitsmanagementsystemen is klanttevredenheid en daarmee continuïteit van het bedrijf. De in de kwaliteitsnorm vastgelegde tools en vragen richtlijnen en eisen om deze doelstelling (en het certificaat) te behalen zijn:
  • vaststellen van het kwaliteitsbeleid, contextanalyse, processen en procedures;
  • voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
  • meten, analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering;
  • beoordelen van leveranciers;
  • klanttevredenheid meten;
  • uitvoeren interne audits;
  • directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.
De ISO 9001 is een internationaal erkende norm of standaard die eisen stelt aan een organisatie die het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat wil behalen. Een ISO 9001 certificaat wordt behaald wanneer de organisatie deze normeisen heeft geimplementeerd en aan alle regels procedures en eisen voldoet. De controle op de inplementatie van de normeisen wordt uitgevoerd door een voor de ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde certificatie-instelling.
ISOMANAGEMENT kan al deze voorwaarden op een snelle praktische manier invullen.

ISO 9001 implementeren

ISO 9001 implementeren kan heel efficiënt en in korte tijd door ISOMANAGEMENT worden gerealiseerd. 
De ISO 9001 implementeren in de organisatie en laten beoordelen door een extern certificeringsbureau kan het ISO 9001 certificaat opleveren.