ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard norm eisen

Wat zijn de ISO 9001 kwaliteitsmanagement normeisen?

ISO 9001 normeisen

ISOMANAGEMENT helpt u om op een snelle professionele en vooral praktische manier alle NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement standaard norm en eisen in uw organisatie in te voeren en te implementeren. De belangrijkste NEN-EN-ISO 9001:2015 norm eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie zijn: 

 • het vaststellen en beschrijven van het kwaliteitsbeleid;
 • opstellen van een contextanalyse;
 • het beschrijven van processen en procedures;
 • het opstellen en invoeren volgens de richtlijnen en voorschriften van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem;
 • controle op het voldoen aan normeisen wet- en regelgeving;
 • interne audit uitvoeren en rapportage volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 bepalingen, condities en eisen;
 • opvolging van de door de ISO 9001 norm verlangde maatregelen voor verbetering van procedures.


Wij doen bij al deze activiteiten het meeste werk voor u !

ISO 9001 normeisen interpreteren

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen voor het ontwikkelen en invoeren en verbeteren van een doeltreffend ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel met regels, waarmee de processen en producten in uw organisatie op een doeltreffende manier, beter voldoen aan de eisen van de klant.
Het interpreteren van deze normeisen en praktisch zonder extra administratie invoeren vraagt kennis van de norm en ervaring in interpretatie en uitleg van de voorschriften. ISOMANAGEMENT adviseurs bouwen op de opgedane en telkens weer gedeelde ervaringen in de 40 jaar van ons bestaan.
Daarmee zijn wij de professionals op het gebied van het praktisch snel én concurrerend ISO 9001 normeisen in uw organisatie invoeren.

De invoering van ISO 9001 kwaliteitsmanagement normeisen met ISOMANAGEMENT resulteren in ontwikkeling en continue verbeteringen van de processen, procedures en werkwijzen van de organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem verbetert ook klanttevredenheid en klantloyaliteit.

De richtlijnen voor kwaliteitsmanagementsystemen zijn een praktisch en doeltreffend hulpmiddel voor het management. Het management kan hiermee op een functionele manier de organisatie besturen, verbeteren en leiden naar het bereiken van vastgestelde organisatie doelstellingen.

Het voldoen aan de normeisen en het behalen van de ISO 9001-certificaat gaat 
met ISOMANAGEMENT heel praktisch, eenvoudig en snel. 


>> meer informatie praktische snelle invoering


ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 regels en procedures

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is de nieuwste actuele norm uitgegeven in september 2015.  ISO 9001:2008 certificaten zijn niet meer geldig.
De ISO 9001:2008 normeisen legden bij de certificeringsaudit van organisaties de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificeringsnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor organisatiekwaliteit en regels en voorschriften voor risicomanagement. 

De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 norm vraagt een kwaliteitssysteem met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van de voortbrenging, van producten en diensten. Deze verbetering zorgt dan voor klanttevredenheid en loyaliteit door die verhoogde klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement normeisen als hulpmiddel

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsnorm voor kwaliteitsmanagementsystemen is klanttevredenheid en daarmee continuïteit van het bedrijf.
Wat zijn de in de ISO 9001 kwaliteitsnorm vastgelegde tools en vragen, richtlijnen en eisen om deze doelstelling (en het certificaat) te behalen?
De belangrijkste en meest effectieve ISO 9001 hulpmiddelen in de vorm van normeisen zijn:

 • onderzoek welke van de internationale ISO norm(en) voor uw organisatie, in uw branche en binnen uw werkgebied belangrijk zijn;
 • opstellen, ontwikkelen, invoeren en continu verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem;
 • vaststellen van het kwaliteitsbeleid, contextanalyse, processen en procedures;
 • voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
 • meten, analyseren en verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering;
 • beoordelen van leveranciers waar u onderdelen of halffabricaten inkoopt;
 • klanttevredenheid en klantloyaliteit meten en zorgen voor verbetering van de klanttevredenheid;
 • uitvoeren interne audits als onderzoek binnen de organisatie naar de goede werking van het eigen systeem en naar verbetering;
 • analyseren van toch nog optredende fouten en onderzoek naar trends in afwijkingen;
 • directiebeoordeling en management review van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Internationaal zakendoen?

De ISO 9001 normeisen zijn opgesteld door de ISO de International Organization for Standardization, een in Zwitserland, Zurich, gevestigde normalisatie organisatie. Deze organisatie is een internationaal samenwerkingsverband van vele nationale normalisatie organisaties. ISO 9001 is dan ook een internationaal erkende norm waardoor bij het werken conform de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem normeisen naast nationaal, ook het wereldwijd zakendoen wordt vereenvoudigd. 

Meer informatie

Wilt u beslist diréct meer weten over ISO 9001 certificering, over de normeisen, procedures en voorschriften of over richtlijnen voor kwaliteitsmanagement ? 
Bel dan even één van de ISOMANAGEMENT adviseurs en stel uw vragen of stuur onderstaand formulier in.