ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsverbetering kwaliteitsborging

ISO 9001 kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid binnen een organisatie bestaat volgens ISO 9001 uit de wijze waarop het management haar doelstellingen wil bereiken en het imago bij klanten wil verbeteren.
Eén van de onderdelen van dit beleid kan zijn het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2015. Daarmee kan kwaliteitsmanagement plaatsvinden met verbetering van de kwaliteit en borging van die kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement en kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsmanagement is de dagelijkse zorg voor de uitvoering van processen op een zodanige wijze dat de doelstellingen van de organisatie bereikt worden. Kwaliteitsmanagement houdt in dat processen en procedures continu worden verbeterd. Kwaliteitsmanagement houdt ook in een periodieke monitoring van de status van het bereiken van die doelstellingen door de organisatie.

ISO 9001 kwaliteit en klanttevredenheid

Kwaliteit binnen de ISO 9001 betekent dat door de organisatie geleverde producten en diensten steeds beter voldoen aan de wensen eisen en verwachtingen van de klant. Dus ook niet door de klant vastgelegde specificaties en eigenschappen moeten hierin worden meegenomen.
Bij het leveren van kwalitatief goede producten en diensten wordt op deze wijze ook de door ISO 9001 noem geëiste klanttevredenheid gerealiseerd. Mede door die tevreden en loyale klanten kan de organisatie haar doelen realiseren.

ISO 9001 kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging betekent binnen de actuele 9001-versie, de NEN-EN-ISO 9001:2015 standaard dat maatregelen ter voorkoming van fouten en afwijkingen in processen producten en managementwerkwijzen zo worden opgesteld dat herhaling wordt voorkomen en de door de organisatie verbeterde kwaliteit van processen producten en diensten blijvend wordt gewaarborgd. Een goede borging van kwaliteit maakt het bereiken van de organisatiedoelstellingen zoals optimale klanttevredenheid eenvoudiger bereikbaar.