Invoering ISO 9001 MKB

ISO 9000 / ISO 9001

De ISO 9001 norm, onderdeel van de 9000-serie normen is, net als de ISO 9000 norm geactualiseerd. 
De actuele ISO 9000 is nu de ISO 9000:2015 en de ISO 9001:2008 is vervangen door de NEN-EN-ISO 9001:2015.
De ISO/TS-9002:2016 is de norm met richtlijnen voor de toepassing van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm.

De ISO 9003 is ingetrokken.

De NEN-EN-ISO 9004:2018 voor kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie geeft richtlijnen om duurzaam succes te behalen.

De norm waarvoor u nu het kwaliteitssysteem certificaat kunt behalen is de ISO 9001:2015

ISO 9000 - Snelle praktische invoering ISO 9001 MKB

ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem invoeren werkt als volgt:

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.
We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wij stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm met daarin onder andere:

 • een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.


We voeren samen met u een aantal acties uit:

We voeren samen en aantal acties uit waarin wij het voortouw nemen zoals:

 • context en stakeholder analyse;
 • register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt ISO 9001 invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 kwaliteitscertificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit praktisch moet uitwerken om de ISO 9001 certificering succesvol te maken.

Meer info of een offerte?

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar:

>> INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR
DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.


ISO 9001 managementsystemen grotere MKB bedrijven

De ISO 9001 normeisen zijn bij grotere MKB bedrijven vaak al voor een groot gedeelte ingevuld. Bij grotere bedrijven voeren we dan ook eerst en inventarisatie uit van ontbrekende onderdelen en specifieke wensen van de toekomstige opdrachtgever. Pas daarna brengen we een offerte uit. 

Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze adviseurs voor een afspraak:

  Telefoon adviseurs ISO certificering

Annelies de Jong: 06 8389 7691
Kees Kraaijeveld: 06 1500 5741