ISO 9001 certificeringaudit

ISO 9001 certificaat behalen

De ISO certificering voor de ISO 9001:2015 certificeringsnorm door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificatie-instelling, ofwel de ISO certificatie-audit, is de controle op het te certificeren kwaliteitssysteem.

Een voor de ISO certificering norm geaccrediteerde certificerende instelling verleent na een ISO certificatie-audit in 2 fases en een daarop volgend positief ISO certificatiebesluit, het ISO certificaat voor de betreffende norm. 
ISO certificatie-onderzoek fase 1 is documentatieonderzoek en fase 2 van de ISO certificatie-audit is het implementatie onderzoek door de certificeerder. 
Na een positief certificeringsbesluit ontvangt u het ISO certificaat. Er is jaarlijks een controle-audit van het ISO gecertificeerde managementsysteem en elke 3 jaar vindt een ISO hercertificering plaats.

ISO certificering normeisen

Om ISO 9001 certificering te behalen moet je aan de normeisen en richtlijnen voor de ISO certificatie voldoen. ISO 9001 certificering gaat over kwaliteit en klanttevredenheid.
De belangrijkste eisen om via de ISO 9001 certificering norm tevreden klanten te bereiken zijn: opzet en analyse van de context van de organisatie, kennis van de wensen en eisen van klant, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging van de organisatie.
Deze eisen zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm vastgelegd. Deze ISO certificering normeisen kunnen op veel manieren in processen en procedures van de organisatie worden ingevoerd en gedocumenteerd.

ISO certificering kosten

Voor meer informatie over de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) gaat u naar >> Info offerte kosten ISO 9001 certificering