ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering, nodig voor klant of aanbesteding, stelt eisen aan de ondernemer en zijn organisatie. U kunt starten met zelf stappen te nemen richting ISO 9001 certificatie of u kunt ISOMANAGEMENT als adviseur inschakelen.
De kosten voor invoering en implementatie blijven beperkt in vergelijking met de mogelijke verbetering in omzet en winst van een ISO 9001 gecertificeerde onderneming. De investering in de uitgaven voor ISO 9001 certificering levert u tevens het gebruik op van een modern en praktisch managementtool waarmee u doelen stelt, acties kunt plannen en intern communiceert.

Waarom ISO 9001 certificering?

 • Klanten vragen of eisen
  Klanten en opdrachtgevers vragen soms al lang om een ISO 9001 certificaat maar u ziet op tegen het gedoe rond certificering. Uiteindelijk wilt u nu de knoop doorhakken, aan die eisen voldoen en het ISO certificatie traject ingaan.

 • Nodig voor aanbesteding
  U wilt meedoen aan een aanbesteding waarbij in de voorwaarden en uitluitingsgronden het bezit van het ISO 9001 certificaat als eis wordt gesteld. U wilt graag inschrijven op deze tender maar de beschikbare tijd is wel erg kort.

 • Structuur in uw organisatie
  U wilt graag eens meer structuur in uw organisatie brengen. Meer structuur en orde in de organisatie zou u het leven gemakkelijker maken en meer tijd geven voor andere belangrijke zaken. Een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf te zijn lokt u daarom wel aan en u wilt daar wel eens meer van weten?

 
Wat betekent ISO 9001 certificering voor mij als ondernemer?

 • Strategisch managen
  Grote ondernemingen werken met een strategisch plan voor het management. De voordelen van deze management werkwijze kunt u in uw onderneming met ISO 9001 certificering ook bereiken. De nadelen van deze strategie zijn door de manier van opbouw in de nieuwe ISO 9001:2015 weggenomen.

 • Duidelijke doelstellingen (kunnen wij bij helpen)
  Soms is het formuleren van doelstellingen erg lastig. Toch is het noodzakelijk voor de organisatie om te weten wat uw doelstellingen zijn, hoe u die doelen wilt bereiken en welke middelen nodig zijn. Wij kunnen u met onze ervaring helpen om duidelijke doelstellingen op te stellen.

 • Eenvoudiger communicatie
  De interne communicatie binnen de werkomgeving wordt eenvoudiger omdat de basis, waar gaan we heen en hoe doen we dat, al bij iedereen bekend is gemaakt.


Wat betekent ISO 9001 certificering voor mijn organisatie?

 • Weten wat management wil bereiken
  Wanneer medewerkers en leidinggevenden weten wat het management wil en de kennis heeft hoe u dit wilt bereiken wordt het nemen van beslissingen in veel lastige situaties maar ook onder gewone omstandigheden veel eenvoudiger.

 • Personeel meer gemotiveerd door betrokkenheid
  De motivatie van het personeel gaat omhoog als ze betrokken worden bij of uitgelegd krijgen wat de reden is van bepaalde acties binnen hun werkomgeving. Motivering en tevredenheid van personeel is goed voor zowel de onderlinge verstandhouding als voor de efficiency van de organisatie.

Hoe ga je starten met ISO 9001 certificering?

 • Zelf doen of adviseur
  Wilt u zelf de ISO 9001 certificering invoeren of wilt u hier een adviseur in betrekken? In de meeste gevallen wordt hier een adviesbureau in de arm genomen. Wanneer u dit zelf wilt doen of u wijst een “vrijwilliger” aan met mist u de nodige ervaring om alles in één keer goed te doen en wordt dit in de meeste gevallen een lang en frustrerend proces. Een ervaren consulent van ISOMANAGEMENT kan u in slechts enkele dagen door het invoeringsproces heen helpen.

 • Stappen te nemen
  De start van de invoering van ISO 9001 certificering begint met het stappenplan.
  Voor meer detail van deze stappen en de volgorde van acties gaat u naar:
  stappenplan.

 
ISO 9001 certificering voordelen

 • Vergelijking met anderen
  Wanneer een inkoper uw gegevens opvraagt, voorafgaand aan de mogelijke levering van uw producten, is het bezit van het ISO 9001 certificaat een bewijs van betrouwbaarheid en zal minder snel naar andere referenties worden gekeken.

 • Minder risico’s
  Doordat processen volgens een goed doordacht plan verlopen en beter op elkaar aansluiten is het risico op afwijkingen en faalkosten kleiner geworden.

 • Omzet winst verbeteren
  Beide voorgaande punten zijn slechts enkele van de vele oorzaken van verbetering van uw imago en status en daarmee een stap vooruit richting meer omzet en winst.

 

Kosten ISO 9001 certificering
 
De kosten voor ISO 9001 certificering bestaan uit:

Kosten ISO 9001 certificering invoering
Financiële kosten ISO 9001 certificering 
De financiële kosten voor de invoering bedragen ca. € 2100 voor een ZZP-er of eenmansbedrijf tot ca € 8.200,- euro voor een organisatie van 50 fte.
Kosten in tijd voor ISO 9001 certificering
Voor de kosten in tijd voor ISO 9001 certificering invoeren moet u rekenen op ongeveer3 dagen tot 3 weken. De benodigde tijd is afhankelijk van de grootte van uw organisatie
Kosten in energie die u er zelf in gaat steken
Een inschatting van wat het u kost aan energie om ISO 9001 certificering in te voeren is afhankelijk van 2 factoren. Doet u dit zelf dan kost de ISO 9001 certificering heel veel aandacht, heel veel studie en heel veel overredingskracht binnen de organisatie. Laat u de invoering van ISO 9001 certificering over aan onze adviseur dan hoeft u alleen na te denken over welke kant u op wilt met uw organisatie.

Kosten ISO 9001 certificering in de praktijk
Aan het werken met ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem zijn geen kosten verbonden. Integendeel,doordat de manier van werken gestuctureerder en praktischer verloopt zijn de kosten lager dan voorheen.

Kosten ISO 9001 certificatietraject
De kosten voor het certificatietraject, de certificatie-audit door een certificerende instelling, zijn sterk verschillend. Hiervoor kunnen we diverse offertes voor u aanvragen bij verschillende instellingen.

Kosten ISO 9001 certificering onderhoud
De kosten voor het onderhoud van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geldt hetzelfde als onder het werken met ISO 9001 certificering in de praktijk.

.Zoals u ziet blijven de kosten van invoering van ISO 9001 certificering met ISOMANAGEMENT beperkt in vergelijking met de mogelijke verbetering in omzet en winst. Deze investering in ISO 9001 certificering levert u bovendien de kennis op en het gebruik van, een modern en praktisch managementtool. 

Meer weten over ISO 9001:2015 invoeren?


Klik hieronder voor een offerte voor een praktische snelle invoering

Meer info of een offerte aanvragen