ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

Het bezit van een internationaal ISO certificaat is een efficiënt hulpmiddel.
Intern gebruik levert verbetering en efficiëntie voordelen en extern benut u dit erkende bewijs van betrouwbaarheid als onderscheid in de branche met wereldwijde concurrenten.
U kunt ISO certificering benutten als hulpmiddel bij beheersing en management van organisaties door het te gebruiken bij het optimaliseren en stroomlijnen van processen in het bedrijf.  ISO certificering levert ook regels voor risicomanagement: het benutten van kansen en voorkomen van afwijkingen en klachten van klanten. 

De ISO 9001:2015 certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificatie-instelling is de beoordeling en controle via een certificatie-audit op het te certificeren kwaliteitssysteem.

Een voor de ISO certificering norm geaccrediteerde certificerende instelling verleent na een ISO certificatie-audit in 2 fases en een daarop volgend positief ISO certificatiebesluit, het ISO certificaat voor de betreffende norm. 
ISO certificatie-onderzoek fase 1 is documentatieonderzoek en fase 2 van de ISO certificatie-audit is het implementatie onderzoek door de certificeerder. 
Na een positief certificeringsbesluit ontvangt u het ISO certificaat. Er is jaarlijks een controle-audit van het ISO gecertificeerde managementsysteem en elke 3 jaar vindt een ISO hercertificering plaats.

ISO certificering normeisen

Om ISO 9001 certificering te behalen moet je aan de normeisen en richtlijnen voor de ISO certificatie voldoen. ISO 9001 certificering gaat over kwaliteit en klanttevredenheid.
De belangrijkste eisen om via de ISO 9001 certificering norm tevreden klanten te bereiken zijn: opzet en analyse van de context van de organisatie, kennis van de wensen en eisen van klant, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging van de organisatie.
Deze eisen zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm vastgelegd. Deze ISO certificering normeisen kunnen op veel manieren in processen en procedures van de organisatie worden ingevoerd en gedocumenteerd.

Het bezit van een internationaal geaccepteerd ISO certificaat is een efficiënt hulpmiddel. Intern gebruik levert verbetering en extern benut u dit erkende bewijs van betrouwbaarheid als onderscheid in de branche met concurrenten over de hele wereld.

ISO certificering kosten

U kunt hier meer informatie vragen over de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..)  

Info offerte kosten ISO 9001 certificering