ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationaal erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. 
ISO 9001:2015 is de nieuwste versie, gepubliceerd in september 2015 en opgebouwd met een High Level Structure waarmee integrratie en samenvoeging met andere normen wordt vereenvoudigd.

Deze ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement eist verbetering van procedures processen zodat de kwaliteit (juiste eigenschappen) van de door u geleverde producten en diensten gegarandeerd blijven.

ISO 9001 op de juiste manier ingevoerd en in uw bedrijf geïmplementeerd is een succesvolle manier om een hogere omzet te behalen.

De ISO 9001 is een kwaliteitsmanagement norm die is ontwikkeld als opvolger van de vroegere Allied Quality Assurance Publications (AQAP) die dwingend werd voorgeschreven voor toeleveranciers van defensie materieel.

De huidge ISO 9001 kwaliteitsnorm voor kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging gaat verder dan levering van kwalitatief hoogwaardige goederen. De nieuwste kwaliteitsnorm heet formeel de NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze norm is de internationaal meest gebruikte en geaccepteerde norm voor managementsystemen en organisatiekwaliteit en is geldig voor iedere branche en elke sector.

De ISO 9001 normeisen zijn gericht op een kwaliteitsmanagementsysteem zonder bureaucratische regels en daarom zijn er naast de noodzakelijke registraties voor een goed verloop van de werkzaamheden geen extra documentatie procedures, regels en voorschriften nodig om kwaliteitsmanagement te bereiken.
ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen vereist wel beheerste processen en werkwijzen om producten en diensten volgens de wensen en verwachtingen van de klant te kunnen leveren.

ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie is een beoordeling of de organisatie is staat is te voldoen aan de eisen van de kwaliteitsnorm.
Het opzetten van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm maakt certificering van het bedrijf mogelijk door een onafhankelijke, voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement geaccrediteerde, certificeringsinstelling.
De ISO 9001 auditor van een certificeringsinstituut onderzoekt of het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en de uitvoering van dit beleid in overeenstemming is met de eisen van de ISO 9001 norm. Wanneer een organisatie hieraan voldoet kan zij het ISO 9001 certificaat behalen.
Uitvoering van het kwaliteitsbeleid is zichtbaar in de (kwaliteits-)doelstellingen en behaalde resultaten.
De ISO 9001 certificering van het managementsysteem garandeert continue verbetering van processen, procedures, kwaliteitsmanagement en tevreden klanten.

   ISO 9001 certificering norm

Met de ISO 9001:2015 certificering realiseert u dan tevreden klanten als basis voor stabiliteit en groei van de organisatie. Met behulp van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem beheerst u processen en levert u kwaliteitsproducten en kwalitatief goede diensten.

ISOMANAGEMENT helpt u in de hoedanigheid van adviseur om deze eigenschappen en kwaliteiten in uw organisatie te realiseren

NEN-EN-ISO 9001:2015

De ISO 9001 certificatienormen worden uitgegeven door de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en de NBN (het Belgisch Bureau voor Normalisatie).

De waarde van ISO 9001 certificatie

De waarde van de beoordeling of keuring van de ISO 9001 certificatie is afhankelijk van de accreditatie van het certificatie-instituut. Een door de RvA (Raad van Accreditatie) geaccrediteerde certificatie instelling geldt als een onafhankelijke derde partij. Deze instellingen moeten tijdens het certificatieproces en de audit-rapportages voldoen aan de accreditatie-voorwaarden van die RvA. 
De waarde van een ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk voor uw organisatie en het belang van deze ISO 9001 certificering eisen voorschriften en richtlijnen zijn ook duidelijk:

Het ISO 9001:2015 certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen

 • Het voldoen aan het ISO 9001 certificaat geeft vertrouwen en zekerheid aan afnemers;
 • ISO 9001 kwaliteitssystemen verhogen het niveau en capaciteiten van de organisatie
 • de ISO 9001 norm zorgt voor meer structuur;
 • het gecertificeerd ISO 9001 managementsysteem leidt tot meer klanttevredenheid;
 • ISO 9001 zorgt voor continue kwaliteitsverbetering in de hoedanigheid van meer efficiency en minder fouten; en
 • ISO 9001 laat zien dat uw organisatie efficiënt is en het ISO 9001 certificaat is een verzekering en dat u uw processen beheerst.

Kosten NEN-EN-ISO 9001:2015

De kosten van de invoering van de eisen van de 9001 kwaliteitsmanagement certificatie norm, de kosten van de certificatie volgens deze NEN EN ISO 9001 standaard en de her-certificering van het ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie zijn relatief laag.
Deze ISO 9001 kosten zijn zeker laag vergeleken met de financiële voordelen die het invoeren van de ISO 9001 norm-eisen oplevert: een verbetering van processen, organisatie en klanttevredenheid.

NEN-EN ISO 9001:2015 certificeringstraject

Informatie ISO 9001 norm eisen

Verdere uitleg over de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm, het ISO 9001 certificaat, de ISO 9001-certificatie, de kwaliteitsmanagement normeisen voor uw organisatie, de beoordeling en controle door een externe ISO 9001 certificatie-audit in 2 fasen, ISO 9001 certificatie-instellingen, hercertificering, accreditatie en het invoeren van de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen in uw organisatie enz. enz.., krijgt u van ons op de manier zoals u die wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf. 

Een greep uit de ISO 9001 certificering kosten en informatie die wij u in een gratis inventarisatiegesprek kunnen vertellen:

 • Alles over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject; 
 • van de offerte tot en met de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsnorm certificatie;
 • ISO-certificatie-audits in fasen en welk ISO certificatie onderzoek in welke fase wordt uitgevoerd;
 • informatie over de verschillende manieren van ISO certificeren; ISO 9001 certificeerders, door de RvA (Raad van Accreitatie) geaccrediteerde ISO certificerende instellingen, kosten, tarieven en contracten met geaccrediteerde en niet geaccrediteerde ISO-9001 certificerende instellingen;
 • het voldoen aan de eisen van de ISO certificatie normen, welke certificatie-eisen zijn dat;
 • ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren; wat kunt u verwachten, welke eisen worden beoordeeld, wat zijn de te verwachten uitgaven voor ISO certificatiekosten;
 • de gemiddelde kosten van het ISO 9001 certificatieonderzoek uitgevoerd in fase 1 en fase 2 door een CI (ISO certificatie-instituut) en de kosten en de waarde van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat; en
 • welk ISO 9001 certificeringsbureau voor kwaliteitssystemen u moet kiezen:
 • wij adviseren u ook bij de keuze van uw ISO 9001 certificatie-instituut want
  ISO 9001 certificatie-instellingen zoals DNV, Bureau Veritas, Lloyd's, Dekra en KIWA hebben elk hun sterke en zwakke punten.

ISO Genève, International Standardization Organization.

De I.S.O. kortweg ISO is de internationale organisatie voor standaardisatie in Genèven, Zwitserland. Het doel van de ISO is internationale normalisatie.

De naam ISO komt van het Griekse ISOS, wat gelijk betekent. De ISO geeft het blad ISOfocus uit ter informatie over wereldwijd geaccepteerde standards.Voor ISOfocus magazine gaat u naar: >> iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus.

ISO normalisatie samenwerking

De ISO organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen die samen ISO-normen vaststellen. Voor informatie over het aantal ISO-certificaties zie: >> (https://www.iso.org/the-iso-survey.html)
De ISO werkt voor ontwikkeling van ISO-staandaarden veel samen met bekende instituten als de IEC (International Electrotechnical Commission) met de ANSI (American National Standards Institute), de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut), de NBN Bureau voor Normalisatie en met de DIN Deutsches Institut für Normung.