ISO 27001 certificering

Wat is ISO 27001 informatiebeveiliging?

ISO 27001 informatieveiligheid bescherming vertrouwelijke gegevens
ISO 27001 is een norm of standaard voor de informatiebeveiliging van vertrouwelijke gegevens. De ISO 27001 is onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie, de wereldwijd erkende norm voor het zeker stellen van de integriteit en beschikbaarheid van de eigen bedrijfsgegevens en van de aan u toevertrouwde informatie.
Deze standaard geeft daarvoor eenduidige eisen en beheersmaatregelen die, naast de gewone wet- en regelgeving, gebruikt worden voor het opzetten van een ISMS (Information Security Management System). 
De ISO 27001 geeft richtlijnen om het waarborgen van informatiebeveiliging en privacy regels procesmatig in te richten. Informatiebeveiliging is sinds de Algemene Verordening Persoonsgegevens ofwel de AVG of GDPR, steeds belangrijker geworden. De ISO, International Standardization Organization, heeft hiervoor de ISO 27001 en ISO 27002 normen ontwikkeld en uitgegeven. De NEN, het Nederlandse Normalisatie Instituut geeft deze normen uit in Nederland.

De informatie die u met een goed cyber security systeem wilt beschermen kan bestaan uit  bedrijfsgegevens persoonsgegevens, intellectueel eigendom van uzelf of van derden.
Met een ISO 27001 certificaat laat u zien dat u in staat bent te voldoen aan de regels  ter voorkoming van inbraak in uw systemen door hackers, het bewaken en borgen van digitale en papieren documenten en het verkleinen van risico’s op incidenten als gevolg van fraude en datalekken. Met ISO 27001 certificering maakt u ook de kans kleiner op financiële schade en negatieve gevolgen voor de reputatie en imago van uw bedrijf.

ISO 27001 informatieveiligheid invoeren is met ISOMANAGEMENT een eenvoudig en praktisch verhaal.
Wij zetten het managementsysteem voor u op volgens de ISO 27001 norm. Daarnaast nemen we u aan de hand bij de uitwerking in praktische stappen.

Dus geen wollige verhalen over hoe complex het wel niet is maar een snelle, professionele en praktische invoering van ISO 27001 informatiebeveiliging.
Door deze manier van werken zijn ook de kosten lager dan u zou verwachten.

Kosten ISO 27001 certificering efficiënt invoeren

De kosten voor invoering van de 27001 certificering volgens de actuele 27001/2013 versie zijn bij ISOMANAGEMENT lager dan u verwacht.
Het totale budget aan financiële uitgaven, de kosten in tijd  en andere investeringen voor invoering van de ISO 27001informatieveiligheid en daarnaast ook de certificatiekosten en de onderhoudskosten worden sterk verminderd door onze manier van werken.
Wij volgen, om de kosten voor u te beperken, onze eigen checklist/projectvolgorde die we telkens opnieuw actualiseren aan de hand van bestaande zienswijzen van klanten, auditoren en certificatie-instellingen.

De ISO 27001-certificering wordt daardoor een stuk efficiënter, professioneler, praktischer en de invoeringskosten en uitgaven voor onderhoud beter betaalbaar. Wij kunnen u snel een kostenindicatie geven voor de investering in een budget op uw begroting voor de invoering van ISO 27001 certificering.
Naast deze uitgaven voor invoering zijn er nog de kosten voor de certificatie audit waar wordt gecontroleerd of de organisatie in staat is aan alle eisen te voldoen. Deze onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instellingen werken met contracten met een 3-jarige cyclus. 


Kosten ISO 27001 voor de certificatie-instelling.
De certificerings-instelling berekent de benodigde tijd en dus de kosten, op basis van de ISO 17021 en ISO 27006 normen. Wij hebben goede contacten met certificerende instellingen zodat we ook deze kosten op een redelijk niveau kunnen houden.
Naast deze financiële uitgaven is door onze praktische uitvoering ook de tijdsbesteding voor uw organisatie nog eens beperkt.

U kunt natuurlijk ook ons uitnodigen voor een inventarisatie en vrijblijvend gesprek. Wij stellen dan een kostenplaatje op.

Kosten voordelen en uitgaven ISO 27001 certificering

Wilt u inzicht in de mogelijkheden en kosten van ISO 27001 certificering en een certificatie volgens de nieuwste ISO 27001 versie? Bel dan even voor een informatief gesprek. Dan weet u daarna waar u aan begint en wat WIJ voor u kunnen doen. De bedragen die wij berekenen en onze tarieven zijn marktconform. De meerwaarde is de praktische snelle invoering en onze professionaliteit.

Ga voor de informatieaanvraag over ISO 27001 (en/of ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001) informatieveiligheid certificering naar > ISO 27001 certificering info en kosten aanvragen.