ISO 14001 certificering milieuzorg en duurzaamheid

ISO 14001 Milieuzorg

Certificering ISO 14001 milieuzorg

Naast de ISO 9001 voert ISOMANAGEMENT ook de ISO 14001 voor u in.
De norm ISO 14001 voor milieuzorg is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt gebruikt om milieuzorgsystemen op te zetten, alle milieuaspecten binnen de organisatie te analyseren van en het ISO 14001 certificaat te behalen. 
De ISO 14001:2004 is sinds september 2015 vervangen door de ISO 14001:2015.
ISOMANAGEMENT helpt u met het invoeren van de ISO 14001 norm volgens een stappenplan voor ISO 14001 om een snelle en praktische certificering te waarborgen.

Wat is milieuzorg?

Een milieuzorgsysteem is binnen een bedrijf een gedisciplineerde systematische aanpak georganiseerde aanpak waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de milieuaspecten van de bedrijfsvoering. Een milieuzorgsysteem wordt meestal door bedrijven ingevoerd om efficiënter met schaarse middelen om te gaan en ook nog goedkoper te kunnen werken. In veel gevallen is een ISO 14001 gecertificeerd managementsysteem de beste manier om te voldoen aan het verbeteren van de zorg voor het milieu.
Of u nu kiest voor certificering of niet, een milieumanagementsysteem biedt goede mogelijkheden om uw inzicht in wet- en regelgeving en de relatie met de overheid te verbeteren.

ISO 14001 certificaat?


Bij een georganiseerde aanpak binnen het bedrijf wordt er ook efficiënter omgegaan met beperkt voorradige of dure middelen en grondstoffen. Er wordt op alle gebieden binnen het bedrijf aandacht gegeven aan milieuaspecten.
De kosten van ISO 14001 certificering zullen u meevallen, zeker in combinatie met een kwaliteits- of arbosysteem. Vraag eens de kosten op om ISO 14001 te combineren met andere managementsystemen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 45001 (ARBO). 

Normen ISO 14000 serie

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie. Deze norm is een set regels waarmee u op een systematische manier binnen het bedrijf  zult leren omgaan met milieugevoelige grondstoffen en andere middelen.
Met een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorg managementsysteem kan uw organisatie structureel rekening houden met de milieuaspecten van uw voortbrengingsproces.
De andere normen uit de ISO 14000-serie (ISO 14010, 14011, 14012) zijn aanvullingen op de ISO 14001 certificering-norm (zoals milieu-audits) of behandelen bepaalde milieuonderwerpen (zoals LCA). 
De ISO norm NEN-14004:2015 geeft een toelichting op de NEN-ISO 14001. ISO 14001 checklist en kosten

Kosten ISO 14001 certificering invoeren

De ISO 14001 checklist voor milieuzorg is een van onze tools voor het snel invoeren van ISO 14001.
Het ontzorgen van de klant (Ú dus) heeft voor ons bij alle managementsystemen prioriteit. De ISO 14001 checklist is dan ook gericht op onze werkzaamheden waarbij wij de meest efficiënte volgorde vastleggen om u zo veel mogelijk tijd en kosten te besparen. Aandacht voor milieuzorg binnen de operationele bedrijfsvoering is niet altijd kostenverhogend maar kan juist veel voordelen opleveren.
De kosten voor het invoeren van ISO 14001  certificering volgens de  actuele ISO 14001:2015 en de invulling van de eisen van ISO 14001 certificering zijn afhankelijk van eventueel al bestaande managementsystemen.
Prijsindicatie: Het opzetten van een ISO-14001 systeem naast een bestaand ISO-9001 kwaliteitssysteem kost voor een organisatie van 10 tot 20 werknemers ca. 2.500,= euro.

U kunt hier snel een offerte opvragen:

 aanvraag offerte en informatie.