Waarom ISO certificering?

De implementatie van ISO certificering kan efficiënt, betrouwbaar en betaalbaar worden uitgevoerd. ISO certificering levert een ISO certificaat op waarmee u extern uw klanten aantoont aan de ISO-norm te voldoen en intern uw managementsysteem verbetert en werkwijzen optimaliseert.

Klanten en opdrachtgevers vragen soms zelf naar het ISO certificaat en stellen dit soms zelfs verplicht.

ISO-certificering betekent meer controle en beheersing van uw organisatie. ISO certificering geeft vertrouwen aan klanten en laat zien dat u een betrouwbare partner bent en kan een belangrijk verschil maken wanneer u wordt vergeleken met de concurrenten in de markt.

ISO gecertificeerde bedrijven hebben zowel bij vaste klanten als nieuwe opdrachtgevers een voorkeur bij inschrijving op aanbestedingen en tenders. Het ISO certificaat wordt door sommige klanten zelfs verplicht gesteld.

ISO certificering - ISO certificatie

ISO certificering is een controle op het voldoen aan voorschriften van de ISO norm en een beoordeling op het werken in overeenstemming met de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard. 

Met de externe audit verifieert een geautoriseerd auditor van een geaccrediteerde certificatie Instelling (CI) of uw producten, diensten en services voldoen aan en overeenkomen met de wensen, specificaties en verwachtingen van de klant.

Wanneer uw bedrijf tijdens deze inspectie aantoont dat uw managementsysteem aan deze ISO-certificatie voorwaarden voldoet, ontvangt uw organisatie een schriftelijk bewijs in de vorm van een ISO certificaat.  

Dit bewijs van uw kwalificatie verwijst naar het werken conform internationaal erkende regels en voorwaarden en naar de kwaliteit, kenmerken en eigenschappen van uw management, medewerkers, producten en diensten en naar de capaciteit van uw bedrijf tot continue verbetering.

ISOMANAGEMENT kan, na dit ISO certificeringstraject en het behalen van het ISO-certificaat ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren. Daarmee verlagen we de kosten voor het onderhoud door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

ISO certificeren kosten

Het ISO certificeringstraject voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm begint met een kostenindicatie voor de kosten en de te besteden tijd van de ISO certificering implementatie. We geven een inschatting voor het budget voor ISO-certificering invoering van de ISO certificatie-instelling en een offerte voor de kosten van ISO certificering invoeren.
Vervolgens wordt samen de ISO-certificering adviseur de planning opgesteld.

ISO certificatie processen en efficiency

Met het ISO-certificaat toont u aan dat uw managementsysteem werkt in overeenstemming met de ISO-norm. ISO certificatie heeft interne en externe audits als middel om haarscherp bij te sturen.

Het ISO certificaat vraagt het opvolgen van de eisen en richtlijnen voor klanttevredenheid en zijn een investering gericht op loyaliteit van klanten, extra winst en zekerheid.
Met ISO certificering en het werken in overeenstemming met de norm, kan de efficiency en effectiviteit van processen en procedures worden geoptimaliseerd.

Met een juist gebruik van ISO kunnen de risico's op afwijkingen en faalkosten omlaag worden gebracht. Daarmee wordt met ISO het bedrijfsresultaat verbeterd en de bedrijfscontinuïteit verzekerd.

ISO normen

De belangrijkste ISO's die worden gevraagd zijn:

Er zijn nog veel andere ISO normen waarin wij ons hebben gespecialiseerd. Vraag ons gerust om meer informatie.

ISO shops

ISO levert zelf geen normen. U kunt de ISO normen in Nederland aanschaffen bij de webshop van de NEN en in België bij de NBN.

Prijsindicatie kosten ISO certificering ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001..

ISO certificatie is een controle op het voldoen aan voorschriften van de ISO norm en een beoordeling op het werken conform de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard. 

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.

Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. U kunt hier ook de kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's en andsere ISO-normen en NEN-normen opvragen.


Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO 9001 certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering?
Of wilt u een prijsindicatie van de kosten voor het invoeren van ISO 9001 certificering?
Wij werken met vaste prijzen voor ISO 9001 certificering dus geen meer en minder werk. 

Ga voor een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten naar de blauwe knop hieronder:

Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten, financiële consequenties of het gehele kostenplaatje voor ISO 9001 certificering, of voor het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 83897691 of met Kees Kraaijeveld: 06 15005741.