HKZ keurmerk voor Zorg en Welzijn - ISOMANAGEMENT

Wat is HKZ certificering?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het HKZ keurmerk of certificaat toon je aan, tijdens de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, dat de organisatie voldoet aan de eisen voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Deze aantoonbaarheid wordt, net als bij een ISO 9001 certificatie-audit, onafhankelijk en onpartijdig getoetst en geverifieerd, waardoor het HKZ certificaat laat zien dat uw organisatie betrouwbaar deugdelijk en geloofwaardig werk levert conform de voorschriften en voldoet aan de eisen van de norm voor kwaliteitsmanagement in zorg en welzijn. De eisen van de HKZ norm, waaraan u tijdens de beoordeling van de certificatie-audit aantoonbaar moet voldoen, zijn vastgesteld op basis van de ISO 9001 normeisen voor kwaliteitsmanagement, waar de klant als opdrachtgever centraal staat en continue verbetering bijdraagt aan het welzijn en tevredenheid van de klant.
 
Er zijn veel verschillende HKZ certificeringen. Het certificaat dat voor uw organisatie past is afhankelijke van het soort zorg dat u biedt en de grootte van uw organisatie.
Binnen Zorg en Welzijn zijn de drie meest gebruikte certificeringen:
1.    HKZ voor ZZP-ers
2.    HKZ voor kleine organisaties

1. HKZ, keurmerk voor ZZP

Het HKZ keurmerk heeft een speciale norm voor ZZP-ers. Daardoor is het voor ZZP-ers makkelijker gemaakt om een HKZ certificaat te behalen.  Om de norm te halen moet je aantonen dat je aan een aantal principes voldoet, die garant staan voor het bieden van kwalitatief goede zorg. Ook laat het zien dat je je zaken goed op orde hebt, werkt aan continue verbetering van haar zorg- en dienstverlening en dat de klant serieus genomen wordt.
 
Voor wie?
Alleen functies die binnen de reikwijdte van de HKZ-norm ‘zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166) vallen komen in aanmerking voor het certificaat. Op dit moment zijn dat de volgende functies:
Niveau 3 (MBO): verzorgende, verzorgende IG, kraamverzorgende, begeleider, jeugdwerker, activiteitenbegeleider
Niveau 4 (MBO): verpleegkundige, begeleider, activiteitenbegeleider, jeugdzorgwerker, jongerenwerker, groepswerker
Niveau 6 (HBO, voorheen niveau 5): begeleider, verpleegkundige, wijkverpleegkundige, jeugd- en gezinsprofessional, casemanager
Niveau 7 (HBO + master): Verpleegkundig Specialist op de volgende terreinen: Preventieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Acute Zorg bij Somatische Aandoeningen, Intensieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen, Geestelijke Gezondheidszorg, jeugd- en gezinsprofessional.Bron: HKZ.nl/ ZZP.

Wat doen wij?

Het certificeren van de HKZ norm wordt door een onafhankelijke instelling gedaan. Zij controleren aan de hand van documenten en een audit of u voldoet aan alle eisen van de norm.
Wij zorgen ervoor dat u aan alle eisen voldoet en dat al uw documentatie in orde is, zodat u de certificering in een keer en zonder problemen behaalt.
Dat doen we door u precies uit te leggen wat dit keurmerk inhoudt, welke eisen de norm stelt en hoe u dat moet interpreteren. Vervolgens maken we samen met u alle benodigde documenten. Daarnaast zorgen we dat u dat op een praktische manier doet, waardoor u als vanzelf werkt aan continue verbetering. Dat komt de zorg en de kwaliteit zeker ten goede!
 
Vragen over de HKZ norm, de certificering of de kosten?

Neem contact met ons op. We adviseren u graag en hebben veel ervaring met het keurmerk, de norm, de certificering, de audits en allerlei andere zaken.

2. HKZ keurmerk voor kleine organisaties


HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitsnorm voor de sector zorg- en welzijn. Daarmee kunnen organisaties aantonen dat ze aan de kwaliteits- standaard voldoen. Voor je het certificaat krijgt wordt deze door een onafhankelijke instelling getoetst.

Het HKZ keurmerk is een speciale norm voor kleine organisaties. De norm en de certificering zijn gebaseerd op de ISO 9001 en lijken er daarom erg veel op.
Om de HKZ norm te halen moet je aantonen dat je aan een aantal principes voldoet, die garant staan voor het bieden van kwalitatief goede zorg. Ook laat het zien dat je je zaken goed op orde hebt, werkt aan continue verbetering van haar zorg- en dienstverlening en dat de klant serieus genomen wordt.
 
Voor wie?

HKZ voor kleine organisaties is voor organisaties is voor organisaties die voldoen aan de volgende cirteria:

  • Maximale aantal medewerkers is 10
  • Het management telt mee bij het vaststellen van het aantal medewerkers
  • Een vestiging en een management, maar kan op meerdere locaties werken
  • Ingeschreven in de KvK

 
Kosten HKZ certificering in tijd en geld

De kosten voor certificering voor HKZ voor ZZP-ers bedragen op dit moment 510,- per 3 jaar.
Het opzetten van de HKZ norm voor ZZP-ers doen wij voor een vast laag tarief van 500,-

De kosten voor certificering voor HKZ voor kleine organisaties is ongeveer 1.800,- voor het eerste jaar en 1.000 voor het tweede en derde jaar (De auditor komt elk jaar controleren).

Het opzetten van de HKZ norm voor kleine organisatie is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Voor een eenvoudige organisatie van 10 medewerkers zijn de kosten ongeveer 2.800,-
U investeert naast de 2.800,- ook twee dagen van uw tijd.

Meer informatie of meer weten over de kosten van HKZ (of ISO 9001) certificering?

 Informatie en/of kosten HKZ /  ISO 9001 certificering