Cursus ISO 9001 kwaliteitssystemen


Onze cursus ISO 9001 is een opleiding door ervaren consultants en adviseurs die u kennis verschaffen en ervaring uit de praktijk delen over de inhoud én de interpretatie van de ISO 9001. 
ISO 9001 is een internationaal erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.  en eist dat de organisatie in staat is te voldoen aan de wensen eisen specificaties en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers én aan de wet- en regelgeving voor producten en diensten, ter verbetering van de klanttevredenheid.

Cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Cursus

De cursus is een kennisoverdracht door ervaren specialisten met kennis van praktijk en theorie die weten hoe je een ISO 9001 managementsysteem op moet zetten en die u kunnen vertellen welke onderdelen belangrijk zijn om kennis van te nemen voordat je start met de opzet van een ISO 9001 managementsysteem.

ISO norm internationaal geldig

SO 9001 is een wereldwijd erkende norm, opgesteld door de ISO in Genève, Zwitserland.
ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie instellingen. ISO certificaten worden overal geaccepteerd in alle landen op alle continenten.

Voldoen aan eisen

Een goed en doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem vraagt van de organisatie dat zij voldoet aan de wensen, eisen, specificaties en verwachtingen van opdrachtgevers én aan de wet- en regelgeving voor producten en diensten. Om te voldoen aan de eisen moeten deze eisen bekend zijn bij de organisatie en moet er deskundigheid zijn om te controleren of producten en diensten aan deze eisen voldoen.

Klanttevredenheid

ISO 9001 vraagt om verbetering van de klanttevredenheid. Weet u of uw klanten tevreden zijn?Weet u hoe uw producten en diensten door uw klant worden gewaardeerd? Tijdens de cursus ISO 9001 vertellen we u veel meer over klanttevredenheid en hoe u dit kunt onderzoeken.

Aanbestedingen

Het ISO 9001 certificaat is vaak een vereiste bij tenders en aanbestedingen of het gunnen van een contract aan de organisatie door grote ondernemingen. De cursus gaat in op de ISO 9001 norm en de regels waarom grote ondernemingen en de rijksoverheid een ISO certificaat eisen voor het gunnen van opdrachten of het meedoen bij aanbestedingen en tenders.

Cursus praktisch ISO 9001 kwaliteitsmanagement

In onze cursus ISO 9001 leert u de basisbeginselen in theorie en praktijk van de ISO 9001 norm.  
De ISO 9001 cursussen opleidingen workshops en trainingen van ISOMANAGEMENT leveren u kennis en inzicht in de ISO 9001 eisen en leren u waar en hoe deze in de praktijk toe te passen.
De cursus ISO 9001 is een opleiding door ervaren adviseurs en consultants die u kennis verschaffen en ervaring delen over de inhoud én de interpretatie van de ISO 9001 standaard die nodig is voor het opzetten en het onderhoud van een kwaliteitsmanagementsysteem en praktisch voldoen aan de wensen eisen specificaties en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers én aan de wet- en regelgeving 

De cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement wordt gegeven als individuele, klassikale en als in-company cursus. Een online cursus NEN-EN-ISO 9001:2015 waar u snel kennis opdoet van de ISO 9001 kwaliteitssysteem normeisen is binnenkort beschikbaar.

INHOUD

 1. Cursus ISO 9001 leerdoel
 2. Klassikaal en incompany kennis opdoen
 3. Individuele cursus
 4. De 8 cursusonderwerpen
 5. Workshop ná certificatie
 6. Praktische cursusinformatie
 7. Online Cursussen

Cursus ISO 9001 - leerdoel

De cursus ISO 9001 heeft als leerdoel cursisten kennis bij te brengen over de inhoud en het interpreteren van deze wereldwijd geaccepteerde en erkende ISO 9001:2015 certificatie norm. De cursus geeft u meer inzicht in theorie en praktijk van:

 • de belangrijkste eisen van de ISO 9001:2015 certificatie norm;
 • hoe u praktisch kunt voldoen aan de wensen eisen specificaties en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers 
 • de praktische effectieve toepasbaarheid van een kwaliteitssysteem in de eigen organisatie; en
 • de verschillen en overeenkomsten met de ISO 9001:2008.

De cursus ISO 9001, de workshop en onze praktijktrainingen zijn er op gericht u te leren de ISO te vertalen naar uw eigen organisatie. Tijdens de cursusdagen besteden we tijd en aandacht aan de toepassing ervan in uw bedrijf. De ISO 9001 cursussen en praktijkopleidingen werken daarom met kleine trainingsgroepen. Iedere trainingsgroep heeft dan ook maximaal 6 deelnemers.
De mondelinge cursussen voor ISO 9001:2015 worden aangevuld met theoretische en praktische training en coaching aan directies en management.
Aanbevolen kennisniveau: minimaal MBO HBO opleiding.


Cursussen ISO 9001 - klassikaal en in-company

ISOMANAGEMENT verzorgt cursussen opleiding en training in normkennis voor de ISO 9000 / 9001 kwaliteitsmanagement norm.in de vorm van training on the job, opleidingen, cursussen en workshops. Onze leraren geven deze lessen klassikaal maar ook als in-company opleidingen als voorbereiding of praktijktraining voor ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie.
De cursus ISO 9001 zorgt voor begrip van de onderdelen en samenhang van de norm en de zin van de regels zoals die zijn opgesteld voor certificatie.
Voor een goede kennisoverdracht is de klasgrootte maximaal 6 deelnemers.

Cursus kwaliteitssystemen - doelgroep

De ISO 9001 cursussen zijn gericht op het leren kennen van de eisen die deze norm stelt aan managementsystemen voor ISO 9001 certificatie. Deze opleidingen op het vakgebied van ISO 9001 managementsystemen worden worden gegeven door beroepskrachten uit de consultancy. De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, maar worden vooral bezocht door de doelgroepen:

 • Directieleden uit het MKB die meer inzicht willen of een keuze willen maken of ISO 9001 certificatie iets is voor hun organisatie;
 • Medewerkers die meewerken aan het kwaliteitssysteem binnen hun organisatie (KAM QHSE)
 • Algemene medewerkers om meer bewustwording te creëren en meer inzicht te geven in het waarom van ISO.

Opleiding training andere ISO-normen

Naast de cursus NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen omvatten onze opleidingen en trainingen ook kennisoverdracht door onze praktijkdocenten en instructeurs voor de volgende ISO-normen standaards en richtlijnen:

 • ISO 14000 / 14001 duurzaamheid en milieuzorg;
 • ISO 45001 ARBO, voldoen aan de eisen voor gezond en veilig werken
 • ISO/IEC 2700 / 27001 / 27002 voldoen aan informatiebeveiliging en zorg voor beschikbaarheid integriteit en veiligheid van vertrouwelijke gegevens van uw organisatie en uw klanten;
 • HKZ, BRL's, VCA en VCU.

Al deze opleidingen en trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie.


Individuele cursus ISO 9001

Om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en prospect geven wij ook individuele cursussen waarbij we op korte termijn voor u persoonlijk een aparte cursus kwaliteitsmanagement, milieumanagement, management informatieveiligheid of andere managementsysteemnormen kunnen inplannen.
Deze cursussen zijn dan aangepast aan zowel de vragen van die enkele deelnemer als aan zijn situatie en het specifieke bedrijf.
Bij het aangaan van een opdracht tot invoering van ISO 9001 in de organisatie wordt 50% van het cursusbedrag van deze individuele deelnemer in mindering gebracht op de offertepijs.


Cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement - onderwerpen

De ISO 9001 cursussen/workshops bevatten in iedere geval de volgende onderwerpen:

 1. Wat is een kwaliteitssysteem?
 2. Welke eisen stelt de ISO 9001 certificatie norm?
 3. Kernbegrippen van kwaliteitsmanagement zoals contextanalyse en directiebeoordeling
 4. Principes en structuur van de ISO 9001:2015
 5. Hoe moet u de normeisen en principes van kwaliteitsmanagement interpreteren?
 6. Hoe kunt u deze normeisen toepassen?
 7. Welke documentatie is verplicht?
 8. Hoe ziet een certificatie proces eruit?
De onderwerpen voor praktijktrainingen worden uitgewerkt op basis van de wensen van de opdrachtgevers.Workshop ISO 9001 ná ISO certificering

Een workshop ISO 9001:2015 is bij ons een hands-on theorie en praktijk oefening.

Voor de ISO 9001:2015 is meestal een aanloopperiode nodig voor deze werkelijk is ingeburgerd in de organisatie. Wij verzorgen daarom ook ISO 9001 workshops waar we u coachen en we u leren efficiënt om te gaan met het door u gekozen ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem. Deze workshops kunnen  in-company of bij ons op kantoor worden gegeven.

Praktische ISO 9001 cursus informatie - cursuskosten en andere gegevens

Benodigde info, ISO 9001 cursuskosten en cursuslocatie:

 • De ISO 9001 training / opleiding over de duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur en wordt gegeven op de Newtonweg in Alblasserdam;
 • De opleiding en documentatie van de norm voor kwaliteitsmanagement zijn Nederlandstalig;
 • De ISO 9001 certificatie norm voor kwaliteitsmanagementsystemen is niet bij de trainingsprijs inbegrepen, wel is er tijdens de opleiding een kopie van de norm als lesmateriaal ter inzage beschikbaar;
 • Kosten van de cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement zijn € 500,= per deelnemer;
 • De ISO 9001 cursus kosten zijn inclusief koffie/thee faciliteiten en lunch.

Cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement informatie aanvragen

U kunt de cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement aanvragen en deelnemers opgeven via het contactformulier. We nemen dan contact met u op voor het vaststellen van een datum voor deze cursus:Online Cursus NEN-EN-ISO 9001:2015

ISOMANAGEMENT geeft binnenkort ook een online video cursus over de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 via de eigen internet website. 

Deze online cursus ISO 9001 behandelt de gehele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en geeft inzicht in de opbouw en onderdelen van deze kwaliteitsnorm zowel wat betreft theorie als praktijk. Deze cursus kan u inzicht geven wat kwaliteitsmanagement voor u betekent en waar u aan begint alvorens het gehele ISO 9001 certificering traject in te gaan. De kosten voor deze ISO 9001 cursus bedragen 150,= euro en worden bij een eventuele opdracht in mindering gebracht op de offerteprijs.