Cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Cursusdata

Openstaande cursusdata ISO 9001 voor inschrijving:

De eerstvolgende cursus voor kennis theorie en praktijk ISO 9001 is op
vrijdag 1 maart 2019.

Op 5 april staat de volgende ISO 9001:2015 cursus normkennis gepland.

Theorie- en praktijktraining voor de cursussen, opleidingen en trainingen voor ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001 zijn altijd in-company trainingen door eigen docenten uit de praktijk.

Het doel van de cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Deze cursus beoogt:

Het leren lezen van de norm en kennis opdoen van theoretische en praktische uitwerking. De kennis die u opdoet is direct toepasbaar in de praktijk. Onze docenten geven u met deze opleiding meer inzicht in:

 • de belangrijkste eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm; en
 • de toepasbaarheid van kwaliteitsmanagement in de eigen organisatie.

 Om de kennisoverdracht tijdens de cursus te optimaliseren en tijd en aandacht te kunnen besteden aan de toepassing van kwaliteitsmanagement in de eigen organisatie, werken we met kleine trainingsgroepen. De lessen zijn klassikaal maar er zijn maximaal 6 deelnemers per cursus.

Onze cursussen opleidingen en trainingen gaan altijd door!!

Doelgroep cursus ISO 9001 kwaliteitsmanagement

De opleiding ISO 9001 is voor iedereen toegankelijk, maar deze opleiding wordt vooral bezocht door:

 • Directieleden uit het MKB die meer inzicht willen of een keuze willen maken of een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem iets is voor hun organisatie,  
 • Opleiding voor medewerkers die meewerken aan certificering van het kwaliteitsmanagement-systeem binnen hun organisatie (kwaliteitsmanagers, KAM- QHSE-coördinatoren)
 • Algemene kwaliteitsmedewerkers (om meer bewustwording te creëren en meer inzicht te geven in het hoe en waarom van ISO systemen).

Opleiding kenniscursus coaching training workshops ..

ISOMANAGEMENT verzorgt coaching en training in kenniscursussen voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen in de vorm van training-on-the-job, kenniscursussen en workshops. Onze leraren geven deze coaching, trainingsessies en kenniscursussen ook als incompany opleidingen. Voor een goede kennisoverdracht is het aantal cursus- en workshopdeelnemers voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 maximaal 5.

De onderwerpen van een cursusdag ISO 9001:2015

De cursusinhoud ISO 9001 wordt elke cursusdag aangepast aan het niveau en doel van de deelnemers / cursisten. Deze cursusdagen hebben wel allemaal minimaal de volgende onderwerpen. Deelnemers / cursisten kunnen specifieke onderwerpen nader uit laten werken.
De cursussen behandelen minimaal:
 • Wat is een kwaliteitssysteem?
 • Welke eisen stelt de normversie ISO 9001:2015? (de 2008 en 2000 versies zijn niet meer geldig);
 • Kernbegrippen kwaliteit, principes en structuur van de ISO 9001:2015;
 • Hoe moet u de normeisen en principes interpreteren?
 • Hoe stelt u risico's en kansen vast?
 • Wat zijn processen en wie zijn procesverantwoordelijken?
 • Wat is een interne audit en hoe moet je auditen?
 • Welke documentatie is verplicht?
 • Hoe ziet een certificatieproces eruit en wat zijn de certificatie-eisen?

Praktische informatie voor cursisten en cursuskosten

 • De volgende cursus is op 29 januari 2019. Cursisten kunnen zich ook al inschrijven voor de cursus op 29 februari.
 • De training duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur en is opgedeeld in twee lesperioden;
 • De trainingssessies worden gegeven aan de Newtonweg 4 in Alblasserdam;
 • De training en documentatie zijn Nederlandstalig;
 • De norm ISO 9001:2015 zit niet bij de trainingsprijs inbegrepen, wel is er tijdens de training een kopie van de norm ter inzage beschikbaar;
 • De cursuskosten zijn € 500,= per deelnemer;
 • De cursuskosten zijn Inclusief koffie/thee faciliteiten en lunch.

U kunt hier deelnemers voor deze cursus opgeven

Gegevens facturatie

Cursussen training en coaching normen

Naast de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 is ISOMANAGEMENT ook specialist in advies, invoering, kennisoverdracht EN coaching EN training voor de volgende internationaal erkende normen standaards en richtlijnen:
De norm ISO 14001 duurzaamheid en milieuzorg, ISO 45001 (ISO 45001 is de norm voor gezond en veilig werken), ISO 27001 (ISO 27001 is de norm voor informatiebeveiliging en zorg voor beschikbaarheid integriteit en veiligheid van vertrouwelijke gegevens van uw organisatie en uw klanten), HKZ, BRL's, VCA en VCU.