Certificering

Certificering

Een certificaat behalen als bewijs van betrouwbaarheid voor klanten en prospects of om met uw organisatie mee te doen aan aanbestedingen? De normeisen implementeren en voldoen aan de regelgeving kost met onze kennis en advies minder moeite dan u zou verwachten. Tijdens de certificatie wordt uw organisatie beoordeeld en wanneer de auditor van mening is dat u werkt conform de voorwaarden wordt uw bedrijf gekwalificeerd en ontvangt u het certificaat.

Certificering waarom?

Certificering geeft vertrouwen aan klanten en prospects en is goed voor het imago en de status van uw bedrijf in de markt en in uw branche. Certificering zorgt voor een certificaat aan de muur maar is ook een belangrijk hulpmiddel voor marketing en ondersteunt verkoop. Deze finnciële investering levert daarmee een commercieel voordeel op.
Bij aanbestedingen wordt aan het MKB maar ook ZZP’ers  voor het meedoen of inschrijven vaak invoering van certificering gevraagd en meestal moet na het winnen van een tender het certificaat worden getoond voor u het werk mag gaan uitvoeren. Sommige organisaties willen om deze redenen alleen samenwerken met gecertificeerde ondernemingen en sluiten niet gecertificeerde bedrijven uit of zijn daarin tenminste zeer terughoudend.
De kosten en uitgaven voor certificering van uw organisatie of instelling (profit of non-profit) wegen niet op tegen de extra te behalen omzet en winst.

Certificering normeisen

De eisen en voorwaarden voor certificering zijn vastgelegd in een norm waarmee deze dient als maatstaf zodat iedere organisatie op eenzelfde manier kan worden getoetst op het voldoen aan de voor certificering gevraagde kenmerken eigenschappen en kwaliteit zoals die in de norm zijn beschreven.
U kunt dit allemaal zelf doen maar de invoering en implementatie van de norm kost het management en medewerkers van de organisatie wel enige moeite en inspanning.
Met ISOMANAGEMENT als adviseur spendeert u echter heel wat minder tijd aan certificering en verlaagt u dus de indirecte kosten. Logisch, wij doen niet anders dan opzetten van managementsystemen voor certificering, dat is ons vak. Wij hebben dan ook heel veel ervaring in alle markten sectoren en branches en onze consultants bezitten ook de kennis en deskundigheid voor het verzorgen van trainingen en opleidingen
ISOMANAGEMENT stelt voor u de voor certificering benodigde procedures op voor processen en werkwijzen, bepaalt samen met u het kwaliteitsbeleid volgens de norm evenals de gevraagde strategie voor het bereiken van de doelstellingen, de management review of directie beoordeling en voert de interne audit uit. ISOMANAGEMENT helpt en coacht uw organisatie met praktisch advies in het gebruik van al deze voor de certificatie benodigde hulpmiddelen. 

Certificatie

Certificatie betekent het behalen van een certificaat waarmee u het bewijs kunt leveren dat de organisatie en alle afdelingen binnen de onderneming kunnen aantonen dat zij werken in overeenstemming met de kwaliteitsnorm.
De auditor van een externe onafhankelijke geaccrediteerde en door de RvA geautoriseerde certificatie-instelling verifieert en controleert of u inzichtelijk kunt maken dat uw producten en diensten voldoen aan de wensen en verwachtingen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw organisatie toont tijdens deze verificatie en toetsing aan dat uw organisatie werkt volgens uw eigen regels en conform de eisen van de norm. Wanneer de auditor van mening is dat u dit voldoende heeft laten zien besluit hij u voor te dragen voor het ontvangen van het certificaat.
Wanneer de certificatiecommissie van de certificeringsinstelling uit de rapportage van de bevindingen concludeert dat de audit goed is verlopen kent zij u het certificaat toe. Deze schriftelijke verklaring blijft drie jaar geldig en er wordt jaarlijks een periodieke controle uitgevoerd. Enkele maanden voordat de geldigheid van het certificaat verlopen is vindt een hercertificatie plaats.

Certificering kosten

Voor meer informatie over certificering en de financiële kosten en tijdsbesteding gaat u naar

>> informatie en kosten ISO certificering