Budget onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerde organisatie

Kosten ISO 9001 certificering onderhoud

Het budget voor de kosten voor het onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem (ISO 9001) is sterk afhankelijk van hoeveel uw organisatie zelf kan of wil doen.
Voordelen van uitbesteden zijn een snellere totale implementatie en eenvoudiger certificatie-audits. Voordelen van deze beperkte investering is zeker ook gelegen in het sneller bereiken van continue verbetering binnen de organisatie.
Voordeel van investeren in het onderhoud door ISOMANAGEMENT, is ook dat uw kosten vastliggen en dat u de mogelijkheden van uw ISO 9001 kwaliteitssysteem optimaal benut.

De onderhoudskosten van ISO 9001 certificering worden door ons, wanneer u daarvoor kiest, jaarlijks met u afgesproken. U kunt hier zelf uw keuzes maken. 

De duur van een onderhoudscontract is jaarlijks en altijd tussendoor opzegbaar. De prijzen worden berekend exclusief BTW en kilometerkosten. De prijzen en tarieven in onze offertes zijn vast en houden rekening met meer en minderwerk. Dus geen onverwachte extra kosten.

Voor een MKB organisatie tot ca. 50 werknemers kost ISO 9001 certificering onderhoud circa twee dagen per jaar en wordt uitgevoerd tegen dagtarief.

In die twee dagen voeren we dan de interne ISO 9001 audit uit en samen met u verzorgen we de risico analyse en het opzetten van een strategisch plan via de management review.


VRAAG HIER EEN GRATIS  GESPREK AAN OVER INVOERING EN BUDGET ISO 9001